Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Perspectief op Werk
Structureel aan de slag

Help mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Het actieplan Perspectief op Werk is een initiatief van VNO-NCW dat de kloof tussen werkgevers en structureel werklozen moet verkleinen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten, provincies en het UWV wordt de komende twee jaar structureel beleid ontwikkeld. 
Met Perspectief op Werk wordt:
  • ​een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.
  • een doe-agenda per arbeidsmarktregio opgesteld voor de korte termijn, waarbij een betere publiek-private samenwerking moet leiden tot betere matches; 
  • de krapte op de arbeidsmarkt gezien als kans om mensen om te scholen en duurzaam te plaatsen in sectoren waar de vraag naar mensen het grootst is.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​'​Perspectief op Werk' valt onder de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. Deze stichting is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland en bundelt op praktische wijze een aantal maatschappelijke programma's. Hiervan is 'Perspectief op Werk een voorbeeld, maar ook programma's als 'Op naar de 100.000 banen', 'Op naar de 25.000 banen', 'Nederland Onderneemt Inclusief!' en 'Nederland Onderneemt Vitaal!. Voor en door ondernemers georganiseerd is het doel van deze programma's stimuleren en faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Op deze manier zetten VNO-NCW en MKB-Nederland zich in voor een steeds inclusiever Nederland.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan de drie P's centraal: people, profit en planet. In de visie van VNO-NCW West staat de P van profit voor prosperity. Het gaat dus niet enkel om winst, maar om de ontwikkeling van ozne welvaart en welzijn waarin ieder mens een plaats heeft en kan meedoen. Bovendien wordt aan het rijtje een vierde P toegevoegd, van partnerschappen. Vooruitgang kan alleen in samenwerking met een zo breed mogelijke maatschappelijke vertegenwoordiging tot stand komen.

Lobbynieuws
Deelakkoord human capital Zuid-Holland

​Kim Boersma, directeur van VNO-NCW West, ondertekent het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Samen met dertig partijen uit de regio wordt ingezet op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.​

lees meer
Dinsdag 18 Februari 2020
Lobbynieuws
Personeel met beperking brengt De Prael tot bloei

​Goede ideeën beginnen bij een biertje. Of gaan over een biertje. Of, om precies te zijn: een brouwerij. Brouwerij en restaurant De Prael werd zeventien jaar geleden opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

lees meer
Woensdag 11 December 2019

Goede ideeën beginnen bij een biertje. Of gaan over een biertje. Of, om precies te zijn: een brouwerij. Brouwerij en restaurant De Prael werd zeventien jaar geleden opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in de horeca.

De vrienden Fer Kok en Arno Kooy richtten zeventien jaar geleden De Prael op. Kok was bezig met het opzetten van een sociale firma om werk te creëren voor mensen met een psychische beperking. En in hun vrije tijd begonnen de twee vrienden steeds serieuzer bier te brouwen. Een combinatie tussen hobby en werk was snel gemaakt en inmiddels is De Prael uitgegroeid tot een gerenommeerde brouwerij met eigen restaurants op vier locaties. De Prael stamt uit Amsterdam, heeft daar twee vestigingen en is verder te vinden in Groningen en Den Haag. 

Rendabel
In Den Haag worden de zaken geleid door Jan Koppen, de operationeel directeur. Hij biedt de gasten een proeflokaal voor het eigen bier, een restaurant en een cafégelegenheid. Er werken zestig mensen, waarvan vijftig met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We zijn  een sociale onderneming,” zegt Koppen. “Dat betekent dat we het als onze eerste taak zien om werkgelegenheid te creëren voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Maar we willen wel economisch rendabel zijn. We willen uiteindelijk onafhankelijk zijn van subsidies of andere vormen van ondersteuning.”

‘Kom een keer langs, dan ben je zo overtuigd!’


De Prael is zeker niet de enige onderneming die kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. In het hele land voldoen werkgevers uit de marktsector ruim aan de Banenafspraak en liggen ze op schema om in 2026 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben gecreëerd. De Prael neemt in dit inclusieve krachtenveld toch een bijzondere positie in, want haar doelgroep is moeilijker dan gemiddeld.

