Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Den Haag  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Den Haag

​De leden van VNO-NCW Den Haag zijn ondernemers en directeuren, actief in industriële productie, groothandel, transport, bouw en zakelijke dienstverlening. Met elkaar vertegenwoordigen ze meer dan zeventigduizend arbeidsplaatsen. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Regionieuws
'Goede basis, nu doorpakken!'

​'Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. Rutte-II laat met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.​

lees meer
Woensdag 20 September 2017

​‘Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. ‘Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.’

Investeren in de verdienkracht van Nederland
Een nieuw kabinet zal volgens de ondernemingsorganisaties moeten investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving. Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. Dit vraagt om gerichte en slimme investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.

Extra investeringen
De ondernemersorganisaties juichen het toe dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren.  Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit. Ook is het een goede zaak dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie.  

Aandacht nodig voor lastenverlichting
Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken. Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 met €8 miljard op voor burgers en bedrijven. ‘Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat’, aldus de ondernemingsorganisaties.  

Innoverende mkb’er afgeremd
Het is teleurstellend dat dit kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, zodat de WBSO versoberd moet worden. Onbegrijpelijk is dat het kabinet verder al weer wil bezuinigen op criminaliteitspreventie. Hierdoor dreigen succesvolle en effectieve publiek-private preventieprojecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ten onder te gaan, terwijl ‘voorkomen altijd beter is dan genezen’.

Nieuwe kabinet kan nu doorpakken
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen nu eens stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.​

Regionieuws
Worstelen met weelde

​De Nederlandse economie groeit weer en fors ook. Hoe kan de economische voorspoed het best worden ingezet om het land verder te helpen? Ondanks een wat magere Miljoenennota met weinig houvast voor de toekomst, kijkt ondernemend Den Haag vooruit tijdens het traditionele Miljoenenontbijt in Theater Diligentia. 

lees meer
Woensdag 20 September 2017
De Nederlandse economie groeit weer en fors ook. Hoe kan de economische voorspoed het best worden ingezet om het land verder te helpen? Ondanks een wat magere Miljoenennota met weinig concrete houvast voor de toekomst, kijkt ondernemend Den Haag vooruit tijdens het traditionele Miljoenenontbijt in Theater Diligentia.  

 
Door Pieter van der Meulen

 
Groei is het sleutelwoord voor de toekomst, blijkt uit een peiling onder de aanwezigen. Aan de hand van het interactieve programma Buzzmaster, dat meningen en vragen uit de zaal ophaalt en dagvoorzitter Donatello Piras, worden de bezoekers van het Miljoenenontbijt Den Haag 2017, georganiseerd door ING, Randstad, VCSW en VNO-NCW West, in razend tempo bijgepraat over de politieke en financiële stand van het land. 

 
Nieuw economisch anker
“Nederland hoort wat betreft het begrotingstekort weer bij de beste jongetjes van de klas, maar moeten we daar eigenlijk wel blij mee zijn?” Senne Janssen, econoom bij het ING Economisch Bureau ziet ook de economische voorspoed in Nederland, maar ervaart een politiek die vooral worstelt met de weelde. “De meest gehoorde kreet de afgelopen jaren is dat Nederland het huishoudboekje op orde heeft. De schuld is teruggedrongen, we geven niet meer uit dan er binnen komt. Probleem is dat deze vergelijking mank gaat. De overheid is geen huishouden en moet zodoende een andere financiële koers varen. De uitgaven en inkomsten van een land zijn direct aan elkaar gekoppeld. Schuld is een beladen woord, vandaar de drang en dwang vanuit Brussel deze zoveel mogelijk te beperken. Maar het overheidstekort bepaalt niet of de schuld op termijn houdbaar is. Wanneer de economische groei groot genoeg is, kan het tekort best oplopen. Bepalend is welke investeringen rendabel zijn. AOW-verlaging levert op termijn niets op, investering in infrastructuur des te meer. Economen bepleiten voor de komende periode een nieuw economisch anker vast te stellen. Niet alleen kijken naar het begrotingstekort, maar het houdbaarheidssaldo van de overheidsfinanciën in kaart brengen. Zet in op de lange termijn! Renderende investeringen moeten we altijd doen.”

 
Schaalsprong
Saskia Bruines, wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, onderschrijft het belang van investeringen in deze tijd van groei en verandering. “Om de vruchten te plukken van de economische vooruitgang is het noodzakelijk om een schaalsprong te maken. Steden in het algemeen, en niet in de minste plaats Den Haag, kunnen alleen blijven functioneren wanneer grote investeringen worden gedaan op het gebied van infrastructuur, wat mij betreft in het openbaar vervoer. De woningopgave voor de komende jaren is in Den Haag tussen de 30.000 en 40.000 woningen. De druk op steden wordt steeds groter. Ondernemers blijven ook in de toekomst een belangrijke rol vertolken bij het uitstippelen van het perspectief voor Den Haag. De gemeente gaat hen faciliteren en de juiste mensen met elkaar in contact brengen, zodat we als stad onze zaakjes op orde kunnen houden.” 

