Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksStart

Netwerk Mobiliteit

Het Netwerk Mobiliteit is actief in drie regio's, Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam. Samen met werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten wordt gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen.​

Regionieuws
Fundament thuiswerken gelegd

​Flexibel werken en duurzame mobiliteit hebben enorme stappen gemaakt. Maar welke kansen liggen er precies? Acht grote werkgeversnetwerken, waaronder Bereikbaar Haaglanden, Breikers en De Verkeeronderneming, zochten het op landelijk niveau uit. Conclusie: zo eenvoudig als het lijkt is het niet.​

lees meer
Woensdag 24 Juni 2020
​Flexibel werken en duurzame mobiliteit zijn twee thema’s die door de coronacrisis enorme stappen hebben gemaakt zijn. Maar welke kansen liggen er precies? Acht grote werkgeversnetwerken zochten het op landelijk niveau uit. Conclusie: zo eenvoudig als het lijkt is het niet. Werkgevers zien naast de voordelen ook nog wel een aantal uitdagingen in thuiswerken. Twee derde van de bevraagde werkgevers denkt dat thuiswerken ook na 1 september vanzelfsprekender zal zijn en dat hier vanuit werknemers ook actiever naar gevraagd zal worden. Kortom, het fundament is gelegd.

Combi thuiswerken en naar kantoor gaan is lastig
Succesfactoren zijn volgens de werkgevers het vertrouwen in de werknemers, heldere communicatie en de techniek en digitale middelen. Ook het belang van persoonlijke aandacht, maatwerk en flexibel leiderschap werd benoemd. ‘"De mix van thuiswerken en weer naar kantoor gaan is voor veel werkgevers nog een enorme puzzel,’' geven de werkgeversnetwerken aan. "Zij zullen naast mobiliteitsbeleid ook daarmee samenhangend thuiswerkbeleid moeten ontwikkelen om thuiswerken ook op de lange termijn mogelijk te maken. Slim reizen en slim werken moeten daarbij hand in hand gaan," is het advies van de verschillende werkgeversnetwerken die het onderzoek uitvoerden en analyseerden. De regionale mobiliteitsnetwerken hebben gezamenlijk bijna een nationale dekking en staan klaar om werkgevers bij te staan met gericht advies en tools.

Uitdagingen voor werkgevers
Werkgevers vragen zich af hoe ze hun thuiswerkende medewerkers op de lange termijn betrokken kunnen houden, blijkt uit het onderzoek. En daarbij hoe de sociale contacten en de binding met het bedrijf kan worden geborgd en wat thuiswerken doet met de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel. De top drie aan vragen waar werkgevers mee zitten luidt:
  • Wat moet ik faciliteren bij thuiswerken?
  • Hoe zit het met de ergonomie van de thuiswerkplek en hoe kan dit gecontroleerd worden?
  • Moeten wij koffie en/of energiekosten vergoeden? En, hoe ver moeten we hierin gaan?
Daarnaast puzzelen werkgevers met het in stand houden van het duurzame gedrag, hoe wordt minder reizen en meer thuiswerken een nieuwe gewoonte?

Aan de slag met thuiswerk- en woon-werk beleid
Naast het belang en de aandacht voor (nieuw) thuiswerkbeleid geeft een deel van de werkgevers aan ook bezig te zijn met het herinrichten van het woon-werk beleid. Naast een toenemende parkeerdruk - meerdere werkgevers geven aan het parkeren tijdelijk gratis te faciliteren - wordt er ook een toename van (elektrische) fietsgebruik verwacht. Anderen hopen op productiviteitswinst door het reduceren van woon-werk en werk-werk kilometers. Enkele werkgevers geven aan na te denken over de locatiekeuze, huisvesting en aanwezige faciliteiten. Bij zeker niet alle werkgevers staat het woon-werkbeleid al op het netvlies als één van de huidige prioriteiten. Deze werkgevers geven dan ook aan dat inspiratie en vernieuwende ideeën welkom zijn.

Advies
Dat thuiswerken meer vraagt dan het hebben van een laptop is inmiddels wel duidelijk. Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning - nu en in de toekomst - van werkgeversnetwerken en de overheid omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Werkgevers zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische
fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer. Een nieuwe passende mix hiervan moet goed geborgd worden in regelingen.

