Metropoolregio Amsterdam
24 juni 2024

Vanaf 1 januari 2025 zero-emissie zone en strengere milieuzone in Amsterdam

 

Vanaf 1 januari 2025 geldt in Amsterdam een uitstootvrije zone voor bedrijfs- en vrachtauto’s in het centrum (binnen de S100). Ook wordt de milieuzone binnen de Ring A10 aangescherpt: de meest vervuilende dieselauto’s mogen daar dan niet meer komen. Met deze maatregelen zet het stadsbestuur een volgende stap naar schonere lucht in de stad. De komende jaren gelden er nog verschillende overgangsregelingen en ontheffingen. Dat moet ervoor zorgen dat ondernemers die niet direct kunnen overstappen de tijd hebben om, eventueel met hulp van een subsidie van het Rijk of de sloopregeling van de gemeente, toch naar schoner vervoer over te gaan.

De afgelopen 15 jaar is de luchtkwaliteit in Amsterdam al flink verbeterd: de uitstoot van het verkeer is gehalveerd. Met het invoeren van de uitstootvrije zone en het verscherpen van de milieuzone zet de gemeente een volgende stap. De uitstootvrije zone zou eerst binnen de hele A10 gelden, maar omdat er nog geen geschikte verkeersborden zijn vastgesteld in de Tweede Kamer, wordt de zone tijdelijk verkleind tot de S100. Het voornemen is om de zone in 2028 uit te breiden naar de Ring A10. Ook Rotterdam, Maastricht, Eindhoven en Utrecht voeren op 1 januari 2025 een uitstootvrije zone in. De bestaande milieuzone binnen de ring A10 wordt per 1 januari 2025 aangescherpt voor dieselpersonenauto’s en bedrijfsauto’s. Daar mogen dan alleen nog maar wagens in vanaf emissieklasse 5 of hoger.

Het is belangrijk dat Amsterdam goed bevoorraad en bereikbaar blijft. Dankzij verschillende overgangsregelingen kunnen veel wagens de komende jaren nog de stad inrijden en krijgen ondernemers de ruimte stap voor stap het wagenpark aan te passen aan de nieuwe regels. Ook heeft de gemeente verschillende informatieavonden georganiseerd om ondernemers persoonlijk advies te geven over het verduurzamen van hun wagens. Er is ook een landelijke subsidieregeling voor bedrijfsauto’s. Wanneer het voor een ondernemer echt nog niet mogelijk is om over te stappen op elektrische voertuigen, bijvoorbeeld omdat deze voertuigen nog niet beschikbaar zijn, of als een bedrijf in financieel zwaar weer zit, kan een ontheffing worden aangevraagd. Er zijn ook jaarlijks twaalf dagontheffingen beschikbaar voor ondernemers die niet vaak in het centrum hoeven te zijn.

Voor de aanscherping van de milieuzone voor vervuilende dieselauto’s is er een sloopregeling. Eigenaren van dieselpersonenauto´s en bedrijfsauto´s met emissieklasse 4 kunnen in aanmerking komen voor subsidie (respectievelijk 1.000 en 1.500 euro) als zij hun auto laten slopen. Voor Stadspashouders is er 50% extra subsidie beschikbaar.

De maatregelen om een uitstootvrije zone in te voeren voor bedrijfs- en vrachtauto’s maken onderdeel uit van een bredere aanpak om meer schoon vervoer in de stad te krijgen. Vanaf 1 januari 2025 moeten ook alle nieuwe brom- en snorfietsen uitstootvrij zijn en staat ook de uitstootvrije zone voor de pleziervaart gepland. Daarnaast wordt het openbaar laadnetwerk inclusief snellaadpunten uitgebreid.

Gerelateerde artikelen

Metropoolregio Amsterdam 4 juli 2024

Even voorstellen: Leo le Duc

Metropoolregio Amsterdam 8 april 2024

Nieuw bestuurslid VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam