Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Algemeen Dossier

Skip Navigation LinksDebat NH - Mobiliteit

 

 Mobiliteit

​Stelling: Met welke concrete maatregelen gaat u de groei van de mobiliteit de komende jaren ondersteunen en financieren?

Transportondernemer Cees de Waard leidde het thema Mobiliteit in, namens TLN, de Mobiliteitsalliantie en EVOFENEDEX. Hij wees op de groeiende drukte op wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. Hij noemde een reeks aan investeringen op, die nodig zijn om de mobiliteitsgroei het hoofd te bieden. “Met welke concrete maatregelen gaat u de groei van de mobiliteit de komende jaren ondersteunen en financieren?”, vroeg hij de politici. Daarna gingen SP en CDA met elkaar in debat. De SP maakt een duidelijke keuze, door meer in het OV te investeren. Ook wil de partij de maximumsnelheden terugbrengen om de doorstroming te verbeteren. Het CDA wil investeren in wegen, snelfietspaden, spoor en slimmer OV. Naast het uittrekken van provinciaal geld, wil de partij gezamenlijk optrekken richting Rijk voor investeringen. GroenLinks wil meer investeren in het OV, als volwaardig alternatief voor de auto. Als er geld naar wegen zou gaan, dan wil de partij de provinciale wegen veiliger maken. De VVD wil meer oost-west wegverbindingen aanleggen, waaronder de A8-A9. Daarnaast wil de partij in andere modaliteiten investeren. De PvdA zet in op OV en het verbreden van fietspaden. De provincie moet het goede voorbeeld geven aan gemeenten door fietsforensen te stimuleren. D66 begint met OV en fiets. Voor nieuwe wegen ziet de partij geen ruimte; het onderzoek naar de verbinding A8-A9 wacht de partij af. NS-regiodirecteur Irma Winkenius wil graag kijken hoe reizigers beter gespreid kunnen worden in de spits. Zij wees erop dat de sporen rond Amsterdam CS worden uitgebreid. En zij kondigde aan dat er binnen een paar jaar een hoogfrequente airportsprinter tussen Amsterdam en Schiphol gaat rijden.

Bekijk de vlog​ van het debat

 
Lobbypunten