Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  DGA Netwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep DGA

​Exclusief voor directeuren-grootaandeelhouders organiseert VNO-NCW West activiteiten om:
• te sparren op gelijkwaardig niveau,
• inspiratie op te doen,
• te innoveren door ongewone samenwerking.
Ook in vertrouwen aan de Ondernemerstafels: intervisie met elkaar.


Regionieuws
Duurzaam ondernemen in delta’s

​“Alle technologieën zijn aanwezig om het klimaatprobleem op te lossen, maar het huidige systeem wordt in stand gehouden. Het is vreselijk”, zegt Meiny Prins, CEO van Priva, tijdens de bijeenkomst van de VNO-NCW netwerken voor DGA's en groene groeiers.

lees meer
Woensdag 6 Februari 2019

​“Alle technologieën zijn aanwezig om het klimaatprobleem op te lossen, maar het huidige systeem wordt in stand gehouden. Het is vreselijk”, zegt Meiny Prins, CEO van Priva, tijdens de bijeenkomst van de VNO-NCW netwerken voor directeuren-grootaandeelhouders en groene groeiers op 5 februari 2019 bij Priva in de Lier. Ze geeft haar visie op de ontwikkeling van sustainable urban delta’s en weet de circa 80 ondernemers en relaties te inspireren. Drie van hen klimmen op de pallets midden in de zaal en laten zien hoe zij bijdragen aan de ontwikkeling van leefbare steden. Iedereen begint zich te realiseren: ‘Ik kan ook iets doen!’.

Door Tristan van Oorschot

Priva is met 450 partners actief in meer dan veertig landen en marktleider in klimaatbeheersing en procesbeheer van glastuinbouw en gebouwen. Voor haar bedrijf bezoekt Prins geregeld steden in de wereld, ziet daar ernstige problemen zoals luchtvervuiling, overstromingen en voedseltekorten, maar is optimistisch over de toekomst. Ondernemers – met name Nederlandse ondernemers – hebben de kennis en kunde in huis hebben om de problemen op te lossen. ”We hebben genoeg land in de wereld om 12 miljard mensen te voeden. Sterker nog, als we geen vlees meer eten hebben we genoeg land om 40 miljard mensen te voeden. Toch gaan er dagelijks mensen dood van de honger en wordt de aarde verwaarloosd. Radicale innovatie kan dit veranderen. Steden kunnen transformeren naar sustainable urban delta’s met efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie in of dichtbij de stad, groene en schone wijken en gedecentraliseerde korte toeleveringsketens.”

Systeem
Bewustzijn en wil zijn er volgens Prins om de problemen op te lossen, maar het systeem werkt niet mee. “Een boer heeft drie keer zoveel land nodig als zijn vader voor hetzelfde inkomen. Er worden varkens op één vierkante meter gehouden, omdat de schnitzel niet meer dan een euro mag kosten. Er wordt gesproken over een vrije markt, maar juist grote bedrijven worden in leven gehouden door de overheid. Soja wordt in Brazilië geteeld en met gesubsidieerde olietankers naar Nederland vervoerd, terwijl wij hier net zo goed soja kunnen verbouwen.”
Prins ziet drie trends die het systeem kunnen doorbreken: implementatie van doorbraaktechnologieën, verdwijnen van alles dat geen waarde toevoegt en de toenemende invloed van de steden. Ze illustreert de trends met voorbeelden. “Doorbraaktechnologie vind je dichtbij huis, in het Westland. Er zijn al kassen die woningen opwarmen en woningen die de kassen afkoelen. Wat het toevoegen van waarde betreft, gaan banken het zwaar krijgen. Als zij ons geen krediet verlenen, doen we het zelf we. Familiebedrijven die andere familiebedrijven financieren. En de steden zullen de aanjagers worden van de grote veranderingen. Projectontwikkelaars krijgen al opdracht ruimte te reserveren voor ‘green belts’ voor de voedselproductie in de buurt van woontorens. Urban farming, bijvoorbeeld op het dak van bedrijfspanden of in verticale kassen, ontwikkelt zich innovatief en snel.”

