Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksStart

Netwerk Mobiliteit

Het Netwerk Mobiliteit is actief in drie regio's, Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam. Samen met werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten wordt gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen.​

Regionieuws
'Groot denken, klein doen'

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

lees meer
Dinsdag 26 Maart 2019

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

Tekst: Pieter van der Meulen

"We hebben het gevoel dat we echt iets beethebben," zegt Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker  'Connected Transport Corridors' bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een aantal pilots. De succesvolle pilots gaan we nu uitrollen in de praktijk, onder meer op het traject Transport Maasvlakte, Greenport West-Holland, Moerdijk en tussen Aalsmeer en Naaldwijk. "Maar om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen is nauwe samenwerking nodig tussen partijen die traditioneel weinig met elkaar samenwerken."

Wat is Connected Transport?
Bij Connected Transport wordt data uitgewisseld tussen wegbeheerders, logistieke bedrijven en vrachtwagens om zo de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport te verbeteren. Wegbeheerders stellen hun informatie over milieuzones, truckparkings, maximum snelheden en hoogtebeperkingen centraal beschikbaar, zodat planners hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van de ritten. Vrachtwagens kunnen het systeem laten weten hoe laat ze vertrekken en wat hun route is. De chauffeur krijgt dan verkeersinformatie en-advies op maat, en waar mogelijk zelfs prioriteit bij verkeerslichten. Daarnaast worden vrachtwagens aan elkaar gekoppeld zodat zij in een konvooi kunnen rijden. Door de efficiëntere planning, het rijden in konvooi, de verkeersadviezen en de prioriteit te combineren kunnen de vrachtwagens soepen doorrijden. Dat verbetert de doorstroming en het vermindert de CO2-uitstoot.

Talking Logistics
"De plannen rondom Connected Transport slaan aan, zowel bij ondernemers als bij overheden" aldus De Bruijn. "Tijdens de Experience Week Connected Transport in oktober 2018 zijn tests gedaan met de moderne technologieën op het gebied van data-uitwisseling en hebben Rijk, regionale overheden, logistieke partners en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. Een aantal partijen moet nu hun nek uitsteken, ook als we later dit jaar gaan uitrollen.” De initiatiefnemer is Talking Logistics, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en het bedrijfsleven, met als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. Daar zijn de Connected Transport Corridors een uitstekend voorbeeld van. De Bruijn vervolgt: “Iedereen ziet de toenemende verkeersproblematiek, Connected Transport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossing. Maar in eerste instantie kijken we op kleine schaal en in de praktijk wat daadwerkelijk de mogelijkheden zijn.”

Wederkerigheid
"We proberen voor alle betrokken partijen meerwaarde te bieden. We zoeken betrokken verladers en vervoerders die in de schoonste vrachtwagens rijden. Deze participanten delen concurrentie-ongevoelige data: moment van vertrek, route en plaats van bestemming,. Met deze data kunnen vervoersstromen in kaart worden gebracht. Daar stellen we tegenover dat de vervoerders voordelen krijgen, zoals een teller die laat zien hoe lang het verkeerslicht nog op groen staat, waarschuwingen voor files en incidenten en waar mogelijk voorrang  bij stoplichten. Dat onderzoeken we nu op haalbaarheid. Daarmee krijgen logistieke bedrijven een beter voorspelbare en betrouwbaardere reistijd. Het is dus volledig op basis van wederkerigheid. Op basis van deze eerste ervaringen  kan dit samenspel veel opleveren."

