Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Perspectief op Werk
Structureel aan de slag

Help mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Het actieplan Perspectief op Werk is een initiatief van VNO-NCW dat de kloof tussen werkgevers en structureel werklozen moet verkleinen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten, provincies en het UWV wordt de komende twee jaar structureel beleid ontwikkeld. 
Met Perspectief op Werk wordt:
  • ​een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.
  • een doe-agenda per arbeidsmarktregio opgesteld voor de korte termijn, waarbij een betere publiek-private samenwerking moet leiden tot betere matches; 
  • de krapte op de arbeidsmarkt gezien als kans om mensen om te scholen en duurzaam te plaatsen in sectoren waar de vraag naar mensen het grootst is.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​'​Perspectief op Werk' valt onder de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. Deze stichting is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland en bundelt op praktische wijze een aantal maatschappelijke programma's. Hiervan is 'Perspectief op Werk een voorbeeld, maar ook programma's als 'Op naar de 100.000 banen', 'Op naar de 25.000 banen', 'Nederland Onderneemt Inclusief!' en 'Nederland Onderneemt Vitaal!. Voor en door ondernemers georganiseerd is het doel van deze programma's stimuleren en faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Op deze manier zetten VNO-NCW en MKB-Nederland zich in voor een steeds inclusiever Nederland.

Wat is Perspectief op Werk? 
Perspectief op Werk (PoW) geeft een impuls aan mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Door intensievere samenwerking tussen publieke en private uitvoerders moeten passende matches ontstaan tussen werkzoekenden en werkgevers. De intentieverklaring Perspectief op Werk is getekend door werkgevers (MKB-Nederland en VNO-NCW),  gem​​eenten, UWV, onderwijsinstellingen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe wordt Perspectief op Werk in de praktijk gebracht?
De uitvoering van Perspectief op Werk vindt plaats in de 35 arbeidsmarktregio’s, die elk een eigen doe-agenda hebben opgesteld. In deze agenda’s staat een concrete, praktische aanpak met activiteiten waardoor overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en UWV elkaar beter aanvullen en betere matches ontstaan. Voorwaarde voor de plannen is dat zij direct uitvoerbaar zijn en een zichtbare verbetering moeten opleveren ten opzichte van de huidige situatie. De regio’s krijgen een miljoen per jaar vanuit het ministerie van SZW om hun ambities kracht bij te zetten.​​

Lees alles over Nederland Onderneemt Maatschappelijk!​ en Perspectief op Werk. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan de drie P's centraal: people, profit en planet. In de visie van VNO-NCW West staat de P van profit voor prosperity. Het gaat dus niet enkel om winst, maar om de ontwikkeling van ozne welvaart en welzijn waarin ieder mens een plaats heeft en kan meedoen. Bovendien wordt aan het rijtje een vierde P toegevoegd, van partnerschappen. Vooruitgang kan alleen in samenwerking met een zo breed mogelijke maatschappelijke vertegenwoordiging tot stand komen.

Lobbynieuws
Vitaal Bedrijf gelanceerd

​Meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim. Het programma Vitaal Bedrijf helpt ondernemers met het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer​​​. 

lees meer
Dinsdag 6 Oktober 2020

Op maandag 5 oktober lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Bas van ’t Wout (SZW) het landelijke programma Vitaal Bedrijf (www.vitaalbedrijf.info). Dit programma helpt ondernemers met het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer. Dat levert ondernemers en medewerkers veel op: meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim.

“Via de nieuwe site www.vitaalbedrijf.info kunnen mkb-bedrijven in Nederland praktisch, snel en bovendien kosteloos een vliegende start maken met het vergroten van de vitaliteit van de hele onderneming en alle mensen die er werken. Juist in deze tijd van corona en thuiswerken is dat nog eens extra belangrijk om goed op te letten en een goede balans te bewaren”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW.