Madaster, Rescued Soup, Rainroad
Drie deelnemers aan de bijeenkomst laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan een sustainable urban delta.
Architect Thomas Rau heeft het Madaster opgericht, een kadaster voor materialen. Door digitale data te verzamelen over de materialen waaruit gebouwen zijn opgetrokken en er waarde aan toe te kennen, worden de materialen interessant voor hergebruik. “Nu is de aarde nog een gesloten systeem. Dit moet veranderen door elk materiaal herbruikbaar te houden. Circulariteit elimineert afval. Vastgoed wordt losgoed en waardeloos wordt waardevol”.
Bekijk de video hier (3.15)

Student Wouter Soons laat zijn dat de Hotelschool The Hague zich inzet tegen voedselverspilling en de 17 SDGs (Sustainable Development Goals van de United Nations heeft opgenomen in het onderwijscurriculum. “Voedsel dat wordt afgeschreven voor supermarkten gebruiken wij om eten van te maken, zoals we van een grote restpartij cherrytomaten soep hebben gemaakt. Wij hebben voor iedereen een pot soep meegenomen. Dat maakt jullie allemaal tomaten rescuers. ”
Meer informatie over de Research Centre van de Hotelschool The Hague

Rinze de Vries van Movares adviseert gemeenten hoe ze steden het beste kunnen inrichten met het oog op klimaatverandering: “Rainroad is een voorbeeld van duurzame inrichting. De Rainroad vangt water op tijdens regenbuien en voorkomt dat straten onderlopen. Omgekeerd kan het opgevangen water in de zomer verdampen wat voor verkoeling in de straten zorgt.”
Bekijk de video over Rainroad hier (1.15)

Kritische noten
De ondernemers zeggen geïnspireerd te zijn door de verhalen van Prins, Rau, Soons en De Vries. Toch blijven er kritische noten, zoals de risico’s van innovatieve investeringen, achterlopende regelgeving en het niet kunnen aantrekken van talent. Maar door het delen van kennis zoals op deze bijeenkomst, en een stukje geloof, staan ze allemaal klaar om (verder) te bouwen aan de duurzame stad van de toekomst.

Visie ‘Sustainable Urban Delta’ van Meiny Prins (5MB)
PowerPoint Presentatie van Meiny Prins (20MB)

Boek: Material Maters
Over het Madaster, door Thomas Rau
20 euro

Bijeenkomst bijwonen van het DGA-netwerk? www.vno-ncwwest.nl/dga
Wil je Groene Groeier worden? (geen kosten) www.groenegroeiers.nl

Video
Fotoreportage

Regionieuws
'Bedrijven hard nodig bij SDG’s'

​“Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG’s. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten.” Minister Sigrid Kaag spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

lees meer
Vrijdag 11 Januari 2019

"Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG's. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten." Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

Tekst: Pieter van der Meulen

Het nieuwe jaar wordt voor ondernemend Nederland in Noord- en Zuid-Holland afgetrapt in de Malietoren in Den Haag. Al maandenlang prijken de SDG's aan de gevel van de toren en ook tijdens de receptie staan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal.

De VN heeft zeventien ontwikkelingsdoelen opgesteld om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030'. De SDG's zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Nederland heeft de ontwikkelingsdoelen ondertekend en ook VNO-NCW West wil met haar leden een belangrijke bijdrage doen.

"Als we alle doelstellingen van de Verenigde Naties willen halen, moeten we samenwerken," zegt Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. "Dit is een apart doel van de SDG's, nummer 17: samenwerking. Onze leden hebben de kennis en kunde in huis waarmee ze tot de top van de wereld behoren en een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van wereldvraagstukken."

Leidraad
"De SDG's hebben toepassing op Nederland, onze eigen samenleving, maar we kijken ook hoe Nederland in de wereld en de wereld in Nederland samen kunnen werken. We zijn geen eiland. Het is goed om daar elke dag van doordrongen te zijn. U, als ondernemer, weet dat als geen ander." Voor minister Kaag zijn de SDG's de leidraad in haar beleid. Het is een investering in het voorkomen van conflicten, maar de doelen bieden ook innovatieve kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe markten aan te boren. "Ik denk dat bedrijven ontzettend veel kunnen doen. Het is zichtbaar op elke handelsmissie, maar ik hoor het, zie het en proef het ook op veldbezoeken in landen waar een ondernemer niet meteen aan zal denken. Er is altijd een vraag naar de kennis uit Nederland. Er is in elke uithoek van de wereld een Nederlander geweest die heeft durven te investeren, is gaan werken en in veel gevallen is blijven werken."