Overwinning
"Als je me drie jaar geleden had verteld dat we als bedrijven met de overheid om tafel zouden zitten om te praten over dit soort zaken, had ik je raar aangekeken. Maar het is ontzettend belangrijk dit te doen." Merijn van Zaal is directeur-eigenaar Van Zaal Transport en een van de marktpartijen die later dit jaar meedoet met de pilot op het traject Aalsmeer - Naaldwijk. "Ik vind het belangrijk dat je openstaat voor dit soort vernieuwing. Waarom zouden we als bedrijf niet meedoen? Op de trajecten waarop getest gaat worden, rijden ontzettend veel vrachtwagens. Als we deze bewegingen kunnen stroomlijnen door samen op te trekken, profiteert iedereen daarvan. Maar we hebben het wel over ingrijpende veranderingen, ik heb het idee dat er nog weleens te makkelijk over wordt gedacht. Op het gebied van data delen moet nog meer duidelijkheid komen. Om te beginnen met wat we precies moeten delen als bedrijven en met wie en wat er mee gebeurt. Vervolgens moeten de auto's uitgerust worden met apparatuur. Wie neemt de regie op het gebied van de planning? Kortom, er is nog veel onduidelijk, maar dat we met elkaar in gesprek zijn is al een grote overwinning. Van daaruit gaan we nu verder. Het is goed om in deze fase op kleine schaal te starten, maar op termijn kan iedereen aanschuiven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk."

Lees meer over Talking Logistics
Lees meer over Experience Week Connected Transport
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West

Regionieuws
'Investeer in mobiliteit'

Lijsttrekkers uit de provincie Noord-Holland gaan in debat over onder meer mobiliteit, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

lees meer
Dinsdag 19 Maart 2019

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan lijsttrekkers van de belangrijkste partijen in Noord-Holland bij de 3D Makers Zone op bedrijventerrein de Waarderpolder in debat over mobiliteit, Smart Industry, de energietransitie, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

Tekst: Organiserende brancheverenigingen

De 3D Makers Zone werkt samen met onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers om in te spelen op veranderingen, zoals digitalisering, in de maatschappij. Gastheer Herman van Bolhuis heet alle aanwezigen welkom en spoort de provincie aan verbindingen te leggen tussen bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden om de verschillende transities te versnellen en beter te faciliteren. Van Bolhuis roept op tot het opzetten van een sterke regionale ontwikkelingsmaatschappij om dit meer kracht bij te zetten, zoals dat in Zuid-Holland wel het geval is met Innovation Quarter. Stimuleringsgeld wordt momenteel te versnipperd ingezet, waardoor onvoldoende effect sorteert.

Onder leiding van debatleider Martijn de Greve gaan de lijsstrekkers in debat over verschillende stellingen:

 • Mobiliteit
  Stelling: Met welke concrete maatregelen gaat u de groei van de mobiliteit de komende jaren ondersteunen en financieren?
  Lees meer

 • ​Smart Industry
  Stelling: Een sterke provincie is een digitale provincie.
  Lees meer​

 • Energietransitie
  Stelling: Geen versnelling van de energietransitie zonder sterke randvoorwaarden om de technieksector haar werk goed laten doen.
  Lees meer​​

 • Woningbouw
  Stelling: Bouwen aan de stad is dé oplossing om de woningbouw te versnellen.
  Lees meer

 • Schiphol
  Stelling: Het aantal verbindingen met de wereld is essentieel voor het vestigingsklimaat van Noord-Holland
   
  Stelling: Het klimaat is belangrijker dan minder geluidshinder

  Stelling: De werkgelegenheid die voortkomt uit luchtvrachtverkeer is onmisbaar voor de regio
Bekijk de fotoreportage
Bekijk de vlog van het debat
Regionieuws
De uitdaging van ander (reis)gedrag

Een middagbijeenkomst bij de TU Delft. Nicoly Vermeulen, vicepresident Operations TU Delft valt direct met de deur in huis: "Mobiliteit is een onderwerp waar wij op de campus in alle opzichten mee te maken hebben."

lees meer
Vrijdag 15 Februari 2019

Dit keer geen ontbijt maar een middagbijeenkomst en wel bij de TU Delft. Nicoly Vermeulen, Vicepresident Operations TU Delft en ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland valt direct met de deur in huis. "Mobiliteit is een onderwerp waar wij op de campus in alle opzichten mee te maken hebben.

