Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Metropool Amsterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Metropool Amsterdam

Ondernemers in Metropool Amsterdam verbinden en lobbyen voor een beter regionaal ondernemersklimaat. Dát is het doel van VNO-NCW Metropool Amsterdam.

Regionieuws
Inspirerende ondernemerstafel

​Op 27 juni jl. kwamen de leden van VNO-NCW metropool Amsterdam en Jong Management bij elkaar op een unieke locatie onder de rook van Amsterdam: ‘Wijngaard De Amsteltuin in Amstelveen.

lees meer
Woensdag 10 Juli 2019

Op 27 juni jl. kwamen de leden van VNO-NCW metropool Amsterdam en Jong Management bij elkaar op een unieke locatie onder de rook van Amsterdam: ‘Wijngaard De Amsteltuin in Amstelveen.
Deze locatie was bij uitstek geschikt om te ervaren en proeven wat deze regio te bieden heeft op politiek, cultureel en culinair vlak.

Door Jage van Uuden

Deze zomerse middag werd gestart met een inspirerende ondernemerstafel. Sprekers Tijs Roelofs (Hoofd Stedelijk Innovatie CTO van Gemeente Amsterdam) en Marco Wiesehahn-Vrijman (Manager Collectieve Belangenbehartiging, Evofenedex) gaven vanuit verschillende invalshoeken hun verfrissende kijk op de huidige situatie van het mobiliteitsmanagement in de metropool Amsterdam. Petra Tiel (Belangenbehartiger, VNO-NCW West) begeleidde de discussie. Mobiliteit is en blijft in de stad Amsterdam een belangrijk aandachtspunt. Het gemeentebestuur heeft een aantal grote uitdagingen komende jaren te realiseren en is genoodzaakt om ingrijpende maatregelingen te nemen. Als we nu niets doen, staat de stad in 2040 op instorten. Hoe kunnen we dit aanpakken? Samenspel van gemeente en ondernemers is essentieel.

Na afloop kregen de gasten een rondleiding door de wijngaard door gastheer Douwe en kon er onder het genot van een Hollands wijntje en hapje na gepraat en genetwerkt worden.

​Fotoreportage

Regionieuws
Coalitie NH pakt niet door

​‘Duurzaam doorpakken’, de titel van het coalitieakkoord, lijkt in tegenspraak met de inhoud. De aangekondigde nieuwe onderzoeken leiden tot vertraging op de voor ondernemers belangrijke dossiers.

lees meer
Dinsdag 18 Juni 2019

‘Duurzaam doorpakken’, de titel van het coalitieakkoord, lijkt in tegenspraak met de inhoud. De aangekondigde nieuwe onderzoeken leiden tot vertraging op de voor ondernemers belangrijke dossiers.

Op maandag 17 juni jl., is de nieuwe coalitie van de provincie Noord-Holland geïnstalleerd, een combinatie van Groen Links, VVD, D66 en PvdA. Het op hoofdlijnen gesloten akkoord heet ‘Duurzaam Doorpakken’, maar VNO-NCW West kan dat doorpakken niet 1, 2, 3 terugvinden in de plannen. Veel nieuwe onderzoeken op voor ondernemers belangrijke dossiers zijn aangekondigd en die leiden per definitie tot (ongewenste) vertraging.

Wel lijkt de coalitie oog te hebben voor wat ondernemers nodig hebben op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en economie en zijn er nieuwe budgetten vrijgemaakt. Op de uitnodiging tot samenwerking en kennisdeling gaat VNO-NCW West graag in. We zijn blij dat de provincie investeert in de tripartiete samenwerking (overheid, onderwijs en ondernemers) in onder meer Techport en campussen.

VNO-NCW West vraagt de coalitie de verbindingsweg A8-A9 met spoed aan te leggen. Een onderzoek naar ondertunneling begrijpen wij, maar kosten of de Stelling van Amsterdam mogen geen belemmering vormen voor de gewenste bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.

De provincie wil gelukkig investeren in een betere bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland. Gezien de files moet het onderliggend wegennet van Zuid-Kennemerland, inclusief de ring rond Haarlem, verbeterd worden, zeker nu het Rijk werk maakt van het Rottepolderplein (A9).

