Organisatie

VNO-NCW West is een invloedrijk netwerk van ondernemers in Noord- en Zuid-Holland en het regionale netwerk van VNO-NCW. Wij organiseren ontmoetingen en samen met bestuurders en leden zetten wij ons in voor een sterk ondernemersklimaat in de regio.

Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

VNO-NCW West is het ondernemersnetwerk van Noord- en Zuid-Holland en één van de vijf regionale verenigingen van VNO-NCW. Voor aangesloten ondernemers organiseren wij ontmoetingen en faciliteren we kennisdeling. Samen met bestuurders en leden zetten wij ons in voor een sterk en duurzaam ondernemingsklimaat in de regio.

Een lidmaatschap van VNO-NCW West biedt leden een waardevol en invloedrijk netwerk. Tijdens de regionale en thematische bijeenkomsten ontmoeten ondernemers en stakeholders elkaar, ontstaan waardevolle verbindingen en samenwerkingen en wordt informatie en inspiratie gedeeld.

Landelijk & regionaal sterk ondernemersnetwerk

VNO-NCW is een landelijke ondernemersvereniging met regionale organisaties die opkomt voor de belangen van ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, zoals beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen streven we bij VNO-NCW naar een inclusief en duurzaam Nederland, waar iedereen profiteert van toenemende welvaart. Daar is duurzame economische groei voor nodig en een goed ondernemingsklimaat om dat mogelijk te maken.

Statuten