Rotterdam The Hague Airport

De vraag van ondernemers uit de regio naar meer vliegverkeer neemt de laatste jaren toe. Het bedrijfsleven in de Zuidelijke Randstad is gebaat bij verdere ontwikkeling van deze regionale luchthaven.

Rotterdam the Hague Airport maakt onderdeel uit van het nationale luchthavennetwerk.  Voor de Zuidelijke Randstad zorgt deze luchthaven voor een goede bereikbaarheid hetgeen metropolen nodig hebben voor hun ontwikkeling. Deze ontwikkeling gaat gepaard met oog voor de economie én de leefomgeving. Naast bereikbaarheid via de weg en het openbaar vervoer is de luchthaven ook een onderscheidende vestigingsklimaatfactor. Uitbreiding van het aantal bestemmingen past daarin. Voor het helikopterverkeer moet een alternatieve locatie gevonden worden. Rotterdam the Hague Innovation Airport verbindt innovaties, onderwijs en ondernemerschap. Zij stimuleren verduurzaming van de luchtvaart via opschaling van innovaties zoals synthetische kerosine en elektrificering.
De ontwikkeling van de luchthaven draagt bij aan

  • de economische ontwikkelingen van de Zuidelijke Randstad
  • werkgelegenheid en leer-werkplekken op de luchthaven én in de regio
  • innovaties in de luchtvaart d.m.v. Rotterdam the Hague Innovation Airport

No Results found.