Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Woningbouw

Skip Navigation LinksWoningbouw

Woningbouw
Anticiperen op bevolkingsgroei
Speel bijtijds in op de toenemende woningopgave in de grote steden. Naar verwachting blijft de bevolking van de vier grote steden de komende decennia sterk doorgroeien. Momenteel wordt onvoldoende geanticipeerd op de groeiende vraag. In het nieuwe Regeerakkoord moeten afspraken komen over aanzienlijke woningbouw in groot​​stedelijk gebied. 
De enorme woningopgave vraagt om: 
  • ​een regionale benadering waarbij een goede balans bestaat tussen wonen en werken;
  • duurzame investeringen, zodat in 2040 alle woningen energieneutraal zijn.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​​​Magazine West. oktober 2017: ​'Woningbouw vraagt om regie en visie​'​​

 Zet in op duurzame woningbouw

​​​In de grote steden in Nederland heeft zich, ondanks de toenemende urbanisatie, een kwalitatief hoogwaardige manier van leven ontwikkeld. Een combinatie van factoren, waaronder grote werkgelenheid, relatief veel groen, een groot cultureel aanbod en behoorlijke voorzieningen op het gebied van mobiliteit en woonmogelijkheden, heeft ervoor gezorgd dat de leefbaarheid in de Nederlandse steden bijzonder hoog is. Maar de naderende urbanisatiegolf treft ook de steden in Nederland. De regio's van VNO-NCW West dringen erop aan om op tijd in actie te komen en met name op het gebied van mobiliteit, wonen en duurzaamheid in te spelen op de ontwikkelingen. Investeren, vernieuwen en vergroenen!

Door de bevolkingsgroei en de toenemende trek naar de stad verandert ook de woningvraag. Met name de grote steden in Nederland krijgen te maken met een groter inwonersaantal, waar bijtijds op moet worden ingespeeld. Zowel VNO-NCW regio Rotterdam als VNO-NCW metropool Amsterdam waarschuwen dat momenteel onvoldoende voorbereidingen worden getroffen voor groeiende urbanisatie (zie de visies van de voorzitters VNO-NCW regio Rotterdam en VNO-NCW Metropool Amsterdam). In de regio's wordt een nadrukkelijke lobby gevoerd om vanuit regionaal perspectief te bouwen. Waar wel goede stappen worden gezet is het vergroenen van de bestaande woningen en de hoge duurzaamheidseisen die worden gesteld aan nieuwbouw.  

Meer informatie: Petra Tiel, Bert Mooren​​​​
Lobbynieuws
​‘Lobbyen heeft zin’

​Duizenden woningen moesten er komen aan de Schieoevers Noord in Delft. Ten koste van de innovatieve maakindustrie. Dankzij een intensieve lobby is daar nu een stokje voor gestoken.

lees meer
Maandag 11 Februari 2019

Duizenden woningen moesten er komen aan de Schieoevers Noord in Delft. De innovatieve maakindustrie die daar nu gevestigd is, had het nakijken in de Woonvisie van de gemeente. Dankzij een intensieve lobby is daar nu een stokje voor gestoken.

Door: Pascale Warners

De Delftse gemeenteraad nam op 31 januari 2019 met een ruime meerderheid de motie ‘Koesteren van maakindustrie in het DOP Schieoevers’ aan. Joris Kleinveld, voorzitter van VNO-NCW Delft, is opgelucht. “Het was de tweede motie om werken op de Schieoevers voorrang te geven boven woningbouw. Maar deze kwam op een beslissend moment. Het concept ontwikkelplan wordt binnenkort definitief gemaakt. Nu het uitgangspunt veranderd is, moet de ambitie voor woningbouw aan de Schieoevers flink worden bijgesteld.”

