Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Groei!

Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, zakelijke én persoonlijke groei acceleren. Daarvoor staan een actief bestuur en betrokken werkgroepen van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Ambitieuze vrouwen worden lid. Bewust klein blijven is uit!

Regionieuws
'Quotum stap in de goede richting'

Jarenlang werd erover gesproken en nu is het realiteit: een quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. “Een belangrijke stap, maar er moet nog veel meer gebeuren,” vindt Chantal Roest, voorzitter van het VNO-NCW VrouwenNetwerk.​

lees meer
Vrijdag 20 December 2019

Jarenlang werd erover gesproken en nu is het realiteit: een quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. “Een belangrijke stap, maar er moet nog veel meer gebeuren,” vindt Chantal Roest, voorzitter van het VNO-NCW VrouwenNetwerk.

Door Pieter van der Meulen

“Met deze stap geeft de politiek een belangrijk signaal af. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar dit quotum is een grote stap in de goede richting. Ook in de bredere context van de man-vrouwdiscussie is dit een mijlpaal.” Roest is Vice President Public Market bij KPN en combineert dat sinds 2018 met het voorzitterschap van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Sinds de oprichting van dit netwerk in 2010 staat het thema ‘meer vrouwen in de top’ hoog op de agenda. “Het is een gefaseerd proces. Je zou willen dat onze samenleving zover is dat het niet nodig is, maar onder de streep is te weinig veranderd de laatste jaren. Daarom is dit paardenmiddel nodig. “

'Zonder quotum komen we er niet, dat is inmiddels duidelijk​'

Onbewust vooroordelen
​“Zonder quotum komen we er niet, dat is inmiddels duidelijk,” vervolgt Roest. “Daarnaast wil ik duidelijk stellen dat het in mijn optiek niet aan de intentie ligt. Bij vrijwel alle grote bedrijven is het onderwerp van gesprek. In een aantal jaar tijd hebben we dit in het bedrijfsleven en in de politiek hoog op de agenda gekregen. Het is een kwestie van onbewuste vooroordelen en mannen in de top zoeken toch vaak naar mensen uit hetzelfde straatje, een kopie van zichzelf min of meer. Dat is een natuurlijke neiging. Dat moeten we doorbreken. De weg naar boven is steil en het zijn nog steeds vaak mannen in de top. We hebben een achterstand in te halen. Uiteindelijk is het streven natuurlijk altijd om de meest geschikte persoon voor de positie te kiezen, ondanks het geslacht. Dat maakt dit ook zo’n lastige discussie. Er is sprake van een soort dualiteit, waarbij je aan de ene kant ziet dat de bedoelingen bij vrijwel iedereen positief zijn, maar dat er aan de andere kant toch weinig verandert. Het zou mooi zijn als we op termijn het quotum weer af kunnen schaffen en de verhoudingen zijn rechtgezet. Een vanzelfsprekende balans, dat is het doel.” 

Hullie, zullie
Deze week wordt echter onderstreept dat Nederland nog een lange weg te gaan heeft. Op de ranglijst over vrouwenemancipatie van het World Economic Forum daalde Nederland het afgelopen jaar 11 plaatsen. Nicaragua, Rwanda, Cuba en Uruguay onder meer zijn ons voorbij gestreefd. Dat Nederland nog nooit een vrouwelijke premier heeft gehad wordt als belangrijke oorzaak aangevoerd. Daarnaast werken vrouwen vaker parttime en zijn minder vertegenwoordigd op leidinggevende posities. “Over de daling van Nederland op de lijstjes heb ik mij wel verbaasd,” zegt Roest. “Maar verbetering van de positie van vrouwen is geen kwestie van even een vinkje aftekenen, het gaat om de ontwikkeling. Natuurlijk moet er nog veel meer gebeuren.

'We moeten aan alle jonge meisjes kunnen uitleggen dat de top ook voor hen een mogelijkheid is'

Ik zie wel de ontwikkeling, maar het gaat om gedragsverandering in de hele maatschappij. Het is ook geen kwestie van enkel hullie, zullie. Het is goed dat de overheid steeds meer de handschoen oppakt en instrumentarium vrijmaakt waarin meer mogelijkheden voor vrouwen ontstaan. Vrouwen hebben zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Het is mijn ideaal dat een vrouw in een hoge positie een ander onder haar hoede neemt. Los van geslacht en vooroordelen gaat het om gedrag en daarbij is begeleiding ontzettend belangrijk. We moeten aan alle jonge meisjes kunnen uitleggen en vooral laten zien dat de top ook voor hen een mogelijkheid is.” 

