Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  DGA Netwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep DGA

​Exclusief voor directeuren-grootaandeelhouders organiseert VNO-NCW West activiteiten om:
• te sparren op gelijkwaardig niveau,
• inspiratie op te doen,
• te innoveren door ongewone samenwerking.
Ook in vertrouwen aan de Ondernemerstafels: intervisie met elkaar.


Regionieuws
Verdoven

​“Het is een veelvoorkomende reactie om pijn niet te willen voelen en deze te verdoven. Bijvoorbeeld door heel hard te werken, sporten of internetten. Passie en bevlogenheid hebben een keerzijde”, zegt Robert Douma tijdens een DGA-bijeenkomst bij Werkse!.

lees meer
Donderdag 21 Maart 2019

Taboe doorbreken

In Nederland zijn er 1,8 miljoen mensen met een verslavingsprobleem. Van hen heeft 77 procent een baan. Gemiddeld verzuimen zij 45 procent meer dan andere medewerkers. Hun productiviteit ligt 30 tot 70 procent lager. Een serieus en kostbaar probleem dus!

Tekst: Pascale Warners, ComPas tekst en redactie

“Verslaving is een chronische, progressieve en uiteindelijk vaak terminale ziekte”, zegt Marian Ruisch van Ruischcoaching Recovery & Re-integratie. Tijdens een DGA-bijeenkomst bij Werkse! in Den Hoorn vertelt ze openhartig over de verslaving van haar man en over haar werk als coach van verslaafden in herstel. “Verslaving is de ziekte van de leegte. Er is een enorme behoefte aan verbinding. Mijn missie is het taboe op verslaving te doorbreken.”

Zelfmanagement
Om te begrijpen wat er gebeurt bij een verslaving, geeft gedrags- en leiderschapscoach Robert Douma van Brain Performance uitleg over de werking van de hersenen. Hij vertelt dat het brein grofweg onderverdeeld kan worden in drie delen. “Het reptielenbrein regelt je primaire lichaamsfuncties, zoals de hartslag, ademhaling en spijsvertering. De amygdala, ook wel het limbisch systeem of zoogdierenbrein genoemd, waarschuwt voor gevaar en zorgt voor een vecht-vluchtreactie. Je denkt dat je hier een vrije keuze in hebt, maar het 40.000 jaar oude zoogdierenbrein reageert automatisch op bedreigingen, zoals een boze e-mail. De cortex is het planningssysteem van de hersenen. Zelfmanagement is het maken van bewuste keuzes. Er is dan een samenspel tussen de cortex en het zoogdierenbrein. Bij verslaving wordt de cortex uitgeschakeld.”

Ieder mens is volgens Douma pijnvermijdend en genotzoekend. “We zijn sociale wezens en kunnen niet zonder elkaar. Het is een veelvoorkomende reactie om pijn niet te willen voelen en deze te verdoven. Bijvoorbeeld door heel hard te werken, sporten of internetten. Passie en bevlogenheid hebben een keerzijde. Dan gaat het vaak over afhankelijkheden.”

Niet te stoppen
“Verslaving is een hersenziekte waarbij de stopknop kapot is”, vult Ruisch aan. “Het beloningssysteem is in de war. Mensen die niet kunnen stoppen met het een, kunnen dat vaak ook niet met het ander. Ze zijn obsessief/compulsief en getraumatiseerd. De verslaving beheerst uiteindelijk hun hele leven en raakt alle levensgebieden.” Volgens Ruisch is het lastig te herkennen of iemand verslaafd is. Toch loont het de moeite als werkgever alert te zijn op bepaalde symptomen. Bijvoorbeeld als iemand vaak te laat komt of op het laatste moment afzegt, regelmatig kortdurend ziek is, slordig is in het werk, wisselende stemmingen heeft, gestrest is en in een isolement leeft. Iemand die verslaafd is, schaamt zich vaak zo dat hij niet gauw om hulp durft te vragen. Slechts 10 procent bezoekt uiteindelijk een verslavingskliniek. Voordat het zover komt, is er al veel kwaad geschied.

In interactie met de DGA’s blijkt dat het onderwerp iedereen raakt. In totaal geven 21 van de bijna 40 aanwezigen toe dat ze enige vorm van verslaving hebben. Toch is er ook weerstand om het over dit onderwerp te hebben. “Ik heb het gevoel dat mij een probleem wordt aangepraat”, zegt een van de DGA’s. Een ander vraagt zich openlijk af of je van een verslaving spreekt als je drie of vier dagen in de week een paar glazen alcohol drinkt. Twee DGA’s vertellen hoe zij medewerkers ondersteunen om van hun verslaving af te komen. Douma concludeert dat de kosten voor de gezondheidszorg en het productiviteitsverlies alleen maar oplopen als het probleem niet wordt aangepakt. “Als we kijken naar de kosten voor werkgevers, dan zit hier het lek.”

