Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  DGA Netwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep DGA

​Exclusief voor directeuren-grootaandeelhouders organiseert VNO-NCW West activiteiten om:
• (vertrouwelijk) te sparren op gelijkwaardig niveau,
• inspiratie op te doen, kennis te verkrijgen en te leren
• te innoveren door ongewone samenwerking.
• nieuwe verbindingen en contacten aan te gaan
• business te vergroten
• het gezellig te hebben met elkaar.

Regionieuws
'Juist flink geaccelereerd'

​"De coronacrisis betekent een gedwongen openbaring voor veel bedrijven. Digitale innovatie is in een enorme stroomversnelling gekomen.” Martijn van Pelt over de toekomst van de IT-sector, het belang van ondernemersverenigingen in crisistijd en de noodzaak van het menselijke aspect in een digitale wereld.

lees meer
Maandag 25 Mei 2020

"De coronacrisis betekent een gedwongen openbaring voor veel bedrijven. Digitale innovatie is in een enorme stroomversnelling gekomen.” Martijn van Pelt, algemeen directeur van Interpulse en voorzitter van VNO-NCW Rijnland, over de toekomst van de IT-sector, het belang van ondernemersverenigingen in crisistijd en de noodzaak van het menselijke aspect in een digitale wereld. 


Tekst: Pieter van der Meulen

“Het momentum is verschoven in de IT-sector. Veel bedrijven die de afgelopen jaren snel zijn opgekomen, hebben het zwaar. Het echte leed zit bij tech-startups en kleine bedrijven, die vrezen voor hun voortbestaan, maar ook dat grote jongens als Airbnb, Uber en Booking.com ontspringen de dans niet. Aa n de andere kant is digitale innovatie in het MKB, flexibel thuiswerken en online vergaderen in een stroomversnelling gekomen. Vrijwel alle bedrijven hebben gedwongen een grote sprong vooruit moeten nemen.” IT-bedrijf Interpulse ontwikkelt software en beheert en verbetert automatiseringsprocessen. Simpel gezegd, bedrijven en organisaties helpen met een moderne manier van werken, het nieuwe normaal. “Wij streven eigenlijk altijd al naar minder locatie-afhankelijk werken. Waar veel sectoren tot stilstand zijn gekomen, is in ons vakgebied juist flink geaccelereerd. We hadden veel klanten die huiverig waren, bijvoorbeeld wat betreft overgaan op de cloud. Van de ene op de andere dag is dat veranderd. Kennelijk was er een soort urgentie nodig. Software en platformen die nu massaal worden gebruikt, waren al beschikbaar. Niet alleen het gebruik, maar ook de discussie over zaken als privacy en de praktische toepassing is naar voren gehaaldschoven. Dat heeft positieve kanten, maar we zien ook dat veel bedrijven in het diepe worden gegooid. De combinatie van versneld digitaal innoveren en de bedrijfsmatige problemen door de coronacrisis brengt veel ondernemers in een moeilijke positie. We hebben ook klanten die hulp nodig hebben met het afbouwen van werkzaamheden. Voor veruit de meeste ondernemers is het een hele zware tijd.”

‘In de eerste week kregen we ineens veel acute opdrachten’

Menselijk
“Zelf hebben we weinig hoeven aanpassen in onze werkzaamheden. In de eerste week kregen we ineens veel acute opdrachten, waarbij op de kortst mogelijke termijn heel veel moest gebeuren. Dat maakte het voor ons lastig om iedereen tegelijk te helpen, dat was even improviseren, maar is goed gelukt. Thuiswerken is niet alleen een kwestie van simpelweg thuis gaan zitten en je laptop opendoen, dat heeft iedereen inmiddels wel gemerkt. Je hebt technologische uitdagingen waar iedereen op gefocust is, maar het menselijk aspect is minstens zo belangrijk en wordt weleens onderschat. Op afstand persoonlijk contact houden met je collega’s, weten wanneer mensen pauze nemen, zorgen voor een verantwoorde werkplek, afstand kunnen nemen van je werkzaamheden, allemaal zaken waarmee je rekening moet houden. Dat is een belangrijk onderdeel van modern werken, niet alleen kijken naar praktische vragen, maar vooral ook weten wat menselijk mogelijk is.”

