Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  

Skip Navigation LinksStart

Mobiliteit faciliteren

VNO-NCW West lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Lobbynieuws
Investeer in infrastructuur

​Om de infrastructuur in Westland toekomstbestendig te houden zijn investeringen nodig. Dit stellen Evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Royal FloraHolland en VNO-NCW West vandaag in een brief aan de provinciale politieke partijen. 

lees meer
Donderdag 28 Maart 2019

​Om de infrastructuur in Westland toekomstbestendig te houden zijn investeringen nodig. Dit stellen Evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Royal FloraHolland en VNO-NCW West vandaag in een brief aan de provinciale politieke partijen.

Veilingroute (N222)
Dagelijks rijden duizenden voertuigen in Westland om naar het werk te gaan of om goederen op te halen en af te leveren. Grote stromen van onder andere bloemen, planten en groenten gaan vanuit Westland over de Veilingroute (N222) naar het achterland, luchthaven Schiphol of de Rotterdamse Haven. Deze economische levensader is daarmee van groot belang voor Zuid-Holland. Een toekomstbestendige en verkeersveilige route met 2x2 rijstroken is daarom onontbeerlijk.

Groeiende economie en mobiliteit
Volgens de groeicijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek groeide de economie in de regio Westland en Delft met 3,2% in 2017. Dit heeft ook gevolgen voor de mobiliteit in de regio. Tegelijkertijd is door Westland in Cijfers berekend dat er meer bedrijven worden opgericht dan er worden opgeheven in de regio. De verwachting is dat door de groeiende economie deze cijfers zeker niet zullen afnemen en dit dus leidt tot een verdere groei van mobiliteit.

Integrale aanpak
Om Westland ook in de toekomst bereikbaar en verkeersveilig te houden is het nodig om in het gehele gebied de aansluitingen, kruispunten en rotondes te onderzoeken en aan te pakken. In een integrale gebiedsaanpak past volgens ons ook het toepassen van slimme verkeersmanagementsystemen, zoals ‘talking logistics’ om de doorstroming op korte termijn te verbeteren en CO2-uitstoot te besparen. We hebben daarnaast grote waardering voor de wijze waarop de provincie Zuid-Holland de N211 heeft opgewaardeerd. De eerste CO-2 negatieve weg van Nederland. Mogelijk kan dit op eenzelfde manier worden aangepakt, waardoor een toekomstbestendige Green Gateway naar Greenport Westland ontstaat. ​

Lees de brief​ van Evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Royal FloraHolland en VNO-NCW West aan de provincie Zuid-Holland.

Lobbynieuws
'Groot denken, klein doen'

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

lees meer
Dinsdag 26 Maart 2019

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

Tekst: Pieter van der Meulen

"We hebben het gevoel dat we echt iets beethebben," zegt Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker  'Connected Transport Corridors' bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een aantal pilots. De succesvolle pilots gaan we nu uitrollen in de praktijk, onder meer op het traject Transport Maasvlakte, Greenport West-Holland, Moerdijk en tussen Aalsmeer en Naaldwijk. "Maar om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen is nauwe samenwerking nodig tussen partijen die traditioneel weinig met elkaar samenwerken."

Wat is Connected Transport?
Bij Connected Transport wordt data uitgewisseld tussen wegbeheerders, logistieke bedrijven en vrachtwagens om zo de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport te verbeteren. Wegbeheerders stellen hun informatie over milieuzones, truckparkings, maximum snelheden en hoogtebeperkingen centraal beschikbaar, zodat planners hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van de ritten. Vrachtwagens kunnen het systeem laten weten hoe laat ze vertrekken en wat hun route is. De chauffeur krijgt dan verkeersinformatie en-advies op maat, en waar mogelijk zelfs prioriteit bij verkeerslichten. Daarnaast worden vrachtwagens aan elkaar gekoppeld zodat zij in een konvooi kunnen rijden. Door de efficiëntere planning, het rijden in konvooi, de verkeersadviezen en de prioriteit te combineren kunnen de vrachtwagens soepen doorrijden. Dat verbetert de doorstroming en het vermindert de CO2-uitstoot.

Talking Logistics
"De plannen rondom Connected Transport slaan aan, zowel bij ondernemers als bij overheden" aldus De Bruijn. "Tijdens de Experience Week Connected Transport in oktober 2018 zijn tests gedaan met de moderne technologieën op het gebied van data-uitwisseling en hebben Rijk, regionale overheden, logistieke partners en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. Een aantal partijen moet nu hun nek uitsteken, ook als we later dit jaar gaan uitrollen.” De initiatiefnemer is Talking Logistics, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en het bedrijfsleven, met als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. Daar zijn de Connected Transport Corridors een uitstekend voorbeeld van. De Bruijn vervolgt: “Iedereen ziet de toenemende verkeersproblematiek, Connected Transport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossing. Maar in eerste instantie kijken we op kleine schaal en in de praktijk wat daadwerkelijk de mogelijkheden zijn.”

