Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksStart

Netwerk Mobiliteit

Het Netwerk Mobiliteit is actief in drie regio's, Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam. Samen met werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten wordt gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen.​

Regionieuws
Smarter Mobility
Op 17 juni waren we te gast in de nieuwe flagshipstore van Mercedes Benz in Den Haag. Een inspirerende omgeving waar we te midden van een indrukwekkend wagenpark kennis hebben gedeeld over logistiek en de ontwikkelingen in de regio.
lees meer
Maandag 17 Juni 2019
Op 17 juni waren we te gast in de nieuwe flagshipstore van Mercedes Benz in Den Haag. Een inspirerende omgeving waar we te midden van een indrukwekkend wagenpark kennis hebben gedeeld over logistiek en de ontwikkelingen in de regio.

 

Na een introductie over de locatie van gastheer Jeroen van der Heiden worden 3 nieuwe partners voorgesteld.
- Benita van Wegen, voorzitter van de RVOZ (Raad van Ondernemers Zoetermeer). Zijn als vereniging aangehaakt zodat de achterban goed geïnformeerd wordt en gemotiveerd wordt in actie te komen voor een beter bereikbar stad en regio.
- Iwan Blokker van LessGo; Gaat starten met een logistieke hub in Alphen aan de Rijn om van hieruit emissieloos bedrijven te kunnen beleveren in en rond de stad. Is aangehaakt omdat hij graag meer partners betrekt bij duurzame logistieke oplossingen en efficiency.
- Jaap Venema van Stichting Promotie Hoornwijck. Hoornwijck wil samen met ons optrekken in de kwestie van de parkeerdruk, drukte in spitsen op het terrein maar ook profilering van het gebied als mobiliteitshub en de ontwikkeling van de zogenaamde N-Kavel die vrijkomt na oplevering van de Rotterdamse baan.

Ook een nieuwe ambassadeur wordt voorgesteld. Michiel van Veen, directeur logistiek van Royal Lemkes, koploper en innovator als het gaat om duurzaamheid. Als logistiek ambassadeur gaat hij samen met het team van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland het belang van de eigen inzet van ondernemers verder uitdragen.
Als organisatie zijn ze in allerlei opzichten bezig met duurzaamheid, stimuleren het gebruik van fiets voor woon-werkverkeer, hebben zoveel zonnepanelen dat ze een eigen energiemaatschappij zijn begonnen en zijn samen met BH&R aan de slag met de optimalisatie van de eigen logistieke processen én die van hun leveranciers. Minder kilometers, vollere vrachtwagens en minder emissie.
Royal Lemkes is daarnaast ook actief betrokken bij het project connected transport.

De bijeenkomst gaat verder met een inspirerende presentatie van Christiaan van der Ent, CEO van de Van der Ent Group. Christiaan is de vierde generatie in dit in 1922 opgerichte familiebedrijf. Ze hebben vestigingen in Rotterdam, Spijkenisse en Den Haag en zijn toonaangevende partner voor nationale en internationale verhuizingen, warehousing en logistiek. Als vervoerder van Ikea heeft hij bijgedragen aan de optimalisatie van het gehele proces van bestelling in winkel of webshop van Ikea tot levering bij de klant.
Die case die hij deelt is dat de consument niet vraagt om levering op elk willekeurig moment. Zo geeft hij een voorbeeld van iemand die aan een chauffeur vroeg: “waarom levert u nog om half elf ’s avonds?”. Het antwoord was simpel: “omdat u ons dat heeft gevraagd.”
Van der Ent heeft laten zien dat minder tijdslots voor levering heel veel efficiency oplevert in bespaarde tijd, brandstof en kosten, zonder dat de klanttevredenheid in het gedrang komt. Een mooi voorbeeld van wat procesgericht denken op kan leveren!

De keynote van de bijeenkomst is voor Ambassadeur & Sales product trainer Mercedes-Benz Alex Hazeleger. Hij neemt de aanwezigen mee in de visie van Daimler op de mobiliteit van de toekomst. Die visie is CASE: Connected, Autonomous, Shared&Services, Electric.
Zijn presentatie voert mee vanaf de start van de eerste Benz naar de auto van de toekomst en een samenwerking met BMW rond carsharing. Iets om over na te praten.