Boektitels
Lammert Kamphuis: Filosofie voor een weergaloos leven
Pierre Capel: Het Emotionele DNA. Gevoelens bestaan niet, zij ontstaan
Remco Claassen & Mayta Braun: Ik
Ronald van der Molen: De kracht van organisch leiderschap

Heb je behoefte om met een klein groepje DGA’s verder te praten over dit onderwerp? Stuur dan een reactie naar drost@vno-ncwwest.nl. Enkele DGA’s gaven aan concrete tips te hebben voor personen die kunnen helpen dit probleem aan te pakken binnen je bedrijf. Interesse in deze gegevens? Laat het dan weten!

Regionieuws
Duurzaam ondernemen in delta’s

​“Alle technologieën zijn aanwezig om het klimaatprobleem op te lossen, maar het huidige systeem wordt in stand gehouden. Het is vreselijk”, zegt Meiny Prins, CEO van Priva, tijdens de bijeenkomst van de VNO-NCW netwerken voor DGA's en groene groeiers.

lees meer
Woensdag 6 Februari 2019

​“Alle technologieën zijn aanwezig om het klimaatprobleem op te lossen, maar het huidige systeem wordt in stand gehouden. Het is vreselijk”, zegt Meiny Prins, CEO van Priva, tijdens de bijeenkomst van de VNO-NCW netwerken voor directeuren-grootaandeelhouders en groene groeiers op 5 februari 2019 bij Priva in de Lier. Ze geeft haar visie op de ontwikkeling van sustainable urban delta’s en weet de circa 80 ondernemers en relaties te inspireren. Drie van hen klimmen op de pallets midden in de zaal en laten zien hoe zij bijdragen aan de ontwikkeling van leefbare steden. Iedereen begint zich te realiseren: ‘Ik kan ook iets doen!’.

Door Tristan van Oorschot

Priva is met 450 partners actief in meer dan veertig landen en marktleider in klimaatbeheersing en procesbeheer van glastuinbouw en gebouwen. Voor haar bedrijf bezoekt Prins geregeld steden in de wereld, ziet daar ernstige problemen zoals luchtvervuiling, overstromingen en voedseltekorten, maar is optimistisch over de toekomst. Ondernemers – met name Nederlandse ondernemers – hebben de kennis en kunde in huis hebben om de problemen op te lossen. ”We hebben genoeg land in de wereld om 12 miljard mensen te voeden. Sterker nog, als we geen vlees meer eten hebben we genoeg land om 40 miljard mensen te voeden. Toch gaan er dagelijks mensen dood van de honger en wordt de aarde verwaarloosd. Radicale innovatie kan dit veranderen. Steden kunnen transformeren naar sustainable urban delta’s met efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie in of dichtbij de stad, groene en schone wijken en gedecentraliseerde korte toeleveringsketens.”

Systeem
Bewustzijn en wil zijn er volgens Prins om de problemen op te lossen, maar het systeem werkt niet mee. “Een boer heeft drie keer zoveel land nodig als zijn vader voor hetzelfde inkomen. Er worden varkens op één vierkante meter gehouden, omdat de schnitzel niet meer dan een euro mag kosten. Er wordt gesproken over een vrije markt, maar juist grote bedrijven worden in leven gehouden door de overheid. Soja wordt in Brazilië geteeld en met gesubsidieerde olietankers naar Nederland vervoerd, terwijl wij hier net zo goed soja kunnen verbouwen.”
Prins ziet drie trends die het systeem kunnen doorbreken: implementatie van doorbraaktechnologieën, verdwijnen van alles dat geen waarde toevoegt en de toenemende invloed van de steden. Ze illustreert de trends met voorbeelden. “Doorbraaktechnologie vind je dichtbij huis, in het Westland. Er zijn al kassen die woningen opwarmen en woningen die de kassen afkoelen. Wat het toevoegen van waarde betreft, gaan banken het zwaar krijgen. Als zij ons geen krediet verlenen, doen we het zelf we. Familiebedrijven die andere familiebedrijven financieren. En de steden zullen de aanjagers worden van de grote veranderingen. Projectontwikkelaars krijgen al opdracht ruimte te reserveren voor ‘green belts’ voor de voedselproductie in de buurt van woontorens. Urban farming, bijvoorbeeld op het dak van bedrijfspanden of in verticale kassen, ontwikkelt zich innovatief en snel.”