We zijn verbaasd dat de nieuwe coalitie na een lange samenwerking met gemeenten in Noord- en Zuid-Holland voor de verbinding in de Bollenstreek de uitvoering van de Duinpolderweg on hold zet.

We kennen de provinciebestuurders als pragmatisch en met oog voor de realiteit. Dat zien we terug in het voornemen de nationale afspraken over Schiphol te volgen en geen bovenwettelijke normen voor te schrijven op het gebied van de luchtkwaliteit. Ook de bescherming van de ruimte voor bedrijven bij de transformatie van bedrijventerreinen geeft daar blijk van. De nieuwe coalitie erkent dat bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie en energietransitie, ruimte nodig hebben. Het is goed dat het Noordzeekanaalgebied wordt gereserveerd voor de economische activiteiten van de energietransitie en kade-gebonden bedrijvigheid.

Woningbouw moet versneld worden in de hele provincie. VNO-NCW West is blij dat de provincie bouw aan de randen van de bebouwde kom gaat toelaten.

In het algemeen biedt het coalitieakkoord kansen om het ondernemingsklimaat in Noord-Holland te verbeteren. Of de plannen goed en bijtijds worden uitgevoerd is twijfelachtig. We moeten het eerst zien en dan geloven.

Regionieuws
‘Klant meetrekken in revolutie’

​Toen in 2015 het pand van Biersteker Bouw Dak- en Geveltechniek afbrandde, zag directeur Giel Biersteker in dit noodlot kans om het nieuwe gebouw volledig energieneutraal vorm te geven. “Met een beetje boerenverstand, waar we hier in het Westland van zijn, kun je een hoop realiseren.” 

lees meer
Dinsdag 18 Juni 2019
​Alle organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, zijn nu al verplicht energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren. Vanaf 1 juli komt daar een wettelijke verplichting bij. Bedrijven moeten hun maatregelen vóór die datum rapporteren bij het eLoket van RVO. Om energiebesparing makkelijker te maken, is voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ opgesteld. In de aanloop naar de invoering van de Informatieplicht vertellen zes ambassadeurs van VNO-NCW West hoe zij energiebesparing en duurzaamheid omzetten in een kans voor hun bedrijf. Vandaag Giel Biersteker, directeur van Biersteker Bouw Dak- en Geveltechniek en lid van VNO-NCW Westland-Delfland. 

Toen in 2015 het pand van Biersteker Bouw Dak- en Geveltechniek afbrandde, zag directeur Giel Biersteker in dit noodlot kans om het nieuwe gebouw volledig energieneutraal vorm te geven. “Met een beetje boerenverstand, waar we hier in het Westland van zijn, kun je een hoop realiseren.”

“Er zijn honderdduizend verschillende manieren om bezig te zijn met duurzaamheid en circulariteit. Dat biedt mogelijkheden, maar iedereen moet ook zijn eigen weg erin vinden. Het is duidelijk dat het de toekomst is, dus ga ermee aan de slag.” Voor Giel Biersteker is duurzaamheid een tweede natuur. Al ruim voor de bouw van zijn nieuwe bedrijfspand was hij bezig met slimme, groene oplossingen. “Sinds 2009 hebben we zonnepanelen op ons dak, wij waren toen een van de eersten. Nu heeft dertig procent van de pandeigenaren van het bedrijventerrein in Naaldwijk waar wij zijn gevestigd zonnepanelen. We hebben gebruik kunnen maken van subsidies en investeringsaftrek. De regelgeving rondom dit soort regelingen is behoorlijk in beweging, er zijn veel mogelijkheden. Je kunt gemakkelijk een no-cure no-pay partij, die zie je ook steeds meer, inschakelen om samen met jou te kijken waarvoor je in aanmerking komt en wat het best bij je past.” 

Energieneutraal
“Altijd zoeken naar de laatste innovaties, dat is simpelweg onze insteek. In 2015 zijn we aan de slag gegaan met de nieuwste technieken om alles zo energieneutraal mogelijk te maken. Dus geen gasaansluiting, maar een warmtepomp en een grijswatersysteem waardoor we regenwater gebruiken om de toiletten door te spoelen. We hebben luchtdicht gebouwd, verwarmen onze hal met warmte die uit de kantoren komt en het pand heeft witte daken, zodat het rendement van de zonnepanelen hoger is en het in de zomer een aantal graden koeler is in de kantoren. De ramen zijn triple glas voor isolatie en het licht gaat automatisch uit, dus als je te lang stil zit achter je bureau, moet je even opspringen. De Informatieplicht Energiebesparing die op 1 juli dit jaar ingaat, verandert voor ons niet veel. Wat betreft duurzaamheid hebben wij onze zaakjes voor elkaar. Maar we zijn nog niet klaar.”