Allerlei tools
De nieuwe site biedt allerlei tools, zoals een gratis oriëntatiescan, een aantal gratis scans onder medewerkers, alle relevante informatie over vitaliteit en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren. Staatssecretaris Blokhuis: “Een gezonde leefstijl is belangrijk en niet moeilijk. Je voelt je lichamelijk beter, zit lekkerder in je vel en je hebt meer energie voor je werk. Een gezonder Nederland bereiken we samen, ook werkgevers spelen daarbij een belangrijke rol. Vitaal Bedrijf heeft de kennis die we al hebben gebundeld en geeft tips en activiteiten aan werkgevers, zodat die er snel mee aan de slag kunnen. Investeer niet alleen thuis in een gezonde leefstijl, maar ook op het werk. Dus ik roep werkgevers op: ga het gewoon doen!”

Brede thema’s
Vitaal Bedrijf biedt kennis en activiteiten op meerdere thema’s: bewegen, mentale balans, voeding en alcohol, roken & drugs. Staatssecretaris Bas van ’t Wout: “Je mentaal en fysiek gezond voelen op je werk is enorm belangrijk. Het zorgt naast meer werkplezier vaak ook voor minder verzuim. In deze onrustige periode, waar we veel thuiswerken, is het des te belangrijker om werkgevers hulpmiddelen aan te reiken. Hulpmiddelen die de vitaliteit van de werknemers stimuleren en de gezondheid verbeteren. Vitaal Bedrijf biedt deze aan en biedt daarmee werkgevers de helpende hand, in een tijd die voor iedereen uitdagend is.”

Alles op 1 plek voor werkgevers
Het programma Vitaal Bedrijf wil het werkgevers makkelijk maken om aan de slag te gaan met vitaliteit. “Veel ondernemers zijn zich bewust van het belang van vitaliteit,” zegt MKB-voorzitter Jacco Vonhof, “maar ze hebben de tijd niet om zich te verdiepen en zijn soms ook bang voor hoge kosten. Bij Vitaal Bedrijf vind je alles op 1 plek, en kun je kosteloos de eerste stap zetten.” Tijdens de lancering in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging en Netwerk Vitaal Limburg vertelden twee Limburgse ondernemers over de meerwaarde van de aandacht voor leefstijl in hun bedrijf. Hun verhalen zijn terug te vinden op de website.

In samenwerking met experts
Het programma is een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, de twee ministeries en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! De informatie op het platform en de scans die worden aangeboden zijn ontwikkeld samen met wetenschappelijke partners. Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum en het Trimbos-instituut zijn als expert aan Vitaal Bedrijf verbonden en het RIVM is nauw betrokken bij de scans. Martine Schuijer, directeur Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!: “Dat maakt Vitaal Bedrijf een onafhankelijk en betrouwbaar startpunt. We voorzien ondernemers van de kennis om met vitaliteit aan de slag te gaan. Met wie activiteiten in het bedrijf vervolgens worden uitgevoerd, kiest de ondernemer zelf.”

Kijk de livestream​ terug.

Lobbynieuws
Ondernemers met lef gezocht

Met een groot netwerk van ondernemers helpt Lex Vonk, directeur van AM Match, mensen met een arbeidsberperking weer volledig te participeren in de maatschappij. Door de coronacrisis heeft hij grote zorgen over de toekomst. ​​"MKB'ers kennen de meerwaarde van inclusief werkgeverschap."​

lees meer
Donderdag 24 September 2020

​ONDERNEMERS MET LEF EN DOORZETTINGSVERMOGEN ​​GEZOCHT!

Na vijfentwintig jaar bij de Rabobank maakt Lex Vonk de stap naar AM match. Op zoek naar maatschappelijke waarde en zingeving komt hij terecht bij een bedrijf dat mensen ondersteunt die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen. Met een groot netwerk van ondernemers helpt hij ze om weer volledig te participeren in de maatschappij. Door de coronacrisis heeft hij grote zorgen over de toekomst. 

Tekst: Pieter van der Meulen
Fotografie: Richard Rood

Wat is AM match?
“In de regio Amstelland en Meerlanden zet AM match zich in om mensen die moeite hebben zelfstandig een baan te vinden en te houden de benodigde ondersteuning te geven. Dat doen we door mensen bij reguliere bedrijven te detacheren en met jobcoaches te begeleiden. Daarnaast kunnen bedrijven werkzaamheden bij ons uitbesteden. Het gaat dan om werk in de schoonmaak, groenonderhoud of verpakkingsklussen. Ik ben sinds 2017 directeur bij AM match.”

