Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Perspectief op Werk
Structureel aan de slag

Help mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Het actieplan Perspectief op Werk is een initiatief van VNO-NCW dat de kloof tussen werkgevers en structureel werklozen moet verkleinen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten, provincies en het UWV wordt de komende twee jaar structureel beleid ontwikkeld. 
Met Perspectief op Werk wordt:
  • ​een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.
  • een doe-agenda per arbeidsmarktregio opgesteld voor de korte termijn, waarbij een betere publiek-private samenwerking moet leiden tot betere matches; 
  • de krapte op de arbeidsmarkt gezien als kans om mensen om te scholen en duurzaam te plaatsen in sectoren waar de vraag naar mensen het grootst is.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​'​Perspectief op Werk' valt onder de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. Deze stichting is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland en bundelt op praktische wijze een aantal maatschappelijke programma's. Hiervan is 'Perspectief op Werk een voorbeeld, maar ook programma's als 'Op naar de 100.000 banen', 'Op naar de 25.000 banen', 'Nederland Onderneemt Inclusief!' en 'Nederland Onderneemt Vitaal!. Voor en door ondernemers georganiseerd is het doel van deze programma's stimuleren en faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Op deze manier zetten VNO-NCW en MKB-Nederland zich in voor een steeds inclusiever Nederland.

Wat is Perspectief op Werk? 
Perspectief op Werk (PoW) geeft een impuls aan mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Door intensievere samenwerking tussen publieke en private uitvoerders moeten passende matches ontstaan tussen werkzoekenden en werkgevers. De intentieverklaring Perspectief op Werk is getekend door werkgevers (MKB-Nederland en VNO-NCW),  gem​​eenten, UWV, onderwijsinstellingen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe wordt Perspectief op Werk in de praktijk gebracht?
De uitvoering van Perspectief op Werk vindt plaats in de 35 arbeidsmarktregio’s, die elk een eigen doe-agenda hebben opgesteld. In deze agenda’s staat een concrete, praktische aanpak met activiteiten waardoor overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en UWV elkaar beter aanvullen en betere matches ontstaan. Voorwaarde voor de plannen is dat zij direct uitvoerbaar zijn en een zichtbare verbetering moeten opleveren ten opzichte van de huidige situatie. De regio’s krijgen een miljoen per jaar vanuit het ministerie van SZW om hun ambities kracht bij te zetten.​​

Lees alles over Nederland Onderneemt Maatschappelijk!​ en Perspectief op Werk. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan de drie P's centraal: people, profit en planet. In de visie van VNO-NCW West staat de P van profit voor prosperity. Het gaat dus niet enkel om winst, maar om de ontwikkeling van ozne welvaart en welzijn waarin ieder mens een plaats heeft en kan meedoen. Bovendien wordt aan het rijtje een vierde P toegevoegd, van partnerschappen. Vooruitgang kan alleen in samenwerking met een zo breed mogelijke maatschappelijke vertegenwoordiging tot stand komen.

Lobbynieuws
Veranderende arbeidsmarkt

​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.

lees meer
Woensdag 24 Juni 2020
​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.  

Tekst: Pieter van der Meulen

Nederland werkt door, ondanks de coronacrisis. Creativiteit, daadkracht en het vermogen om snel te reageren op onverwachtse ontwikkelingen ligt aan de basis van ondernemerschap. Nu die eigenschappen volop worden beproefd, bieden VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met gemeenten, vakbonden en landelijke overheid een platform om Nederland zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen samen op het platform NLWerktdoor. 

Personeel nodig? 
De arbeidsmarkt verandert. Waar het werk stilligt of slechts beperkt kan worden uitgevoerd, kunnen werkgevers niet iedereen in dienst houden. In sectoren zoals de zorg, land- en tuinbouw en logistiek hebben bedrijven juist extra krachten nodig. Op www.NLWerktdoor.nl worden matches gemaakt waardoor bedrijven hun werkzaamheden kunnen voortzetten terwijl werkloosheid zoveel mogelijk wordt beperkt. Het platform NLWerktdoor is een intiatief van het samenwerkingsverband Perspectief op Werk. Het is erop gericht dat mensen die willen en kunnen werken, worden geholpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden door bemiddeling, ondersteuning, begeleiding en omscholing. Door alle arbeidsmarktinitiatieven samen te brengen wordt de arbeidsmarkt structureel versterkt, waarbij voor zoveel mogelijk mensen werk is en werkgevers de arbeidskrachten kunnen aannemen die zij het hardst nodig hebben.  

