Mobiliteitsmanagement

Het Netwerk Mobiliteit is actief in drie regio's: Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam. Samen met werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten wordt gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen.​

Sinds 2008 zet VNO-NCW West zich in om samen minder auto’s in de spits te laten rijden. Hoewel de focus aanvankelijk gericht was op het mijden van de spits, wordt nu ook aandacht gegeven aan onderwerpen als flexibel werken, aantrekkelijk werkgeverschap en CO2-reductie. Centraal staan de regio’s rond de drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
In elke metropoolregio in Noord- en Zuid-Holland is VNO-NCW West op een andere manier betrokken:

No Results found.