Na lange tijd in het bankwezen toch 
een opmerkelijke stap… 
“Er zijn meer overeenkomsten dan je denkt. Toen ik in de jaren negentig aan de slag ging bij de Rabobank voelde ik me daar goed thuis. Veel maatschappelijke betrokkenheid, lokaal georiënteerd en niet enkel op winstmaximalisatie gericht. Vijfentwintig jaar later maakte ik de balans op en merkte dat toch wel veel was veranderd. Ik ging op zoek naar een baan met meer zingeving. Bij AM match kreeg ik het oude gevoel terug.”

Kunt u dat gevoel beschrijven?
“Laatst vertelde iemand die wij aan een baan hadden geholpen dat hij zich weer volwaardig voelde. Niet meer afhankelijk van een uitkering en zelfstandig deel van de maatschappij. Dat wij daaraan hebben bijgedragen, vind ik geweldig. Een positief verschil maken in het leven van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dat is het gevoel waarnaar ik op zoek was. En veel mensen hebben die steun momenteel keihard nodig.”​​

Welke invloed heeft de coronacrisis op mensen met een beperking?
“Het is voor iedereen een moeilijke tijd, niet alleen voor mensen met een beperking. Maar het is duidelijk dat het voor ons een bijzonder intensieve periode is. Bij detachering is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels, maar onze jobcoaches worden overspoeld met vragen over hoe dit het best ​aan te pakken. We merken ook bij onze werkzaamheden in huis dat secuur moet worden opgelet, bijvoorbeeld het houden van anderhalve meter afstand. Niet iedereen voelt zich prettig bij de maatregelen en dan hebben wij ook nog bovengemiddeld veel mensen in risicogroepen. En verder hangt de economische consequentie boven ons hoofd.”​

Economische consequentie?
“Voor de crisis gingen veel bedrijven crescendo en ging het Nederland economisch voor de wind. Nu bedrijven in de problemen komen zien we dat contracten niet worden verlengd. Veel basisbanen staan onder druk. De regio Haarlemmermeer heeft jarenlang bovenaan de lijstjes van groei gestaan en staat nu bovenaan de lijstjes van zwaarst getroffen regio’s door corona. Het gaat met name om banen in de luchtvaart en de horeca. Het zou weleens jarenlang kunnen duren voordat het baanperspectief voor mensen met een beperking weer op het oude peil is. Ik maak me daar grote zorgen om.”

Hoe proberen jullie die klap op te 
vangen?
“Er is veel animo voor inclusief werkgeverschap bij ondernemers. Dat blijkt alleen al uit het feit dat wij met tweehonderd bedrijven in de regio samenwerken om mensen met een beperking aan het werk te helpen. We zijn bij al onze relaties navraag aan het doen hoe het ervoor staat. Daaruit krijgen we totaal verschillende beelden terug. Aan de ene kant zien we bedrijven die het ontzettend moeilijk hebben en tot hun spijt mensen moeten laten gaan, aan de andere kant zijn er bedrijven die floreren. Afvalverwerkingsdiensten en in delen van de tuinbouw en sierteelt zijn weer meer mensen nodig. We richten ons op sectoren waar meer mensen nodig zijn en doen daarnaast ook een groot beroep op ondernemers.”


Wat kunnen ondernemers doen?
“Wanneer je zelf moeite hebt om te overleven als bedrijf, begrijp ik dat je aandacht in eerste instantie daarnaar uitgaat. Desondanks doe ik een oproep om ook te denken aan mensen met een beperking. Onderschat de gevolgen voor hen niet. Ik sprak laatst een jongen met autisme die tot voor kort met structuur en regelmaat ontzettend goed functioneerde in een reguliere baan. Nu dat is weggevallen, heeft hij te maken met een forse terugval. Het heeft echt harde consequenties. Het is voor mij ondenkbaar dat we deze groep mensen niet ondersteunen, juist in zware economische tijden.”

