Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Participatiewet
Op naar de 100.000 banen

Evalueer en ontwikkel de participatiewet om werkgevers te ondersteunen bij inclusief ondernemerschap. Tussen nu en 2026 moeten honderduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. Sindsdien presteert het bedrijfsleven boven verwachting en worden de tussentijdse meetmomenten ruimschoots gehaald. Voor de komende kabinetsperiode hebben werkgeversorganisaties een plan opgesteld, waarin tien aanbevelingen worden gedaan.  

  • Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten;
  • ​Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers;
  • Verbreed en verduidelijk wie onder de doelgroep valt;
  • Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten.
Lees het volledige tienpuntenplan​ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland met toelichtingen over de te nemen stappen. 
 
Ik vind dit standpunt...
Lobbynieuws
Talent en passie voorop
Iedereen doet mee en telt mee. In de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden gaat 'WIJIJ' live, een online platform om mensen en werk aan elkaar te koppelen. In gemeente Lansingerland steunt 'Het Nieuw Wij' mensen die moeilijk een baan kunnen vinden. ​Werken doen we samen!
lees meer
Donderdag 14 Maart 2019

Iedereen doet mee en telt mee. In de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden gaat 'WIJIJ' live, een online platform om mensen en werk aan elkaar te koppelen. In gemeente Lansingerland steunt 'Het Nieuw Wij' mensen die moeilijk een baan kunnen vinden. ​Werken doen we samen!

​Tekst: Pieter van der Meulen

​Deze maand gaat WIJIJ live, een nieuw online platform in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden om mensen en werk aan elkaar te koppelen. WIJIJ valt op door een hele andere visie en aanpak. Hierin staat de mens centraal met zijn of haar talenten, vaardigheden en passie. Zo komen hele verrassende matches tot stand tussen kandidaten en werk. In een groot opgezette campagne ‘Word wie je écht bent’, wordt WIJIJ deze maand in de regio geïntroduceerd. WIJIJ is een initiatief van het Regionaal Werkbedrijf, het samenwerkingsverband tussen Avres, UWV, FNV, CNV en VNO NCW-West. 

WIJIJ heeft een digitaal platform ingericht waar iedereen die op zoek is naar werk een eigen profiel kan aanmaken, ook voor wie al een baan heeft. Op deze profielpagina in WIJIJ.nl is ruimte om je CV te delen en er is veel aandacht voor competenties, talenten en hobby’s. Er zijn twee persoonlijkheidstesten die de deelnemers nieuwe waardevolle inzichten over zichzelf opleveren en die gebruikt kunnen worden in het profiel. Iedere inschrijver kan zichzelf matchen met vacatures. Inschrijven op het platform is gratis. Deelnemers bepalen zelf of zij hun profiel willen delen in de zgn. ‘Talentpool’ op de website en zo vindbaar zijn voor werkgevers in de regio.

Werk dat bij je past
‘De matches kunnen heel verrassend zijn’, vertelt Oebele Bruinsma senior projectleider bij Avres. ‘Met de nieuwe benadering van WIJIJ zetten we niet de baan centraal, maar de mens. Het doel is dat iedereen werk vindt dat écht bij je past. Opvallend is dat veel mensen zich niet bewust zijn van hun eigen talenten of niet weten dat er vraag is naar deze vaardigheden. Dat ontdekken ze wanneer zij hun profiel hebben aangemaakt en vacatures krijgen. Elke deelnemer krijgt met deze eigen, veelzijdige profielpagina een tool om zich te presenteren.’ Wanneer mensen vastlopen op het platform, kunnen zij de hulp inschakelen van het webcareteam, dat klaarstaat om te helpen bij het aanmaken van hun profiel.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat betere matches tussen mens en werk bijdraagt aan een gelukkig leven. Wanneer iemand werk doet dat echt past, leidt dat tot plezier in het werk, langduriger arbeidscontracten en automatisch ook tot gemotiveerde medewerkers. Het mes snijdt uiteindelijk aan twee kanten’, aldus Bruinsma

