Westland-Delfland

Het tuinbouwgebied Westland-Delfland verandert. De overheid zoekt naar een nieuw evenwicht tussen woningbouw, bedrijvigheid, tuinbouw en recreatie. VNO-NCW Westland-Delfland behartigt hierin de belangen van het bedrijfsleven.

Logo regio Westland-Delfland

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

De ruim 250 leden van VNO-NCW Westland-Delfland zijn in het algemeen ondernemers en directeuren, actief in productie, groothandel, transport, bouw of zakelijke dienstverlening. Ze zijn gevestigd in Westland of Midden-Delfland. Met elkaar vertegenwoordigen ze twintigduizend arbeidsplaatsen. Bedrijven vanaf vijf medewerkers vormen de basis van VNO-NCW Westland-Delfland.

VNO-NCW Westland-Delfland luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op hun wensen en betrekt leden bij de organisatie. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio. Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen zaken. Leden kunnen ook deelnemen aan netwerken in omliggende regio’s als Rotterdam, Delft, Den Haag of Oostland en daarmee hun netwerk verder verbreden. Alles is erop gericht de leden te ondersteunen bij de aansturing van hun bedrijven en organisaties.

Naast de bijeenkomsten waarvoor alle leden van VNO-NCW Westland-Delfland worden uitgenodigd, zijn er bijeenkomsten op maat. Om er enkele te noemen:

  • workshops Ruimtelijke Ordening, speciaal voor leden die actief zijn in de bouwsector,
  • ondernemerstafels, kleine groepen van directeuren-grootaandeelhouders die in vertrouwelijkheid hun ervaringen, gedachten en zorgen over het ondernemen uitwisselen,
  • denktanks, waarin leden in een beperkte periode innovatieve ideeën uitwerken,
  • expertteams, waarin leden hun expertise op het gebied van energie of arbeid beschikbaar stellen aan het bestuur van VNO-NCW Westland-Delfland.*

Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW kan VNO-NCW Westland-Delfland de regionale lobby extra kracht geven. Bovendien werkt zij effectief samen met vrijwel alle andere lokale en regionale ondernemersorganisaties in de regio.

VNO-NCW Westland-Delfland lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie

  • behoud van het toonaangevende glastuinbouwcomplex door het bieden van duurzame en concurrerende energievoorziening, een goede inliggende infrastructuur en een uitstekende bereikbaarheid;
  • een snelle aanleg van de Blankenburgtunnel, verdubbeling van de Veilingroute, verbetering van de doorstroming op de Centrale As door Westland en realisering van ongelijkvloerse kruisingen op de Wippolderlaan;
  • minder regels en een snellere vergunningverlening;
  • een eerlijk en uitnodigend aanbestedingsbeleid van de gemeente;
  • een bij de vraag van het bedrijfsleven aansluitende arbeidsmarkt;
  • een positief imago van de regio en de tuinbouwsector in binnen- en buitenland.

Duurzaam ondernemen

Door grondstoffen te hergebruiken, met een duurzame bedrijfsvoering of energiezuinig bedrijfspand bijvoorbeeld. En wat dacht je van de nieuwe markt die de afgelopen jaren is ontstaan in de verkoop, installatie en het onderhoud van duurzame producten en diensten, zoals zonnepanelen en isolatiemateriaal. Steeds meer bestaande bedrijven verduurzamen en bij nieuwbouw is duurzaamheid vaak een vanzelfsprekendheid. Met 25 bedrijventerreinen en honderden hectares glastuinbouw heeft Gemeente Westland een grote impact op de verduurzaming van de Nederlandse samenleving. VNO-NCW Westland-Delfland is daar trots op en dat stimuleren we graag! Hoe pakken Westlandse bedrijven duurzaamheid aan? Laat je inspireren door Westlanders die duurzaam ondernemen in de glastuinbouw en duurzaam werken in het bedrijfsleven.

VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

Leden delen kennis en ervaring met elkaar en zorgen voor inspiratie. Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei. De leden zijn actief in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor de variatie in expertise groot is. Die expertise wordt ook benut in de belangenbehartiging, waardoor VNO-NCW Westland-Delfland het meest invloedrijke ondernemersnetwerk in de regio is.

Evenementen

10
okt.

Dag van de Duurzaamheid

Westland-Delfland - 14:00u
Alle evenementen

NIEUWS UIT DE REGIO

Westland-Delfland 24 november 2023

Even voorstellen: Rick van Mil

Westland-Delfland 29 september 2023

Boeiend bezoek BoereGoed

Oostland 20 maart 2023

Online is onze showroom geworden

Westland-Delfland 23 september 2022

#MO22 Schipluiden: Overheid kan niet alles oplossen

Westland-Delfland 14 april 2022

CollegeTour trekt mbo-talent aan

Westland-Delfland 12 maart 2022

#GR2022: ‘Ruimtegebrek grootste knelpunt’

BESTUUR