Voordat de bijeenkomst wordt afgesloten met het afscheid van Astrid Homan als Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, wordt nog kort stilgestaan bij de acties en bijeenkomsten. Mooie nieuwe acties zijn vrachtfietsactie, de nieuwe editie van de OV probeerpas, een het deelauto aanbod in samenwerking met Amber.

Fotoreportage

Regionieuws
Steun voor Deltaplan Mobiliteit

​VNO-NCW West steunt het vandaag gepubliceerde Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie. Met dit plan kan een verkeersinfarct in de Randstad voorkomen worden.

lees meer
Woensdag 12 Juni 2019

“VNO-NCW West is blij met het vandaag gepubliceerde Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie. Het plan overtuigt ons van de urgentie tot actie over te gaan om de toenemende mobiliteitsproblematiek het hoofd te bieden”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West. Ook waardeert hij het Deltaplan omdat het een breed plan is met een samenhangend investeringsprogramma.

VNO-NCW West hamert al geruime tijd op de noodzaak van oplossingen voor de enorme verkeersgroei en de verstedelijkingsopgave met honderdduizenden woningen in het westen van het land. Als het kabinet niet snel besluit tot omvangrijke investeringen in vooral openbaar vervoer en lightrail, wacht ons een verkeersinfarct. Het mobiliteitsnetwerk in de Randstad kraakt nu al aan alle kanten. Zonder actie zal de bereikbaarheid van bedrijven en het economisch vestigingsklimaat drastisch verslechteren. Het verder verstedelijken van de regio’s Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kan gewoonweg niet zonder extra middelen voor mobiliteit.

De uitvoering van het Deltaplan zal grote investeringen vragen, maar het maatschappelijk rendement ervan zal groot zijn. De agenda omvat belangrijke projecten in het werkgebied van VNO-NCW West. De belangrijkste zijn:

  • hoogwaardige ov-verbinding Rotterdam Zuid – Rotterdam Noord, 
  • extra oeververbinding Rotterdam, 
  • railterminal goederenvervoer Bleiswijk, 
  • nieuwe lightrailverbinding tussen Den Haag, Binckhorst en Voorburg, 
  • opwaarderen spoorverbinding Den Haag-Rotterdam-Dordrecht,
  • doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, 
  • aanleg verbindingsweg A8-A9
  • sluiten metroring Sloterdijk-Amsterdam Centraal,  
  • oplossen van bestaande knelpunten, waaronder stations Amsterdam Zuid, Schiphol en Amsterdam Centraal, de Duinpolderweg, de A1 en de Veilingroute in het Westland

Mooren: “VNO-NCW West wil met haar leden een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Deltaplan. De werkgeversvereniging lobbyt in Noord- en Zuid-Holland voor mobiliteitsprojecten. Daarnaast zet zij zich met de mobiliteitsnetwerken in Haaglanden/Rijnland en in de Amsterdamse en de Rotterdamse regio in voor het mobiliseren van werkgevers en werknemers voor duurzame mobiliteit.”​

Video en integrale tekst Deltaplan vind je op www.mobiliteitsalliantie.nl

Standpunten van VNO-NCW West over mobiliteit en bereikbaarheid: www.vno-ncwwest.nl/lobbywijs

Mobiliteitsnetwerken VNO-NCW West: www.vno-ncwwest.nl/mobiliteit

Regionieuws
'Groot denken, klein doen'

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

lees meer
Dinsdag 26 Maart 2019

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

Tekst: Pieter van der Meulen

"We hebben het gevoel dat we echt iets beethebben," zegt Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker  'Connected Transport Corridors' bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een aantal pilots. De succesvolle pilots gaan we nu uitrollen in de praktijk, onder meer op het traject Transport Maasvlakte, Greenport West-Holland, Moerdijk en tussen Aalsmeer en Naaldwijk. "Maar om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen is nauwe samenwerking nodig tussen partijen die traditioneel weinig met elkaar samenwerken."

