Verduurzaming en energie

Verduurzaming en energie zijn cruciaal voor bedrijven, het mkb en bedrijventerreinen omdat die een sleutelrol spelen in de transitie naar een duurzame economie. De industrie is verantwoordelijk voor een significant deel van het energieverbruik en kan dus grote impact hebben op het verminderen van de CO2-uitstoot.

Bovendien biedt verduurzaming kansen voor innovatie, concurrentievermogen en het creëren van banen, wat bijdraagt aan een sterke en toekomstbestendige economische positie. Daarom doen en vinden wij de volgende punten:

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

Wat doen we

Wat vinden we

GERELATEERD NIEUWS