Arbeidsmarkt en onderwijs

De Nederlandse arbeidsmarkt is dynamisch, en regio West is daar geen uitzondering op. Waar wij veel diversiteit zien tussen de behoeftes van de verschillende ondernemers en sectoren zien wij op bepaalde punten veel overlapping.

Voor een goed ondernemersklimaat is een soepel werkende arbeidsmarkt met voldoende goed inzetbaar personeel essentieel. Hierin is duurzame inzetbaarheid essentieel voor zowel de werkgever als de werknemer, maar ook flexibiliteit en mobiliteit waar nodig.

Om de huidige problemen op de arbeidsmarkt op te lossen, moet het probleem vanuit meerdere hoeken worden aangepakt. Daarom werkt VNO-NCW West aan:

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

Wat doen we

Wat vinden we