Ruimte voor bedrijven

Een geschikte locatie is essentieel voor het bestaan van een bedrijf, de bereikbaarheid voor klanten en het personeel. De geschiktheid van een locatie wordt beïnvloed door factoren zoals bereikbaarheid met openbaar vervoer en de nabijheid van belangrijke snelwegen. Bedrijven maken strategische keuzes over hun locatie om een optimaal netwerk, ruimte en omgeving te garanderen, wat weer bijdraagt aan hun succes. Daarom zet VNO-NCW West zich op verschillende manieren in voor de ruimte voor bedrijven.

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

Wat doen we

Wat vinden we

Woningbouw is een randvoorwaarde voor voldoende personeel in de regio. Werknemers moeten dicht bij hun werk kunnen wonen zodat het woon-werkverkeer beperkt is. Daarom moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden. In de ruimtelijke puzzel is het lastig om voldoende locaties voor woningbouw te vinden. Gemeenten in Noord- en Zuid-Holland kijken voor hun nieuwe woningbouwplannen vaak naar bedrijventerreinen aan de rand van de stad. VNO-NCW West waarschuwt dat door die transformatie van bedrijventerreinen veel ruimte voor ondernemers verloren gaat. Naast woningen zijn ook bedrijven een essentieel onderdeel van de ruimtelijke ordening. Werknemers kunnen niet zonder woningen, maar ook niet zonder een werkgever. Bedrijventerreinen zijn dan ook bestemd om te werken, en niet om te wonen. Voldoende ruimte om te werken is nodig omdat:

  • voor iedere tien nieuwe inwoners 5 nieuwe arbeidsplaatsen nodig zijn;
  • bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen, anders vertrekken ze;
  • wonen en werken op dezelfde plek onvermijdelijk leidt tot klachten van bewoners.​

GERELATEERD NIEUWS