Materialenpaspoort
“Eind 2016 hebben we dit pand betrokken en sindsdien zijn we hard gegroeid. Binnenkort start de bouw van een nieuw pand, dat achter ons huidige pand komt te liggen. Daarbij willen we weer een stapje maken, met nieuwe technieken en slimme oplossingen. Dat betekent opnieuw kijken naar de mogelijkheden voor circulaire bouwmethoden en -materialen. De insteek is dat alles kan worden gedemonteerd en hergebruikt. Bij het ontwerp van het gebouw maken we tekeningen en uittrekstaten van alle materialen die erin gaan: type kozijnen, binnen- en buitengevels, noem maar op. Dat zetten we allemaal in Madaster, een bibliotheek en generator voor materialen. Wanneer over vijftig jaar het pand weer wordt gesloopt, kan je precies zien wat er in het pand zit, hoeveel waarde alles heeft en wat je weer kan hergebruiken. Dan heb je geen afval meer, alleen maar nieuwe grondstoffen.”

Klant meetrekken
“Je merkt ten opzichte van vier jaar geleden, toen we ook met een nieuw pand bezig waren, dat veel is veranderd, het is veel normaler geworden om duurzaam te zijn. Wij hebben een grote klantenkring die er al mee bezig is. Wat we zelf doen met ons pand, helpt ook om aan onze klanten te laten zien wat mogelijk is. We zijn eigenlijk een soort showroom waarin verschillende oplossingen en maatregelen worden getoond. Wat we nu opzetten met het materialenpaspoort is ook een ervaring die ontzettend waardevol zal zijn naar de toekomst. Waarschijnlijk is het over een jaar of vijf verplicht vast te leggen waaruit je gebouw bestaat. Duurzame investeringen worden steeds aantrekkelijker en goedkoper. Wij willen onze klanten inspireren en meetrekken in de duurzame revolutie.” 

Informatieplicht
“Ik vind dat iedereen met duurzaamheid bezig moet zijn. De overheid kan mensen nog meer stimuleren. Er zijn wel subsidies en er gebeuren wel dingen, maar dat kan nog meer. Ik denk dat met deze wet, de Informatieplicht Energiebesparing, meer mensen betrokken worden. Er mag wel wat meer druk worden gelegd op grote bedrijven. Nu wordt de man op de straat belast en ontspringen grote bedrijven met allerlei belastingvoordelen voor een belangrijk deel de dans. Het argument is dat zij zich anders hier niet vestigen. Ik begrijp dat je niet gelijk alles vol kan belasten, maar we moeten toch meer richting een situatie waarin de vervuiler betaalt. Een auto is een vervuiler en die betaalt hartstikke veel, maar een vliegtuig dan weer bijna niks. Dat is scheef. We moeten het samen doen waarbij iedereen naar vermogen bijdraagt. We kunnen nu eenmaal niet eindeloos grondstoffen uit de grond trekken. Over tweehonderd jaar moeten ook nog mensen op aarde kunnen leven.” 

787b173c-df23-4561-ba1a-3b19903ded95
Nieuwe leden
Coöperatieve Rabobank Amsterdam en O.
AMSTERDAM
Public Support Business bv
LISSE
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"’VNO-NCW West en Jong Management worden meer bij elkaar gebracht. Dat vind ik een goede zaak!"

Valérie Vallenduuk
Algemeen directeur Vallenduuk Advocaten
Dáárom ben ik lid!
"Professioneel en geolied"

Will Ditmeijer
Algemeen directeur Ditmeijer's Group BV
Dáárom ben ik lid!
"Direct in contact met mensen in dezelfde positie"

Julius Kousbroek
Lid VNO-NCW West Metropool Amsterdam, voorzitter Jong Management Nederland, lid DGA Netwerk

 Partner

Logo Rabobank 180.jpg

 Video

Ondernemers van VNO-NCW West bezoeken PWN