 

Niet alleen doen we er alles aan om meer medewerkers op een andere manier dan met de auto naar het werk te laten komen ook doen we als Technische Universiteit veel onderzoek naar dit onderwerp. Een van de onderzoeken richt zich op hoe fietsers en voetgangers zich voortbewegen in de stad. Dit zijn vaak onvoorspelbare verkeersstromen en toch wil je ook van hen kunnen voorspellen hoe zij zich gedragen in het verkeer. Op een 'gewone 'maandag komen er circa 50.000 mensen naar de campus. Reisgedrag kent twee uitdagingen. Enerzijds de harde kant: er moeten faciliteiten zijn om de juiste keuze te maken. Er moete treinen rijden. Aan de andere, de zachte kant gaat het om keuzes die mensen maken op basis van allerlei factoren waar je als werkgever geen invloed op hebt. Daarom start de TU Delft met een pilot gericht op het verleiden tot ander gedrag."

 

Martina Huijsmans, wethouder Mobiliteit is ook ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. "Delft is een stad met ambities. Een daarvan is de mobiliteitstransitie. Tot 2040 komen er 15.000 extra woningen bij en 10.000 nieuwe banen. Om de stad leefbaar te houden moeten we van autobezit naar autogebruik, van tweede auto naar de trein, van fiets naar deelfiets. Het betekent ook dat we de parkeernorm willen verlagen. Als je gaat veranderen blijkt vaak in het begin dat je nog wel met oude regels te maken hebt. Kijk maar naar deelfietsen: Waar mogen ze staan? Welke aanbieders sta je toe?"

 

Vermeulen is het met haar collega ambassadeur eens: "Nieuwe regelgeving is noodzakelijk. Tussen 8 en 9 uur zijn de fietspaden eigenlijk niet meer begaanbaar, veel te druk. Betekent dit dan dat we de collegetijden aanpassen? Dat zijn gevoelige onderwerpen." Huijsmans: "Gelukkig zijn er al heel concrete plannen om de mobiliteit te verbeteren. De Sebastiaanbrug gaat nu dicht maar over een jaar kan er een tram via de brug naar de campus rijden. Vanuit de MRDH wordt ingezet op metropolitaanse fietsroutes en station Delft Zuid wordt het eerste klimaat neutrale station: Station Delft Campus.

 

Om over te stappen op ander vervoer dat je gewend bent, moet je het eerst vaak uitproberen is de stelling van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Vermeulen is het daar helemaal mee eens. "Ik was in mijn andere baan gewend om altijd met de auto te gaan. Toen ik overstapte naar de TU Delft had ik mij voorgenomen om voortaan met de trein te gaan. Maar ik hikte er erg tegenaan. Het leek mij afschuwelijk. Treinen zijn tenslotte altijd te laat of ze rijden helemaal niet….Toen ik eenmaal met de trein ging, bleek dat beeld dat ik had niet te kloppen. Nu vind ik het fantastisch en baal ik als ik een dag echt met de auto moet reizen. Zo zie je hoe een mindshift werkt."

 

Dagelijkse mobiliteitspatronen en verschillende vervoermiddelen
Promovendus Danique Ton vertelt over het onderzoek, onderdeel van het Allegro onderzoek, dat inzicht geeft in mobiliteitspatronen. Via een Mentimeter vroeg zij aan de zaal: Welk dagelijks mobiliteitspatroon denkt u dat in Nederland het meest voorkomt? Wat blijkt? De grootste groep mensen gebruikt de auto en de fiets. Op de tweede plaats komt de groep exclusieve autogebruiker (die dus alleen de auto gebruiken) en als derde is er de groep die alle modaliteiten gebruikt behalve het openbaar vervoer.

