Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Bouw Rotterdam

Skip Navigation Linksbouw

Woningbouw | Woningbouw Rotterdam
Meer bouwprojecten

​Gemeente Rotterdam, zet in uw beleid en besluiten de komende jaren harder in op ruimte voor ondernemers om onze stad te verdichten en daarmee sterker te maken voor de toekomst. In internationaal opzicht is Rotterdam een fors te lege en relatief kleine stad. 
De gemeente Rotterdam moet zich de komende jaren richten op:

 • bevordering van de ontwikkeling van de stad door nieuwe, noodzakelijke bouwprojecten voor bedrijven en woningen ruim baan te geven;
 • de bouw van extra woontorens en wooncomplexen om tenminste 15.000 extra inwoners aan te trekken;
 • flinke toevoeging van duurdere huur- en koopwoningen in de stad;
 • verbetering van het vestigingsklimaat.           
 
Ik vind dit standpunt...
 

Rotterdam kent het hoogste percentage leegstand van de grote steden in Nederland. Door versneld
verduurzamen en herontwikkelen van bestaand (gemeentelijk) vastgoed - kantoren, scholen,
buurt – en sportcomplexen en woningen - slaat de gemeente twee vliegen in één klap: ze stimuleert de bouwsector en ze
bespaart substantieel op energiekosten. De gemeente dient in samenwerking met vastgoedpartijen
en woningcorporaties met name sloop- en herontwikkelingsprojecten stevig ter hand te nemen.

Twee goede voorbeelden van vernieuwende vormen van samenwerking:

 1. Stroomversnelling', een initiatief dat moet resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voorde huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk blijven. 
 2.  'Ketenintegratie' voor de ambtelijk opdrachtgever, waarbij Stadsontwikkeling en bedrijfsleven gezamenlijk manieren  vinden om vergunningstrajecten te versnellen (van 2.7 jaar naar 7 maanden) .
Aanbevelingen aan gemeente:
 • standaardiseer het proces van bouwaanvragen en verkort procedures, waardoor vergunningen sneller worden verleend en legeskosten verlaagd kunnen worden;
 •  zoek in overleg met het bedrijfsleven naar slimme financieringsconstructies, zoals een verduurzamingsfonds;
 • besteed innovatief aan en bevorder ketenintegratie, zodat architecten, ontwikkelaars, bouwbedrijven en daaraan gelieerde partijen samen een consortium kunnen vormen en een grotere kans maken op toewijzing van de opdracht bij een aanbesteding;
 • verduurzaam eigen vastgoed versneld;
 • stimuleer bouw en verbouw van huur- en koopwoningen voor de laagste inkomens:
 • stimuleer particuliere initiatieven en participaties via verenigingen van eigenaren die tot verduurzaming en energiebesparende maatregelen leiden.

Meer informatie: Tessa Langerijs

 
Lobbypunten