Standpunten

VNO-NCW West zet zich in voor een excellent ondernemersklimaat in de Randstad. Op de thema’s die een voorwaarde zijn om goed te kunnen ondernemen, vertalen wij de input van leden in punten die we ter tafel brengen bij lokale en regionale bestuurders en andere stakeholders. Zo wordt het ondernemersgeluid gehoord, daar waar regionale beslissingen worden genomen.

placeholder

Arbeidsmarkt en onderwijs

Voor een goed ondernemers-
klimaat is een soepel werkende arbeidsmarkt met voldoende goed inzetbaar personeel essentieel.

placeholder

Bereikbaarheid en mobiliteit

Met een schaalsprong OV in de Randstad, gerichte investeringen in het wegennet en slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen blijven Noord- en Zuid-Holland bereikbaar.

placeholder

Brede welvaart, klimaat en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap met als doel een duurzame, inclusieve samenleving waarin innovatie en economische groei wordt gestimuleerd.