Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Metropool Amsterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Metropool Amsterdam

Ondernemers in Metropool Amsterdam verbinden en lobbyen voor een beter regionaal ondernemersklimaat. Dát is het doel van VNO-NCW Metropool Amsterdam.

Regionieuws
Rijksweg A8-A9 noodzakelijk

​Een robuust wegennet met een A8-A9 is nodig om Noord-Holland bereikbaar, duurzaam en veilig te houden. Dit stellen Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Bouwend Nederland in een brief aan de Noord-Hollandse coalitie-onderhandelaars.

lees meer
Vrijdag 3 Mei 2019

​Een robuust wegennet met een A8-A9 is nodig om Noord-Holland bereikbaar, duurzaam en veilig te houden. Dit stellen Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Bouwend Nederland in een brief aan de Noord-Hollandse coalitie-onderhandelaars.
Lees meer

Regionieuws
Onvoldoende digitale kennis en ervaring

​Commissarissen geven onvoldoende invulling aan de noodzaak tot het verbeteren van ICT- en digitaliseringskennis en -ervaring in hun rvc.

lees meer
Woensdag 24 April 2019

​Commissarissen geven onvoldoende invulling aan de noodzaak tot het verbeteren van ICT- en digitaliseringskennis en -ervaring in hun rvc. Dit blijkt uit het eerste deelrapport van de 10de editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek van Board in Balance en Herbert Rijken, getiteld: ‘Digitale transformatie een uitdaging: gisteren, nu of morgen?’. Aan het onderzoek deden 342 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc’s en internal auditors mee.

Digitale transformatie: kind van de rekening van een onvoldoende of te laat aangepaste samenstelling van de rvc
Digitalisering is bij commissarissen, bestuurders en secretarissen van rvc’s geen ‘top of mind’ en is niet het eerste waaraan wordt gedacht als het gaat om bijscholing. Toch is het de hoogst scorende competentie van alle voorgelegde competenties als het gaat om de noodzaak tot verbetering.

Ook vinden de commissarissen dat hun organisaties op alle onderzochte aandachtgebieden in verband met digitale transformatie goed moeten presteren en dat ze daar bepaald nog niet zijn.

Uit 10 jaar onderzoek is over deze periode gebleken dat ICT-kennis de competentie is met het hoogste verbeterpercentage van alle onderzochte technische competenties. Voor de kennis van digitalisering blijkt zelfs in het meest recente onderzoek een overall gewenst verbeterpercentage van honderd procent.

Commissarissen aarzelen of de competentie ICT- en digitaliseringskennis in de rvc moet worden opgenomen of dat kan worden volstaan met het inhuren van adviseurs. De onderzoekers stellen dat klassieke criteria als bestuurlijke en operationele ervaring en netwerk in Nederland nog steeds (te) dominante selectiecriteria voor commissarissen zijn en dat ruimte moet worden gecreëerd voor meer diversiteit.

Bijscholing is een breed gedeelde (urgente) verbeterwens
Uit het onderzoek blijkt dat bijscholing van commissarissen beter moet. Directies vinden het zelfs urgent. Bart Jonker, lid van de Raad van Bestuur van Grant Thornton: “Het gebrek aan relevante kennis en ervaring is natuurlijk een probleem dat stamt uit het verleden. Het is ook niet eenvoudig, maar verbetering op dit gebied is echt noodzakelijk. De digitale transformatie raakt immers elk bedrijf.“

Reactie van topcommissaris Petri Hofsté bij ontvangst eerste exemplaar rapport
“Ook de 10e editie van dit altijd zeer grondig uitgevoerde onderzoek, geeft weer nieuwe stof tot nadenken. Wat mij aanspreekt in het rapport, is dat het ons commissarissen uitdaagt, digitale transformatie niet als een technisch, specialistisch onderwerp te benaderen, maar te bezien vanuit een integrale aanpak: de digitale transformatie raakt het business model, de manier van werken en de relatie met de klanten. Ook voor de Raad van Commissarissen zelf heel boeiend en nodig om kritisch de eigen rol en aanpak van haar taken in de transitie te beschouwen.

Aldus Petri Hofsté bij de ontvangst van het eerste exemplaar van het rapport op een bijeenkomst van VNO NCW metropool Amsterdam bij gastheer Grant Thornton.