Madaster, Rescued Soup, Rainroad
Drie deelnemers aan de bijeenkomst laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan een sustainable urban delta.
Architect Thomas Rau heeft het Madaster opgericht, een kadaster voor materialen. Door digitale data te verzamelen over de materialen waaruit gebouwen zijn opgetrokken en er waarde aan toe te kennen, worden de materialen interessant voor hergebruik. “Nu is de aarde nog een gesloten systeem. Dit moet veranderen door elk materiaal herbruikbaar te houden. Circulariteit elimineert afval. Vastgoed wordt losgoed en waardeloos wordt waardevol”.
Bekijk de video hier (3.15)

Student Wouter Soons laat zijn dat de Hotelschool The Hague zich inzet tegen voedselverspilling en de 17 SDGs (Sustainable Development Goals van de United Nations heeft opgenomen in het onderwijscurriculum. “Voedsel dat wordt afgeschreven voor supermarkten gebruiken wij om eten van te maken, zoals we van een grote restpartij cherrytomaten soep hebben gemaakt. Wij hebben voor iedereen een pot soep meegenomen. Dat maakt jullie allemaal tomaten rescuers. ”
Meer informatie over de Research Centre van de Hotelschool The Hague

Rinze de Vries van Movares adviseert gemeenten hoe ze steden het beste kunnen inrichten met het oog op klimaatverandering: “Rainroad is een voorbeeld van duurzame inrichting. De Rainroad vangt water op tijdens regenbuien en voorkomt dat straten onderlopen. Omgekeerd kan het opgevangen water in de zomer verdampen wat voor verkoeling in de straten zorgt.”
Bekijk de video over Rainroad hier (1.15)

Kritische noten
De ondernemers zeggen geïnspireerd te zijn door de verhalen van Prins, Rau, Soons en De Vries. Toch blijven er kritische noten, zoals de risico’s van innovatieve investeringen, achterlopende regelgeving en het niet kunnen aantrekken van talent. Maar door het delen van kennis zoals op deze bijeenkomst, en een stukje geloof, staan ze allemaal klaar om (verder) te bouwen aan de duurzame stad van de toekomst.

Visie ‘Sustainable Urban Delta’ van Meiny Prins (5MB)
PowerPoint Presentatie van Meiny Prins (20MB)

Boek: Material Maters
Over het Madaster, door Thomas Rau
20 euro

Bijeenkomst bijwonen van het DGA-netwerk? www.vno-ncwwest.nl/dga
Wil je Groene Groeier worden? (geen kosten) www.groenegroeiers.nl

Video
Fotoreportage

Regionieuws
'Bedrijven hard nodig bij SDG’s'

​“Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG’s. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten.” Minister Sigrid Kaag spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

lees meer
Vrijdag 11 Januari 2019

"Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG's. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten." Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

Tekst: Pieter van der Meulen

Het nieuwe jaar wordt voor ondernemend Nederland in Noord- en Zuid-Holland afgetrapt in de Malietoren in Den Haag. Al maandenlang prijken de SDG's aan de gevel van de toren en ook tijdens de receptie staan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal.

De VN heeft zeventien ontwikkelingsdoelen opgesteld om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030'. De SDG's zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Nederland heeft de ontwikkelingsdoelen ondertekend en ook VNO-NCW West wil met haar leden een belangrijke bijdrage doen.

"Als we alle doelstellingen van de Verenigde Naties willen halen, moeten we samenwerken," zegt Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. "Dit is een apart doel van de SDG's, nummer 17: samenwerking. Onze leden hebben de kennis en kunde in huis waarmee ze tot de top van de wereld behoren en een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van wereldvraagstukken."

Leidraad
"De SDG's hebben toepassing op Nederland, onze eigen samenleving, maar we kijken ook hoe Nederland in de wereld en de wereld in Nederland samen kunnen werken. We zijn geen eiland. Het is goed om daar elke dag van doordrongen te zijn. U, als ondernemer, weet dat als geen ander." Voor minister Kaag zijn de SDG's de leidraad in haar beleid. Het is een investering in het voorkomen van conflicten, maar de doelen bieden ook innovatieve kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe markten aan te boren. "Ik denk dat bedrijven ontzettend veel kunnen doen. Het is zichtbaar op elke handelsmissie, maar ik hoor het, zie het en proef het ook op veldbezoeken in landen waar een ondernemer niet meteen aan zal denken. Er is altijd een vraag naar de kennis uit Nederland. Er is in elke uithoek van de wereld een Nederlander geweest die heeft durven te investeren, is gaan werken en in veel gevallen is blijven werken."

"Er is geen duurzame economische ontwikkeling zonder die verankerd is in de SDG's," stelt minister Kaag. "Het is geen nieuwe theologie, geen dogma. Het is wetenschappelijk onderwezen dat het de opbouw van samenlevingen versneld wanneer je denkt aan alle doelstellingen. En bedrijven kunnen veel doen, eigenlijk doen jullie het al. Als u meer wilt doen, kunnen wij dat steunen met de juiste kennis, investeringen en de mogelijkheid om deuren te openen. We hebben met z'n allen een heel mooi investeringsraamwerk opgezet met een progressieve handelsagenda. De topsectoren staan daarin, maar ook ondersteuning voor het mkb. Belangrijk daarin is hoe we gezamenlijk circulair kunnen denken en ondernemen. 2019 is hopelijk het jaar waarin we echt gaan leveren en het nog verder uitbouwen."

Fotoreportage

Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen

 Ledenreis 2018

foto video 180x180.jpg

 Foto's Krakau

thumbnail ledenreis 2017.jpg