‘Als we mensen op een elegante manier een uitweg bieden, scheelt dat een hoop pijn.”

Verschil maken
“We hebben allemaal te maken met een nieuwe realiteit. Sinds ik vorig jaar voorzitter ben geworden van VNO-NCW Rijnland heb ik zoveel mogelijk persoonlijke verbinding gelegd met andere ondernemers uit de regio. Sinds de coronacrisis zijn we elkaar eigenlijk alleen nog maar intensiever gaan opzoeken. Na een paar dagen is een lokaal crisisteam opgezet met verschillende ondernemersverenigingen in onze omgeving. Daarmee zijn we in staat geweest snel problemen uit de eerste hand bij ondernemers op te halen en dit​ mee te nemen in onze belangenbehartiging naar de politiek. We hebben het verschil kunnen maken door lokale lasten te laten uitstellen, daarin is goed samengewerkt met de gemeente. Ook zijn we in gesprek met vastgoedeigenaren om te kijken of de huren kunnen worden opgeschort. En op strategisch niveau dragen we bij aan politieke besluiten. Hoe zorgen we dat de stad toegankelijk blijft en welke maatregelen kunnen we treffen, zodat de economie zo snel mogelijk weer op gang komt? We hebben korte lijntjes met alle betrokken partijen in onze regio. Deze tijd laat bij uitstek zien hoe belangrijk gezamenlijke belangenbehartiging en regionale samenwerking is. We krijgen veel voor elkaar en dat mogen we meer laten zien.” 

‘We moeten in deze tijd waken voor politieke besluiten die over de rug van ondernemers worden doorgedrukt’

Stopfonds
“Ondernemers zijn, net als ik, over het algemeen positieve mensen. Maar we moeten niet wegkijken van de zware economische tijden die voor ons liggen. Vanuit een weloverwogen belangenafweging moeten verstandige beslissingen en verdere regelingen voortkomen. We moeten in deze tijd waken voor politieke besluiten die over de rug van ondernemers worden doorgedrukt. Wanneer voorwaarden aan steun voor het bedrijfsleven een duidelijk politieke achtergrond hebben, vind ik dat niet juist. Denk aan rigoureuze duurzaamheidseisen of de boete op ontslag terwijl ondernemers ook lastige beslissingen moeten nemen om hun bedrijf overeind te houden. We hebben regelingen nodig die iedereen ondernemer een fatsoenlijke weg uit de crisis biedt. Daarbij hoort ook een stopfonds voor ondernemers die denken dat hun bedrijf geen toekomst heeft, zoals voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof onlangs ook al bepleitte. Als we mensen op een elegante manier een uitweg bieden, scheelt dat een hoop pijn.”

Regionieuws
Advies van dga’s

​Wat kan ik voor jou betekenen? Die vraag moet je jezelf juist in crisistijd stellen, vinden directeuren-grootaandeelhouders. Zij wisselden op 14 mei ideeën uit. 

lees meer
Maandag 18 Mei 2020
Wat kan ik voor jou betekenen? Die vraag moet je jezelf juist in crisistijd stellen, vinden directeuren-grootaandeelhouders. Zij wisselden op 14 mei ideeën uit.

Regionieuws
'Never waste a good crisis'

​Met ex-gedetineerden de ramen van Rijksgebouwen lappen of facilitaire diensten verlenen in verzorgingstehuizen met ex-prostituees. Sociaal ondernemer Jack Stuifbergen, lid van VNO-NCW Noordwest-Holland, kijkt er niet meer van op. “Bedrijven zonder sociale impact, gaan het zwaar krijgen. De coronacrisis versnelt dat proces.” 

lees meer
Vrijdag 1 Mei 2020

Met ex-gedetineerden de ramen van Rijksgebouwen lappen of facilitaire diensten verlenen in verzorgingstehuizen met ex-prostituees. Of met een stilgevallen ijsfabriek desinfectiemiddelen produceren voor de Britse National Health Service. Sociaal ondernemer Jack Stuifbergen, lid van VNO-NCW Noordwest-Holland, kijkt er niet meer van op. “Bedrijven die geen sociale impact hebben, gaan het zwaar krijgen. De coronacrisis versnelt dat proces.” 

