Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Perspectief op Werk
Structureel aan de slag

Help mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Het actieplan Perspectief op Werk is een initiatief van VNO-NCW dat de kloof tussen werkgevers en structureel werklozen moet verkleinen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten, provincies en het UWV wordt de komende twee jaar structureel beleid ontwikkeld. 
Met Perspectief op Werk wordt:
  • ​een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.
  • een doe-agenda per arbeidsmarktregio opgesteld voor de korte termijn, waarbij een betere publiek-private samenwerking moet leiden tot betere matches; 
  • de krapte op de arbeidsmarkt gezien als kans om mensen om te scholen en duurzaam te plaatsen in sectoren waar de vraag naar mensen het grootst is.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​'​Perspectief op Werk' valt onder de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. Deze stichting is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland en bundelt op praktische wijze een aantal maatschappelijke programma's. Hiervan is 'Perspectief op Werk een voorbeeld, maar ook programma's als 'Op naar de 100.000 banen', 'Op naar de 25.000 banen', 'Nederland Onderneemt Inclusief!' en 'Nederland Onderneemt Vitaal!. Voor en door ondernemers georganiseerd is het doel van deze programma's stimuleren en faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Op deze manier zetten VNO-NCW en MKB-Nederland zich in voor een steeds inclusiever Nederland.

Wat is Perspectief op Werk? 
Perspectief op Werk (PoW) geeft een impuls aan mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Door intensievere samenwerking tussen publieke en private uitvoerders moeten passende matches ontstaan tussen werkzoekenden en werkgevers. De intentieverklaring Perspectief op Werk is getekend door werkgevers (MKB-Nederland en VNO-NCW),  gem​​eenten, UWV, onderwijsinstellingen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe wordt Perspectief op Werk in de praktijk gebracht?
De uitvoering van Perspectief op Werk vindt plaats in de 35 arbeidsmarktregio’s, die elk een eigen doe-agenda hebben opgesteld. In deze agenda’s staat een concrete, praktische aanpak met activiteiten waardoor overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en UWV elkaar beter aanvullen en betere matches ontstaan. Voorwaarde voor de plannen is dat zij direct uitvoerbaar zijn en een zichtbare verbetering moeten opleveren ten opzichte van de huidige situatie. De regio’s krijgen een miljoen per jaar vanuit het ministerie van SZW om hun ambities kracht bij te zetten.​​

Lees alles over Nederland Onderneemt Maatschappelijk!​ en Perspectief op Werk. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan de drie P's centraal: people, profit en planet. In de visie van VNO-NCW West staat de P van profit voor prosperity. Het gaat dus niet enkel om winst, maar om de ontwikkeling van ozne welvaart en welzijn waarin ieder mens een plaats heeft en kan meedoen. Bovendien wordt aan het rijtje een vierde P toegevoegd, van partnerschappen. Vooruitgang kan alleen in samenwerking met een zo breed mogelijke maatschappelijke vertegenwoordiging tot stand komen.

Lobbynieuws
Een leven lang leren

​Vanaf 2020 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) 48 miljoen om leren en ontwikkelen in het mkb een impuls te geven. SZW wil met deze subsidie, de SLIM-regeling, ondernemers stimuleren hun personeel mee te nemen in de visie van een leven lang leren.​​​

lees meer
Dinsdag 10 Maart 2020

​Vanaf 2020 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) 48 miljoen om leren en ontwikkelen in het mkb een impuls te geven. SZW wil met deze subsidie, de SLIM-regeling, ondernemers stimuleren hun personeel mee te nemen in de visie van een leven lang leren.​​
Lees meer​

Lobbynieuws
‘Motivatie is het enige wat ertoe doet’

​“Als je blijft hangen in doelgroepen, benoem je vooral wat mensen niet kunnen," denkt Jacco Vonhof. "Ik kijk liever naar wat mensen wél kunnen en waar mogelijkheden liggen. Perspectief op Werk ondersteunt die insteek."

lees meer
Dinsdag 10 Maart 2020
“Als je blijft hangen in doelgroepen, benoem je vooral wat mensen niet kunnen. Ik kijk liever naar wat mensen wél kunnen en waar mogelijkheden liggen. Perspectief op Werk ondersteunt die insteek.” Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en ondernemer, denkt dat het programma Perspectief op Werk uitkomst biedt aan zowel werkgevers als werkzoekenden. “Iedereen die wil, moet kunnen werken en we hebben iedereen keihard nodig.”

Tekst: Pieter van der Meulen

“Iedere ondernemer wil de best mogelijke werknemer. Ik werk in de schoonmaakbranche en ik zeg altijd: de beste schoonmaker heeft smetvrees en een slecht huwelijk. Die blijft poetsen en wil niet naar huis. Het punt is dat iedereen een eigen beeld heeft bij de ideale werknemer. Maar die haal je niet uit een malletje. Je kunt beter kijken wat een potentiële medewerker wél kan en welke vaardigheden je daaraan kan toevoegen. Bied je werknemer perspectief waarbij je door de baan heen kijkt. Zowel aan de kant van de werkgever als aan de kant van de werkzoekenden valt daarmee veel te winnen.” 