Over het onderzoek
Het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance en Prof. Dr. Herbert Rijken, is dit jaar voor de 10de keer uitgevoerd. De resultaten worden in twee deelrapporten gepubliceerd. In 2018 werkten er 249 commissarissen, 28 leden van rvb’s/directies, 31 secretarissen van de rvc en 34 internal audi¬tors aan het onderzoek mee. Van de respondenten zijn er 105 vrouw, 71 vervullen de rol van voorzitter van een rvc, 40 commissarissen nemen een rvb-positie in bij een andere organisatie en 49 commissarissen maken deel uit van een one-tier board. Benchmarks zijn opgesteld voor een: beursgenoteerd bedrijf, groot-niet-genoteerd bedrijf, MKB, familiebedrijf, woningcorporatie, zorginstelling, culturele instelling, onderwijsinstel¬ling, overige non-profit bedrijven en drie niet-commissarisbenchmarks: directie, secretaris rvc en internal auditor. In totaal 204 respondenten vulden een online enquête in, 138 respondenten werkten mee via een persoonlijk interview.

De commissarissenonderzoeken zijn in 2008 geïnitieerd door de FINEM die nog steeds haar medewerking verleent. Andere partners zijn: FBNed, de Governance University, de NCD, de NVTZ, de VTW, Topvrouwen.nl, VNO-NCW metropool Amsterdam en Stichting Blikverruimers. Een eigen database van de onderzoekers vormt hierop een aanvulling.

Fotoreportage
Onderzoeksverslag

Regionieuws
WATT je moet weten

​Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

lees meer
Donderdag 18 April 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

WATTjemoetweten.nl
Om ondernemers beter te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. MKB-Nederland werkt hierin samen met branche- en regionale organisaties, omdat die dicht bij de ondernemer staan. De website WATTjemoetweten.nl (met dubbel t, van James WATT) is het centrale startpunt voor ondernemers. Daarnaast komen er flyers, social media campagnes, informatiebijeenkomsten, radiocommercials en natuurlijk: deze nieuwsbrief.

WATT en waarom?
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Net als alle inwoners kunnen zij hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Je investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!

VNO-NCW West helpt je verder

Wil je weten wat jij binnen jouw bedrijf kunt doen aan energiebesparing? Als partnerorganisatie helpt VNO-NCW West je graag verder. Je kunt bij ons terecht voor concrete tips en adviezen, waarmee je direct aan de slag kunt. 

Het loket is geopend!
Sinds 28 februari is het eLoket van RVO officieel geopend. Daar kun je vanaf nu de door jou uitgevoerde energiemaatregelen rapporteren. Let op: vóór 1 juli moet jouw rapportage binnen zijn! Om jou daarin te ondersteunen, heeft MKB-Nederland een handig stappenplan opgesteld: het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer je dit volgt, weet je direct of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is en wat je daartoe moet ondernemen. 
Bezoek het eLoket van RVO en rapporteer nu!
  
WATT nu?
Het belangrijkste is dat je je nu in deze thematiek verdiept, want 1 juli nadert snel! Voor een antwoord op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel veel informatie ga je naar: WATTjemoetweten.nl ​

6f6aa386-6f67-497a-b004-949b3a41632d
Nieuwe leden
Rijksakademie van Beeldende Kunsten
AMSTERDAM
Hotel Okura Amsterdam
AMSTERDAM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Professioneel en geolied"

Will Ditmeijer
Algemeen directeur Ditmeijer's Group BV
Dáárom ben ik lid!
"’VNO-NCW West en Jong Management worden meer bij elkaar gebracht. Dat vind ik een goede zaak!"

Valérie Vallenduuk
Algemeen directeur Vallenduuk Advocaten
Dáárom ben ik lid!
"Je kunt zoveel van elkaar leren, zoveel kennis uitwisselen. Daar haal ik energie uit!"

Saskia Maas
Oprichter en eigenaar van Boom Chicago
Dáárom ben ik lid!
"Direct in contact met mensen in dezelfde positie"

Julius Kousbroek
Lid VNO-NCW West Metropool Amsterdam, voorzitter Jong Management Nederland, lid DGA Netwerk

 Partner

Logo Rabobank 180.jpg

 Video

Ondernemers van VNO-NCW West bezoeken PWN