Lidmaatschap opzeggen

Zoals beschreven in onze statuten dient het lidmaatschap voor een nieuw kalenderjaar te worden opgezegd vóór 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. Indien opzegging van lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar. Opzeggen kan via info@vno-ncwwest.nl.