Toegang tot de database
De database van WIJIJ is toegankelijk voor alle partners binnen het project. Dit zijn onder meer de lokale werkgevers, uitzendbureaus, werving & selectie instanties. Juist ook voor werkgevers in het MKB levert WIJIJ nieuwe mogelijkheden op om geschikte mensen voor vacatures te vinden. Zij kunnen actief zoeken in de WIJIJ-Talentpool en de  kandidaten direct benaderen. Het werkgebied omvat de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Campagne
Deze week gaat een grote marketingcampagne van start om WIJIJ.nl te introduceren en bekend te maken. Zo worden onder meer busreclame en een advertentiecampagne ingezet. Daarnaast is WIJIJ binnenkort te vinden op verschillende evenementen. Automobilisten in de regio kunnen niet om de enorme digitale uitingen op de A27 en A15 heen en ook op social media wordt de doelgroep aangesproken. Gekozen is voor een opvallende, frisse vormgeving en een pakkend thema: Word wie je écht bent. Bruinsma: ‘Wij hopen dat we met een toegankelijke campagne veel mensen bereiken en nieuwsgierig maken. Mijn oproep is dan ook, wil je een baan vinden die echt bij je past, neem dan eens een kijkje op WIJIJ.nl en maak een profiel aan.’​

Wat is Het Nieuwe Wij, wat doen we?
Ook in Lansingerland zetten gemeente en bedrijfsleven zich gezamenlijk in mensen aan het werk te helpen. Het Nieuwe Wij begeleidt de kandidaten persoonlijk vanuit de visie dat elk mens uniek is. Dat persoonlijke aandacht cruciaal is bij het bereiken, ‘raken’ én in beweging krijgen van elk persoon. Daarij wordt het triade-model van Poiesz toegepast, wat zich richt op het veranderen van gedrag van mensen. Poiesz gaat uit van het basis principe dat je het gedrag van mensen verandert als zij de capaciteit, de gelegenheid én de motivatie hebben om te veranderen. Bij de doelgroep van Het Nieuwe Wij gaat het niet alleen om het aanbieden van banen (gelegenheid), maar zeker ook het werken aan motivatie.

Lansingerland is een overzichtelijke gemeente. De problemen en uitdagingen lijken behapbaar. Toch is er een behoorlijke groep mensen die aangewezen is op het sociale domein. Mensen die aan de kant staan, de weg naar geluk niet al te makkelijk kunnen vinden, een verkeerde afslag hebben genomen, werk zijn kwijtgeraakt of van wie de talenten onvoldoende zichtbaar zijn.
​Lees hier meer over Het Nieuw Wij

Lobbynieuws
Dag van de 1000 Voorbeelden
“Hoe mooi zou het zijn als we die 100.000 zo snel mogelijk halen.” Tijdens een spetterende dag van de Duizend Voorbeelden, met onder meer een festival in de Malietoren, roept Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West, ondernemers uit de regio op mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 
lees meer
Woensdag 27 Februari 2019

“Hoe mooi zou het zijn als we die 100.000 zo snel mogelijk halen.” Tijdens een spetterende dag van de Duizend Voorbeelden, met onder meer een festival in de Malietoren, roept Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West, ondernemers uit de regio op mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. ​
Bekijk de vlog​​

De Dag van de 1000 Voorbeelden wordt georganiseerd om de aandacht te vestigen op de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking en werkgevers te bedanken die kansen bieden aan mensen uit deze doelgroep.


Op meer dan 40 locaties in het hele land waren evenementen georganiseerd over inclusief werkgeverschap. Meer dan 2.000 werkgevers, die kansen bieden aan mensen met een beperking, kregen een cadeau voor hun inspanningen. Over Nederland verspreid kwamen er volgens de eerste schattingen 4.000 mensen op de evenementen af.

Naast de 40 activiteiten in de arbeidsmarktregio's was er een landelijk festival in Den Haag. In de Malietoren werd het 1000-Voorbeelden-Festival gevierd. Meer dan 200 bezoekers deden mee aan een divers programma. De onderwerpen van de inspirerende sprekers varieerden van eigen ervaringen over leven met een beperking (Bas Peek, Rolf Schama) tot bredere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, Aart van der Gaag, commissaris Op naar de 100.000 banen en Bert van Boggelen, De Normaalste Zaak).​

Bekijk alle evenementen per arbeidsmarktregio​.


