Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  

Skip Navigation LinksStart

Mobiliteit faciliteren

VNO-NCW West lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Lobbynieuws
Steun voor Deltaplan Mobiliteit

​VNO-NCW West steunt het vandaag gepubliceerde Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie. Met dit plan kan een verkeersinfarct in de Randstad voorkomen worden.

lees meer
Woensdag 12 Juni 2019

“VNO-NCW West is blij met het vandaag gepubliceerde Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie. Het plan overtuigt ons van de urgentie tot actie over te gaan om de toenemende mobiliteitsproblematiek het hoofd te bieden”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West. Ook waardeert hij het Deltaplan omdat het een breed plan is met een samenhangend investeringsprogramma.

VNO-NCW West hamert al geruime tijd op de noodzaak van oplossingen voor de enorme verkeersgroei en de verstedelijkingsopgave met honderdduizenden woningen in het westen van het land. Als het kabinet niet snel besluit tot omvangrijke investeringen in vooral openbaar vervoer en lightrail, wacht ons een verkeersinfarct. Het mobiliteitsnetwerk in de Randstad kraakt nu al aan alle kanten. Zonder actie zal de bereikbaarheid van bedrijven en het economisch vestigingsklimaat drastisch verslechteren. Het verder verstedelijken van de regio’s Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kan gewoonweg niet zonder extra middelen voor mobiliteit.

De uitvoering van het Deltaplan zal grote investeringen vragen, maar het maatschappelijk rendement ervan zal groot zijn. De agenda omvat belangrijke projecten in het werkgebied van VNO-NCW West. De belangrijkste zijn:

  • hoogwaardige ov-verbinding Rotterdam Zuid – Rotterdam Noord, 
  • extra oeververbinding Rotterdam, 
  • railterminal goederenvervoer Bleiswijk, 
  • nieuwe lightrailverbinding tussen Den Haag, Binckhorst en Voorburg, 
  • opwaarderen spoorverbinding Den Haag-Rotterdam-Dordrecht,
  • doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, 
  • aanleg verbindingsweg A8-A9
  • sluiten metroring Sloterdijk-Amsterdam Centraal,  
  • oplossen van bestaande knelpunten, waaronder stations Amsterdam Zuid, Schiphol en Amsterdam Centraal, de Duinpolderweg, de A1 en de Veilingroute in het Westland

Mooren: “VNO-NCW West wil met haar leden een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Deltaplan. De werkgeversvereniging lobbyt in Noord- en Zuid-Holland voor mobiliteitsprojecten. Daarnaast zet zij zich met de mobiliteitsnetwerken in Haaglanden/Rijnland en in de Amsterdamse en de Rotterdamse regio in voor het mobiliseren van werkgevers en werknemers voor duurzame mobiliteit.”​

Video en integrale tekst Deltaplan vind je op www.mobiliteitsalliantie.nl

Standpunten van VNO-NCW West over mobiliteit en bereikbaarheid: www.vno-ncwwest.nl/lobbywijs

Mobiliteitsnetwerken VNO-NCW West: www.vno-ncwwest.nl/mobiliteit

Lobbynieuws
Ambitieuze mobiliteits transitie nodig

​Niets doen is geen optie. Dat is de boodschap van Corina Holla aan de verkeerswethouder van Den Haag die voorziet dat de stad onbereikbaar wordt.

lees meer
Vrijdag 17 Mei 2019

​Wethouder Robert van Asten van Verkeer verwacht een verkeersinfarct dat de leefbaarheid in de stad ernstig zal aantasten. Daarom heeft hij aan organisaties zoals VNO-NCW Den Haag en ANWB gevraagd hun visie te geven op de bereikbaarheid van groot Den Haag in de toekomst.

Zo komen er dankzij de groei van de stad met pakweg 100.000 inwoners tot 2040 bij ongewijzigd beleid zo’n 46.000 auto’s bij. Het aantal files en de reistijd zal dan met 30 procent toenemen. Willen we al die extra auto’s ook een parkeerplek geven, dan kost dat ruim 500.000 vierkante meter aan ruimte. Oftewel het equivalent van honderd voetbalvelden. Ondergrondse parkeergarages kosten bij die omvang 2,3 miljard euro.

Corina Holla, voorzitter van VNO-NCW Den Haag deelt de zorg van de wethouder. Niets doen is geen optie, vindt ze. Investeren in alle vervoersmodaliteiten is noodzakelijk. Lees hier haar visie op de benodigde mobiliteitstransitie.

Lobbynieuws
Rijksweg A8-A9 onontkomelijk

​Een robuust wegennet met een A8-A9 is nodig om Noord-Holland bereikbaar, duurzaam en veilig te houden. Dit stellen Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Bouwend Nederland in een brief aan de Noord-Hollandse coalitie-onderhandelaars.

lees meer
Vrijdag 3 Mei 2019

​Een robuust wegennet met een A8-A9 is nodig om Noord-Holland bereikbaar, duurzaam en veilig te houden. Dit stellen Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Bouwend Nederland in een brief aan de Noord-Hollandse coalitie-onderhandelaars.
Lees meer

Lobbypunten