Elke doelgroep
Oorspronkelijk was De Prael bedoeld voor mensen met een zorgachtergrond,” zegt Koppen. Nog altijd zijn mensen met een zorgindicatie ruim vertegenwoordigd, maar de medewerkers komen ook uit het Praktijkonderwijs, de Sociale Werkplaatsen WSP’s, het UWV en de reclassering. “Wij zijn er voor elke doelgroep die moeite heeft. Wij willen de schakel tussen zorg en bedrijfsleven zijn. Idealiter doen mensen bij ons de basisvaardigheden op en stromen daarna door naar ander werk.”

Wie bij De Prael wil solliciteren, moet voornamelijk motivatie meebrengen. Algemene werknemersvaardigheden (op tijd komen, netjes gedrag onderling) en horecavaardigheden kunnen altijd aangeleerd worden. Daarvan is Koppen overtuigd. De Prael heeft een systeem opgetuigd om de medewerkers te ondersteunen. Als interne jobcoach biedt Koppen zelf begeleiding en er is ook een trajectbegeleider met een pedagogische achtergrond. De chefkok en de floormanager zorgen voor de werkinhoudelijke kant.

Taken uitsplitsen
Hoewel keuken- en horecawerk als behoorlijk stressvol bekend staan, lukt het De Prael om de werkprocessen zo in te richten dat de medewerkers er goed mee uit de voeten kunnen. Koppen: “Wij hebben de luxe om meer mensen in dienst te hebben dan een doorsnee horecabedrijf. We kunnen de taken dus wat meer uitsplitsen en het werk evenwichtig verdelen.”

Dankzij de begeleiding en de goede taakverdeling, scoort De Prael goed als het aankomt op het ontwikkelen van de medewerkers. “We werken met een doelgroep die over het algemeen weinig zelfvertrouwen heeft. Mensen hebben veel meegemaakt. Wij bieden ze in een beschermde omgeving de ruimte om dingen te proberen en misschien ook een keer onderuit te gaan. Wij helpen ze dan weer overeind. En dan, het klinkt misschien als een cliché, maar je ziet mensen echt groeien en ze laten je echt versteld staan van hun kunnen.”

'Mensen laten je versteld staan van hun kunnen’

Alles bij elkaar
Anderhalf jaar geleden, bij de opening van de Haagse vestiging van De Prael, begon Koppen als operationeel directeur. Hij heeft een verleden in de horeca en deed ook al ervaring op als werkbegeleider en jobcoach. “Bij De Prael kwam voor mij alles bij elkaar. Ik vind het geweldig om mensen te helpen hun intrinsieke motivatie te vinden en hun mogelijkheden te ontdekken.”

De gasten van De Prael merken volgens hem niet dat hun biertje en hun sateetje zijn bereid door mensen die wat moeite hadden om aan het werk te komen. “Zo hoort dat toch ook? Wij leveren gewoon goede kwaliteit. Heel veel mensen hebben geen idee van wat een arbeidsbeperking betekent. Bijna iedereen heeft daar rare beelden bij, maar de doelgroep is divers en heeft echt veel te bieden.”


Eigen ogen
Koppen roept collega-ondernemers dan ook op om mensen met een arbeidsbeperking de kans te geven. “Het is echt een toevoeging voor je bedrijf. Op talloze plekken kunnen mensen uit deze doelgroep nuttig werk verrichten en zo de andere collega’s taken uit handen nemen. En wie me niet gelooft, kom een keer bij ons langs en dan ben je zo overtuigd!”
Lobbynieuws
Baan creëren wordt stuk makkelijker

​Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Aart van der Gaag, commissaris ‘Op naar de 100.000 banen!’ werken s​amen om voor 2026 125.000 nieuwe banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  

lees meer
Woensdag 11 December 2019

​Tamara van Ark is staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aart van der Gaag is commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen!’ dat werkgevers informeert en inspireert rond de Banenafspraak. Sinds kort werken ze samen om voor 2026 125.000 nieuwe banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  

De voortgang van de Banenafspraak verliep de afgelopen jaren volgens plan. Tot en met 2018 zijn er 51.956 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd, terwijl de doelstelling 43.500 was. “Een indrukwekkende prestatie, maar nog altijd staat meer dan de helft van de mensen uit de doelgroep aan de zijlijn,” stelt Van Ark. “Aantallen klinken abstract, maar een baan is meer dan een getal. Elke baan erbij is iemand die de kans krijgt – en grijpt – om mee te doen.” 