Wederkerigheid
"We proberen voor alle betrokken partijen meerwaarde te bieden. We zoeken betrokken verladers en vervoerders die in de schoonste vrachtwagens rijden. Deze participanten delen concurrentie-ongevoelige data: moment van vertrek, route en plaats van bestemming,. Met deze data kunnen vervoersstromen in kaart worden gebracht. Daar stellen we tegenover dat de vervoerders voordelen krijgen, zoals een teller die laat zien hoe lang het verkeerslicht nog op groen staat, waarschuwingen voor files en incidenten en waar mogelijk voorrang  bij stoplichten. Dat onderzoeken we nu op haalbaarheid. Daarmee krijgen logistieke bedrijven een beter voorspelbare en betrouwbaardere reistijd. Het is dus volledig op basis van wederkerigheid. Op basis van deze eerste ervaringen  kan dit samenspel veel opleveren."

Overwinning
"Als je me drie jaar geleden had verteld dat we als bedrijven met de overheid om tafel zouden zitten om te praten over dit soort zaken, had ik je raar aangekeken. Maar het is ontzettend belangrijk dit te doen." Merijn van Zaal is directeur-eigenaar Van Zaal Transport en een van de marktpartijen die later dit jaar meedoet met de pilot op het traject Aalsmeer - Naaldwijk. "Ik vind het belangrijk dat je openstaat voor dit soort vernieuwing. Waarom zouden we als bedrijf niet meedoen? Op de trajecten waarop getest gaat worden, rijden ontzettend veel vrachtwagens. Als we deze bewegingen kunnen stroomlijnen door samen op te trekken, profiteert iedereen daarvan. Maar we hebben het wel over ingrijpende veranderingen, ik heb het idee dat er nog weleens te makkelijk over wordt gedacht. Op het gebied van data delen moet nog meer duidelijkheid komen. Om te beginnen met wat we precies moeten delen als bedrijven en met wie en wat er mee gebeurt. Vervolgens moeten de auto's uitgerust worden met apparatuur. Wie neemt de regie op het gebied van de planning? Kortom, er is nog veel onduidelijk, maar dat we met elkaar in gesprek zijn is al een grote overwinning. Van daaruit gaan we nu verder. Het is goed om in deze fase op kleine schaal te starten, maar op termijn kan iedereen aanschuiven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk."

Lees meer over Talking Logistics
Lees meer over Experience Week Connected Transport
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West

Lobbynieuws
Impuls voor A12-corridor

​Provincie, gemeenten en marktpartijen gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst. "Een commitment voor krachtige samenwerking in plaats van concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen,” zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West.

lees meer
Maandag 4 Maart 2019

​Provincie, gemeenten en marktpartijen gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst. "Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen,” zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West.

Op 4 maart zetten de twaalf deelnemende partijen hun handtekening onder deze overeenkomst: gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland, wethouders van de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, Bert Mooren, directeur VNO-NCW West en vertegenwoordigers van zes bedrijven. De samenwerking heeft als doel de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag te versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Partijen werken samen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Ze stellen grote kavels beschikbaar, willen de bereikbaarheid verbeteren, bedrijventerreinen verduurzamen en zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten. 


 
Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, is blij met het resultaat: "Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. De economische kansen voor een logistieke hotspot van nationaal en internationaal niveau zijn groot. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland."

 
Kracht van de A12
“Met deze brede samenwerking willen wij de logistieke bedrijvigheid in de regio duurzaam, toekomstbestendig en concurrerend maken,” vult Adri Bom-Lemstra gedeputeerde Ruimte en Economie, aan. “Zo waarborgen wij de effectieve bevoorrading van de regio. Maar dat niet alleen: we willen op nationaal niveau concurrerend worden met andere logistieke regio’s. Wij streven ernaar om over drie jaar te behoren tot de top-5 van logistieke vestigingsregio’s in Nederland.” 
“Wij geloven sterk in de kracht van de A12-corridor, stelt Hylcke Okkinga, directeur Montea Nederland. “De grote hoeveelheid klanten en het grote arbeidspotentieel in deze regio maken deze locatie uitermate geschikt voor logistieke bedrijven die zich richten op de distributie in en vanuit de Randstad. De samenwerking verbindt vier op zichzelf staande bedrijventerreinen tot één geheel. Hiermee is het draagvlak voor structuurversterkende investeringen gerealiseerd en kunnen we de A12-corridor als één logistieke hotspot positioneren.” 

 
Infra-agenda
Uit onderzoek van bureau Stec blijkt dat er behoefte bestaat om de A12-corridor te ontwikkelen tot een moderne hotspot voor logistiek. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst committeren de twaalf partijen – en hun aantal groeit nog steeds – zich om drie jaar lang financieel en organisatorisch bij te dragen aan het realiseren en positioneren van de A12-corridor. Zij werken concreet aan een infra-agenda met onder andere de vestiging van een Holland Railterminal en goede ontsluiting woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen.  
Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.   

 
Lobbypunten