Grote onzekerheid
Gebakken lucht en geleuter. Zo dacht Kleinveld tot twee jaar terug over lobbyen. Pas toen hij betrokken raakte bij de Schieoevers, zag hij hoe zinvol het is. Hij zet zich al bijna twee jaar in voor de ondernemers langs de Schie. En met succes. “De gemeente had vergaande woningbouwplannen voor de Schieoevers Noord”, zegt Kleinveld. “Tussen de Kruithuisweg en de Gamma moest een mix komen van woningen en maakindustrie.” Oorspronkelijk was dit gebied door de Provincie aangewezen als bestemming voor bedrijven in de hoogste milieucategorie. Vorig jaar wijzigde dit, waardoor een gemengde bestemming van woningen en industrie mogelijk werd. Dit leidde tot grote onzekerheid bij de gevestigde bedrijven. Konden zij hier wel blijven en zou het nog mogelijk zijn verder te groeien?

Flinke lobby
“Vanuit VNO-NCW voerden we samen met Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) een flinke lobby richting de Provincie en de gemeentelijke politiek”, vertelt Kleinveld. “We spraken in bij de Provincie en trokken samen op richting wethouders en pers. Ook schreven we vanuit VNO-NCW een brandbrief aan de Provincie. Als woningbouw te veel ruimte zou krijgen, zouden bedrijven beperkt worden in hun groei en wegtrekken uit het gebied. Dat zou ten koste gaan van de werkgelegenheid.”
Eens in de paar weken overlegde Kleinveld samen met de gemeente en andere ondernemers in Delft. Hij was betrokken bij de eerste motie: ‘Ruim baan voor de maakindustrie’. Deze werd aangenomen, maar ondertussen gingen de plannen voor woningbouw gewoon door. “In het concept ontwikkelplan wordt uitgegaan van 3.000 tot wel 7.000 woningen”, aldus Kleinveld. “De onrust onder de ondernemers nam alleen maar toe. Zij kregen regelmatig ontwikkelaars over de vloer die hen wilden uitkopen voor woningbouw.”

Samen met BKS, het Economisch Platform Delft, diverse andere bedrijven en een bewonersvereniging hield Kleinveld in januari 2019 een pleidooi bij de commissie Ruimte en Verkeer van de gemeenteraad. De week erna werd de tweede motie aangenomen. “Het is een grote geruststelling voor de bestaande bedrijven”, aldus Kleinveld. “De innovatieve maakindustrie krijgt ruim baan, juist de bedrijven met een focus op productie. De huidige ondernemers kunnen blijven zitten en doorgroeien. Verder wordt de raad voortaan nauw betrokken bij te maken afwegingen. Voordat de milieueffectreportage en het definitief ontwikkelplan door de raad zijn vastgesteld, mogen er geen onomkeerbare besluiten meer genomen worden over de ontwikkeling van Schieoevers Noord.”

Lobbynieuws
Geen woningen naast industrie

ANP-videoboodschap Bert Mooren: “We steunen de woningbouwopgave, maar plaatst geen woningen naast maakindustrie. Dat is niet goed.”

lees meer
Maandag 28 Mei 2018

​Ondernemersorganisatie VNO-NCW West stelt dat het een goed plan is om meer woningen te bouwen in Nederland, maar zet daar tegenover dat er niet zomaar op bedrijventerreinen gebouwd moet worden. Deze terreinen zijn er voor bedrijven en niet voor woningbouw, meent de organisatie.
"We steunen deze opgave van harte, want woningbouw heeft ook grote economische waarde", zegt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. "Maar we moeten wonen en werken wel uit elkaar houden."

VNO-NCW reageert hiermee op de plannen uit de Nationale Woonagenda, die afgelopen week door minister Kajsa Ollongren (Wonen) werd getekend met provincies, marktpartijen en corporaties.

De afspraken uit het akkoord moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd. In 2025 moeten er ruim 700.000 woningen zijn bijgekomen. Om dit te realiseren moet volgens de minister creatief gedacht worden en zal er ook gebouwd moeten worden op industrieterreinen of bijvoorbeeld in havengebieden.

Volgens VNO-NCW hebben ondernemers in bepaalde gebieden hun zorgen uitgesproken over de woningbouwplannen. De organisatie gaat daarom aandringen op "economische effectrapportages en het vrijwaren van belangrijke bedrijventerreinen."

