DGA-Netwerk

DGA’s zijn zeer gewaardeerde leden van VNO-NCW West. Zij leiden vaak familiebedrijven en hebben enorm veel ervaring en kennis waarvan andere ondernemers plezier kunnen hebben. De leden van het DGA Netwerk leveren input die VNO-NCW West gebruikt in de gesprekken met de regionale en provinciale overheden. Ook zijn er directe lijnen met landelijk VNO-NCW voor de landelijke DGA- lobby. VNO-NCW West legt waardevolle contacten tussen ondernemers met een grote beslissingsbevoegdheid.

Logo regio DGA-Netwerk

ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE GROEI DOOR UNIEKE NETWERKEN

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN EN INTERESSANTE ONTMOETINGEN

LIJNTJES NAAR DEN HAAG EN BRUSSEL

STERKE LOBBY RICHTING DE POLITIEK

INVLOEDRIJK NETWERK VAN DIRECTEUREN EN ONDERNEMERS

Exclusief voor directeuren-grootaandeelhouders organiseert VNO-NCW West activiteiten om:

  • (vertrouwelijk) te sparren op gelijkwaardig niveau,
  • inspiratie op te doen, kennis te verkrijgen en te leren
  • te innoveren door ongewone samenwerking.
  • nieuwe verbindingen en contacten aan te gaan
  • business te vergroten.

Bovendien kun je als directeur-grootaandeelhouder actief meewerken aan een beter ondernemersklimaat en heb je directe invloed op de lobbyactiviteiten van VNO-NCW.

Het DGA Netwerk organiseert

  • Twee keer per jaar een groot DGA-event met een DGA aan het woord over thema’s die DGA’s aangaan;
  • Kleinschalige inspiratiebijeenkomsten waaraan maximaal 30 DGA’s kunnen deelnemen. Hier wordt gesproken over een specifiek thema en is er volop ruimte voor interactie. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met DGA-leden;
  • Ondernemerstafels waarbij 6 tot 10 DGA’s enkele keren bij elkaar komen en vertrouwelijk met elkaar spreken over ondernemerszaken;
  • Elk jaar bedrijfsbezoeken.

EVENEMENTEN

Leden delen kennis en ervaring met elkaar en zorgen voor inspiratie. Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei.

 

Niet iedereen kan lid worden van het DGA Netwerk. Twee belangrijke voorwaarden zijn dat u minimaal 30% van de aandelen in bezit heeft en een bedrijf runt met tenminste 5 medewerkers.

Ieder jaar vindt er ook een DGA-ledenreis plaats, zoals de reis naar Bilbao in 2023 en naar Stockholm in 2024. Deze reizen kennen een afwisselend en boeiend programma, waarbinnen uiteraard volop ruimte is om kennis te maken en ervaringen te delen met de andere DGA deelnemers. Een unieke reis die veel kan toevoegen op verschillende terreinen!

De Ondernemerstafels zijn een inspirerende plek waar jij als DGA-ondernemer of directeur samen met gelijkgestemden de diepte in kan duiken over onderwerpen die jou als ondernemer en persoon bezighouden. DGA-ondernemers en directeuren die eindverantwoordelijk zijn in een organisatie geven aan het prettig te vinden mensen in gelijksoortige posities te leren kennen en mee te kunnen praten. Daarom organiseren wij ondernemerstafels: groepjes van maximaal 10 ondernemers/directeuren die periodiek bijeenkomen om te sparren over ontwikkelingen in de maatschappij en economie die van invloed zijn op hun bedrijf. Ook bespreken zij problemen waar zij tegen aanlopen, zoals bedrijfsopvolging of een tekort aan personeel. Alles achter gesloten deuren en in vertrouwen. Iedere ondernemerstafel is bewust klein, zodat een diepere onderlinge band opgebouwd kan worden. Iedere groep maakt zelf de afspraken om samen te komen, bij toerbeurt is een van de leden host. De echte magie ontstaat als er ook iets ter tafel komt waar de host mee zit. Dit kan een dilemma zijn, een vraagstuk over de toekomst, misschien iets persoonlijks.

Leden van VNO-NCW West die een eigen bedrijf met personeel hebben of directeur zijn, zijn van harte welkom. De branches zijn zeer uitlopend, bijvoorbeeld (zakelijke) dienstverlening, industrie, zorg, IT, logistiek, bouw, cultuur en toerisme. Wij zorgen ervoor dat je niet met een directe concurrent aan tafel zit. Niet iedereen kan deelnemen aan de Ondernemerstafels. DGA leden moeten minimaal 30% van de aandelen van een bedrijf, waar minstens 5 medewerkers werken, in bezit hebben. Directeuren moeten eindverantwoordelijk zijn binnen een organisatie waar minimaal 20 werknemers in loondienst zijn.

NIEUWS UIT HET NETWERK

BESTUUR

Jerry Moerman

Verenigingsmanager

Martijn van Pelt

Voorzitter VNO-NCW Rijnland, vicevoorzitter VNO-NCW West, Directeur Interpulse Automatisering

Marcel Adriaanse

Bestuurslid DGA, Directeur Eversley Road Management B.V.

Anouk Dijkstra

Bestuurslid, Directeur Uniflow