Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  

Skip Navigation LinksStart

Mobiliteit faciliteren

VNO-NCW West lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Lobbynieuws
Impuls voor A12-corridor

​Provincie, gemeenten en marktpartijen gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst. "Een commitment voor krachtige samenwerking in plaats van concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen,” zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West.

lees meer
Maandag 4 Maart 2019

​Provincie, gemeenten en marktpartijen gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst. "Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen,” zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West.

Op 4 maart zetten de twaalf deelnemende partijen hun handtekening onder deze overeenkomst: gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland, wethouders van de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, Bert Mooren, directeur VNO-NCW West en vertegenwoordigers van zes bedrijven. De samenwerking heeft als doel de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag te versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Partijen werken samen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Ze stellen grote kavels beschikbaar, willen de bereikbaarheid verbeteren, bedrijventerreinen verduurzamen en zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten. 


 
Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, is blij met het resultaat: "Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. De economische kansen voor een logistieke hotspot van nationaal en internationaal niveau zijn groot. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland."

 
Kracht van de A12
“Met deze brede samenwerking willen wij de logistieke bedrijvigheid in de regio duurzaam, toekomstbestendig en concurrerend maken,” vult Adri Bom-Lemstra gedeputeerde Ruimte en Economie, aan. “Zo waarborgen wij de effectieve bevoorrading van de regio. Maar dat niet alleen: we willen op nationaal niveau concurrerend worden met andere logistieke regio’s. Wij streven ernaar om over drie jaar te behoren tot de top-5 van logistieke vestigingsregio’s in Nederland.” 
“Wij geloven sterk in de kracht van de A12-corridor, stelt Hylcke Okkinga, directeur Montea Nederland. “De grote hoeveelheid klanten en het grote arbeidspotentieel in deze regio maken deze locatie uitermate geschikt voor logistieke bedrijven die zich richten op de distributie in en vanuit de Randstad. De samenwerking verbindt vier op zichzelf staande bedrijventerreinen tot één geheel. Hiermee is het draagvlak voor structuurversterkende investeringen gerealiseerd en kunnen we de A12-corridor als één logistieke hotspot positioneren.” 

 
Infra-agenda
Uit onderzoek van bureau Stec blijkt dat er behoefte bestaat om de A12-corridor te ontwikkelen tot een moderne hotspot voor logistiek. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst committeren de twaalf partijen – en hun aantal groeit nog steeds – zich om drie jaar lang financieel en organisatorisch bij te dragen aan het realiseren en positioneren van de A12-corridor. Zij werken concreet aan een infra-agenda met onder andere de vestiging van een Holland Railterminal en goede ontsluiting woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen.  
Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.   

 
Lobbynieuws
Coalitie tegen verkeerschaos

​VNO-NCW West sluit zich aan bij de Koningstunnel Coalitie. De Haagse tunnel bij Centraal Station is dringend toe aan renovatie en is vanaf 1 maart voor zeven maanden gesloten. Om de verkeerschaos te beperken en weggebruikers goed te informeren, bundelen werkgevers de krachten.

lees meer
Dinsdag 22 Januari 2019

​VNO-NCW West sluit zich aan bij de Koningstunnel Coalitie. De Haagse tunnel bij Centraal Station is dringend toe aan renovatie en is vanaf 1 maart voor zeven maanden gesloten. Om de verkeerschaos te beperken en weggebruikers goed te informeren, bundelen werkgevers de krachten.

Sinds 2000 is de Koningstunnel in gebruik en is inmiddels behoorlijk verouderd. Per 1 mei 2019 worden nieuwe eisen gesteld wat betreft brandveiligheid en beveiliging. Voor de Koningstunnel betekent dit dat er slagbomen moeten komen, een omroepinstallatie moet worden gebouwd en dat er meer camera’s moeten worden opgehangen. Ook de bestaande installaties zijn toe aan vervanging.

Verkeerswethouder Robert van Asten wil het ‘in een keer goed aanpakken’. Vandaar de sluiting voor maar liefst zeven maanden vanaf 1 maart. Dat betekent dat 20.000 bestuurders die dagelijks gebruik maken van de Koningstunnel een alternatief nodig hebben. De gemeente verzorgt omleidingsroutes maar zet ook in op een plan om de verkeersdrukte op de overige wegen te verminderen. Kunnen mensen bijvoorbeeld ook op een andere manier naar hun werk?

Om de verwachte verkeersproblematiek tot een minimum te beperken doet de gemeente een beroep op werkgevers. Zij kunnen zich aansluiten bij de Koningstunnel Coalitie. Deze coalitie probeert hun werknemers alternatieven, zoals een gratis elektrische fiets, aan te bieden. Daarnaast kan gezamenlijke communicatie en informatievoorziening een groot verschil maken.

​​De Koningstunnel Coalitie is een samenwerking van verschillende Haagse bedrijven, overheden en ondernemersverenigingen. Aangesloten bij de coalitie zijn: Bedrijvenvereniging BLF (Binckhorst, Laakhaven en Fruitweg), Fokker Terminal, Bureau Binnenstad Den Haag, VNO-NCW Den Haag, MKB Den Haag, gemeente Den Haag, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.

Lees hier alles over de Koningstunnel Coalitie

Lobbynieuws
Meer en betere truck parkeer- plaatsen

​Zorg voor een structurele oplossing bij de aanpak van het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens aan de belangrijkste verkeersaders. Tijdens een werkbezoek is dit statement door onder meer VNO-NCW West aangeboden aan lokale en regionale bestuurders.  

lees meer
Vrijdag 14 September 2018

​Op woensdag 5 september vond een werkbezoek plaats in Oost-Brabant met als onderwerp: Samen op weg naar meer en betere truckparkeerplaatsen. De deelnemers bezochten onder andere de gemeente Meierijstad, bedrijventerreinen in Helmond en een truckparking in Asten.

Bij de start van het werkbezoek bood VNO-NCW Brabant Zeeland, mede namens VNO-NCW West, VNO-NCW Midden en LWV, samen met TLN en evofenedex een statement aan namens het gezamenlijk bedrijfsleven. Hierin onderschrijven we de wens van het bedrijfsleven met de overheid samen te werken voor een structurele oplossing bij de aanpak van het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s aan de belangrijkste verkeersaders. Zowel het statement als het werkbezoek zijn het resultaat van de goede samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland, de provincie Noord-Brabant, TLN en evofenedex.

Het statement werd aangeboden aan een aantal lokale en regionale bestuurders: de gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland; de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland; ​de directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Lobbypunten