Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  

Skip Navigation LinksStart

Mobiliteit faciliteren

VNO-NCW West lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Lobbynieuws
Blij met Tweede Oever verbinding

​VNO-NCW West is blij dat provincie, MRDH, de gemeente en het ministerie I&W gisteren besloten hebben tot de aanleg van een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeers knelpunten op de Algeracorridor. 

lees meer
Woensdag 17 Juli 2019

Blij met investeringen in Tweede Oeververbinding en Algeracorridor, maar zorg voor ontbrekende 30 miljoen 

VNO-NCW West is blij dat de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteren besloten hebben tot de aanleg van een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeersknelpunten op de Algeracorridor. De gezamenlijke overheden moeten nu ook snel over de brug komen met de nog ontbrekende 30 miljoen euro voor de Algeracorridor.

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West: “Voor ondernemers, economische ontwikkeling en werkgelegenheid is een goede bereikbaarheid van zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard cruciaal. Economische groei en verstedelijking in het westen van het land gaan gepaard met een snelle toename van de mobiliteit. Om een verkeersinfarct te voorkomen pleit onze belangenvereniging al lange tijd voor forse investeringen in een robuust infrastructuurnet, zowel wegen als openbaar vervoer. In 2012 stond de Blankenburgtunnel als nieuwe Westelijke Oeververbinding hoog op onze wensenlijst. We zijn heel blij dat de overheid nu besloten heeft tot aanleg van een Tweede Oeververbinding, waarbij zij bovendien wil investeren in een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

Mooren vindt het jammer dat er in de afgelopen weken in de media discussie plaatsvond over de voor- en nadelen van twee varianten voor de oeververbinding. “De discussie had moeten gaan over het oplossen van de knelpunten en het ontlasten van beide corridors tussen Rotterdam en Rotterdam-Zuid en Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De verstedelijkingsopgave van Rotterdam en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard zijn twee niet met elkaar te vergelijken opgaven en moeten niet met elkaar concurreren.” VNO-NCW West is blij dat de overheid gekozen heeft voor een én-én oplossing.

“Het is nu zaak beide uitdagingen evenveel prioriteit te geven. Het
beschikbaar stellen van de nog benodigde 30 miljoen voor de financiering van de 90 miljoen die nodig is voor de Algeracorridor moet de volgende stap zijn om daadwerkelijk te laten zien dat het het ministerie en de regionale overheden menens is om tot een volwaardige oplossing voor zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard te komen", aldus Mooren.

Meer informatie: Bert Mooren​

Lobbynieuws
Smarter Mobility
Op 17 juni waren we te gast in de nieuwe flagshipstore van Mercedes Benz in Den Haag. Een inspirerende omgeving waar we te midden van een indrukwekkend wagenpark kennis hebben gedeeld over logistiek en de ontwikkelingen in de regio.
lees meer
Maandag 17 Juni 2019
Op 17 juni waren we te gast in de nieuwe flagshipstore van Mercedes Benz in Den Haag. Een inspirerende omgeving waar we te midden van een indrukwekkend wagenpark kennis hebben gedeeld over logistiek en de ontwikkelingen in de regio.

 

Na een introductie over de locatie van gastheer Jeroen van der Heiden worden 3 nieuwe partners voorgesteld.
- Benita van Wegen, voorzitter van de RVOZ (Raad van Ondernemers Zoetermeer). Zijn als vereniging aangehaakt zodat de achterban goed geïnformeerd wordt en gemotiveerd wordt in actie te komen voor een beter bereikbar stad en regio.
- Iwan Blokker van LessGo; Gaat starten met een logistieke hub in Alphen aan de Rijn om van hieruit emissieloos bedrijven te kunnen beleveren in en rond de stad. Is aangehaakt omdat hij graag meer partners betrekt bij duurzame logistieke oplossingen en efficiency.
- Jaap Venema van Stichting Promotie Hoornwijck. Hoornwijck wil samen met ons optrekken in de kwestie van de parkeerdruk, drukte in spitsen op het terrein maar ook profilering van het gebied als mobiliteitshub en de ontwikkeling van de zogenaamde N-Kavel die vrijkomt na oplevering van de Rotterdamse baan.

Ook een nieuwe ambassadeur wordt voorgesteld. Michiel van Veen, directeur logistiek van Royal Lemkes, koploper en innovator als het gaat om duurzaamheid. Als logistiek ambassadeur gaat hij samen met het team van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland het belang van de eigen inzet van ondernemers verder uitdragen.
Als organisatie zijn ze in allerlei opzichten bezig met duurzaamheid, stimuleren het gebruik van fiets voor woon-werkverkeer, hebben zoveel zonnepanelen dat ze een eigen energiemaatschappij zijn begonnen en zijn samen met BH&R aan de slag met de optimalisatie van de eigen logistieke processen én die van hun leveranciers. Minder kilometers, vollere vrachtwagens en minder emissie.
Royal Lemkes is daarnaast ook actief betrokken bij het project connected transport.

