Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Overheid  >  Provinciale Staten

Skip Navigation LinksProvinciale Verkiezingen

Provincie
Samenhang in de regio

Provincie, zorg voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten. Ondernemerschap is gebaat bij een regionaal sterke economische structuur. Dit bestaat onder meer uit een aantrekkelijk ondernemersklimaat en voldoende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. 
De provincie is een belangrijke speler voor het bedrijfsleven vanwege: 

 • positie als vergunningsverlener;
 • invloed op bestemmingsplannen;
 • rol als aanbesteder. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

Richard Jongste, bestuurslid VNO-NCW Regio Rotterdam
Circulair boven politieke kleurStempotlood ZH smal.jpg

Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam
Niet langer ieder voor zich
Stempotlood NH smal.jpg

Thumb ZH.jpg
Lees hier alles over HET Ondernemersdebat in Zuid-Holland

Thumb NH.jpg
Lees hier alles over HET Ondernemersdebat in Noord-Holland

 

​Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze worden een keer in de vier jaar gehouden. Stemgerechtigde inwoners van een provincie kiezen rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het ‘provincieparlement’. De leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens de Gedeputeerde Staten. Deze gedeputeerden vormen met de Commissaris van de Koning de ‘regering’ van de provincie, te vergelijken met een college van burgemeester en wethouders. Op dezelfde dag vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats.

Binnenkort vindt u hier de wensenlijst van het bedrijfsleven voor Noord- en Zuid-Holland. 

Lees hier​ alles over de Provinciale Verkiezingen 2019

Lobbynieuws
Provincie belangrijker door klimaatakkoord

​De uitvoering van het klimaatbeleid komt ook vooral te liggen bij de provincie en het waterschap. Wat betekent dit voor ondernemers?​

lees meer
Vrijdag 22 Maart 2019
Lobbynieuws
Vergeet niet te stemmen!

​Op 20 maart vinden de provinciale verkiezingen plaats. Voor de bestuurders en het secretariaat van VNO-NCW West is de lobby voor deze verkiezingen al in volle gang. ​

lees meer
Vrijdag 22 Maart 2019
Lobbynieuws
'Investeer in mobiliteit'

Lijsttrekkers uit de provincie Noord-Holland gaan in debat over onder meer mobiliteit, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

lees meer
Dinsdag 19 Maart 2019

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan lijsttrekkers van de belangrijkste partijen in Noord-Holland bij de 3D Makers Zone op bedrijventerrein de Waarderpolder in debat over mobiliteit, Smart Industry, de energietransitie, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

Tekst: Organiserende brancheverenigingen

De 3D Makers Zone werkt samen met onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers om in te spelen op veranderingen, zoals digitalisering, in de maatschappij. Gastheer Herman van Bolhuis heet alle aanwezigen welkom en spoort de provincie aan verbindingen te leggen tussen bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden om de verschillende transities te versnellen en beter te faciliteren. Van Bolhuis roept op tot het opzetten van een sterke regionale ontwikkelingsmaatschappij om dit meer kracht bij te zetten, zoals dat in Zuid-Holland wel het geval is met Innovation Quarter. Stimuleringsgeld wordt momenteel te versnipperd ingezet, waardoor onvoldoende effect sorteert.

Onder leiding van debatleider Martijn de Greve gaan de lijsstrekkers in debat over verschillende stellingen:

 • Mobiliteit
  Stelling: Met welke concrete maatregelen gaat u de groei van de mobiliteit de komende jaren ondersteunen en financieren?
  Lees meer

 • ​Smart Industry
  Stelling: Een sterke provincie is een digitale provincie.
  Lees meer​

 • Energietransitie
  Stelling: Geen versnelling van de energietransitie zonder sterke randvoorwaarden om de technieksector haar werk goed laten doen.
  Lees meer​​

 • Woningbouw
  Stelling: Bouwen aan de stad is dé oplossing om de woningbouw te versnellen.
  Lees meer

 • Schiphol
  Stelling: Het aantal verbindingen met de wereld is essentieel voor het vestigingsklimaat van Noord-Holland
   
  Stelling: Het klimaat is belangrijker dan minder geluidshinder

  Stelling: De werkgelegenheid die voortkomt uit luchtvrachtverkeer is onmisbaar voor de regio
Bekijk de fotoreportage
Bekijk de vlog van het debat
 
Lobbypunten