Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  

Skip Navigation LinksStart

Mobiliteit faciliteren

VNO-NCW West lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Lobbynieuws
Connected Transport Corridor van start

​De Connected Transport Corridor Groot-Rotterdam gaat op 12 december 2019 officieel van start in de provincie Zuid-Holland. 

lees meer
Vrijdag 13 December 2019

De Connected Transport Corridor Groot-Rotterdam gaat op 12 december 2019 officieel van start in de provincie Zuid-Holland. Deelnemende vervoerders zijn voorzien van connected technologie, die communicatie mogelijk maakt met intelligente verkeerslichten. Daarnaast zullen vrachtwagens als konvooi worden ingepland en op ruime en veilige volgafstand achter elkaar rijden. Deze aanpak moet huidige en toekomstige verkeersknelpunten in het veilinggebied ontlasten. 

Intelligente verkeerslichten
De Corridor in Zuid-Holland omvat tien routes over de wegen in het Westland, het Oostland en het Waal-Eemhaven gebied, met in totaal 35 intelligente verkeerslichten. Tijdens de kick-off op 12 december worden de eerste 3 in gebruik genomen.

Het intelligente verkeerslicht detecteert het aankomende verkeer en geeft het konvooi van vrachtwagens prioriteit. De chauffeurs krijgen via hun boardcomputer of telefoon melding over de adviessnelheid om groen licht te krijgen en ontvangen daarnaast op maat informatie over files, wegwerkzaamheden en maximumsnelheid. Deze vorm van informatie-uitwisseling is mogelijk door nieuwe software en geïntegreerde overheidsdata in logistieke systemen.

Opschalen dankzij samenwerking
De provincie Zuid-Holland werkt voor deze aanpak samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse regionale partners, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, VNO-NCW West en Greenport West-Holland en regionale wegbeheerders en ondernemers.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Samen met betrokken partijen zetten wij met de Connected Transport Corridor een belangrijke stap om de doorstroming op onze drukke logistieke wegen te verbeteren. Het transport wordt efficiënter en duurzamer. Doordat vrachtwagens minder remmen en optrekken, vermindert het brandstofgebruik aanzienlijk. Dat levert een forse kostenbesparing op voor de logistieke sector en de CO2-uitstoot neemt flink af.”

Als onderdeel van het landelijke programma Connected Transport Corridors realiseren de regio’s Amsterdam, Zeeland en Zuid-Nederland vergelijkbare oplossingen. Door deze landelijke insteek kunnen chauffeurs in de toekomst op de gehele route gebruikmaken van de voordelen van de Connected Transport Corridor.

Ervaring chauffeurs meegenomen
Chauffeurs spelen een essentiële rol bij het connected rijden. Eric de Winter, directeur van De Winter Logistics: “Als sector zijn wij van begin af aan betrokken bij de plannen. In eerdere pilots, zoals de Experience Week Connected Transport, is de ervaring van de chauffeurs onderzocht. Zij gaven aan meer comfort en rust te ervaren doordat ze beter geïnformeerd worden. Binnen de Connected Transport Corridors worden die ervaringen nu blijvend gerealiseerd.”​​

Lobbynieuws
Konvooien krijgen groene golf

​De Connected Transport Corridor Groot Rotterdam wordt op 12 december in gebruik genomen in de provincie Zuid-Holland. Op deze corridor gaan vrachtwagens van deelnemende vervoerders in konvooi rijden.

lees meer
Dinsdag 10 December 2019

​De Connected Transport Corridor Groot Rotterdam wordt op 12 december in gebruik genomen in de provincie Zuid-Holland. Op deze corridor gaan vrachtwagens van deelnemende vervoerders in konvooi rijden. Speciale technologie in de vrachtwagens kan communiceren met nieuwe intelligente verkeerslichten langs de route. Daardoor geven de verkeerslichten groen licht als de konvooi eraan komt. De chauffeurs krijgen via hun boardcomputer of telefoon melding over de adviessnelheid om groen licht te krijgen en ontvangen daarnaast op maat informatie over files en wegwerkzaamheden. De Corridor in Zuid-Holland omvat tien routes over de wegen in het Westland, het Oostland en het Waal-Eemhaven gebied, met in totaal 35 intelligente verkeerslichten. De verwachting is dat verkeersknelpunten in het veilinggebied worden ontlast en het goederenvervoer goed kan doorstromen.

Als onderdeel van het landelijke programma Connected Transport Corridors realiseren de regio's Amsterdam, Zeeland en Zuid-Nederland vergelijkbare oplossingen. Door deze landelijke insteek kunnen chauffeurs in de toekomst op lange routes door het land doorrijden.

De provincie Zuid-Holland werkt voor deze aanpak samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse regionale partners, waaronder zoals VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Greenport.

Lees hier het standpunt en meer informatie​ van VNO-NCW West over Connected Transport. 

Lobbynieuws
Blij met Tweede Oever verbinding

​VNO-NCW West is blij dat provincie, MRDH, de gemeente en het ministerie I&W gisteren besloten hebben tot de aanleg van een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeers knelpunten op de Algeracorridor. 

lees meer
Woensdag 17 Juli 2019

Blij met investeringen in Tweede Oeververbinding en Algeracorridor, maar zorg voor ontbrekende 30 miljoen 

VNO-NCW West is blij dat de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteren besloten hebben tot de aanleg van een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeersknelpunten op de Algeracorridor. De gezamenlijke overheden moeten nu ook snel over de brug komen met de nog ontbrekende 30 miljoen euro voor de Algeracorridor.

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West: “Voor ondernemers, economische ontwikkeling en werkgelegenheid is een goede bereikbaarheid van zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard cruciaal. Economische groei en verstedelijking in het westen van het land gaan gepaard met een snelle toename van de mobiliteit. Om een verkeersinfarct te voorkomen pleit onze belangenvereniging al lange tijd voor forse investeringen in een robuust infrastructuurnet, zowel wegen als openbaar vervoer. In 2012 stond de Blankenburgtunnel als nieuwe Westelijke Oeververbinding hoog op onze wensenlijst. We zijn heel blij dat de overheid nu besloten heeft tot aanleg van een Tweede Oeververbinding, waarbij zij bovendien wil investeren in een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

Mooren vindt het jammer dat er in de afgelopen weken in de media discussie plaatsvond over de voor- en nadelen van twee varianten voor de oeververbinding. “De discussie had moeten gaan over het oplossen van de knelpunten en het ontlasten van beide corridors tussen Rotterdam en Rotterdam-Zuid en Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De verstedelijkingsopgave van Rotterdam en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard zijn twee niet met elkaar te vergelijken opgaven en moeten niet met elkaar concurreren.” VNO-NCW West is blij dat de overheid gekozen heeft voor een én-én oplossing.

“Het is nu zaak beide uitdagingen evenveel prioriteit te geven. Het
beschikbaar stellen van de nog benodigde 30 miljoen voor de financiering van de 90 miljoen die nodig is voor de Algeracorridor moet de volgende stap zijn om daadwerkelijk te laten zien dat het het ministerie en de regionale overheden menens is om tot een volwaardige oplossing voor zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard te komen", aldus Mooren.

Meer informatie: Bert Mooren​

Lobbypunten