Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Den Haag  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Den Haag

​De leden van VNO-NCW Den Haag zijn ondernemers en directeuren, actief in industriële productie, groothandel, transport, bouw en zakelijke dienstverlening. Met elkaar vertegenwoordigen ze meer dan zeventigduizend arbeidsplaatsen. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Regionieuws
Subsidie van provincie Z-H bedrijven terreinen

​Ondernemers op een bedrijventerrein kunnen vanaf 15 maart bij de provincie Z-Holland subsidie aanvragen voor onder meer energiebesparende maatregelen en investeringen in duurzame energiebronnen.

lees meer
Dinsdag 13 Maart 2018

​Ondernemers op een bedrijventerrein kunnen vanaf 15 maart bij de provincie Z-Holland subsidie aanvragen voor onder meer energiebesparende maatregelen en investeringen in duurzame energiebronnen.
Lees verder

Regionieuws
Doing good and doing business

​​De gemeente Den Haag verhuurt Apollo 14 aan innovatieve en creatieve ondernemers die middels technologische en sociale innovaties bijdragen aan een betere wereld.

lees meer
Maandag 5 Maart 2018

​De gemeente Den Haag verhuurt Apollo 14 aan innovatieve en creatieve ondernemers die middels technologische en sociale innovaties bijdragen aan een betere wereld. Als internationale stad van Vrede en Recht is Den Haag dé hotspot voor (internationale) startups en scale-ups die zich richten op innovaties voor een betere wereld, de zogeheten global challenges. In deze Impact Economy draait alles om “Doing good and doing business.”

Lees meer informatie op www.apollo14.nl en meld je aan voor een rondleiding via impacteconomy@denhaag.nl

Regionieuws
Eerherstel voor goederen vervoer door grachten

​Meer vervoer over water – zoals door de grachten - kunnen files verminderen en de leefbaarheid in de stad vergroten. De transportsector sorteert al voor, nu de gemeente nog!

lees meer
Donderdag 22 Februari 2018

'Goederenvervoer over water verdient herwaardering'

Als we op dezelfde voet doorgaan dreigt een verkeersinfarct in de Randstad. Meer vervoer over water, distributiehubs aan de rand van de stad en inzet van verschillende vormen van transport kunnen de files aanzienlijk verminderen en de leefbaarheid in de stad vergroten. De transportsector denkt al na over stedelijke distributie, nu de gemeente nog!

De Randstad dreigt ten prooi te vallen aan het eigen succes. Economisch gaat het de regio voor de wind, maar de bereikbaarheid komt steeds verder onder druk te staan. Files veroorzaken grote economische schade in de hele logistieke keten. Tijd om fundamenteel anders naar de positie van het goederenvervoer te kijken. In deel III van de serie 'Gemeenteraadsverkiezingen': hoe blijven de grote stedelijke regio's in de Randstad bereikbaar, bevoorraad en leefbaar zonder schade voor bedrijfsleven en milieu? En hoe kunnen gemeentes dit consolideren?

Amsterdamse grachten
Dat vervoer over water een uitstekende optie is, bewijst Rederij Kees al jaren. In 2014 als startup begonnen, inmiddels bijna gereed om met zes boten stadsdistributie in Amsterdam te verzorgen. "Wij bieden opslagmogelijkheden dicht tegen de stad aan en verzorgen de zogenaamde last mile van het transport in de binnenstad," zegt Jan Morren, directeur en medeoprichter van Rederij Kees, de enige aanbieder die in Amsterdam volledig elektrisch foodgerelateerd goederentransport over water verzorgt. Morren denkt dat effectiever gebruik van de waterwegen in de toekomst een uitweg biedt voor de groeiende drukte in en rondom steden. "Het water is een van de oplossingen. Het blijft moeilijk om in de buurt van de binnenstad overslaglocaties aan het water te vinden, omdat daar ook grote behoefte aan woningen is. Het is een lastige afweging, maar mijn ervaring is dat de gemeente Amsterdam het watertransport steeds meer omarmt. Het is zaak om meer te denken in combinaties van groene transportmiddelen waarbij de optie van het water herwaardering verdient. Laten we niet vergeten waarvoor de grachten ooit zijn aangelegd, juist voor de bevoorrading van de stad. Momenteel worden ze er maar mondjesmaat voor gebruikt. We moeten iedereen weer wakker schudden!"

