Regio Rotterdam

VNO-NCW regio Rotterdam is de invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers en werkgevers. Wij zetten ons in voor de versterking van de stedelijke economie en het vestigingsklimaat in de regio.

Logo regio Regio Rotterdam

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

VNO-NCW regio Rotterdam is onderdeel van een groot landelijk VNO-NCW netwerk en een brede en invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers en werkgevers. Hand in hand betekent synergie en creativiteit door samenwerking mét en voor de leden. Wij concentreren ons op onderwerpen die de stedelijke economie en het vestigingsklimaat versterken. Bedrijven en medewerkers willen perspectief. Dat betekent dat we ons onder andere inzetten voor ‘nieuwe’ economie, transitie, inclusie, circulariteit, vestigingsvoorwaarden, voldoende aanbod van adequaat opgeleide mensen met goede scholen, betaalbaar en adequaat woningaanbod, kunst & cultuur , gezondheid en sportvoorzieningen.

Bij ons zijn vooral ondernemers en werkgevers aangesloten, maar ook bestuurders van overheden, stichtingen, kennis-, onderwijs- en culturele instellingen. De grote variatie in leden en bedrijfstakken zorgt voor innovatieve ideeën en maakt de lobby voor het ondernemingsklimaat in de regio effectiever. Hoewel we een regionaal netwerk zijn, hebben onze leden een internationale focus. Veel bedrijfsactiviteiten zijn verbonden aan de Rotterdamse haven, de toegangspoort tot Europa en haar grote maritieme cluster. Bovendien hebben veel leden vestigingen in het buitenland of doen daar zaken. VNO-NCW regio Rotterdam werkt bijvoorbeeld samen met NLinBusiness, RVO, de Gemeente, Rotterdam Maritime Board en MKB. Doelen bereiken we immers samen, samen kom je verder. Wij stellen onze leden in de gelegenheid om bredere netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en gesprekspartner te zijn van lokale/regionale politiek op actuele ondernemersonderwerpen. Met een lidmaatschap wordt het ondernemersklimaat in Nederland gesteund maar ook bewaakt, door zaken te agenderen en dialoog en focus te versterken.

In de belangenbehartiging richten we ons op onderwerpen die de stedelijke economie versterken in de regio Rijnmond:

Bereikbaarheid en mobiliteit

 • uitbreiden in Randstad
 • oeververbindingen
 • rijkswegverbindingen
 • Rotterdam The Hague Airport
 • bevorderen verkeersdoorstroming via SMART-oplossingen

Onderwijs en arbeidsmarkt

 • invulling en afstemming op leer-werk gebied
 • IT-campus
 • onderwijs afgestemd op (nieuwe) economie
 • Stageplekken

Toekomstbestendig ondernemen

 • kansen op Zuid
 • ruimte voor maakindustrie en circulaire economie
 • energietransitie
 • woningbouw
 • zorginnovatie

Voor en door ondernemers

Leden delen kennis en ervaring met elkaar en zorgen voor inspiratie. Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei. De leden zijn actief in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor de variatie in expertise groot is. Die expertise wordt ook benut in de belangenbehartiging, waardoor VNO-NCW regio Rotterdam het meest invloedrijke ondernemersnetwerk in de regio is.

Evenementen

18
sep.

Hét Rotterdamse Miljoenenontbijt 2024

Regio Rotterdam - De Doelen, 07:00u
Alle evenementen

NIEUWS UIT DE REGIO

Regio Rotterdam 11 juni 2024

Mantelzorg en het geheim van Aafje

Regio Rotterdam 21 september 2023

#MO23 Rotterdam: De kracht van talent

Regio Rotterdam 8 augustus 2023

Kennis Eten

Metropoolregio Amsterdam 12 maart 2023

inflatie en prijsvorming

Samenwerkingen

VNO-NCW regio Rotterdam werkt samen met een brede vertegenwoordiging van overheden, kennisinstellingen, ondernemersverenigingen en culturele organisaties en is onderdeel van VNO-NCW West met een vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Jong Management, MKB, Rotterdam Partners, Havenbedrijf, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, ECE, CIC, RSM, Erasmus MC, Kunsthal, De Doelen, ‘OP Zuid’, JINC, IT Campus, Albeda, Hoge School Rotterdam, EUR, STC en Verkeersonderneming.

Netwerken

BESTUUR