Organisatie

Wij zijn een regionale ondernemersvereniging met een krachtig netwerk van actieve leden. Dagelijks zetten wij ons in voor een goed ondernemingsklimaat in een van de besturen, adviesraden en lobbycommissies.  Op het servicebureau in Den Haag coördineren en faciliteren wij deze activiteiten, professionele lobbyisten ondersteunen de belangenbehartiging.

Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

VNO-NCW West is het ondernemersnetwerk van Noord- en Zuid-Holland en één van de vijf regionale verenigingen van VNO-NCW. Voor aangesloten ondernemers organiseren wij ontmoetingen en faciliteren we kennisdeling. Samen met bestuurders en leden zetten wij ons in voor een sterk en duurzaam ondernemingsklimaat in de regio.

Een lidmaatschap van VNO-NCW West biedt leden een waardevol en invloedrijk netwerk. Tijdens de regionale en thematische bijeenkomsten ontmoeten ondernemers en stakeholders elkaar, ontstaan waardevolle verbindingen en samenwerkingen en wordt informatie en inspiratie gedeeld.

Landelijk & regionaal sterk ondernemersnetwerk

De vereniging VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland.Wij bundelen regionaal, nationaal en internationaal de gemeenschappelijke belangen van circa 160 brancheverenigingen met ruim 115.000 aangesloten bedrijven. Daarnaast komen wij op voor de belangen van de ruim tienduizend persoonlijke leden van de vijf regionale werkgeversverenigingen en Jong Management.
VNO-NCW is representatief voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Dit is ruim 90% van de werkgelegenheid in de marktsector. De belangen van deze bedrijven worden behartigd in Brussel, in Den Haag, maar net zo goed in provincies en gemeenten. Regionale belangenbehartiging wordt zelfs steeds belangrijker.

Statuten