Onderzoek
De initiatiefnemers voerden dit onderzoek uit, aan de hand van kwalitatieve interviews onder totaal 140 werkgevers. Doel was om zicht te krijgen op de effecten van thuiswerken én om werkgevers in de toekomst beter te kunnen faciliteren om het thuiswerken te stimuleren. Het onderzoek is een samenwerking van Stichting Breikers, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Goed op Weg, Werkgeversaanpak regio Zwolle, Twente Mobiel, De Verkeersonderneming en Zuid-Limburg Bereikbaar.

Uit de interviews wordt duidelijk dat heel veel werkgevers op dit moment worstelen met de vraag hoe ze hun werkprocessen binnen de wisselende corona randvoorwaarden opnieuw kunnen inrichten. Hoe plan je bijvoorbeeld de aanwezigheid van werknemers nu de capaciteit op kantoor gehalveerd is. Ook is er behoefte en bereidheid om ervaringen op dit gebied te delen.

In Zuid-Holland vinden werkgevers en werknemers coronatips op de campagnewebsite www.ways2go.nl​
Regionieuws
Bedrijvigheid als speerpunt

​Bij de Bedrijvenvereniging Binckhorst Laakhaven Fruitweg zijn 80 ondernemers aangesloten. Ondernemers voor wie het nu allemaal een spannende tijd is. Een interview met voorzitter Kees Herweijer van de Bedrijvenvereniging BLF. “Welke bedrijven zullen er aan het einde van het jaar nog zijn?”

lees meer
Vrijdag 12 Juni 2020
​Bij de Bedrijvenvereniging Binckhorst Laakhaven Fruitweg zijn 80 ondernemers aangesloten. Ondernemers voor wie het nu allemaal een spannende tijd is. “Je bent er ook als voorzitter van de club veel mee bezig,” zegt Kees Herweijer van de Bedrijvenvereniging BLF. “Welke bedrijven zullen er aan het einde van het jaar nog zijn? Met sommigen gaat het heel goed, ze hebben het druk en dat is geweldig, met anderen gaat het minder.”

Nu of nooit
“Van de ene op de andere dag lagen projecten stil. Zo was er samen met de gemeente Den Haag op 19 maart een Ronde Tafel georganiseerd om de ontwikkelingen in de Binckhorst te onderzoeken. Onze insteek is dat bedrijven er kunnen blijven al zal dat wellicht verhuizen betekenen. Heel langzaam worden die gesprekken nu weer opgepakt en een nieuwe Ronde Tafel hierover staat begin september gepland.”
In de Binckhorst komen er 5000 woningen bij. Herweijer: “Dat is geen probleem. Maar als het er veel meer worden, bestaat het gevaar dat de bedrijven worden weggedrukt. In dit gebied gaat het om solitaire bedrijven met werkzaamheden die afhankelijk zijn van machines en die produceren geluid. Die kan je niet onderin een flatgebouw plaatsen. Wonen en werken is vaak wel maar niet altijd een goede combinatie. Vanuit de BLF is er een lobby gaande om de bedrijven te behouden, bijvoorbeeld in de Spoorzone. Daar is nog ruimte. Een lastige lobby want de gemeente is zelf vaak eigenaar van de grond. Eigenlijk is het een kwestie van nu of nooit, want als de woningen er eenmaal staan krijg je de grond nooit meer terug voor bedrijvigheid. Ik zou wat dat betreft wel een oproep willen doen aan de afdeling economie van de gemeente: zorg dat er bedrijven blijven in Den Haag. Zet de economie van de stad op de eerste plaats. Dat is nu meer dan ooit relevant. Bedrijvigheid in de stad moet een speerpunt zijn.”

Rotterdamse Baan
“Bovengronds worden de werkzaamheden volgende maand afgerond en de tunnel zal eind van dit jaar gereed zijn. De Binckhorst heeft dan een directe superaansluiting op de A4 en dus met Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Het project is in zeer goeie harmonie tussen de ondernemers en de aannemer verlopen, daar ben ik heel blij mee,“ zegt Herweijer.

