Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  DGA Netwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep DGA

​Exclusief voor directeuren-grootaandeelhouders organiseert VNO-NCW West activiteiten om:
• (vertrouwelijk) te sparren op gelijkwaardig niveau,
• inspiratie op te doen, kennis te verkrijgen en te leren
• te innoveren door ongewone samenwerking.
• nieuwe verbindingen en contacten aan te gaan
• business te vergroten
• het gezellig te hebben met elkaar.

Regionieuws
'In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord'

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien.

lees meer
Dinsdag 10 December 2019

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien. Dat is hard nodig, want zowel in de belangenbehartiging als in de netwerkfunctie – de twee hoofdactiviteiten van VNO-NCW West – zijn de behoeften van ondernemers sterk veranderd. Een interview over de uitdagingen in een nieuwe tijd.   

Tekst: Annemarie van Oorschot
Fotografie: Marlies Hofstede     

Voordat Boersma Bert Mooren opvolgde, heeft zij zich als adjunct-directeur bij VNO-NCW West zes maanden ingewerkt. Met 2000 leden, tientallen lobbydossiers, 10 regionetwerken, 8 doelgroepnetwerken, bijna 100 bestuurders en meer dan 150 bijeenkomsten per jaar duurt het even voordat je inzicht hebt in de verenigingsstructuur. “Passie en gedrevenheid, ik zie zoveel energie bij de leden”, beschouwt Boersma, “wat leidt tot mooie initiatieven. Vanuit mijn functie is het dan belangrijk het overzicht te bewaren en alle activiteiten op elkaar af te stemmen. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur, waarvan de voorzitters van de regio- en doelgroepnetwerken deel uitmaken, vindt die afstemming plaats.”

Lukt dat? 
“Zeker! Ik heb de afgelopen maanden veel leden leren kennen. Ik heb veel ondernemers gesproken en dat wil ik blijven doen. De sfeer in de besturen is heel constructief. De voorzitters zijn zeer ervaren, die willen graag helpen bij de vernieuwing. Er moet wel wat gebeuren. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat je lid van een vereniging wordt. Ondernemers kijken eerst heel goed wat de toegevoegde waarde is, en dat vind ik ook terecht. Er is veel aanbod en het is onze taak goed te laten zien welke unieke meerwaarde ons netwerk en onze lobby kan bieden. We ontwikkelen nieuwe activiteiten die heel interessant voor hen kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing het beste in de regio kan ontstaan en het is de taak van mij en het bureau om de uitrol van deze innovaties te optimaliseren, in de regio en soms ook door heel Nederland, want ondernemen stopt niet bij de regiogrenzen. Hierover moeten we goed nadenken.“

‘VNO-NCW WEST IS EEN ÉCHTE ONDERNEMENDE NETWERK­ORGANISATIE’​

Aan welke innovaties moet ik denken?
“In de eerste plaats aan de doelgroepnetwerken. Die hebben de toekomst. Het zijn community’s die rond een (lobby)thema of doelgroep ontstaan. Denk aan het sterke DGA-netwerk, het netwerk Groene Groeiers, Netwerk Mobiliteit, het HRM-netwerk of de grote steden met specifieke lobbydossiers. Deze community’s kunnen een lang leven hebben, maar ook na verloop van tijd ophouden te bestaan omdat hun doel bereikt is.”

Hoe kan het bureau daarin faciliteren?
“Door goed te luisteren naar onze leden. Wat is hun behoefte? Gezamenlijk met de besturen kunnen wij de leden effectiever helpen bij het leggen van waardevolle verbindingen en versterken van hun netwerk. Dit doen we door ondernemers samen te brengen op inhoudelijke bijeenkomsten, hen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig te netwerken en goed te laten zien wat de lobby betekent voor het ondernemersklimaat in de regio.”

Zoals bij het Netwerk Groene Groeiers gebeurt?
“Een goed voorbeeld. Deze community wordt gevormd door leden die investeren in circulaire business cases en energietransitie. De medewerkers van ons bureau faciliteren de matchmaking tussen de leden: grotere bedrijven plaatsen uitdagingen en jonge, innovatieve bedrijven mogen hun oplossingen pitchen. Begin november hadden we bijvoorbeeld een Groene Groeiers-bijeenkomst waar Philips om oplossingen vroeg voor zijn afval dat uit mixed plastics bestaat. Dan pitchen er meer dan tien jonge ondernemers, zoals iemand die er draad voor de 3D-printer van kan maken. Die uitdagingen en oplossingen worden ook digitaal bij elkaar gebracht in de besloten omgeving van groenegroeiers.nl. Zo’n digitaal platform werkt goed en ik wil dit ook graag inzetten bij andere community’s. 