 
Paradox
Zonder Miljoenennota geen Miljoenenontbijt, maar eigenlijk is over de begroting dit jaar niet veel te vertellen, ziet ook Frits Wester, parlementair verslaggever voor RTL Nieuws. “Deze Miljoenennota heeft de houdbaarheid van een pak melk. Straks hebben we een nieuw kabinet en kan alles weer anders zijn. De politiek, maar eigenlijk de hele Nederlandse samenleving verschuift voortdurend. We bevinden ons in de vreemde paradox waar we individueel heel tevreden zijn, maar collectief toch een soort onvrede heerst. Dat heeft te maken met de grote veranderingen die de samenleving doormaakt. En dan duurt de formatie ook nog eens behoorlijk lang, waardoor we weinig zicht hebben op richting die het land opgaat.” Wester maakt het formatieproces van dichtbij mee en ziet het niet als problematisch dat het langzaam gaat. “Dit kan wel eens een heel stabiel kabinet worden in deze turbulente tijd. Maar onzekerheid blijft de enige zekerheid die we hebben.” 

 
Na het inhoudelijk deel is volop gelegenheid tot netwerken, opgeluisterd door jazzmuziek van studenten van het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. 
 
Regionieuws
'Concrete afspraken brug te ver'

​VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt.

lees meer
Dinsdag 5 September 2017

​VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Loondoorbetalingsplicht
De ondernemersorganisaties hebben in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid. De hoge risico’s en lasten maken met name kleinere bedrijven nu kopschuw om mensen voor onbepaalde tijd aan zich te binden. Het is ook in het belang van werknemers om dat aan te pakken.

Duidelijkheid voor zzp'ers
Misstanden met 'flex' moeten worden bestreden, vinden de werkgevers, maar flexibele arbeidsrelaties zijn niet meer weg te denken. Dat geldt eveneens voor zzp-ers. De ondernemersorganisaties willen duidelijkheid voor zzp-ers en hun opdrachtgevers, maar geen maatregelen die hen het leven zuur maken. Zij hebben in de SER voorstellen gedaan voor een vervanging van de wet DBA en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer nodig dan reparatie
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland benadrukken in een brief aan formateur Gerrit Zalm dat voor de arbeidsmarkt van nu meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. De organisaties hadden met de bonden graag afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze vraagstukken vragen om een gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners. De ondernemersorganisaties hopen - na ommekomst van de voorstellen van een nieuw kabinet - alsnog tot een constructieve dialoog te komen voor de daadwerkelijke vormgeving en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren.

Uitdagingen samen oppakken
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, noemt de uitkomst van het overleg betreurenswaardig. 'Op korte termijn liggen er knelpunten die echt opgelost moeten worden om ondernemers weer in staat te stellen mensen aan te nemen. Op de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat mensen goed geëquipeerd zijn om de veranderingen in de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw op te vangen. Die uitdagingen blijven er liggen. Het zou goed zijn om deze samen op te pakken, samen ook met het nieuwe kabinet.'

Bekijk de reactie van Hans de Boer​, voorzitter VNO-NCW​. 

d3516c9c-c5c3-4b28-9899-047933781d62
Nieuwe leden
drs. Arlo (A.J.) van der Meer RA RV
DEN HAAG|Amace Financial Support B.V.
Hans (H.) Rijnberg
DEN HAAG|NIBC Bank N.V.
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Bijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn top. Was het vroeger een herenclub, nu is er ruimte voor iedereen."

André van Herk
Eigenaar/algemeen directeur UTS APC Groep
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"Mocht ik een keer niet kunnen, dan biedt de organisatie altijd de mogelijkheid om mij door een collega te laten vervangen."

Hans Zaat
Manager algemene zaken Brink Groep
Dáárom ben ik lid!
"De bijeenkomsten van de discussieclub geven me energie om in huiselijke sfeer met leden te discussiëren."

Joan Remmerswaal
Algemeen directeur Van Dorp installaties
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW is zo'n partij die ondernemerschap naar een hoger plan weet te tillen!"

Karsten Klein
Wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens Gemeente Den Haag
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West is belangrijk voor belangenbehartiging van ondernemers."

Kaushilya Budhu lall
DGA Meijer Advocaten en Belastingadviseurs
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het een meerwaarde dat VNO-NCW Den Haag ook initiatieven als Social Club Den Haag en de Culturele Business Case actief ondersteunt"

Rosan Gompers
Directeur NewCompany Creations
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
Directeur-eigenaar Aptitude Health, educatie en advies oncologie
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW kampt met het imago van een old boys network, onterecht, want ik voel me er als ‘youngster’ onwijs thuis."

Thijs Visscher
New Business Developer bij Aegon

 Partner