Bert Mooren legt zijn standpunt uit aan het ANP in onderstaande videoboodschap. Hij doet dat op bedrijventerrein Schieoevers in Delft waarvoor omvangrijke woningbouwplannen bestaan.

180528 Video Bert Mooren in bericht.jpg

Lobbynieuws
'Feyenoord City 10 keer groter'

​Het huidige Feyenoord City plan moet worden uitgebreid naar een Feijenoord XL. Dat vinden voorzitter Diederik van Dommelen en bestuurslid Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen van VNO-NCW regio Rotterdam.

lees meer
Dinsdag 27 Maart 2018

​PLAN FEYENOORD CITY MOET VEEL AMBITIEUZER
AD Rotterdam zaterdag 24 maart 2018

Het plan Feyenoord City moet veel groter, vinden voorzitter Diederik van Dommelen en bestuurslid Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

​Het project Feyenoord City stuit van verschillende kanten op verzet. Terwijl Rotterdam juist met dit project een sprong kan maken. Voetbalclub Feyenoord heeft een nieuw stadion nodig om zich sportief verder te kunnen ontwikkelen. De gemeente Rotterdam heeft ambitieuze bouwplannen en zet in op versterking van Rotterdam-Zuid. Al deze doelstellingen kunnen met Feyenoord City op prachtige manier tot elkaar worden gebracht. Daarom maakt VNO-NCW regio Rotterdam zich hard voor een groter plangebied rondom Feyenoord City, namelijk FeijenoordXL. 

Een bekende wet uit de stadsontwikkeling gaat uit van drie elementen die samen het fundament leggen voor economische ontwikkeling en sociale leefbaarheid: verdichting, diversiteit en mobiliteit. VNO-NCW regio Rotterdam doet in haar Manifest voor de Economie een oproep om Rotterdam verder te 'verdichten'. Verdichting betekent meer dan meer woningen voor meer mensen binnen dezelfde stadsgrenzen. Met doordachte ontwikkeling van de stad, waarbij ontspanning en inspanning goed in balans zijn, creëer je een omgeving waarin het goed leven en ondernemen is. Bouwen en wonen gaat daarbij hand in hand met bereikbaarheid en leefklimaat. Wanneer meer mensen gebruikmaken van faciliteiten worden deze betaalbaarder en kan de kwaliteit worden verhoogd. Dit geldt voor woningen, werkplekken en om te ontspannen. In een economie waar veel te beleven valt, valt ook veel te verdienen.

In een verdichte leefomgeving is toegankelijke en duurzame mobiliteit een cruciale voorwaarde voor de leefbaarheid. Of je nu bewoner of ondernemer bent in de stad, je wilt kunnen komen waar je wilt, wanneer je wilt. Met de mobiliteit in de juiste vormen voelt verdichting niet benauwend maar juist verrijkend. Dat gaat ook op voor zaken die het peven in de stad de moeite waard maken. Groen, toegang tot goede horeca en hoogstaande cultuur. Precies de redenen waarom Rotterdam het huidige Feyenoord City plan moet upgraden​ naar Feijenoord XL.

Dit is een voorstel van een brede Rotterdamse initiatiefgroep onder leiding van oud-wethouder Hamit Karakus en met stedenbouwkundige Gijs van den Boomen. Feijenoord XL gaat uit van 12.000 nieuwe woningen rondom Feyenoord City, in plaats van de geplande 1.200. Deze nieuwe woningen sluiten direct aan op Hillesluis en Afrikaanderwijk door nieuwe spoorverbindingen en corridors. Ook pleit het plan voor de aanleg van een brug tussen Kralingen en Feijenoord en het aanbrengen van een ov-metroknooppunt in de wijk. Trouwens ook een prima locatie voor een IT-campus. De wijk wordt samengesteld uit woningen voor lagere, midden en hogere inkomens. 

Het vertrekpunt van Feijenoord XL blijft de ontwikkeling van Feyenoord City, inclusief een nieuw stadion. Maar de werking van dit waardevolle project, en dus ook het financië​​le en sociale rendement, wordt veel hoger als het niet daarbij blijft.

 
Lobbypunten