Juist nú sluit je aan!

Lid worden bij VNO-NCW West betekent aansluiten bij een invloedrijk netwerk. Wij vertegenwoordigen diverse bedrijfstakken in Noord- en Zuid-Holland en zetten ons in voor een optimaal ondernemingsklimaat. We spreken op lokaal, provinciaal en landelijk niveau met overheidsbestuurders om te zorgen dat het beleid goed aansluit bij wat onze leden nodig hebben. Leden ontmoeten elkaar op netwerkbijeenkomsten die we on- en offline organiseren.

Met tien regionale netwerken is er altijd een netwerk dichtbij. Het netwerk brengt bijna 10.000 ondernemingen samen. Van directeur-eigenaar tot bestuursvoorzitter.
Daarnaast zijn er doelgroepnetwerken voor specifieke thema’s die aansluiten op de uiteenlopende interesses van de leden.
In deze netwerken organiseren we bijeenkomsten en ontmoetingen voor ondernemers en stakeholders. Hier wordt o.a. kennis en ervaring gedeeld.

In de coronatijd staan de leden elkaar bij. Met creativiteit en daadkracht zetten ondernemers de schouders onder het overeind houden van bedrijven, om straks, als het virus is uitgebannen, zo snel mogelijk te herstellen en een duurzame wederopbouw van Nederland ter hand te nemen.
In de belangenbehartiging zetten we ons dag en nacht in voor goede pakketten aan steunmaatregelen.
Meer informatie over corona en VNO-NCW West.

Maak kennis met onze vereniging
Stuur een mail naar info@vno-ncwwest.nl of vul het aanmeldformulier in.

 

Samenwerking
VNO-NCW West werkt samen met vrijwel alle lokale ondernemersorganisaties. Op deze manier kunnen we met één krachtige stem van het bedrijfsleven de ondernemersbelangen behartigen. Daarnaast trekken we met andere regionale partijen samen op in projecten die het ondernemingsklimaat verbeteren. Denk aan ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen en arbeidsmarktorganisaties.