De bijeenkomst gaat verder met een inspirerende presentatie van Christiaan van der Ent, CEO van de Van der Ent Group. Christiaan is de vierde generatie in dit in 1922 opgerichte familiebedrijf. Ze hebben vestigingen in Rotterdam, Spijkenisse en Den Haag en zijn toonaangevende partner voor nationale en internationale verhuizingen, warehousing en logistiek. Als vervoerder van Ikea heeft hij bijgedragen aan de optimalisatie van het gehele proces van bestelling in winkel of webshop van Ikea tot levering bij de klant.
Die case die hij deelt is dat de consument niet vraagt om levering op elk willekeurig moment. Zo geeft hij een voorbeeld van iemand die aan een chauffeur vroeg: “waarom levert u nog om half elf ’s avonds?”. Het antwoord was simpel: “omdat u ons dat heeft gevraagd.”
Van der Ent heeft laten zien dat minder tijdslots voor levering heel veel efficiency oplevert in bespaarde tijd, brandstof en kosten, zonder dat de klanttevredenheid in het gedrang komt. Een mooi voorbeeld van wat procesgericht denken op kan leveren!

De keynote van de bijeenkomst is voor Ambassadeur & Sales product trainer Mercedes-Benz Alex Hazeleger. Hij neemt de aanwezigen mee in de visie van Daimler op de mobiliteit van de toekomst. Die visie is CASE: Connected, Autonomous, Shared&Services, Electric.
Zijn presentatie voert mee vanaf de start van de eerste Benz naar de auto van de toekomst en een samenwerking met BMW rond carsharing. Iets om over na te praten.

Voordat de bijeenkomst wordt afgesloten met het afscheid van Astrid Homan als Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, wordt nog kort stilgestaan bij de acties en bijeenkomsten. Mooie nieuwe acties zijn vrachtfietsactie, de nieuwe editie van de OV probeerpas, een het deelauto aanbod in samenwerking met Amber.

Fotoreportage

Lobbynieuws
Steun voor Deltaplan Mobiliteit

​VNO-NCW West steunt het vandaag gepubliceerde Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie. Met dit plan kan een verkeersinfarct in de Randstad voorkomen worden.

lees meer
Woensdag 12 Juni 2019

“VNO-NCW West is blij met het vandaag gepubliceerde Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie. Het plan overtuigt ons van de urgentie tot actie over te gaan om de toenemende mobiliteitsproblematiek het hoofd te bieden”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West. Ook waardeert hij het Deltaplan omdat het een breed plan is met een samenhangend investeringsprogramma.

VNO-NCW West hamert al geruime tijd op de noodzaak van oplossingen voor de enorme verkeersgroei en de verstedelijkingsopgave met honderdduizenden woningen in het westen van het land. Als het kabinet niet snel besluit tot omvangrijke investeringen in vooral openbaar vervoer en lightrail, wacht ons een verkeersinfarct. Het mobiliteitsnetwerk in de Randstad kraakt nu al aan alle kanten. Zonder actie zal de bereikbaarheid van bedrijven en het economisch vestigingsklimaat drastisch verslechteren. Het verder verstedelijken van de regio’s Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kan gewoonweg niet zonder extra middelen voor mobiliteit.

De uitvoering van het Deltaplan zal grote investeringen vragen, maar het maatschappelijk rendement ervan zal groot zijn. De agenda omvat belangrijke projecten in het werkgebied van VNO-NCW West. De belangrijkste zijn:

  • hoogwaardige ov-verbinding Rotterdam Zuid – Rotterdam Noord, 
  • extra oeververbinding Rotterdam, 
  • railterminal goederenvervoer Bleiswijk, 
  • nieuwe lightrailverbinding tussen Den Haag, Binckhorst en Voorburg, 
  • opwaarderen spoorverbinding Den Haag-Rotterdam-Dordrecht,
  • doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, 
  • aanleg verbindingsweg A8-A9
  • sluiten metroring Sloterdijk-Amsterdam Centraal,  
  • oplossen van bestaande knelpunten, waaronder stations Amsterdam Zuid, Schiphol en Amsterdam Centraal, de Duinpolderweg, de A1 en de Veilingroute in het Westland

Mooren: “VNO-NCW West wil met haar leden een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Deltaplan. De werkgeversvereniging lobbyt in Noord- en Zuid-Holland voor mobiliteitsprojecten. Daarnaast zet zij zich met de mobiliteitsnetwerken in Haaglanden/Rijnland en in de Amsterdamse en de Rotterdamse regio in voor het mobiliseren van werkgevers en werknemers voor duurzame mobiliteit.”​

Video en integrale tekst Deltaplan vind je op www.mobiliteitsalliantie.nl

Standpunten van VNO-NCW West over mobiliteit en bereikbaarheid: www.vno-ncwwest.nl/lobbywijs

Mobiliteitsnetwerken VNO-NCW West: www.vno-ncwwest.nl/mobiliteit

Lobbypunten