Digitale werving en selectie
Door de coronacrisis werkt Nederland massaal digitaal en online. Voor het werving- en selectieproces heeft dat grote gevolgen. Met videogesprekken is veel mogelijk en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt dit zelfs grote kansen. Mensen die vanwege (mantel)zorgtaken niet makkelijk overdag van huis kunnen, moeders die graag willen werken maar kinderopvang pas kunnen betalen als ze een baan hebben en hun kinderen niet alleen thuis kunnen laten voor een gesprek. Of mensen met een psychische beperking die zich meer op hun gemak voelen achter een camera. Kortom: nu is de tijd om te kijken wat wel of niet werkt bij digitale werving en selectie.
Landelijke matching apps en platformen zijn bijvoorbeeld: ​
Inspiratie in coronatijd
De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn in veel gevallen nog onbekend terrein voor werkgevers. Met nieuwe werkafspraken, fysieke maatregelen, aangepaste werkvormen en sectorgerichte protocollen start Nederland weer op. Bedrijven moeten kunnen in hoog tempo kunnen op- en afschalen, afhankelijk van steeds veranderende omstandigheden. Hoewel maatwerk in de meeste gevallen de enige manier is waarop tot goede afspraken kunnen worden gemaakt, zijn veel ondernemers gebaat bij gezamenlijk optrekken. Tijdens online inspiratiesessies, webinars en door het verspreiden van best practices hoeven bedrijven niet op eigen houtje te bedenken hoe zij zich tot de nieuwe situatie verhouden.

​NetwerkenWerkt!
Een mooi voorbeeld is 'NetwerkenWerkt!' dat op 16 juni de eerste bijeenkomst organiseerde. Het initiatief is genomen door afvalverwerker HVC  Groep, Werkom en hét platform voor Zaanstreek Waterland om organisaties samen te laten werken aan oplossingen voor de veranderingen op de huidige arbeidsmarkt.​​
Lees in juli een uitgebreid interview met Gert Jan de Waard van HVC Groep en Yolanda Hoogtanders van Werkom waarin zij vertellen hoe NetwerkenWerkt! een broodnodige impuls geeft aan de arbeidsmarkt.

VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale afdelingen bieden landelijk en regionaal verschillende digitale mogelijkheden om te profiteren van het brede netwerk en problemen en oplossingen te delen. 

Kijk hier voor de online (en ook weer fysieke) bijeenkomst van VNO-NCW West.

Hoe kunnen we jou helpen op de arbeidsmarkt? Vul de poll​ in en laat het ons weten!
Lobbynieuws
'Never waste a good crisis'

​Met ex-gedetineerden de ramen van Rijksgebouwen lappen of facilitaire diensten verlenen in verzorgingstehuizen met ex-prostituees. Sociaal ondernemer Jack Stuifbergen, lid van VNO-NCW Noordwest-Holland, kijkt er niet meer van op. “Bedrijven zonder sociale impact, gaan het zwaar krijgen. De coronacrisis versnelt dat proces.” 

lees meer
Vrijdag 1 Mei 2020

Met ex-gedetineerden de ramen van Rijksgebouwen lappen of facilitaire diensten verlenen in verzorgingstehuizen met ex-prostituees. Of met een stilgevallen ijsfabriek desinfectiemiddelen produceren voor de Britse National Health Service. Sociaal ondernemer Jack Stuifbergen, lid van VNO-NCW Noordwest-Holland, kijkt er niet meer van op. “Bedrijven die geen sociale impact hebben, gaan het zwaar krijgen. De coronacrisis versnelt dat proces.” 

Tekst: Pieter van der Meulen

“Ik ben er niet de ondernemer naar om in een hoekje te gaan zitten en te wachten tot de crisis voorbij is. Met mijn sociale onderneming Breedweer zijn we meteen gaan kijken hoe we de nieuwe situatie kunnen omzetten in mogelijkheden om nieuwe sociale en maatschappelijke initiatieven te ontplooien. Zo kwamen we bijvoorbeeld uit bij prostituees. In een anderhalve-meter-economie kunnen zij niet werken en velen dreigen de criminaliteit te worden ingetrokken. Veel sekswerkers willen dolgraag op een andere manier hun geld verdienen. Wij bieden ze die kans. We nemen ze niet aan voor een opdracht, maar gaan een langdurig traject met ze aan. Ze krijgen van ons een vast contract en moeten zich committeren aan een mbo-opleiding. We werken samen met het Leger des Heils, die hebben de expertise om de juiste zorg en steun te  bieden. Op die manier hebben we ook ex-gedetineerden in dienst, een groep die ook nauwelijks aan werk kan komen. Vanaf deze maand wassen ex-gedetineerden de glazen van  Rijksgebouwen  Als ludieke actie zullen ze  éénmalig  zwart-wit gestreepte pakken aantrekken, zodat iedereen kan zien om welke doelgroep het gaat. Op die manier wil ik meer aandacht creëren voor ex-gedetineerden. Laat mensen maar praten, ik wil een discussie op gang brengen.”