Bekijk een terugblik in beeld en geluid op de geslaagde Dag van de Duizend Voorbeelden​​

Lees hier alle informatie voor ondernemers over de Participatiewet​​

Lobbynieuws
Begin van nieuwe periode

Aart van der Gaag: 'Tamara van Ark heeft een breed offensief gelanceerd. Ze toont een grote ambitie om het voor de moeilijkste groep op de arbeidsmarkt nu eens echt wat makkelijker te maken. Hulde daarvoor. Daarom kijk ik optimistisch dit vijfde jaar in.' 

lees meer
Dinsdag 8 Januari 2019

​In 2019 ben ik vijf jaar met de banenafspraak bezig.

In de jaren ervoor lobbyde ik nog namens de uitzendkoepel ABU (samen met vele gehandicaptenorganisaties en andere belanghebbenden) tegen de quotumwet. We deden dit uit principiële redenen, uit zorgen vanuit werkgeversperspectief en omdat we bezorgd waren dat andere, verwante doelgroepen buiten boord zouden vallen.

Want ik was altijd tegen smal doelgroepenbeleid. Grenzen zijn slecht te trekken, er ontstaat een nieuw, en vaak onterecht, voorkeursbeleid. Toch liet ik mij verleiden om het “boegbeeld” van de werkgeversorganisaties te worden om de banenafspraak tot een succes te maken.

Daar waren verschillende redenen voor. Voormalig staatssecretaris Klijnsma wees er terecht op dat de doelgroep banenafspraak de mensen zijn, die altijd het kortste strootje trokken. Dat alleen al motiveerde me. Ook was ik blij dat VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hun sociale taak op de arbeidsmarkt serieus namen en daarbij bleef de mogelijkheid open om het quotum tegen te houden als het project succesvol zou zijn. Maar er speelde nog iets: alles wat ik aan de onderkant van de arbeidsmarkt tot nu toe had gedaan, kon ik nu in een nieuwe rol proberen waar te maken.

Ik geef het maar eerlijk toe. Ik schrok van wat ik aantrof. Wat waren de regels voor werkgevers en doelgroep beroerd! Daarom zag ik het dan ook als onze eerste taak om die regels praktischer te maken. Dat leek me belangrijker dan op een toneel een convenant te tekenen.

Er is in die eerste drie jaar dan ook veel bijgesteld. Om een paar belangrijke te noemen: de no-riskpolis ging voor alle groepen open, VSO/PRO- leerlingen kwamen in het doelgroepenregister en geplaatsten, die iets meer gingen verdienen (maar wel gehandicapt bleven), telden toch mee.

En nu heeft Tamara van Ark het brede offensief gelanceerd. Ze toont een grote ambitie om het voor de moeilijkste groep op de arbeidsmarkt nu eens echt wat makkelijker te maken. Hulde daarvoor. Daarom kijk ik optimistisch dit vijfde jaar in. De doelstellingen uit de baanafspraak werden door het bedrijfsleven sowieso wel gehaald, maar de samenvoeging met de overheid kan een nieuwe boost geven. Voor de doelgroep wordt het aantrekkelijker om te werken. En waar het gemakkelijker wordt, kunnen nieuwe werkgevers beter verleid worden.

Daarnaast een initiatief om ook andere groepen, ver van de arbeidsmarkt verwijderd, perspectief op werk te bieden (POW). Wij pleitten altijd al voor het verbreden van de doelgroep. Dit lijkt daarop. We moeten werkgevers niet in verwarring brengen en doelgroepen tegen elkaar uitspelen. We moeten toch geen leed gaan wegen? Het is tenslotte geen wedstrijdje: wie heeft het het zwaarst op de arbeidsmarkt… Iedereen verdient een kans. Daar gaat het om.

VNO-NCW en MKB Nederland gaan POW in hun eigen organisatie nu een structurele basis geven. Daar ben ik superblij om en ‘Op naar de 100.000 banen’, De Normaalste Zaak en AWVN zullen daar aan bijdragen. Werkgevers in de praktijk laten niet alleen hun sociale hart zien, werkgevers in hun koepel ondersteunen dat nu ook structureel en van harte.

Daarom wordt dat vijfde jaar een begin van een echt nieuwe periode.

Aart van der Gaag
Commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’​


 
Lobbypunten

 Video

190313 Dag van de 100.000 voorbeelden.jpg