Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Algemeen Dossier

Skip Navigation LinksDebat NH - Energietransitie

 

 Energietransitie

​​Stelling: Geen versnelling van de energietransitie zonder sterke randvoorwaarden om de technieksector haar werk goed laten doen.

Het thema energietransitie wordt geïntroduceerd door Ruud Meijns, directeur eigenaar van installatiebedrijf M & O Techniek in Wormer. Voor de komende energietransitie zijn veel nieuwe vakmensen nodig. De sector wil graag duidelijkheid over de provinciale energietransitie op regionaal en lokaal niveau, alvorens de sector ook hierop kan investeren in de benodigde mensen om die transitie te realiseren. Meijns pleit er voor dat de Provincie geen hoogdravende plannen najaagt maar vooral ook inzet op maatregelen die snel genomen kunnen worden (laaghangend fruit) en substantieel bijdragen aan het overkoepelende doel een substantiële CO2 reductie in 2030 en daarnaast ook bijdragen aan positieve werkgelegenheidsontwikkeling in de sector. Om dit te realiseren moet er dan snel duidelijkheid komen over de plannen voor lokale warmtetransitie en ondergrondse infrastructuur. Dan kan de sector er ook op inspelen. Dennis Heijnen (CDA) en Zita Pels (GL). Beide lijsttrekkers beamen dat geen snelle korte termijn oplossing mogelijk is. Pels geeft aan dat de overheid bovendien te vaak de rem op plannen zet. Er zou veel meer de hand naar het MKB uitgestoken moeten worden als dat kan bijdragen aan een versnelling van de vergroening. Al snel komt de discussie op windmolens. Het CDA wil kijken waar plaatsing nog mogelijk is. Pels verwijst ook naar de locatie NDSM-Energie in Amsterdam, waar de provincie plaatsing van 4 windmolens verboden heeft en Haarlem, waar er 4 stil staan. Ook de Zoncoalitie kan bijdragen aan versnelling van de transitie. Alle lijsttrekkers wordt gevraagd naar hun standpunt t.a.v. plaatsing van windmolens. CDA, daar waar het kan, maar niet in de natuur. GL als eerste op zee, bij bedrijventerreinen en langs snelwegen, VVD geen luchtfietserij. Wel op zee niet op het land. D’66 vindt dat de VVD de ondernemers in de steek laat. Plaatsing op bedrijventerreinen. PvdA geeft aan dat de opgave al gehaald is, maar dat bedrijventerreinen de voorkeur hebben. SP tot slot verwijst naar de sanering van asbestdaken in de provincie met als motto: Asbest er af, zonnepaneel erop.        

Bekijk de vlog​ van het debat​​
 
Lobbypunten