Noordwest-Holland

In de kop van Noord-Holland streven ondernemers van VNO-NCW naar een stevige positie van de regio in het nationaal economische beleid. Maar liefst vijf van de tien topsectoren zijn in Noordwest-Holland dominant aanwezig: energie, water, toerisme, agrifood en life sciences. Dat vraagt om forse investeringen in dit gebied.

Logo regio Noordwest-Holland

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

Leden delen kennis en ervaring met elkaar en zorgen voor inspiratie.

Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei. De leden zijn actief in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor de variatie in expertise groot is. Die expertise wordt ook benut in de belangenbehartiging, waardoor VNO-NCW Noordwest-Holland het meest invloedrijke ondernemersnetwerk in de regio is.

VNO-NCW Noordwest-Holland optimaliseert het ondernemersklimaat en maakt zich sterk voor de positie van de regio in de nationale economie. Noordwest-Holland mag geen witte vlek zijn in het Rijksbeleid, want het vertegenwoordigt veel sectoren. Bedrijven vanaf tien medewerkers vormen de basis van VNO-NCW Noordwest-Holland.

VNO-NCW Noordwest-Holland luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op hun wensen en betrekt leden bij de organisatie. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio. Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen zaken. Dit alles ter versterking van hun bedrijven. Inspiratie en het creëren van nieuwe, unieke relaties, daar draait het om. De sfeer is informeel. Leden kunnen ook deelnemen aan bijeenkomsten in andere regio’s van VNO-NCW West en aan het netwerk voor directeuren-grootaandeelhouders.

VNO-NCW Noordwest-Holland lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie. Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW kan VNO-NCW Noordwest-Holland de regionale lobby extra kracht geven. Bovendien werkt zij effectief samen met vrijwel alle andere lokale en regionale ondernemersorganisaties.

Voor en door ondernemers

Leden delen kennis en ervaring met elkaar en zorgen voor inspiratie. Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei. De leden zijn actief in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor de variatie in expertise groot is. Daarnaast zijn er als bovenregionale vereniging ook lijntjes naar Den Haag en Brussel, waardoor VNO-NCW Noordwest-Holland het meest invloedrijke ondernemersnetwerk in de regio is.

Evenementen

18
sep.

Noord-Hollands Miljoenenontbijt 2024

Noordwest-Holland - Schouwburg Het Park, 08:00u
Alle evenementen

NIEUWS UIT DE REGIO

Noordwest-Holland 15 juli 2024

Bezoek aan Energy & Health Campus Petten

Metropoolregio Amsterdam 22 december 2022

VNO-NCW West steunt actieplan netcongestie

Noordwest-Holland 30 november 2022

Bijpraat VNO-NCW in het teken van de bouwagenda

Metropoolregio Amsterdam 29 november 2022

Winnen op de arbeidsmarkt: moeilijk, niet onmogelijk

Metropoolregio Amsterdam 16 november 2022

Provincie N-H, betrek het bedrijfsleven!

BESTUUR

Hans Huibers

Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Pieter van den Berg

Vice-voorzitter, partner bij Sophista fusies & overnames

Cindy Broersen

Bestuurslid, Directeur Bedrijfsvoering bij Breedweer

Peter de Graaf

Bestuurslid, Algemeen Directeur bij De Graaf Groep

Sjoerd Endel

Bestuurslid, eigenaar van Nautilus Eco-Solutions en van Eco-Well

Floris-Jan Blok

Belangenbehartiger Noord-Holland

Linda Bregman

Verenigingsmanager