Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Programmatische Aanpak Stikstof

Skip Navigation LinksAanpak stikstofvermindering

Stikstof
Snel drempelwaarde voor bouw

Voer zo snel mogelijk een drempelwaarde stikstof in voor de bouw, conform het advies Niet alles kan overal​ van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. Voor ondernemers is van groot belang dat zij, na een jaar stilstand, zo snel mogelijk met duidelijke regelgeving en vlotte vergunningverlening weer aan de slag kunnen.
Gebruik het stikstofadvies van Remkes voor:

  • ruimte voor en financiering van innovatieve bedrijven met oplossingen die stikstofruimte creëren;
  • vlotte vergunningverlening, waarbij projecten die minder stikstof uitstoten dan de drempelwaarde automatisch worden uitgevoerd;
  • betere uitwerking van wat emissiereductie inhoudt en oplevert voor de scheepvaart en industrie;
  • een krachtige impuls voor de combinatie van natuur- en economisch herstel.
 
Ik vind dit standpunt...
 

‘Als je ervoor zorgt dat regionale, nationale en Europese herstelfondsen bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaatneutraal Nederland, kun je sterk uit de coronacrisis komen.’ 

Yousef Yousef, voorzitter netwerk Groene Groeiers, ziet mogelijkheden om economisch herstel te combineren met verduurzaming en bescherming van natuurgebieden. Lees zijn reactie op het stikstofadvies van de Commissie Remkes.

In de coronatijd staat digitale match making tussen uitdagers en oplossers op het gebied van stikstof centraal. Heb jij een oplossing​ voor een van de vijf stikstofuitdagingen? 

Ondernemers op het Malieveld
Als ondernemers naar het Malieveld in Den Haag trekken om actie te voeren, dan is er iets goed mis. “Dan is het crisis”, stelt Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, die zich op 30 oktober 2019 opwierp als actieleider van de bouwsector. Het kabinetsbeleid tegen de stikstof- en PFAS-vervuiling legt duizenden projecten stil, waardoor banen verloren gaan en zelfs faillissementen dreigen. “Nederland staat op slot. Politiek trek ’t vlot!”, luidt de slogan op de spandoeken van VNO-NCW. Ook leden van VNO-NCW West trokken naar het Malieveld. Bekijk hieronder de video's van onze leden Marco van Brecht en Gerard van Leeuwen.

191129 Marco van Brecht.jpg191129 Gerard van Leeuwen.jpg

Lees het voorstel​ van VNO-NCW aan het kabinet over nieuwe aanpak stikstof.
Lees het standpunt​ van VNO-NCW over natuurbeleid.

Meldpunt voor PFAS-knelpunten​​​

Meer info: Petra Tiel en Rogier Krabbendam​
 
Lobbynieuws
Instrumenten met spoed nodig

Deeltijd WW en werktijdverkorting zijn met spoed nodig voor ondernemers in de door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen sectoren. Met zulke instrumenten hopen ze mensen voor deze belangrijke sectoren te kunnen behouden.

lees meer
Maandag 23 December 2019
Deeltijd WW en werktijdverkorting zijn met spoed nodig voor ondernemers in de door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen sectoren. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na crisisoverleg met alle gedupeerde branches. Met zulke instrumenten hopen ze mensen voor deze belangrijke sectoren te kunnen behouden. 

Niet op gang
De ondernemingsorganisaties zijn geschrokken van alle signalen uit de getroffen sectoren. De vergunningverlening voor stikstof komt maar niet op gang. En voor PFAS is de situatie door de hogere norm van 0,8 microgram voor de landbodem wel verbeterd, maar blijft onvoldoende sprake van een breed herstel.

Krimp van de bouw
Uit het overleg werd duidelijk dat de bouw volgend jaar gaat krimpen als gevolg van alle perikelen, terwijl de sector oorspronkelijk met 6 procent zou groeien. De productie van bijvoorbeeld heipalen en rioolbuizen stagneert ernstig vanwege de enorme vraaguitval (min 70 procent). De bedrijven zijn bezorgd dat als de bouw in de toekomst weer aantrekt er geen materialen én geen mensen meer te krijgen zijn. Veel bedrijven beschouwen 2020 bij voorbaat al als een verloren jaar. ‘Een gegeven is dat de grootste klappen bovendien nog moeten komen’, aldus ondernemers. 

Geen duurzame projecten 
Verder werd tijdens het overleg duidelijk dat de vergunningverlening voor het overgrote deel stilligt op dit moment, ook bedrijfsleveninitiatieven gericht op het Klimaatakkoord en de circulaire economie.  ‘Dus los van het feit dat ondernemers failliet gaan, schiet het kabinet zichzelf ook in de voet door deze initiatieven te frustreren. De klimaatambities worden zo niet gerealiseerd', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Investeringen aan Nederland voorbij

Grote zorgen leven er in tal van branches ook over alle investeringen die aan Nederland voorbijgaan door de huidige impasse en onzekerheid. ‘We horen van diverse bedrijven dat ze Nederland nu links laten liggen met nieuwe investeringen. Sommige internationale bedrijven hebben Nederland als markt al opgegeven. In totaal gaat het om miljarden die we zo mislopen’, aldus een deelnemer aan de bijeenkomst.

Problemen niet voorbij

‘Het grote risico is dat de politiek denkt dat de problemen voorbij zijn nu de Spoedwet is aangenomen en er een  aangepaste PFAS-norm is vastgelegd, maar dat is allerminst waar. Onze werkelijkheid is dat we sinds de zomer nog weinig zijn opgeschoten’, stellen ondernemers. Al meer dan een halfjaar worden geen vergunningen meer verleend. De PFAS-norm geeft te weinig ruimte om grondverzet en baggerverwerking weer op gang te brengen.

Met spoed gebeuren
In een brief aan de Tweede Kamer hebben VNO-NCW en MKB-Nederland op een rij gezet wat er in hun ogen met spoed vanuit Den Haag moet gebeuren. Daarnaast willen de ondernemingsorganisaties in het nieuwe jaar snel met decentrale overheden en andere organisaties om de tafel om in het land praktische oplossingen te zoeken waardoor ondernemers weer aan het werk kunnen.​
Lobbynieuws
Meld je stikstofcasus!

​Ben jij getroffen door de uitspraak van de Raad van State over Stikstof? Stuur ons uw casus toe. VNO-NCW en MKB-Nederland maken van alle voorbeelden een zwartboek voor de overheid. Wij vinden dat je dit soort schade niet tot het normale ondernemersrisico kan rekenen; ondernemers moeten hiervoor worden gecompenseerd.

lees meer
Dinsdag 26 November 2019

​Bent u getroffen door de uitspraak van de Raad van State over Stikstof? Stuur ons uw casus toe. VNO-NCW en MKB-Nederland maken van alle voorbeelden een zwartboek voor de overheid. Wij vinden dat je dit soort schade niet tot het normale ondernemersrisico kan rekenen; ondernemers moeten hiervoor worden gecompenseerd.​

Meld ​je casus hier!​​

Lobbynieuws
Wat betekent de stikstofcrisis voor jou?

​Ondernemers uit verschillende sectoren ondervinden direct gevolgen van de stikstofcrisis. Wat betekent dit voor jou? Lees hier het antwoord op zeven veelgestelde vragen. 

lees meer
Dinsdag 26 November 2019

​​Ondernemers uit verschillende sectoren ondervinden direct gevolgen van de stikstofcrisis. Wat betekent dit voor jou? Lees hier​ het antwoord op zeven veelgestelde vragen. 


 
Lobbypunten