Delft

VNO-NCW Delft maakt onderdeel uit van de Zuidvleugel. Het biedt ondernemers een platform om contacten te leggen met werkgevers en overheden in Delft, Oostland, Rotterdam, Westland en Den Haag. Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW geeft VNO-NCW Delft de regionale lobby extra kracht.

Logo regio Delft

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

VNO-NCW Delft biedt onderne​mers en we​rkgev​ers in Delft een springplank ​​naar buiten

VNO-NCW Delft is hét ondernemersnetwerk in de regio. De bedrijven zijn in allerlei branches actief. VNO-NCW Delft biedt ondernemers en werkgevers in Delft een springplank ​​naar buiten. Delft maakt onderdeel uit van de Zuidvleugel en we bieden Delftse werkgevers het platform om contacten te leggen met werkgevers en overheden in Oostland, Rotterdam, Westland en Den Haag.  VNO-NCW Delft is zo het meest waardevolle netwerk in Delft.

VNO-NCW Delft is trots op haar invloedrijke netwerk van beslissers. Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW kan VNO-NCW Delft de regionale lobby extra kracht geven.


 

Voor en door ondernemers

Tijdens de bijeenkomsten op maat delen leden kennis en ervaring. Ze bieden elkaar hun competenties aan en werken gezamenlijk innovatieve ideeën uit. Dit alles ter versterking van hun bedrijven. VNO-NCW Delft luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op de behoeften die leven en betrekt leden bij de organisatie.

Waar houden we ons vanuit VNO-NCW West DGA Netwerk Delft bestuur nog meer mee bezig?

  • Jaarlijks organiseren we samen met VNO-NCW een buitenlandreis. India en China stonden eerder op het programma. Volgend jaar hopen we naar Japan te gaan!
  • Jaarlijks spreken we ook af met Jong Management tijdens een BBQ of hamburgersessie.
  • Drie keer per jaar wordt een drieluik georganiseerd voor een breder publiek over een maatschappelijk thema.
  • We onderhouden contact met de gemeente en nodigen hen jaarlijks uit voor onze DGA Netwerk Delft bijeenkomst.
  • Daarnaast wordt vanuit het bestuur jaarlijks gewerkt aan een lobbydocument en manifest voor verbetering van het ondernemersklimaat in Delft.

VNO-NCW Delft werkt nauw samen met belangenbehartigers zoals de Kamer van Koophandel, plaatselijke ondernemersverenigingen, MKB Delft en omliggende ondernemerskringen van VNO-NCW West. VNO-NCW Delft lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie en een beter ondernemersklimaat.

Leden of potentiële leden van VNO-NCW West die een eigen bedrijf met personeel hebben (DGA) of directeur in loondienst zijn, zijn van harte welkom bij het DGA-netwerk Delft. De branches zijn zeer uitlopend: IT, Horeca, Bouw, Chemie, Retail, etc. We streven naar een overzichtelijke groep mensen zodat er onderling vertrouwen opgebouwd kan worden. Aan het einde van de middag van de tweede dinsdag van de maand is er een gezamenlijke bijeenkomst. De ontvangst is rond vijf uur, daarna wordt er gezorgd voor een inleiding door een spreker of een bedrijfsbezoek. Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie en een kleine borrel. We vinden het geslaagd als deelnemers zich thuis voelen, anderen leren kennen en ervaringen uit kunnen wisselen.

Naast deze maandelijkse bijeenkomsten kun je je ook aanmelden voor een ondernemerstafel met 4 à 5 collega’s uit VNO-NCW West. Het onderwerp bepaal je dan zelf en bespreek je een aantal keer per jaar tijdens een etentje. Heb je zelf een mooi verhaal dat je wilt delen of zie je de andere DGA’s graag een keer op jouw locatie of heb je een leuke spreker, laat het weten, dan zetten we dat op de jaarkalender.

NIEUWS UIT DE REGIO

BESTUUR

Jerry Moerman

Verenigingsmanager

Rein van Beers

Bestuurslid, Directeur OGD ict-diensten

Jan Gerard Snip

Bestuurslid, Directeur/Co-founder Sping B.V.

Engbert Wilmink

Voorzitter VNO-NCW Delft, Directeur Wilmink Productontwikkeling BV