The Self-Made Summit
Op 23 april 2020 staat hét business event voor ambitieuze vrouwen op het programma, The Self-Made Summit. Onderwerpen die aan bod komen zijn: career of your dreams, brand building, personal branding, emancipation, self care, creative confidence & money talk. Wil jij maximaal geïnspireerd worden door onder andere deze sprekers: Annemarie van Gaal, Aranka van der Voorden, Bridgid Nzekwu, Nina Pierson, Yaela Raber, Zarayda Groenhart en Chantal Roest zelf. “Het wordt een ontzettend leuk, inspirerend evenement,” denkt Roest. “VNO-NCW is partner van The Self-Made Summit en leden krijgen 15 procent korting op hun ticket. Dit kan door de code VNONCWXSMS15 te gebruiken. Voor vrouwen met ambitie is dit het evenement waar je bij wilt zijn. 


Lees hier meer over de Self-Made Summit en meld je aan
Lees hier meer over het VNO-NCW VrouwenNetwerk

Regionieuws
'In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord'

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien.

lees meer
Dinsdag 10 December 2019

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien. Dat is hard nodig, want zowel in de belangenbehartiging als in de netwerkfunctie – de twee hoofdactiviteiten van VNO-NCW West – zijn de behoeften van ondernemers sterk veranderd. Een interview over de uitdagingen in een nieuwe tijd.   

Tekst: Annemarie van Oorschot
Fotografie: Marlies Hofstede     

Voordat Boersma Bert Mooren opvolgde, heeft zij zich als adjunct-directeur bij VNO-NCW West zes maanden ingewerkt. Met 2000 leden, tientallen lobbydossiers, 10 regionetwerken, 8 doelgroepnetwerken, bijna 100 bestuurders en meer dan 150 bijeenkomsten per jaar duurt het even voordat je inzicht hebt in de verenigingsstructuur. “Passie en gedrevenheid, ik zie zoveel energie bij de leden”, beschouwt Boersma, “wat leidt tot mooie initiatieven. Vanuit mijn functie is het dan belangrijk het overzicht te bewaren en alle activiteiten op elkaar af te stemmen. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur, waarvan de voorzitters van de regio- en doelgroepnetwerken deel uitmaken, vindt die afstemming plaats.”

Lukt dat? 
“Zeker! Ik heb de afgelopen maanden veel leden leren kennen. Ik heb veel ondernemers gesproken en dat wil ik blijven doen. De sfeer in de besturen is heel constructief. De voorzitters zijn zeer ervaren, die willen graag helpen bij de vernieuwing. Er moet wel wat gebeuren. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat je lid van een vereniging wordt. Ondernemers kijken eerst heel goed wat de toegevoegde waarde is, en dat vind ik ook terecht. Er is veel aanbod en het is onze taak goed te laten zien welke unieke meerwaarde ons netwerk en onze lobby kan bieden. We ontwikkelen nieuwe activiteiten die heel interessant voor hen kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing het beste in de regio kan ontstaan en het is de taak van mij en het bureau om de uitrol van deze innovaties te optimaliseren, in de regio en soms ook door heel Nederland, want ondernemen stopt niet bij de regiogrenzen. Hierover moeten we goed nadenken.“

‘VNO-NCW WEST IS EEN ÉCHTE ONDERNEMENDE NETWERK­ORGANISATIE’​

Aan welke innovaties moet ik denken?
“In de eerste plaats aan de doelgroepnetwerken. Die hebben de toekomst. Het zijn community’s die rond een (lobby)thema of doelgroep ontstaan. Denk aan het sterke DGA-netwerk, het netwerk Groene Groeiers, Netwerk Mobiliteit, het HRM-netwerk of de grote steden met specifieke lobbydossiers. Deze community’s kunnen een lang leven hebben, maar ook na verloop van tijd ophouden te bestaan omdat hun doel bereikt is.”

Hoe kan het bureau daarin faciliteren?
“Door goed te luisteren naar onze leden. Wat is hun behoefte? Gezamenlijk met de besturen kunnen wij de leden effectiever helpen bij het leggen van waardevolle verbindingen en versterken van hun netwerk. Dit doen we door ondernemers samen te brengen op inhoudelijke bijeenkomsten, hen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig te netwerken en goed te laten zien wat de lobby betekent voor het ondernemersklimaat in de regio.”

