JUIST NÚ
SLUIT JE AAN!

 • Inspirerende bijeenkomsten
 • Grootste netwerk in de regio
 • Sterke lobby op alle niveaus
 • Ontmoeting en kennisdeling

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

Lid worden bij VNO-NCW West betekent aansluiten bij een invloedrijk netwerk. Wij vertegenwoordigen diverse bedrijfstakken in Noord- en Zuid-Holland en zetten ons in voor een optimaal ondernemingsklimaat. We spreken op lokaal, provinciaal en landelijk niveau met overheidsbestuurders om te zorgen dat het beleid goed aansluit bij wat onze leden nodig hebben. Leden ontmoeten elkaar op netwerkbijeenkomsten en delen kennis met elkaar.

VNO-NCW kent vijf krachtige regionale verenigingen; zij zorgen ervoor dat overal in Nederland de stem van de ondernemer en werkgever te horen is in de regionale economie. Gezamenlijk zorgen we dat ondernemersbelangen in Nederland én Europa worden vertegenwoordigd. Ondernemers ontmoeten elkaar in de lokale kringen en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap. Onze leden zijn ondernemers, CEO’s, maar ook HR-directeuren, bestuurders van overheden en onderwijsorganisaties, stichtingen, kennis- en culturele instellingen. Wij hebben een krachtige werkorganisatie met gemotiveerde medewerkers. Ons kantoor bevindt zich in de Malietoren in Den Haag, maar ons team is vaak op pad door de hele regio.

Ondernemers zijn sterker in de belangenbehartiging als zij hun krachten verenigen in de regio waar zij zich thuis voelen. VNO-NCW West faciliteert ondernemers als spreekbuis in de regio richting politiek en bestuur op lokaal en regionaal niveau, waar besluiten worden genomen die van directe invloed zijn op de bedrijfsvoering van veel ondernemingen. We vormen een netwerk voor inspiratie en kennis en zijn de brug naar alle relevante bestuurlijke niveaus.

Wij bieden:

 • Kennis en groei: Wij organiseren bijeenkomsten die inspirerend zijn en nieuwe inzichten bieden. Ook delen onze leden kennis met elkaar: onmisbaar voor vooruitgang en innovatie.
 • Lobby en invloed: Wij maken ons hard voor een optimaal ondernemingsklimaat in de regio en maken impact op de verschillende niveaus.
 • Sterk netwerk: De verschillende regio’s en doelgroepen vormen een breed netwerk; we hebben contacten op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Wij zetten ons in voor:

 • Goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 • Aanpakken van netcongestie
 • Ruimte voor bedrijven(terreinen)
 • Werkbare transitie naar duurzame stadslogistiek

Dit doen wij door:

 • Agenderen bij beleidsmakers en media
 • Relaties op de verschillende niveaus te onderhouden
 • Meedenken aan beleidstafels
 • Organiseren van bijeenkomsten

Vijf redenen om lid te worden:

 • Reden 1. Invloedrijke contacten en gelijkgestemden ontmoeten: zakelijke en persoonlijke groei door unieke netwerken
 • Reden 2. Hoge kwaliteit bijeenkomsten: kleinschalige ondernemerstafels om in vertrouwen te kunnen sparren
 • Reden 3. Warme sfeer van een ondernemersclub
 • Reden 4. Behartiging van je belangen via een ijzersterke lobby in regio, met steun van het invloedrijke netwerk van landelijk VNO-NCW en MKB Nederland
 • Reden 5. Regionaal én landelijk dekkend netwerk: je kunt ook deelnemen aan activiteiten voor ondernemers in andere kringen

Tarieven 2024 (excl. btw)

Lid van bij VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie €937
Geen lid van bij VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie
Eerste lid 0-25 werknemers €965
26-50 werknemers €987
51-100 werknemers €1.025
101-200 werknemers €1.119
201-300 werknemers €1.207
301-400 werknemers €1.296
>401 werknemers €1.384
Tweede of volgende lid, Jong Management-lid, Buitengewoon lid of werkzaam bij de overheid €689
Belangstellend (gepensioneerd) €248

Een aantal kringen kent een regionale toeslag voor de activiteiten. Voor de kring Delft is dit 40 euro, voor de kringen Den Haag, Oostland, Rotterdam, Westland-Delfland en Metropoolregio Amsterdam is dit 75 euro.