Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Den Haag  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Den Haag

​De leden van VNO-NCW Regio Den Haag zijn ondernemers en directeuren, actief in industriële productie, groothandel, transport, bouw en zakelijke dienstverlening. Met elkaar vertegenwoordigen ze meer dan zeventigduizend arbeidsplaatsen. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Regionieuws
Mobiliteits-transitie nodig

​Niets doen is geen optie. Dat is de boodschap van Corina Holla aan de verkeerswethouder van Den Haag die voorziet dat de stad onbereikbaar wordt.

lees meer
Vrijdag 17 Mei 2019

​Wethouder Robert van Asten van Verkeer verwacht een verkeersinfarct die de leefbaarheid in de stad ernstig zal aantasten. Daarom heeft hij aan organisaties zoals VNO-NCW Den Haag en ANWB gevraagd hun visie te geven op de bereikbaarheid van groot Den Haag in de toekomst.

Zo komen er dankzij de groei van de stad met pakweg 100.000 inwoners tot 2040 bij ongewijzigd beleid zo’n 46.000 auto’s bij. Het aantal files en de reistijd zal dan met 30 procent toenemen. Willen we al die extra auto’s ook een parkeerplek geven, dan kost dat ruim 500.000 vierkante meter aan ruimte. Oftewel het equivalent van honderd voetbalvelden. Ondergrondse parkeergarages kosten bij die omvang 2,3 miljard euro.

Corina Holla, voorzitter van VNO-NCW Den Haag deelt de zorg van de wethouder. Niets doen is geen optie, vindt ze. Investeren in alle vervoersmodaliteiten is noodzakelijk. Lees hier haar visie op de benodigde mobiliteitstransitie.

Regionieuws
‘Politici missen ondernemers ervaring’

​“De connectie tussen ondernemers en Brussel moet verbeteren”,  zegt Emily van de Vijver (43) vastberaden. De Haagse ondernemer staat op plek 5 van de D66-kieslijst voor het Europarlement.

lees meer
Vrijdag 10 Mei 2019

“De connectie tussen ondernemers en Brussel moet verbeteren”,  zegt Emily van de Vijver (43) vastberaden. Het is misschien wel de belangrijkste reden dat de Haagse onderneemster zichzelf verkiesbaar heeft gesteld namens D66 voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei. Ze wil de verduurzaming, innovatie en ondernemerschap als eerste aanpakken in Europa.

Door Tristan van Oorschot

Van de Vijver is sinds 2011 eigenaresse van communicatieadviesbureau Van De Vijver en sinds 2018 ook gezamenlijk eigenaresse van Bureau O2, een consult- en coachbedrijf. De drukte die beide bedrijven met zich meebrengen weerhouden haar niet van een verkiesbare status. Haar idealen voor een eensgezind Europa hebben haar de vijfde plek op de lijst van D66 bezorgd en daarmee maakt ze een goede kans om in het Europees Parlement een zetel te verdienen. Het aantal ondernemers blijft ook in het komende parlement laag, terwijl juist ondernemers ontzettend afhankelijk zijn van wetten uit Brussel. Van de Vijver stond voor een lastige keuze. Grijp ik de kans aan om mijn bedrijf uit te breiden of om mijn idealen een stem te geven? Ze koos voor het laatste.

Waarom heb je jezelf verkiesbaar gesteld voor het Europees Parlement?
“Het Europees Parlement is dé plek waar je over grote onderwerpen kan mee beslissen. Over kwesties als eerlijke handel, belastingafspraken, klimaat, vrede en veiligheid worden in Brussel de afspraken gemaakt. Als individueel parlementslid heb je veel invloed omdat je niet bent gebonden aan een regeerakkoord of oppositie. De Europese Commissie, het orgaan dat wetten mag voorstellen, is ook niet gebonden aan een regeerakkoord. Dit geeft meer vrijheid. Ik vind wel dat het initiatiefrecht voor het Parlement zo snel mogelijk ingevoerd moet worden.”

Kun je de belangen van ondernemers verdedigen in het parlement?
“Zeker! Een goed voorbeeld is de Europese wetgeving voor het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze verordening vanuit Brussel brengt een grote administratieve rompslomp met zich mee naar Nederland. Grotere ondernemers hebben hier niet zoveel last van, maar kleinere bedrijven in de maakindustrie wel degelijk. De regelgeving is goed, maar de uitvoering lastig. Dit kan je via het Parlement aankaarten en wellicht veranderen. Uiteindelijk gaat het om de details die je kunt veranderen, maar die komen natuurlijk voort uit een ideaal.”

Welke details voor ondernemers zou je dan willen veranderen?
“Bij het uitwerken van een verordening uit Brussel moet je goed in gesprek met ondernemers. Tegen welke problemen lopen zij aan en hoe zien zij graag de regelgeving? Veel mensen worden overvallen met wat er uit Brussel komt. Het Europees Parlement is verantwoordelijk om dit transparanter te maken. Er zitten maar 26 Nederlandse vertegenwoordigers in het parlement. Dit maakt de interactie met Nederland nog belangrijker.”

Is het daarom ook zo belangrijk dat Nederlandse ondernemers vertegenwoordigd zijn in het parlement?
“Klopt. De politiek mist ervaring. Ik zie het in mijn eigen partij en ook in andere partijen. Veel politici weten niet hoe het is om ondernemersrisico te nemen. Als je in loondienst bent neem je verlof op als dat nodig is, als ondernemer kan dat niet. Het verkiesbaar stellen betekent voor mij vrijwilligerswerk van 16 uur per week die je niet aan je bedrijf kan besteden, maar dat vind ik het waard. Voor sommige ondernemers is het natuurlijk ook een risico een politieke kleur te hebben.”

Hoe kijk je tegen de EU aan met betrekking tot ondernemers?
“Zeker in een klein land als Nederland kunnen wij niet zonder de EU ondernemen. De export is waar onze economie op draait en open grenzen versterken dit aanzienlijk. Toch kunnen er verbeteringen plaatsvinden door het bieden van een gelijker speelveld. Kleine bedrijven zijn gebonden aan de Nederlandse belastingwetgeving, terwijl multinationals zich kunnen vestigen op plekken waar de belastingvoordelen het grootst zijn. Eensgezindheid in wet- en regelgeving, geïmplementeerd door de EU, kan dit oplossen.”

Bij de stemming over het exporteren van WW-uitkeringen was meer dan de helft van de Nederlandse vertegenwoordigers niet aanwezig in het Europees Parlement. Kan jou dat ook overkomen?
“Hopelijk niet, haha. Ik weet er het fijne niet van, maar het gebeurt helaas wel. Ik zie vaker dat de connectie tussen Nederland en Brussel niet soepel verloopt. In de Tweede Kamer is de agenda van Brussel niet altijd duidelijk, andersom idem dito. Ik vind dat dit snel moet veranderen. Iedereen moet kunnen weten wat er speelt. Europarlementariërs zijn daar mede verantwoordelijk voor en ik hoop dan ook dat ik daar vanaf 23 mei mijn steentje aan kan bijdragen. Europa mag van mij wel wat doortastender en ondernemender!”

www.emilyvandevijver.nl

Er zijn twee ondernemers in het werkgebied van VNO-NCW West (Noord- en Zuid-Holland) die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het Europees Parlement: Emily van de Vijver (43) op plek 5 van de D66-kieslijst en Eveline Herben (54) op plek 9 van de CDA-kieslijst.

Regionieuws
WATT je moet weten

​Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

lees meer
Donderdag 18 April 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

WATTjemoetweten.nl
Om ondernemers beter te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. MKB-Nederland werkt hierin samen met branche- en regionale organisaties, omdat die dicht bij de ondernemer staan. De website WATTjemoetweten.nl (met dubbel t, van James WATT) is het centrale startpunt voor ondernemers. Daarnaast komen er flyers, social media campagnes, informatiebijeenkomsten, radiocommercials en natuurlijk: deze nieuwsbrief.

WATT en waarom?
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Net als alle inwoners kunnen zij hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Je investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!

VNO-NCW West helpt je verder

Wil je weten wat jij binnen jouw bedrijf kunt doen aan energiebesparing? Als partnerorganisatie helpt VNO-NCW West je graag verder. Je kunt bij ons terecht voor concrete tips en adviezen, waarmee je direct aan de slag kunt. 

Het loket is geopend!
Sinds 28 februari is het eLoket van RVO officieel geopend. Daar kun je vanaf nu de door jou uitgevoerde energiemaatregelen rapporteren. Let op: vóór 1 juli moet jouw rapportage binnen zijn! Om jou daarin te ondersteunen, heeft MKB-Nederland een handig stappenplan opgesteld: het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer je dit volgt, weet je direct of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is en wat je daartoe moet ondernemen. 
Bezoek het eLoket van RVO en rapporteer nu!
  
WATT nu?
Het belangrijkste is dat je je nu in deze thematiek verdiept, want 1 juli nadert snel! Voor een antwoord op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel veel informatie ga je naar: WATTjemoetweten.nl ​

a2c33ee4-3447-43e7-adc8-24d34159f854
Nieuwe leden
Dreumel ramen en deuren b.v.
DEN HAAG
Fokker Terminal
DEN HAAG
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
CEO TRM Oncology B.V.
Dáárom ben ik lid!
"Bijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn top. Was het vroeger een herenclub, nu is er ruimte voor iedereen."

André van Herk
Eigenaar/algemeen directeur UTS APC Groep
Dáárom ben ik lid!
"Mocht ik een keer niet kunnen, dan biedt de organisatie altijd de mogelijkheid om mij door een collega te laten vervangen."

Hans Zaat
Manager algemene zaken Brink Groep
Dáárom ben ik lid!
"De bijeenkomsten van de discussieclub geven me energie om in huiselijke sfeer met leden te discussiëren."

Joan Remmerswaal
Algemeen directeur Van Dorp installaties
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het een meerwaarde dat VNO-NCW Den Haag ook initiatieven als Social Club Den Haag en de Culturele Business Case actief ondersteunt"

Rosan Gompers
Directeur NewCompany Creations
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West is belangrijk voor belangenbehartiging van ondernemers."

Kaushilya Budhu lall
DGA Meijer Advocaten en Belastingadviseurs

 Partner

 Video

Nieuwe koers VNO-NCW regio Den Haag