Grote schade
De schade die de transportsector lijdt door files op de weg in de Randstad neemt jaarlijks toe. In 2016 was dat 1 miljard euro, in 2017 is dit opgelopen tot ruim 1,2 miljard. De grootste economische schade wordt geleden op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en het Prins Clausplein, maar ook op de A1 en A15 zijn enorme opstoppingen aan de orde van de dag. Volgens prognoses van onder meer Transport en Logistiek Nederland (TLN) komen er problematische knooppunten bij. Ondertussen stokken productieprocessen terwijl wordt gewacht op benodigde spullen en lopen winkels omzet mis wanneer producten te laat worden geleverd.

Schoner en slimmer
"Als we doorgaan met wat we altijd al deden, lopen de binnensteden verder vast en worden de kosten steeds hoger. We moeten omschakelen en veel efficiënter te werk gaan." Slimmer goederenvervoer en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan verduurzaming. Met 2DOK willen Rinse van der Woude en Frans-Luuk Bouwers, leden van Bereikbaar Haaglanden, een dubbelslag slaan en de logistieke keten wezenlijk veranderen. "2DOK ontwikkelt lokale, duurzame samenwerking in stedelijke logistiek," vertelt Van der Woude. "Ons doel is milieuvriendelijke logistieke dienstverlening in de stad. Door het aanbod op één plek te bundelen zodat niet iedereen z'n eigen hubje heeft, kunnen we het wegtransport met veertig procent verminderen en het logistiek proces in de stad volledig CO2-neutraal laten verlopen. Het moet niet alleen schoner maar ook slimmer. Binnen 2DOK Den Haag werken we momenteel samen met tien logistieke partijen, waaronder DHL en Cycloon/Fietskoeriers. Halverwege 2017 zijn we met dit concept ' van start gegaan. Momenteel staan we op het punt om een pilot met 2DOK Den Haag te starten. Kansrijk onderdeel van de plannen is om verzamelplekken langs water op te zetten. De waterwegen hebben als logistieke optie een enorm potentieel waarvan nog te weinig gebruik wordt gemaakt. Ook gemeente en provincie zijn betrokken om te onderzoeken hoe ze kunnen bijdragen. De logistieke sector innoveert snel maar transities binnen bestuurslagen zijn langdurige cycli. Het succes van 2DOK valt of staat met de verdere invulling van die transitie. Bij succes kan deze manier van bevoorrading een blauwdruk worden voor metropoolregio's overal ter wereld."

Samenwerking
VNO-NCW West klopte jaren geleden samen met TLN en Evofenedex aan de deur bij gemeentes om te waarschuwen voor een verkeersinfarct in en rond de grote steden. Regel de bevoorrading van binnensteden aan de voorkant van het beleidsproces, niet achteraf, zo luidde de boodschap. Een goed functionerende, duurzame logistieke keten krijg je uitsluitend als mobiliteit integraal onderdeel is van de ruimtelijke planning van een stad. Dat is zelden het geval. Eerder kiezen gemeentes voor symboolpolitiek, zoals milieuzones in de grote steden, als mosterd na de maaltijd. Werkelijke oplossingen om steden slim en schoon te bevoorraden vragen om het verenigen van vervoersstromen. En dat kan uitsluitend als ondernemers en lokale overheden samenwerken.