"Er is geen duurzame economische ontwikkeling zonder die verankerd is in de SDG's," stelt minister Kaag. "Het is geen nieuwe theologie, geen dogma. Het is wetenschappelijk onderwezen dat het de opbouw van samenlevingen versneld wanneer je denkt aan alle doelstellingen. En bedrijven kunnen veel doen, eigenlijk doen jullie het al. Als u meer wilt doen, kunnen wij dat steunen met de juiste kennis, investeringen en de mogelijkheid om deuren te openen. We hebben met z'n allen een heel mooi investeringsraamwerk opgezet met een progressieve handelsagenda. De topsectoren staan daarin, maar ook ondersteuning voor het mkb. Belangrijk daarin is hoe we gezamenlijk circulair kunnen denken en ondernemen. 2019 is hopelijk het jaar waarin we echt gaan leveren en het nog verder uitbouwen."

Fotoreportage

Regionieuws
Sociaal leiderschap inspireert

Hoe pak je sociaal ondernemerschap aan, wat kun je van elkaar leren en welke middelen zijn er beschikbaar? VNO-NCW organiseerde daarvoor samen met The Colour Kitchen een bijeenkomst met als centraal thema Sociaal leiderschap inspireert.

lees meer
Dinsdag 18 December 2018

Door Manue Azoulay

Sociale ondernemers zoeken vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals klimaat- verandering, armoedebestrijding en arbeidsparticipatie. Sociale leiders zijn daarin koplopers. Maar hoe pak je dat aan, wat kun je van elkaar leren en welke middelen zijn er beschikbaar? VNO-NCW organiseerde daarvoor samen met The Colour Kitchen een bijeenkomst met als centraal thema Sociaal leiderschap inspireert.

Geïnspireerd door de prachtige locatie van de Goede Doelen Loterijen te Amsterdam gaan we met een select gezelschap van het DGA netwerk aan de slag in drie ronde tafels met het delen van onze ervaringen. Al bij de aftrap van Leon Hamstra, voorzitter DGA netwerk Noord-Holland, blijkt dat ondernemers al vaak meer doen dan ze denken en dat met kleine aanpassingen grote stappen, en dus impact, te maken zijn. Waar het feitelijk om gaat is dat elk mens zijn eigen talenten heeft en dat mensen met talent niet op de bank horen te zitten.

De bijeenkomst is een verkenning op hoe je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans kunt geven en hoe je dat talent kunt benutten voor je organisatie. Janneke Leenaars, directeur van The Colour Kitchen Foundation: “Het gaat om mensen, die nu aan de zijlijn staan, in hun talent te zien en hen op die wijze verder te ontwikkelen, te versterken en in je bedrijf in te zetten. En het besef dat we zelf ook in ons (werk)leven vele 'kansen' hebben gehad, van mensen die in ons geloofden”, aldus Leenaars.

Aart van der Gaag, ambassadeur van de banenafspraak, leidt een ronde tafel over de 100.000 banen uit het Sociaal Akkoord. “ Ondanks onze huidige economie vallen nog steeds veel mensen buiten de boot. Ondernemers zijn intrinsiek gemotiveerd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden en dat zien we toenemen. Diversiteit in je personeelsbeleid is steeds populairder”, aldus Van der Gaag. Helaas zien ondernemers door de bomen het bos niet meer. Of het nu gaat om subsidies, kandidaten of extra begeleiding van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt, de transparantie ontbreekt bij welk loket je moet aankloppen.

Als rode draad van de bijeenkomst zien we dat er in de maatschappij ruimte ontstaat voor een nieuwe manier van ondernemerschap. Het gaat om een gemeenschappelijk belang om het anders aan te gaan pakken en extra kansen te creëren. Kleinschalige projecten zijn vooral zeer effectief. Tip van Van der Gaag: ”Bezoek vooral andere ondernemers die hierin al wat verder zijn”. In de vervolgbijeenkomst in 2019 willen we nog concreter maken welke instrumenten en middelen er beschikbaar zijn voor ondernemers om ze bij sociaal ondernemerschap te ondersteunen. “We hebben huiswerk meegekregen”, aldus Van der Gaag.

Videovlog
www.opnaarde100000banen.nl

Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen

 Ledenreis 2018

foto video 180x180.jpg

 Foto's Krakau

thumbnail ledenreis 2017.jpg