Energiebesparing

Voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas verbruiken geldt de informatieplicht energiebesparing. Meld nu energiebesparende maatregelen.

Rapporteer alle energiebesparende maatregelen die je hebt uitgevoerd. De Informatieplicht Energiebesparing geldt voor alle bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jouw maatregelen doorgeven.
De Energieplicht:

  • heeft als doel MKB-bedrijven bewuster te maken van energieverbruik;
  • kan vaak al worden behaald met simpele maatregelen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen;
  • wordt gemakkelijker gemaakt voor bedrijven door de Erkende Maatregelenlijst (EML)​, waarin voor negentien bedrijfstakken erkende maatregelen te vinden zijn.​

No Results found.