'Met Perspectief op Werk willen we iedereen die nu op de vluchtstrook rijdt graag meenemen'

Werknemer van morgen 
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen is een van de hoofddoelen van Perspectief op Werk. Veel werkgevers staan te springen om gekwalificeerd personeel, maar kunnen dat niet vinden. Veel mensen willen werken, maar hebben moeite op eigen houtje een passende baan te vinden. Omdat ze een arbeidsbeperking hebben, ergens een afslag hebben gemist, nieuw zijn in Nederland hebben, een vlekje hebben of op een andere manier net buiten de boot vallen. Niet interessant, vindt Vonhof. “Zijn mensen gemotiveerd om aan de slag te gaan en hoe kunnen we het duwtje geven dat ze verder helpt? Dat zijn de enige vragen die er echt toe doen. Het dient voor mij geen enkel belang om mensen in doelgroepen op te delen. Het is doodzonde om mensen die aan de zijkant staan niet te betrekken. Daarvan willen we werkgevers meer bewust maken. Vanuit weloverwogen eigenbelang is het een no-brainer om je als ondernemer aan te sluiten bij Perspectief op Werk. Ondernemers zijn gebaat bij een vitale arbeidsmarkt die iedereen meeneemt en waarbij niet alleen wordt geïnvesteerd in de werknemer van vandaag, maar ook in die van morgen.”

Gillend gek
“Veel ondernemers zijn al hartstikke sociaal betrokken, en zeker in het mkb,” vervolgt Vonhof. “Wanneer iemand in hun omgeving om wat voor reden dan ook niet aan de bak komt, zijn zij de eersten die bijspringen om te helpen. Het probleem is dat voorheen met alle regelingen, doelgroepen en voorschriften eerst ellenlange checklists moesten worden ingevuld. Het werd moeilijker gemaakt om wél iemand in dienst te nemen die aan de kant stond dan om het niet te doen. Werkgevers met goede bedoelingen die te maken krijgen met een heel bataljon aan begeleiders die met de beste bedoelingen mensen aan het werk te proberen te krijgen. Wanneer dit op een inefficiënte manier wordt vormgegeven, levert het alleen nog maar meer werk op. Daar worden ondernemers weleens gillend gek van. In de regionale uitvoering van Perspectief op Werk, de doe-agenda’s, wordt ingezet op creatieve manieren om mensen aan werk te helpen. Bij mijn bedrijf werken we sinds kort met ‘open hiring’. Geen CV, geen sollicitatie en geen gedoe, mensen kunnen zich gewoon aanmelden en dan gaan we met ze aan de slag. Het enige wat er toe doet, is dat ze aan het werk willen. En onze eerste ervaringen zijn goed. Natuurlijk kan dit niet bij alle banen, maar als je uitgaat van vertrouwen, in plaats van mensen door de mangel te halen, zal het je verbazen wat je ervoor terugkrijgt.” 

'Maak duidelijk waar werkgevers kunnen aankloppen en met welke processen ze te maken krijgen'

Tandje logischer
“Het sterke aan Perspectief op Werk is dat het regionaal niveau wordt uitgevoerd, met aansturing en ondersteuning van bovenaf. De arbeidsmarkt heeft nou eenmaal een regionaal karakter en de lokale samenleving vertaalt zich overal op een andere manier. De vraag in het oosten is anders dan die in het noorden. Met Perspectief op Werk kunnen we ‘bottom-up’ successen ophalen, zien wat het best werkt en daarmee anderen inspireren. De regio’s kunnen voor een groot deel hun eigen koers bepalen. Maak duidelijk waar werkgevers kunnen aankloppen en met welke processen ze te maken krijgen. Vanuit eigen ervaring met mijn bedrijf ben ik redelijk ingevoerd en soms weet zelfs ik niet waar ik heen moet met een vraag. Alles kan wel een tandje logischer worden ingericht. In 2014 heb ik zelf meegewerkt aan de pilot Regelluw Zwolle, waarbij ook de inzet was om mensen met een beperking aan werk te helpen. Tijdens de pilot is een aanpak ontwikkeld waarbij duidelijk is waar en bij wie ondernemers terecht kunnen met vragen en wordt een eenvoudige set aan instrumenten aangeboden. Daarbij is uitgegaan van de behoefte van werkgevers, die actief moesten aangeven wat ze nodig hadden wat betreft dienstverlening. De betrokken partijen waren steeds met elkaar in gesprek; niet omdat ze geforceerd aan een tafel waren gezet, maar omdat ze werkelijk wat aan elkaar hadden. De pilot was een groot succes. Niet alles werd dichtgetimmerd met regels, maar er werd uitgegaan van vertrouwen, zowel in de werkgever als in de werkzoekende. Deze pilot is een prachtig voorbeeld waarop we verder kunnen bouwen. We rijden in Nederland met z’n allen op een brede snelweg. Met Perspectief op Werk willen we iedereen die nu op de vluchtstrook rijdt graag meenemen.”​​

Lees hier meer over Perspectief op Werk
Lobbynieuws
Deelakkoord human capital Zuid-Holland

​Kim Boersma, directeur van VNO-NCW West, ondertekent het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Samen met dertig partijen uit de regio wordt ingezet op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.​

lees meer
Dinsdag 18 Februari 2020

 

​​Meer info: Jan Markerink
 
Lobbypunten