Alternatieven
NL Next Level, het economisch toekomstperspectief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, pleit voor investeringen in infrastructuur, zowel wegen, water als spoor, maar ook voor out-of-the-box oplossingen om het verkeer snel door de Randstad te loodsen. De kern van innovatieve stedelijke distributie is het bundelen en weer herverdelen van ladingsstromen. Gemeentes kunnen dit faciliteren door in hun ruimtelijke plannen locaties aan te wijzen die goed bereikbaar zijn via binnenwateren en waar goederenverkeer kan samenkomen. Talloze partijen bieden bezorging aan huis aan, ieder met eigen vervoersmiddelen. Door de bevoorrading van bijvoorbeeld Albert Heijn te combineren met de thuisbezorging van pakketten, waarbij verschillende duurzame transportmiddelen worden ingezet. Meer moet worden gedacht in combinaties van transport en distributie. Wanneer gemeentes innovatief, gebundeld goederenvervoer faciliteren, zijn ondernemers van de vertraging verlost en blijven de stedelijke regio's leefbaar.

Gemeenteraadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar plaatst VNO-NCW West blogs van ondernemers, politici en
experts over verkiezingskwesties. Lees alles over de gemeenteraadsverkiezingen op www.vno-ncwwest.nl/verkiezingen.


Grachtenstad achter de duinen
De gemeente Den Haag herkent het onbenutte potentieel van water in de stad en zet in op vernieuwing en verbetering. Met een reeks maatregelen worden tot 2020 de binnenwateren in Den Haag opgeknapt en uitgebreid. Het 'Actieprogramma Binnenwater 2017-2020' bevat ruim twintig concrete acties. Gestart wordt met nieuwe aanlegsteigers en de ontwikkeling van een 'Grachtenapp', waarop onder meer vaarroutes worden weergegeven. Daarnaast wordt gewerkt aan grotere projecten, zoals verlenging van de Valkenbosvaart, een nieuwe vaarweg aan de Erasmusweg en het opengraven van grachten bij het Piet Heinplein. De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in het opknappen van drie havens in de Binckhorst: de Poolsterhaven, de Fokkerhaven en de Binckhaven. Met een investering van tien miljoen wordt het water aan de Binckhorst aantrekkelijker en begaanbaarder gemaakt. De gemeente wil investeringen van marktpartijen stimuleren en hoopt daarmee de deur open te zetten voor innovatieve vormen van stedelijke distributie.

Lees meer over het 'Actieprogramma Binnenwater 2017-2020' en de ontwikkeling van de Binckhorst op
www.vno-ncwwest.nl/verkiezingen

40941da5-e1bd-4c17-9cbe-d4b350efc921
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.
d7f7f646-1286-465f-b19d-144453e2b4d6
Nieuwe leden
Boudewijn (B.) Knuistingh Neven
DEN HAAG|BKN Productions
Ivonne (I.) Broijl
DEN HAAG|Crèche Hermelijntje
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
Directeur-eigenaar Aptitude Health, educatie en advies oncologie
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het een meerwaarde dat VNO-NCW Den Haag ook initiatieven als Social Club Den Haag en de Culturele Business Case actief ondersteunt"

Rosan Gompers
Directeur NewCompany Creations
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West is belangrijk voor belangenbehartiging van ondernemers."

Kaushilya Budhu lall
DGA Meijer Advocaten en Belastingadviseurs
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW is zo'n partij die ondernemerschap naar een hoger plan weet te tillen!"

Karsten Klein
Wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens Gemeente Den Haag
Dáárom ben ik lid!
"De bijeenkomsten van de discussieclub geven me energie om in huiselijke sfeer met leden te discussiëren."

Joan Remmerswaal
Algemeen directeur Van Dorp installaties
Dáárom ben ik lid!
"Mocht ik een keer niet kunnen, dan biedt de organisatie altijd de mogelijkheid om mij door een collega te laten vervangen."

Hans Zaat
Manager algemene zaken Brink Groep
Dáárom ben ik lid!
"Bijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn top. Was het vroeger een herenclub, nu is er ruimte voor iedereen."

André van Herk
Eigenaar/algemeen directeur UTS APC Groep