‘De verwachting is dat we binnenkort met 700.000 werklozen te maken hebben. Daar moeten we ons tegen wapenen!’ 

Andere bril
Sinds de oprichting van Breedweer in 2015 richt het bedrijf zich voornamelijk op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van de 350 werknemers valt meer dan de helft binnen deze groep. “Voor vrijwel iedereen moet het mogelijk zijn zelf de broek op te houden en minimumloon te verdienen. De verwachting is dat we in korte tijd  van 300.000 werklozen naar 700.000 werklozen gaan. Om daar tegen gewapend te zijn, moeten we met een andere bril kansen zien. Neem  de ijsfabrikant in Surhuisterveen waar veel mensen werken. Daar is een groot deel van het normale werk stilgevallen. Maar de fabriek kan ook worden ingezet om desinfectiemiddelen te maken. Dus we hebben naast het bestaande personeel mensen met de benodigde kennis bij elkaar gebracht. Wij produceren nu gezamenlijk 140.000 liter per week. We zijn in gesprek met de Britse gezondheidsdienst, de National Health Service, om ook aan hen te leveren en ze te leren hoe ze het zelf kunnen maken. Deze middelen zijn keihard nodig en het produceren ervan is de redding geweest voor de ijsfabrikant. 

‘We hebben behoefte aan bedrijven die een maatschappelijke bijdrage leveren. De crisis maakt dat pijnlijk zichtbaar’

Sustainable Development Goals
“Alles wat we doen gebeurt vanuit het idee om maatschappelijk, sociale en persoonlijke impact te maken. We bepalen met onze opdrachtgevers een doel op basis van de Sustainable Development Goals. Dat kan gericht zijn op armoedebestrijding of het bieden van opleidingen, de rode draad is altijd de SDG’s. Ik verwacht dat organisaties die puur rendement gedreven zijn het lastig gaan krijgen door de coronacrisis. We hebben juist behoefte aan bedrijven en instellingen die een maatschappelijke bijdrage leveren. De crisis maakt dat pijnlijk zichtbaar.” 

Lees een uitgebreid interview met Jack Stuifbergen in het aankomende juni-nummer van Magazine WEST.
Lobbynieuws
NLWerktDoor matcht vraag en aanbod

​Het platform NLWerktDoor verbindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in coronatijd. In sommige sectoren is veel uitval van productie en diensten, terwijl andere werkgevers staan te springen om personeel. NLWerktDoor maakt snelle matches tussen ondernemers en werkzoekenden. 

lees meer
Vrijdag 24 April 2020

​Donderdag 23 april is het platform NLWerktDoor gelanceerd door VNO-NCW en MKB Nederland, gemeenten, UWV, vakbonden en de landelijke overheid. Via het platform verbinden we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in coronatijd. In sommige sectoren is namelijk veel uitval van productie en diensten, maar andere werkgevers staan te springen om personeel. NLWerktDoor maakt snelle matches in de regio mogelijk, om mensen tijdens deze crisis aan het werk te helpen en te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel of hun aanbod voor andere ondernemers naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Vandaar worden de aanvragen doorgeleid naar de meest geschikte partij, vaak een Werkgeversservicepunt in de regio waarin publiek en private bemiddelaars samenwerken. Daarnaast brengt NLWerktDoor​ bestaande regionale en sectorale corona-initiatieven op één plaats samen zodat werkgevers die rechtstreeks kunnen benaderen. NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk.

Bekijk de website van NLWerktDoor​

NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk​: VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW en Ministerie SZW. In Perspectief op Werk staat optimale samenwerking op de arbeidsmarkt centraal. Met als doel dat iedereen op een plezierige manier kan werken, ook mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees het persbericht​ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

​​Meer info: Jan Markerink
 
Lobbypunten