Mobiliteitsmanagement

Het Netwerk Mobiliteit is actief in de regio Amsterdam en in Zuid-Holland. In dit netwerk zoeken werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten naar slimme oplossingen om de files te verminderen en duurzamer te rijden. Sinds 2008 zet VNO-NCW West zich hiervoor in. De focus op het mijden van de spits is verbreed naar onder meer flexibel werken, aantrekkelijk werkgeverschap en CO2-reductie.

No Results found.