Behalve het bieden van een netwerk is de belangenbehartiging een belangrijke taak van VNO-NCW West. Hoe zie je de vernieuwing van die taak?
“Ook bij deze taak moeten we goed naar de leden luisteren. Eind oktober zijn we naar het Malieveld gegaan om actie te voeren tegen het stikstofbeleid dat veel bouwprojecten stillegt. Compleet met actie-hesjes en spandoeken. Volgens mij is dat in de geschiedenis van VNO-NCW niet eerder voorgekomen. Maar onze leden uit de bouwsector vroegen erom. Het water staat ze aan de lippen. Sommigen zijn oprecht bang voor een faillissement.  Ik zeg niet dat we onze traditionele lobbyactiviteiten overboord moeten gooien. Brieven schijven aan gemeenten of provincies, inspraak in commissies, op bezoek gaan bij ambtenaren, dat soort activiteiten kunnen effectief zijn en de lijntjes naar bewindslieden zijn vanuit VNO-NCW kort. Maar we kunnen meer moderne, digitale middelen inzetten ter ondersteuning van de belangenbehartiging.”

‘DOELGROEPNETWERKEN HEBBEN  DE TOEKOMST’

De samenleving, met name de overheid, doet steeds vaker een beroep op ondernemers om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en deze helpen uit te voeren. Wil je VNO-NCW West op deze nieuwe ontwikkeling inrichten?
“Daar zijn we al mee bezig. Veel leden van ons vragen er ook om. Die willen impact maken. Wel moeten we ervoor waken geen uitvoeringsorgaan van de overheid te worden. Er zijn al mooie eigen initiatieven van ondernemers. Neem ondernemers die zich inzetten voor schuldhulpverlening aan medewerkers. Ook zijn er velen die hun bedrijf duurzamer en inclusiever inrichten. Het is belangrijk om deze initiatieven zichtbaarder te maken.”

VNO-NCW West als een linking pin tussen bedrijfsleven en overheid…
“Precies. De vernieuwing zit vooral in meer direct contact met onze achterban, waarbij wij vertaler van de wensen en zorgen van de leden zijn, richting andere ondernemers, de politiek, arbeidsmarktorganisaties, omwonenden of andere stakeholders. In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord en gezien!”  


Kim Boersma

Na een start van haar loopbaan in verschillende functies binnen de HRM-dienstverlening richtte Boersma een eigen bureau op. Na bijna 10 jaar ondernemerschap maakte zij de overstap naar management- en directiefuncties bij onder meer non gouvernementele organisaties. 
Eerder was Boersma al vertegenwoordiger van jonge ondernemers, in de periode 2005 -2012 was zij lid van het Dagelijks Bestuur van Jong Management, de ondernemersvereniging van VNO-NCW voor jonge werkgevers (tot 40 jaar) en maakte zij zich onder meer hard voor een kinderopvangregeling. Sinds 2018 is zij lid van de adviesraad van Jong Management. 
Boersma woont in Overveen met haar partner Dick, een bouwondernemer en samen hebben zij drie kinderen, twee jongens en een meisje in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. In haar vrije tijd is ze sportief, ze houdt van hardlopen en gaat twee keer per week naar de sportschool. 
Regionieuws
Bert Mooren onderscheiden

​Vertrekkend directeur van VNO-NCW West ontvangt op 5 november de Gouden Lis uit handen van Commissaris van de Koning Jaap Smit. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland.

lees meer
Donderdag 7 November 2019

​Vertrekkend directeur van VNO-NCW West ontvangt op 5 november de Gouden Lis uit handen van Commissaris van de Koning Jaap Smit. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland.
Lees verder

Regionieuws
Holland in 2040

​Dromen over Holland in 2040. Waar mensen gelukkig en gezond leven, verbonden met elkaar. Hoe bereik je dat? Dé vraag op het afscheidssymposium van directeur Bert Mooren van VNO-NCW West.

lees meer
Donderdag 7 November 2019

Dromen over Holland in 2040. Waar mensen gelukkig en gezond leven, verbonden met elkaar. Hoe bereik je dat? Dé vraag op het  afscheidssymposium van directeur Bert Mooren van VNO-NCW West.

Door Annemarie van Oorschot & Pieter van der Meulen

Aan de hand van drie thema’s dromen de ruim 250 aanwezige ondernemers en beleidsmakers op 5 november 2019 over de toekomst van de Randstad. Ze zijn bijeen in de Malietoren, het ondernemershuis van VNO-NCW en MKB Nederland in Den Haag.

Thema 1: Klimaat en Groene Groei

Tom Daman, eerstejaars student natuur- en sterrenkunde in Leiden droomt van een klimaatneutraal Holland. Schone lucht, schoon water, schone energie, dat alles is in het jaar 2040 ruimschoots voor handen. Daman nam vorig jaar de leiding in de klimaatstaking van scholieren en zat bij premier Rutte aan tafel om te vertellen dat er nu echt geïnvesteerd moet worden in het reduceren van de CO2-uitstoot.