 

Onder inwoners van Haaglanden geeft dat een iets ander beeld (5% van alle data): deze groep maakt vooral gebruik van de auto, de fiets en lopen. Voorts blijkt: dat wat in je 'patroon' zit, dus het vervoermiddel dat je het liefste gebruikt daar ben je ook het meest positief over. Daarom is verandering van gedrag ook zo lastig. Mensen weten vaak niet hoe het bevalt om met een ander vervoermiddel te reizen, daarom is het uitproberen en het ervaren van ander vervoer goed om je horizon te verbreden.

 

De ontwikkelingsopgave van Delft
"Doordat Delft er tot 2040 veel woningen en banen bij krijgt, moet er creatief worden nagedacht hoe dat voor elkaar te krijgen, zegt Jan Kees Verrest van de gemeente Delft. "Er is een fonds gemaakt waar iedereen goede ideeën hieromtrent kan indienen."

 

Travel to campus the other way
De TU Delft gaat starten met een pilot om mensen te verleiden om op een andere manier naar de campus te komen. Cathelijn Dijk-Koekoek somt op hoe de TU Delft dat gaat aanpakken:

 

De pilot vindt plaats in 4 blokken van 8 weken. Deelname aan de pilot is in ruil voor onderzoek. We willen weten wat de deelnemers beweegt. Waarom doen ze wat ze doen? Er komt een gevarieerd aanbod: e-bikes, ov probeerpas, elektrische step, thuiswerken (met name op dinsdag en donderdag). Thuiswerken levert overigens veel vragen op: hoe kom ik dan bij mijn bestanden? Daarom is er een speciale helpdesk in het leven geroepen. In totaal gaat het om zo'n 800 deelnemers.

 

Tips:

Toon lef (denk integraal en buiten de lijntjes)
Zorg voor momentum. Een pilot is een toverwoord. Fouten maken mag. Als het niet werkt is het ook belangrijk om te weten en van te leren.
1+1=3. Maak gebruik van netwerk. Lift mee op bestaande initiatieven. Leer van anderen. En van elkaar.
 

Een van de zaken die wordt aangeboden is een elektrische step. Jacoba van Gastel vertelt er enthousiast over. Een elektrische step heeft vele voordelen: opvouwbaar, licht in gewicht, flexibel, handig voor de first of last mile en je hebt door de batterij een duwtje in de rug. Let wel op: e-steppen die nu bij grote en populaire internetbedrijven worden aangeboden zijn in Europa wel maar in Nederland niet op de openbare weg toegestaan. De step die zij heeft, moet 'je een beetje bijsteppen' en daardoor is het een e-bike. Die voldoet wel aan de Nederlandse wet en regelgeving. De step in combinatie met de ov-probeerpas van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een uniek concept.

 

Mobility Lab
Samen met De Verkeersonderneming, SmartwayZ.nl, ZO Slim Bereikbaar en de gemeente Den Haag wordt het startup programma Mobility Lab georganiseerd. Dit programma geeft startups de gelegenheid hun prototype in de praktijk uit te testen. Lilian Verkleij van de gemeente Den Haag doet een oproep aan de aanwezigen: geeft een startup een kans om uw mobiliteitsknelpunt op te lossen. Kijk op www.mobilitylab.nl Inschrijven als launcing customer kan nog tot 28 februari 2019.

 

Moderator Bert van Rijssen geeft informatie over nieuwe acties en bijeenkomsten en sluit de bijeenkomst af door iedereen hartelijk te bedanken.

 

Probeeractie P+R Hoornwijck, https://hoornwijck.prdenhaag.nl/
Vanaf 1 maartzijn er weer diverse fiets en ov probeer acties. www.ga3punt0.nl


Koningstunnel gaat vanaf 1 maart dicht. www.koningstunnelcoalitie.nl
Medio april/mei start een Vrachtfiets probeeractie


De volgende bijeenkomst is maandag 17 juni 2019
Bekijk de presentaties. En de vragen en uitslagen van de Mentimeter.

Ook een werkgeversbijeenkomst bijwonen? Neem contact op met Astrid Homan info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl 

Fotoreportage