Tekst: Pieter van der Meulen

“Ik ben er niet de ondernemer naar om in een hoekje te gaan zitten en te wachten tot de crisis voorbij is. Met mijn sociale onderneming Breedweer zijn we meteen gaan kijken hoe we de nieuwe situatie kunnen omzetten in mogelijkheden om nieuwe sociale en maatschappelijke initiatieven te ontplooien. Zo kwamen we bijvoorbeeld uit bij prostituees. In een anderhalve-meter-economie kunnen zij niet werken en velen dreigen de criminaliteit te worden ingetrokken. Veel sekswerkers willen dolgraag op een andere manier hun geld verdienen. Wij bieden ze die kans. We nemen ze niet aan voor een opdracht, maar gaan een langdurig traject met ze aan. Ze krijgen van ons een vast contract en moeten zich committeren aan een mbo-opleiding. We werken samen met het Leger des Heils, die hebben de expertise om de juiste zorg en steun te  bieden. Op die manier hebben we ook ex-gedetineerden in dienst, een groep die ook nauwelijks aan werk kan komen. Vanaf deze maand wassen ex-gedetineerden de glazen van  Rijksgebouwen  Als ludieke actie zullen ze  éénmalig  zwart-wit gestreepte pakken aantrekken, zodat iedereen kan zien om welke doelgroep het gaat. Op die manier wil ik meer aandacht creëren voor ex-gedetineerden. Laat mensen maar praten, ik wil een discussie op gang brengen.”


‘De verwachting is dat we binnenkort met 700.000 werklozen te maken hebben. Daar moeten we ons tegen wapenen!’ 

Andere bril
Sinds de oprichting van Breedweer in 2015 richt het bedrijf zich voornamelijk op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van de 350 werknemers valt meer dan de helft binnen deze groep. “Voor vrijwel iedereen moet het mogelijk zijn zelf de broek op te houden en minimumloon te verdienen. De verwachting is dat we in korte tijd  van 300.000 werklozen naar 700.000 werklozen gaan. Om daar tegen gewapend te zijn, moeten we met een andere bril kansen zien. Neem  de ijsfabrikant in Surhuisterveen waar veel mensen werken. Daar is een groot deel van het normale werk stilgevallen. Maar de fabriek kan ook worden ingezet om desinfectiemiddelen te maken. Dus we hebben naast het bestaande personeel mensen met de benodigde kennis bij elkaar gebracht. Wij produceren nu gezamenlijk 140.000 liter per week. We zijn in gesprek met de Britse gezondheidsdienst, de National Health Service, om ook aan hen te leveren en ze te leren hoe ze het zelf kunnen maken. Deze middelen zijn keihard nodig en het produceren ervan is de redding geweest voor de ijsfabrikant. 

‘We hebben behoefte aan bedrijven die een maatschappelijke bijdrage leveren. De crisis maakt dat pijnlijk zichtbaar’

Sustainable Development Goals
“Alles wat we doen gebeurt vanuit het idee om maatschappelijk, sociale en persoonlijke impact te maken. We bepalen met onze opdrachtgevers een doel op basis van de Sustainable Development Goals. Dat kan gericht zijn op armoedebestrijding of het bieden van opleidingen, de rode draad is altijd de SDG’s. Ik verwacht dat organisaties die puur rendement gedreven zijn het lastig gaan krijgen door de coronacrisis. We hebben juist behoefte aan bedrijven en instellingen die een maatschappelijke bijdrage leveren. De crisis maakt dat pijnlijk zichtbaar.” 

Lees een uitgebreid interview met Jack Stuifbergen in het aankomende juni-nummer van Magazine WEST.
Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen

 Video

Reunie Londen reis op koninklijke Piet Hein