Vervoer over water
Naast de Binckhorst ligt de focus ook op de Fruitweg. Herweijer: “Ook dit gebied is volop in ontwikkeling en krijgt een kwaliteitsimpuls. Het is inmiddels zeer in trek en ligt heel gunstig. Hier wonen de medewerkers direct om het werk heen en hier gaat wonen en werken juist heel goed samen. Daar stond je voorheen niet zo bij stil maar door corona is het ontbreken van reistijd een pr geworden. Rondom de Fruitweg willen we het vervoer over water promoten. Mooi als de logistieke bewegingen zo duurzaam mogelijk zijn. Ook dat is goed voor de stad. En in dit gebied met het vele water is dat een haalbare optie. In feite is het iets wat we vroeger ook al deden. Toen werd groente en fruit uit het Westland gevaren, over het water van de Loosduinseweg, via de Fruitweg en zo de binnenstad in. Dat zou ook nu weer een mooie duurzame en schone ontwikkeling zijn.”

Van autodealer naar fietser
Herweijer was tot 2008 zelf ook ondernemer in de Binckhorst, hij was eigenaar van Autobedrijf Le Vélo bv (Citroëndealer). “Daardoor rijd ik nog steeds Citroën, maar mijn blik is enorm verruimd. Reed ik vroeger alleen auto, sinds ik meer tijd heb pak ik ook de e-bike, de scooter of het ov. De fiets en de scooter hebben veel voordelen. En dat bevalt prima. De fietspaden in Den Haag zijn goed en eigenlijk ben je met een halfuurtje door de stad. Belangrijk is dat de stad goed bereikbaar blijft. Dat betekent een visie op én-én-én. Dus én ruimte voor het autoverkeer én voor de fiets én voor de scooter. Je moet geen enkele modaliteit uitsluiten, we hebben ze allemaal nodig.”

Tip aan bedrijven
“Blijf ook in deze moeilijke tijden nuchter denken, zet de focus op de continuïteit van het bedrijf ook al betekent het dat je lastige beslissingen moeten nemen.”

Regionieuws
Slim thuis én op weg

​De coronamaatregelen hebben ons reisgedrag ingrijpend veranderd en veel mensen werken de komende tijd thuis. Al jaren zetten de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West in op verandering van ons woon-werk verkeer. Met deze ervaring en concrete tips tonen zij werkgevers de weg in ‘het nieuwe normaal’.

lees meer
Woensdag 22 April 2020

De coronamaatregelen hebben ons reisgedrag ingrijpend veranderd en veel mensen werken de komende tijd thuis. Al jaren zetten de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West in op verandering van ons woon-werk verkeer. Met deze ervaring en concrete tips tonen zij werkgevers de weg in ‘het nieuwe normaal’.

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht dat hun reisgedrag en hun werksituatie blijvend verandert door de coronacrisis. Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een derde van mensen die vaker op afstand vergaderen, verwacht dit in de toekomst te blijven doen. Ook denkt een op de vijf Nederlanders vaker te gaan lopen of de fiets te pakken.

Tips voor thuiswerken
Hoewel uit nood geboren, bieden de maatregelen ook kansen om in de toekomst effectiever met personeel om te gaan. Ways2go, een initiatief van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en de Verkeersonderneming, heeft de Toolbox Thuiswerken ontwikkeld. De toolbox bevat tips voor werkgevers en werknemers om prettig thuis te werken. Hoe kun je het best digitaal samenwerken? Wat is de beste manier om thuiswerken te combineren met kinderen die ook thuis zitten? En hoe kun je het best ontspannen als werk en privé door elkaar lopen?
Bekijk de Toolbox Thuiswerken


E-bikes voor de gezondheidszorg
Voor verschillende vitale beroepen is het noodzakelijk naar hun werk te gaan. Specifiek voor organisaties en medewerkers in de gezondheidszorg zijn er e-bikes beschikbaar gesteld. De werkdruk die zorgmedewerkers ervaren is enorm groot. Soms hebben zij moeite om op het werk te komen. Onder andere doordat het openbaar vervoer nu niet altijd een goede optie meer is. En niet iedereen heeft de beschikking over een auto. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland biedt kosteloos hulp aan op een aantal manieren:
  • E-Bikepool: Een paar maanden worden drie of zes elektrische fietsen bij uw organisatie in de fietsenstalling geplaatst voor het woon-werkverkeer van medewerkers
  • Fietsenmaker op locatie: Om fietsen voor uw medewerkers nog aantrekkelijker te maken kunt u een fietsenmaker langs laten komen die alle fietsen als het ware een APK geeft.   
  • Probeer een e-bike: Alle medewerkers in de hele regio kunnen een week lang gratis een e-bike lenen. 
Lees meer​ over de acties van Ways2go