Wat geeft jou hoop voor de toekomst?
"Ik hou enorm van ondernemerschap en ik zie veel ondernemers om mij heen die zich ​​maatschappelijk inzetten, simpelweg omdat ze voelen dat het nodig is. Het is mijn taak om dat vuurtje op te stoken. Mkb’ers, die weten hoe het is om een eigen bedrijf te runnen, kennen de meerwaarde van inclusief werkgeverschap. Ik ben op zoek naar ondernemers met lef en doorzettingsvermogen. Iedereen die zich hierdoor voelt aangesproken, kan altijd ​contact met mij opnemen.”
Lobbynieuws
Talent op Maat

"Vanuit Economie071 zetten we als gemeenten en ondernemersverenigingen samen de schouders onder Talent op Maat. Het is namelijk van groot belang dat in deze economische tijden talenten niet verloren gaan." ​​​​

lees meer
Dinsdag 22 September 2020

​De pilot Talent op Maat is voor de zomer gestart en biedt mensen uit de Leidse regio de mogelijkheid om online een vaardighedenprofiel aan te maken. Dit profiel laat direct de match zien met openstaande vacatures. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar diploma’s. Ook opgedane vaardigheden uit werkervaring, vrijwilligerswerk of een hobby tellen mee. Paul de Bruijn, wethouder gemeente Voorschoten: ‘Vanuit Economie071 zetten we als gemeenten en ondernemersverenigingen samen de schouders onder Talent op Maat. Het is namelijk van groot belang dat in deze economische tijden talenten niet verloren gaan. We willen mensen helpen om zo snel mogelijk van werk naar werk te gaan. Als nieuw onderdeel van Talent op Maat starten we daarom nu met de Talentenpool. Daarmee gaan we deelnemers koppelen aan technische vacatures die bedrijven bij ons hebben aangemeld’.

Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden: ‘Zo’n 20 bedrijven hebben bij ons technische vacatures aangeleverd. Het gaat dan om functies als koel-, service-, onderhoud- en elektromonteurs, stoffeerders, werkvoorbereiders, glaszetters, machinisten, chauffeurs, plaat- en metaalwerkers, lassers, logistiek medewerkers en rioolspecialisten. Via de Talentenpool wordt nu gekeken of er geschikte kandidaten zijn voor deze functies door te kijken naar vaardigheden. Mochten kandidaten vaardigheden missen, dan wordt er samen met onderwijsinstellingen en bedrijven gekeken naar de mogelijkheden van trainen en opleiden of leren op de werkvloer.’


Talentenpool biedt maatwerk
Ineke Lenssen, duo-voorzitter BV Leiden: ‘We zijn blij dat veel deelnemers de weg naar Talent op Maat hebben gevonden. Er zijn nu al 300 profielen aangemaakt. We nodigen nu met name mensen met technische vaardigheden of interesses uit om ook een profiel aan te maken. Zo kunnen we aan de slag met het maken van een koppeling met deelnemende bedrijven en hun vacatures. Naar aanleiding van de technische profielen kunnen we ook gaan kijken naar groepen mensen die samen een klas gaan vormen voor het volgen van een training. Dat kan helpen om snel op het juiste niveau te komen dat bedrijven vragen. We kijken daarbij wat deelnemers én de arbeidsmarkt nodig hebben.’

Grip op loopbaan
Ricardo Winter, college van bestuur mboRijnland: ‘Het vaardighedenprofiel geeft mensen inzicht en grip op de eigen loopbaan. Door te kijken naar vaardigheden komen er veel meer banen in beeld dan waar mensen zelf in eerste instantie aan denken. Dit maakt de overstap naar een andere sector makkelijker. Zo kunnen vaardigheden die je hebt opgedaan binnen de retail of hospitality, ook een match geven in banen in de zorg of logistiek. Daar waar nog vaardigheden missen, kun je kiezen voor bij- of omscholing. Door je te blijven ontwikkelen blijf je relevant voor de arbeidsmarkt en ben je beter in staat om met tegenslagen om te gaan.’

Maak een profiel aan
Belangstellenden met technische interesses (jong of oud, werkend of werkzoekend, met veel of weinig ervaring) worden nu met name uitgenodigd om een vaardighedenprofiel aan te maken via www.talentopmaat.nu. De tool wordt gratis aangeboden door Economie071 voor het versterken van de economie in regio Leiden en Katwijk.

 

​​Meer info: Jan Markerink
 
Lobbypunten