Standpunten

VNO-NCW West zet zich in voor een excellent ondernemersklimaat in de regio. Op de thema’s die een voorwaarde zijn om goed te kunnen ondernemen, vertalen wij de input van leden in punten die we ter tafel brengen bij lokale en regionale bestuurders en andere stakeholders. Zo wordt het ondernemersgeluid gehoord, daar waar regionale beslissingen worden genomen.

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS