Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Metropool Amsterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Metropool Amsterdam

Ondernemers in Metropool Amsterdam verbinden en lobbyen voor een beter regionaal ondernemersklimaat. Dát is het doel van VNO-NCW Metropool Amsterdam.

Regionieuws
Duurzaam Amsterdam Zuid-Oost

​Een Heineken bierbrouwerij aan de voet van de ArenA. Is het een grap of een serieuze wens van Henk Markerink, CEO van de Johan Cruijff ArenA? Duurzaam is het zeker.

lees meer
Donderdag 23 Januari 2020

De jonge rondleider zet het clublied van Ajax aan, gejuich van een vol stadion schalt uit de boxen, de bijna 150 ondernemers en relaties van VNO-NCW metropool Amsterdam staan te trappelen in de spelerstunnel... De deuren gaan open, ze mogen het veld op.

Door Annemarie van Oorschot

De groep vindt het mooi. De rondleiding door het Ajax-complex is het hoogtepunt van de bijeenkomst van VNO-NCW metropool Amsterdam, die het regionale ondernemersnetwerk in samenwerking met de Rabobank, Bouwend Nederland en de Johan Cruijff ArenA heeft georganiseerd. Maar nadat de kleedkamer met de shirtjes van de spelers en het veld zijn bewonderd, nemen de ondernemers toch de tijd voor de serieuze vraag van die middag: ‘Hoe duurzaam is jouw bedrijf?’

Henk Markerink
CEO Henk Markerink van de Johan Cruijff ArenA bijt het spits af door toe te lichten hoe de ArenA het voortouw neemt in de verduurzaming van het hele gebied Amsterdam Zuid-Oost. Via allerlei innovatieve maatregelen is hij erin geslaagd de ArenA al in 2015 klimaatneutraal te krijgen. Onder meer windmolens in de buurt en zonnepanelen op het dak maken de ArenA zelfvoorzienend. Essentieel is een unieke grote batterij voor energieopslag. Deze dient niet alleen als noodvoorziening voor de ArenA, maar ook voor Ziggo Dome en AFAS Live, evenementhallen in Amsterdam Oost. “Als het licht uitvalt, gaat hij aan”, versimpelt Markerink de werking. “Maar ook bijvoorbeeld TenneT gebruikt de batterij voor netstabilisatie.“ De batterij bestaat uit tientallen kleine batterijen, velen afkomstig uit gebruikte elektrische auto’s. ( Nissan Leaf)

Ecosysteem
Volgens Markerink ligt de oplossing van problemen, zoals de klimaatverandering, tekort aan arbeidskrachten en de bereikbaarheid van een verstedelijkt gebied in publiek-private samenwerking. “Daarom zijn we het ArenA Innovation Center gestart, waarin we samenwerken met allerlei partijen. Voorbeelden zijn de gemeente Amsterdam, TenneT, Nuon, TNO en Microsoft. De bedoeling is in Amsterdam Zuid-Oost een ecosysteem te ontwikkelen dat tot innovatieve oplossingen leidt. Het hele gebied kan in 2040 klimaatneutraal zijn. Als we een promille krijgen van de miljarden die Frans Timmermans en Wouter Bos beschikbaar stellen, kunnen we dit moeiteloos financieren. Just do it!”

De CEO van de ArenA oppert ter inspiratie enkele creatieve ideeën. “Een Heineken-brouwerij aan de voet van de ArenA, die niet alleen het stadion maar ook de evenementhallen van bier voorziet, dan heb je geen transport meer en dat scheelt veel CO2-uitstoot.” De zaal schiet in de lach en vraagt zich af of dit een grapje is. “Of een gratis parkeerplaats voor elektrische auto’s, mits we hun batterijen mogen gebruiken als de stroom uitvalt.”

Als dagvoorzitter Petra Tiel, belangbehartiger bij VNO-NCW West, vraagt hoe MKB bedrijven kunnen aansluiten en of de ondernemersvereniging een rol kan spelen bij het verbeteren van de publiek-private samenwerking, kopt Markerink ‘m in. “VNO kan bedrijven laten aanhaken op het ecosysteem.”

Otto Raspe
Otto Raspe is hoofd Rabobank Research Nederland. Hij laat zien dat de economie in de Randstad goed is voor 50 procent van onze economie. Daarbij is het aandeel van de Noordvleugel gestegen, van de Zuidvleugel juist afgenomen. Vooral regio’s die zich richten op de transities naar een circulaire economie en groene energie en op een brede welvaart doen het goed. Onder brede welvaart valt niet alleen inkomen, maar ook zaken als kwaliteit van leven, gezondheid, onderwijsniveau en de natuurlijke leefomgeving.

Tot zover goed nieuws van Raspe. Helaas blijkt uit zijn onderzoek ook dat de ondernemers in de metropool Amsterdam het niet goed doen. Zo hebben weinig bedrijven duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie opgenomen, presteren bedrijven onder het Europese gemiddelde op Eco-innovatie, ook wel Clean & Green Tech genoemd, en scoort de metropool op ‘brede welvaart’ het laagste van het land. Aan de Amsterdamse ondernemers in de ArenA de oproep hier werk van te maken. De Rabobank kan met verschillende diensten  en netwerken van ondernemers daarbij helpen.

Schols en Slingerling
De ondernemers Spencer Schols van startup Circ en Dick Singerling van Bouw- en Aanneming-mij Derksen & Singerling laten zien hoe het anders kan. Schols heeft een BioDigester ontworpen, een kleine energiecentrale voor particulieren of hotels die afval omzet in duurzame energie en hoogwaardige plantenvoeding. De eerste Biovergister wordt deze maand geplaatst in Papendal. Singerling heeft zich gespecialiseerd in het energieneutraal maken van particulierewoningen en bedrijfspanden. Binnenstedelijk verbouwen lijkt lastiger dan het is. Ook hier geldt Just Do it.
www.circ.energy
www.dens.nl

Uitslag vragen mentimeter
Presentatie Dirk Singerling
Presentatie Spencer Schols
Presentatie Otto Raspe
Fotoreportage

Regionieuws
Miljard voor Amsterdamse A.I.

​Anita Nijboer, bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam, is ambassadeur van de coalitie AI technology for people. Amsterdamse kennisinstellingen slaan de handen ineen en investeren in de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van AI.

lees meer
Dinsdag 17 December 2019

​Amsterdamse kennisinstellingen hebben de handen ineen geslagen en investeren in de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën, door het opzetten van onderzoeksprogramma’s, het aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI. Samenwerkingen met topinstituten in de wereld, publieke partners en het bedrijfsleven worden versneld uitgebreid. De European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) maakte deze week bekend dat de UvA geselecteerd is als ELLIS Unit om talent in machine leren en aanverwante AI-onderzoeksvelden voor Europa te behouden.


Onder de noemer AI technology for people committeren vooraanstaande Amsterdamse kennisinstellingen zich eraan de komende tien jaar 1 miljard euro te investeren, minimaal 800 onderzoekers aan te stellen, 5.000 bachelor- en masterstudenten en promovendi op te leiden, 10.000 studenten een AI-minor te laten volgen en 100 spin-offs en 100 startups te (helpen) ontwikkelen.

AI technology for people
Amsterdam heeft het grootste wetenschaps- en innovatie-ecosysteem van Nederland en bouwt voort op drie decennia ervaring in onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van AI. ‘We hebben brede expertise in huis; technologische kennis en kennis over de juridische, sociale en ethische aspecten van AI. Toch beginnen ook wij het tekort aan AI-talent te voelen’, licht Geert ten Dam, voorzitter Universiteit van Amsterdam, toe. ‘Extra investeringen zijn dan ook hard nodig’. Mirjam van Praag, voorzitter Vrije Universiteit Amsterdam, vult aan: ‘In deze zeer competitieve wereld moeten we scherp zijn op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent om ervoor te zorgen dat we de ontwikkeling van geavanceerde technologie onder controle houden en tegelijkertijd onze nationale en Europese waarden in stand houden.’

De Amsterdamse kennisinstellingen zetten in op samenhangende technologische ontwikkelingen: machine leren, hybride intelligentie en uitlegbare AI. Essentieel is de ontwikkeling van betere systemen, waarbij de mens centraal staat en waarborgen voor verantwoorde toepassing worden ingebouwd: AI technology for people. Anita Nijboer, onder andere bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam, is ambassadeur  van de Amsterdamse coalitie. Centraal in de aanpak van de coalitie staan drie grote thema’s, allen met een grote invloed op het dagelijks leven van mensen en de sociaal-economische ontwikkeling in de regio: AI for Health, AI for Business Innovation en AI for Citizens. 

Internationale samenwerking 
Amsterdam sluit zich aan bij vooraanstaande internationale initiatieven zoals ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) en CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe). ELLIS maakte dinsdag 10 december bekend dat de UvA is gekozen voor een excellence center vanwege bewezen wetenschappelijke excellentie. Het ELLIS-netwerk, bestaande uit Europese steden met topinstituten op het gebied van AI, zal de uitwisseling van onderzoekers en studenten vergemakkelijken. De unit op het Amsterdam Science Park kan in het kader van dit initiatief nieuwe onderzoekers en nieuwe promovendi aanstellen.

Samenwerking in Amsterdam
De regio Amsterdam combineert technische infrastructuur, (SURFsara, Amsterdam data Exchange), institutionele infrastructuur (CWI, eSciencecenter, UvA, VU en HvA) en data science netwerken (AmsterdamDataScience,  Amsterdam Medical Data Science.) De gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board en Provincie Noord-Holland investeren in de ontwikkeling door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsbeleid, door steunprogramma’s op maat voor talent en door het bijeenbrengen van partijen om co-creatie stimuleren. 

De kennisinstellingen werken intensief samen met een groeiend aantal bedrijven in publiek-private onderzoekslabs ondergebracht in ICAI, het nationale Innovatie Centrum voor AI op het Amsterdam Science Park. Zo werd in november het Atlas Lab gelanceerd met TomTom, en werden eerder het AIRlab Amsterdam (gezamenlijk industrie-lab met Ahold Delhaize), het Nationaal Politielab (samenwerking UvA, Universiteit Utrecht en de Nationale Politie), Elsevier AI Lab (samenwerking UvA, Vrije Universiteit en Elsevier) AIM Lab (samenwerking UvA en Inception Institute of Artificial Intelligence Ltd.), Delta Lab (samenwerking UvA en Bosch) en QUVA Lab (samenwerking UvA en Qualcomm) opgericht en is dit jaar het zwaartekrachtprogramma Hybrid Intelligence (samenwerking o.a. VU en UvA) van start gegaan. Op 1 januari 2020 start de HvA met het Expertise Centrum voor Applied AI. 

Partners in AI Technology for People
Antoni van Leeuwenhoek (waarvan Nederlands Kanker Instituut onderdeel is), Amsterdam Economic Board, Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Regionieuws
'In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord'

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien.

lees meer
Dinsdag 10 December 2019

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien. Dat is hard nodig, want zowel in de belangenbehartiging als in de netwerkfunctie – de twee hoofdactiviteiten van VNO-NCW West – zijn de behoeften van ondernemers sterk veranderd. Een interview over de uitdagingen in een nieuwe tijd.   

Tekst: Annemarie van Oorschot
Fotografie: Marlies Hofstede     

Voordat Boersma Bert Mooren opvolgde, heeft zij zich als adjunct-directeur bij VNO-NCW West zes maanden ingewerkt. Met 2000 leden, tientallen lobbydossiers, 10 regionetwerken, 8 doelgroepnetwerken, bijna 100 bestuurders en meer dan 150 bijeenkomsten per jaar duurt het even voordat je inzicht hebt in de verenigingsstructuur. “Passie en gedrevenheid, ik zie zoveel energie bij de leden”, beschouwt Boersma, “wat leidt tot mooie initiatieven. Vanuit mijn functie is het dan belangrijk het overzicht te bewaren en alle activiteiten op elkaar af te stemmen. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur, waarvan de voorzitters van de regio- en doelgroepnetwerken deel uitmaken, vindt die afstemming plaats.”

Lukt dat? 
“Zeker! Ik heb de afgelopen maanden veel leden leren kennen. Ik heb veel ondernemers gesproken en dat wil ik blijven doen. De sfeer in de besturen is heel constructief. De voorzitters zijn zeer ervaren, die willen graag helpen bij de vernieuwing. Er moet wel wat gebeuren. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat je lid van een vereniging wordt. Ondernemers kijken eerst heel goed wat de toegevoegde waarde is, en dat vind ik ook terecht. Er is veel aanbod en het is onze taak goed te laten zien welke unieke meerwaarde ons netwerk en onze lobby kan bieden. We ontwikkelen nieuwe activiteiten die heel interessant voor hen kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing het beste in de regio kan ontstaan en het is de taak van mij en het bureau om de uitrol van deze innovaties te optimaliseren, in de regio en soms ook door heel Nederland, want ondernemen stopt niet bij de regiogrenzen. Hierover moeten we goed nadenken.“

‘VNO-NCW WEST IS EEN ÉCHTE ONDERNEMENDE NETWERK­ORGANISATIE’​

Aan welke innovaties moet ik denken?
“In de eerste plaats aan de doelgroepnetwerken. Die hebben de toekomst. Het zijn community’s die rond een (lobby)thema of doelgroep ontstaan. Denk aan het sterke DGA-netwerk, het netwerk Groene Groeiers, Netwerk Mobiliteit, het HRM-netwerk of de grote steden met specifieke lobbydossiers. Deze community’s kunnen een lang leven hebben, maar ook na verloop van tijd ophouden te bestaan omdat hun doel bereikt is.”

Hoe kan het bureau daarin faciliteren?
“Door goed te luisteren naar onze leden. Wat is hun behoefte? Gezamenlijk met de besturen kunnen wij de leden effectiever helpen bij het leggen van waardevolle verbindingen en versterken van hun netwerk. Dit doen we door ondernemers samen te brengen op inhoudelijke bijeenkomsten, hen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig te netwerken en goed te laten zien wat de lobby betekent voor het ondernemersklimaat in de regio.”

Zoals bij het Netwerk Groene Groeiers gebeurt?
“Een goed voorbeeld. Deze community wordt gevormd door leden die investeren in circulaire business cases en energietransitie. De medewerkers van ons bureau faciliteren de matchmaking tussen de leden: grotere bedrijven plaatsen uitdagingen en jonge, innovatieve bedrijven mogen hun oplossingen pitchen. Begin november hadden we bijvoorbeeld een Groene Groeiers-bijeenkomst waar Philips om oplossingen vroeg voor zijn afval dat uit mixed plastics bestaat. Dan pitchen er meer dan tien jonge ondernemers, zoals iemand die er draad voor de 3D-printer van kan maken. Die uitdagingen en oplossingen worden ook digitaal bij elkaar gebracht in de besloten omgeving van groenegroeiers.nl. Zo’n digitaal platform werkt goed en ik wil dit ook graag inzetten bij andere community’s. 


Behalve het bieden van een netwerk is de belangenbehartiging een belangrijke taak van VNO-NCW West. Hoe zie je de vernieuwing van die taak?
“Ook bij deze taak moeten we goed naar de leden luisteren. Eind oktober zijn we naar het Malieveld gegaan om actie te voeren tegen het stikstofbeleid dat veel bouwprojecten stillegt. Compleet met actie-hesjes en spandoeken. Volgens mij is dat in de geschiedenis van VNO-NCW niet eerder voorgekomen. Maar onze leden uit de bouwsector vroegen erom. Het water staat ze aan de lippen. Sommigen zijn oprecht bang voor een faillissement.  Ik zeg niet dat we onze traditionele lobbyactiviteiten overboord moeten gooien. Brieven schijven aan gemeenten of provincies, inspraak in commissies, op bezoek gaan bij ambtenaren, dat soort activiteiten kunnen effectief zijn en de lijntjes naar bewindslieden zijn vanuit VNO-NCW kort. Maar we kunnen meer moderne, digitale middelen inzetten ter ondersteuning van de belangenbehartiging.”

‘DOELGROEPNETWERKEN HEBBEN  DE TOEKOMST’

De samenleving, met name de overheid, doet steeds vaker een beroep op ondernemers om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en deze helpen uit te voeren. Wil je VNO-NCW West op deze nieuwe ontwikkeling inrichten?
“Daar zijn we al mee bezig. Veel leden van ons vragen er ook om. Die willen impact maken. Wel moeten we ervoor waken geen uitvoeringsorgaan van de overheid te worden. Er zijn al mooie eigen initiatieven van ondernemers. Neem ondernemers die zich inzetten voor schuldhulpverlening aan medewerkers. Ook zijn er velen die hun bedrijf duurzamer en inclusiever inrichten. Het is belangrijk om deze initiatieven zichtbaarder te maken.”

VNO-NCW West als een linking pin tussen bedrijfsleven en overheid…
“Precies. De vernieuwing zit vooral in meer direct contact met onze achterban, waarbij wij vertaler van de wensen en zorgen van de leden zijn, richting andere ondernemers, de politiek, arbeidsmarktorganisaties, omwonenden of andere stakeholders. In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord en gezien!”  


Kim Boersma

Na een start van haar loopbaan in verschillende functies binnen de HRM-dienstverlening richtte Boersma een eigen bureau op. Na bijna 10 jaar ondernemerschap maakte zij de overstap naar management- en directiefuncties bij onder meer non gouvernementele organisaties. 
Eerder was Boersma al vertegenwoordiger van jonge ondernemers, in de periode 2005 -2012 was zij lid van het Dagelijks Bestuur van Jong Management, de ondernemersvereniging van VNO-NCW voor jonge werkgevers (tot 40 jaar) en maakte zij zich onder meer hard voor een kinderopvangregeling. Sinds 2018 is zij lid van de adviesraad van Jong Management. 
Boersma woont in Overveen met haar partner Dick, een bouwondernemer en samen hebben zij drie kinderen, twee jongens en een meisje in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. In haar vrije tijd is ze sportief, ze houdt van hardlopen en gaat twee keer per week naar de sportschool. 
cbd1c3f6-0443-4ed1-8102-b43b1f07adda
a7ebdb1f-7a36-4b11-970a-52f1656e39ac
Nieuwe leden
Zuidas Amsterdam
AMSTERDAM
Evergreen Finance
BLARICUM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Direct in contact met mensen in dezelfde positie"

Julius Kousbroek
Lid VNO-NCW West Metropool Amsterdam, voorzitter Jong Management Nederland, lid DGA Netwerk
Dáárom ben ik lid!
"’VNO-NCW West en Jong Management worden meer bij elkaar gebracht. Dat vind ik een goede zaak!"

Valérie Vallenduuk
Algemeen directeur Vallenduuk Advocaten
Dáárom ben ik lid!
"Professioneel en geolied"

Will Ditmeijer
Algemeen directeur Ditmeijer's Group BV

 Partner

Logo Rabobank 180.jpg

 Video

Miljoenenontbijt RijnGouwe