Wat is Connected Transport?
Bij Connected Transport wordt data uitgewisseld tussen wegbeheerders, logistieke bedrijven en vrachtwagens om zo de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport te verbeteren. Wegbeheerders stellen hun informatie over milieuzones, truckparkings, maximum snelheden en hoogtebeperkingen centraal beschikbaar, zodat planners hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van de ritten. Vrachtwagens kunnen het systeem laten weten hoe laat ze vertrekken en wat hun route is. De chauffeur krijgt dan verkeersinformatie en-advies op maat, en waar mogelijk zelfs prioriteit bij verkeerslichten. Daarnaast worden vrachtwagens aan elkaar gekoppeld zodat zij in een konvooi kunnen rijden. Door de efficiëntere planning, het rijden in konvooi, de verkeersadviezen en de prioriteit te combineren kunnen de vrachtwagens soepen doorrijden. Dat verbetert de doorstroming en het vermindert de CO2-uitstoot.

Talking Logistics
"De plannen rondom Connected Transport slaan aan, zowel bij ondernemers als bij overheden" aldus De Bruijn. "Tijdens de Experience Week Connected Transport in oktober 2018 zijn tests gedaan met de moderne technologieën op het gebied van data-uitwisseling en hebben Rijk, regionale overheden, logistieke partners en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. Een aantal partijen moet nu hun nek uitsteken, ook als we later dit jaar gaan uitrollen.” De initiatiefnemer is Talking Logistics, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en het bedrijfsleven, met als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. Daar zijn de Connected Transport Corridors een uitstekend voorbeeld van. De Bruijn vervolgt: “Iedereen ziet de toenemende verkeersproblematiek, Connected Transport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossing. Maar in eerste instantie kijken we op kleine schaal en in de praktijk wat daadwerkelijk de mogelijkheden zijn.”

Wederkerigheid
"We proberen voor alle betrokken partijen meerwaarde te bieden. We zoeken betrokken verladers en vervoerders die in de schoonste vrachtwagens rijden. Deze participanten delen concurrentie-ongevoelige data: moment van vertrek, route en plaats van bestemming,. Met deze data kunnen vervoersstromen in kaart worden gebracht. Daar stellen we tegenover dat de vervoerders voordelen krijgen, zoals een teller die laat zien hoe lang het verkeerslicht nog op groen staat, waarschuwingen voor files en incidenten en waar mogelijk voorrang  bij stoplichten. Dat onderzoeken we nu op haalbaarheid. Daarmee krijgen logistieke bedrijven een beter voorspelbare en betrouwbaardere reistijd. Het is dus volledig op basis van wederkerigheid. Op basis van deze eerste ervaringen  kan dit samenspel veel opleveren."

Overwinning
"Als je me drie jaar geleden had verteld dat we als bedrijven met de overheid om tafel zouden zitten om te praten over dit soort zaken, had ik je raar aangekeken. Maar het is ontzettend belangrijk dit te doen." Merijn van Zaal is directeur-eigenaar Van Zaal Transport en een van de marktpartijen die later dit jaar meedoet met de pilot op het traject Aalsmeer - Naaldwijk. "Ik vind het belangrijk dat je openstaat voor dit soort vernieuwing. Waarom zouden we als bedrijf niet meedoen? Op de trajecten waarop getest gaat worden, rijden ontzettend veel vrachtwagens. Als we deze bewegingen kunnen stroomlijnen door samen op te trekken, profiteert iedereen daarvan. Maar we hebben het wel over ingrijpende veranderingen, ik heb het idee dat er nog weleens te makkelijk over wordt gedacht. Op het gebied van data delen moet nog meer duidelijkheid komen. Om te beginnen met wat we precies moeten delen als bedrijven en met wie en wat er mee gebeurt. Vervolgens moeten de auto's uitgerust worden met apparatuur. Wie neemt de regie op het gebied van de planning? Kortom, er is nog veel onduidelijk, maar dat we met elkaar in gesprek zijn is al een grote overwinning. Van daaruit gaan we nu verder. Het is goed om in deze fase op kleine schaal te starten, maar op termijn kan iedereen aanschuiven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk."

Lees meer over Talking Logistics
Lees meer over Experience Week Connected Transport
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West