Yousef Yousef, CEO LG Sonic en voorzitter van het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers, benadrukt dat je een launching customer nodig hebt om groene ideeën verder te brengen.

Liesbeth van Tongeren, wethouder gemeente Den Haag, vindt dat we grootschaliger aan de gang moeten als we de droom van Daman willen verwezenlijken. “Geen tijd meer voor discussies over kernenergie. Gevestigde orde moet elke mogelijkheid aangrijpen om hieraan bij te dragen. Gemeentes zat om launching customer te zijn. Nederland heeft innovatiekracht en financiële mogelijkheden.”

Anneke Sipkens, directeur van de stichting Doen, gelooft in de kracht van jonge innovatieve ondernemers en steunt startups en scale ups financieel.

Alle drie zijn van mening dat het aanbestedingsbeleid van de overheid nog te veel gericht is op oude, bewezen technologie. “Durf meer risico te nemen. Dan maak je impact.”

Thema 2: Efficiënt ruimtegebruik: combineren van wonen, werken, leven en verplaatsen

Mahnaz Sharikani is student Communicatie & Marketing aan de Haagse Hogeschool en droomt van een Holland waarin iedereen gezond en gelukkig is. Kunstmatige intelligentie is een cruciale voorwaarde om dit te realiseren. Zal er al in 2040 een back up worden gemaakt van de herinneringen van een dementerende oudere? Mahnaz weet één ding zeker: in 2040 verplaatst zij zich in een Uber drone.

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland: “Economie is een kenniseconomie geworden. Bedrijven clusteren om kennis bij elkaar op te halen. Als je droomt gaat het over gave steden; een goed bereikbare, gonzende bijenkorf. We gaan naar radicaal andere systemen. Het geld van het Infrastructuurfonds moeten we voor die verandering inzetten.”

Jaap Bierman, CEO trammaatschappij HTM: “Vervoer is nodig om de samenleving verbonden en goed leefbaar te houden. Laten we besluitvaardig zijn en de verwachte grote mobiliteitsgroei opvangen met grootschalige investeringen in openbaar vervoer. Er zijn slimme oplossingen die bijvoorbeeld vraaggestuurde deelmobiliteit mogelijk maken.”

Leen Verbeek, CvdK Flevoland en voorzitter van de vereniging Deltametropool vindt dat het jargon moet veranderen. “Nederland is een megapool, een stadstaat, en op dat niveau moeten we de uitdagingen agenderen. Geen beleid vanuit Den Haag of Rotterdam.”

Jan Hendrik Dronkers, loco-secretarisgeneraal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Laten we niet doen of we bij nul moeten beginnen. We hebben al veel bereikt. Stel samen de doelen vast en ga ervoor, zoals Bert Mooren en ik dat voor de aanleg van de A4 Midden Delfland hebben gedaan. Maak concrete, geïntegreerde plannen op een hoger niveau dan het gemeentelijke.”

Thema 3: Samenwerken en samenleven
“Wij zijn zielsverwanten”, zegt Jaap Smit, CvdK Zuid-Holland, wijzend op de andere spreker voor dit thema, Ab van der Touw, voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Leiden. “Vergezicht is prachtig, maar wat doen we overmorgen? We moeten leren leven met onvolkomenheden. Als er één ding belangrijk is, dan is het de menselijke maat bewaren en samenwerken. We hebben een enorme klus te klaren.”

Ab van der Touw: “We hebben versnippering, ook in politiek. Met de ontzuiling hebben we het badwater en ook veel kind weggegooid. We moeten meer zicht krijgen op het perspectief van de ander, oog krijgen voor wat mensen echt willen. Dat wat tussen droom en daad staat moeten we gezamenlijk wegwerken.”

Jaap Smit: “Naast innovatie hebben we restauratie nodig. We zijn wat dingen kwijt geraakt wat een samenleving zeer de moeite waard maakt. In elk functieprofiel van een burgemeester lees ik dat hij of zij een verbinder moet zijn. Die enorme behoefte aan verbinding laat zien wat we kwijtgeraakt zijn. In een tijd van grenzeloosheid is een kader van waarden hard nodig.”

Bert Mooren, scheidend directeur VNO-NCW West, sluit het symposium af met de conclusie dat meer dan vroeger samenwerking nodig is. “We moeten iedereen motiveren aan de slag te gaan. Ondernemers met een maatschappelijke drijfveer kunnen daarbij het verschil maken.”

Van Commissaris van de Koning Jaap Smit kreeg Bert Mooren de onderscheiding De Gouden Lis voor zijn verdiensten als directeur van VNO-NCW West voor de provincie Zuid-Holland.
Lees hier meer

Bert Mooren is opgevolgd door Kim Boersma.
Lees hier meer

Fotoreportage

Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen

 Video

Reunie Londen reis op koninklijke Piet Hein