Breed Offensief 
Van Ark heeft een ‘Breed Offensief’ ingezet dat het voor alle werkgevers, zowel ondernemers als de overheid, makkelijker moet maken om mensen met een arbeidsbeperking te vinden en aan te nemen. Het Offensief kent vier pijlers. Ten eerste moeten werkgevers en werkzoekenden elkaar beter kunnen vinden. Daarnaast moet het hele proces voor werkgevers eenvoudiger worden gemaakt. Met de beste intenties gemaakte wetten en regels zorgden voor een te ingewikkeld systeem, bijvoorbeeld rond loonkostensubsidie of de inzet van jobcoaching. Ten derde wil het Breed Offensief bijdragen aan permanent werk en als laatste moet het aantrekkelijker gemaakt worden voor de doelgroep om een baan te accepteren.  

Loonwaardebepaling
De staatssecretaris wil gemeenten en UWV de ruimte geven om het samen eenvoudiger te maken, maar tegelijkertijd gemaakte afspraken waarborgen. “De werkprocessen rond loonkostensubsidies worden gestroomlijnd. Zo wordt één manier van loonwaardebepaling vastgesteld. Ja, er blijven verschillende aanbieders, maar die passen wel dezelfde manier toe. Dat schept duidelijkheid.”

Aart van der Gaag is voorzichtig positief over de doelstellingen van het Breed Offensief. Elke verbetering leidt immers tot meer werkgevers die mee willen doen. Maar: “de Banenafspraak is onderdeel van de Participatiewet en de uitvoering is grotendeels gedecentraliseerd. Dat maakt het niet makkelijk om tot eensluidende oplossingen te komen. Werkgevers moeten niet gestraft worden als ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In tegendeel: het moet een feestje zijn.”


Overheid loopt achter
Marktwerkgevers lopen tot nu toe ver voor op de doelstellingen. Overheidswerkgevers blijven achter. Van Ark wil dat overheidswerkgevers hun aandeel in de Banenafspraak pakken: “De overheid staat aan de lat en moet aan de gang.” Toch wordt het onderscheid tussen marktwerkgevers en overheidswerkgevers opgeheven. Beide partijen worden samen verantwoordelijk voor het behalen van 125.000 nieuwe banen.

Dit leidt tot bezorgdheid onder werkgevers. Als de doelstelling door het tekortschieten van de overheidssector niet wordt gehaald, worden dan ook ondernemers geconfronteerd met quota of boetes? “Die zorgen neem ik serieus,” zegt de staatssecretaris. “Maar er waren goede redenen om het onderscheid op te heffen: het ging meer over de manier van tellen dan over de banen. Het tellen zelf was administratief complex. Daarnaast kwam een discussie over inbesteding op gang. Ik verwacht dat er nu meer banen voor de doelgroep gecreëerd worden.”

Om de prestaties van de overheid te verbeteren heeft Van Ark afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de overheid als werkgever. Ook vroeg ze Van der Gaag om overheidswerkgevers de komende jaren te ondersteunen. Als commissaris van het project ’Op naar de 100.000 banen’ was hij tot nu toe namens ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland actief om ondernemers te ondersteunen bij het voldoen aan de Banenafspraak. “Marktwerkgevers hebben geweldig gepresteerd,” complimenteert Van Ark. “Dat kan ik niet duidelijk genoeg uitspreken. Daar ben ik echt dankbaar voor.” 

Versnelling creëren
Van der Gaag wil voor overheidswerkgevers doen wat hij de afgelopen jaren ook gedaan heeft in de marktsector. Het begint met een coalition of the willing en het verzamelen van inspirerende verhalen. “We willen de projectleiders die er mee bezig zijn ondersteunen. Sommige overheidssectoren doen het al goed. Ik noem de provincies als voorbeeld. Door afdelingen en sectoren van elkaar te laten leren, brengen we een versnelling op gang.”
“Aart heeft laten zien hoe het kan”,  zegt Van Ark. “Ik heb de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt hoe ‘Op naar de 100.000 banen’ het inclusieve vuur heeft aangestoken. Juist omdat de marktsector zo goed heeft gepresteerd, nemen we daar graag een klein beetje een voorbeeld aan.”

 

​​Meer info: Jan Markerink
 
Lobbypunten