Netwerken
VNO-NCW West

VNO-NCW West heeft 8 regionale netwerken en een DGA-netwerk, elk met een eigen bestuur van ondernemers. Zij organiseren bijeenkomsten en komen op voor de belangen van het bedrijfsleven, gebaseerd op de wensen en ervaringen van hun leden. Zij hebben direct contact met overheidsbestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. 

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei.

Leden ontmoeten elkaar op de netwerkbijeenkomsten, delen kennis en ervaring met elkaar en zorgen voor inspiratie. Leden zijn ook welkom op de bijeenkomsten in andere regio’s en kunnen deelnemen aan het netwerk voor directeuren-grootaandeelhouders of de ondernemerstafels. Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei. De leden zijn actief in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor de variatie in expertise groot is. Die expertise wordt ook benut in de belangenbehartiging, waardoor VNO-NCW West het meest invloedrijke ondernemersnetwerk in de regio is.