Schiphol

Schiphol is een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. De belangrijkste luchthaven van het land faciliteert verbindingen met de rest van de wereld, is een grote bron van werkgelegenheid en draagt bij aan onze welvaart.

Zorg voor gecontroleerde, gematigde groei van Schiphol. Op basis van de concept-MER (Milieueffectrapportage) heeft de Omgevingsraad Schiphol, waarin ook VNO-NCW West is vertegenwoordigd, een advies geformuleerd aan minister Cora van Nieuwenhuizen voor de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. Voor economie en samenleving is het goed dat draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van Schiphol bij alle belanghebbenden. Daarom hecht VNO-NCW West veel waarde aan het overleg dat de komende tijd binnen de Omgevingsraad Schiphol plaatsvindt.
Voor de ontwikkeling van Schiphol is het belangrijk dat:
  • investeringen op korte termijn in de bereikbaarheid van Schiphol worden gedaan, met prioriteit voor doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol;
  • geen woningen binnen de geluidscontouren van de luchthaven worden gebouwd.

No Results found.