Zoals bij het Netwerk Groene Groeiers gebeurt?
“Een goed voorbeeld. Deze community wordt gevormd door leden die investeren in circulaire business cases en energietransitie. De medewerkers van ons bureau faciliteren de matchmaking tussen de leden: grotere bedrijven plaatsen uitdagingen en jonge, innovatieve bedrijven mogen hun oplossingen pitchen. Begin november hadden we bijvoorbeeld een Groene Groeiers-bijeenkomst waar Philips om oplossingen vroeg voor zijn afval dat uit mixed plastics bestaat. Dan pitchen er meer dan tien jonge ondernemers, zoals iemand die er draad voor de 3D-printer van kan maken. Die uitdagingen en oplossingen worden ook digitaal bij elkaar gebracht in de besloten omgeving van groenegroeiers.nl. Zo’n digitaal platform werkt goed en ik wil dit ook graag inzetten bij andere community’s. 


Behalve het bieden van een netwerk is de belangenbehartiging een belangrijke taak van VNO-NCW West. Hoe zie je de vernieuwing van die taak?
“Ook bij deze taak moeten we goed naar de leden luisteren. Eind oktober zijn we naar het Malieveld gegaan om actie te voeren tegen het stikstofbeleid dat veel bouwprojecten stillegt. Compleet met actie-hesjes en spandoeken. Volgens mij is dat in de geschiedenis van VNO-NCW niet eerder voorgekomen. Maar onze leden uit de bouwsector vroegen erom. Het water staat ze aan de lippen. Sommigen zijn oprecht bang voor een faillissement.  Ik zeg niet dat we onze traditionele lobbyactiviteiten overboord moeten gooien. Brieven schijven aan gemeenten of provincies, inspraak in commissies, op bezoek gaan bij ambtenaren, dat soort activiteiten kunnen effectief zijn en de lijntjes naar bewindslieden zijn vanuit VNO-NCW kort. Maar we kunnen meer moderne, digitale middelen inzetten ter ondersteuning van de belangenbehartiging.”

‘DOELGROEPNETWERKEN HEBBEN  DE TOEKOMST’

De samenleving, met name de overheid, doet steeds vaker een beroep op ondernemers om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en deze helpen uit te voeren. Wil je VNO-NCW West op deze nieuwe ontwikkeling inrichten?
“Daar zijn we al mee bezig. Veel leden van ons vragen er ook om. Die willen impact maken. Wel moeten we ervoor waken geen uitvoeringsorgaan van de overheid te worden. Er zijn al mooie eigen initiatieven van ondernemers. Neem ondernemers die zich inzetten voor schuldhulpverlening aan medewerkers. Ook zijn er velen die hun bedrijf duurzamer en inclusiever inrichten. Het is belangrijk om deze initiatieven zichtbaarder te maken.”

VNO-NCW West als een linking pin tussen bedrijfsleven en overheid…
“Precies. De vernieuwing zit vooral in meer direct contact met onze achterban, waarbij wij vertaler van de wensen en zorgen van de leden zijn, richting andere ondernemers, de politiek, arbeidsmarktorganisaties, omwonenden of andere stakeholders. In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord en gezien!”  


Kim Boersma

Na een start van haar loopbaan in verschillende functies binnen de HRM-dienstverlening richtte Boersma een eigen bureau op. Na bijna 10 jaar ondernemerschap maakte zij de overstap naar management- en directiefuncties bij onder meer non gouvernementele organisaties. 
Eerder was Boersma al vertegenwoordiger van jonge ondernemers, in de periode 2005 -2012 was zij lid van het Dagelijks Bestuur van Jong Management, de ondernemersvereniging van VNO-NCW voor jonge werkgevers (tot 40 jaar) en maakte zij zich onder meer hard voor een kinderopvangregeling. Sinds 2018 is zij lid van de adviesraad van Jong Management. 
Boersma woont in Overveen met haar partner Dick, een bouwondernemer en samen hebben zij drie kinderen, twee jongens en een meisje in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. In haar vrije tijd is ze sportief, ze houdt van hardlopen en gaat twee keer per week naar de sportschool. 
Regionieuws
Bert Mooren onderscheiden

​Vertrekkend directeur van VNO-NCW West ontvangt op 5 november de Gouden Lis uit handen van Commissaris van de Koning Jaap Smit. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland.

lees meer
Donderdag 7 November 2019

​Vertrekkend directeur van VNO-NCW West ontvangt op 5 november de Gouden Lis uit handen van Commissaris van de Koning Jaap Smit. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland.
Lees verder

63f40b71-7d7d-4314-97e4-5ff01b1f3cd0
Nieuwe leden
VolkerWessels Infra B.V.
VIANEN
De Clercq Advocaten Notarissen
LEIDEN
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
CEO TRM Oncology B.V.
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"De toegevoegde waarde is dat ik met ondernemers kan sparren over waar je als ondernemer tegenaan loopt."

Elly de Knikker
Directeur-eigenaar reclame- en communicatiebureau Graficelly, gevestigd in Reeuwijk

 Video

VrouwenNetwerk: Ellen Möller (Pathé) inspires