Schiphol

Schiphol is een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. De belangrijkste luchthaven van het land faciliteert verbindingen met de rest van de wereld, is een grote bron van werkgelegenheid en draagt bij aan onze welvaart.

– Voor VNO-NCW West is krimp geen doel op zich. Het gaat ons om het reduceren van de geluidsoverlast en uitstoot voor de omwonenden van de luchthavens. Hierbij moet naar alle voorgestelde maatregelen gekeken worden, dus niet enkel naar de krimpmaatregel. We moeten kijken naar een kwalitatieve verbetering van de luchthaven, in plaats van alleen te focussen op een kwantitatieve vermindering. Schonere en stillere vliegtuigen zullen op termijn de overlast voor de omgeving sterk verminderen, waardoor er ook weer ruimte is om te groeien.

– Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor het vestigingsklimaat, dit geldt voor ons land maar ook voor de regio. De combinatie van Schiphol en KLM maar ook regionale luchthavens verbinden ons direct met bijna alle belangrijke economische centra van de wereld, het wereldwijde netwerk is daarom cruciaal voor het vestigingsklimaat. Voor veel internationale bedrijven is Schiphol een reden om zich te vestigen aan de Zuidas en directe regio. Onzekerheid rondom de hub-functie is daarom niet bevorderlijk bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. Voor de korte afstanden zijn wij overigens voorstander van snelle internationale treinverbindingen.

– We willen daarnaast graag het belang van de luchtvracht uitlichten. Vluchten in de luchtvracht sector zijn goed voor 25% van de economische meerwaarde terwijl ze slechts 3% van de totale vluchten op Schiphol voor hun rekening nemen, de krimp zal hen onevenredig hard raken. Het zoveel mogelijk ontzien van deze sector zou onze voorkeur hebben.

– VNO-NCW West onderschrijft de klimaatdoelen en streeft naar een emissievrije toekomst. Wij vinden een verhoging van ticketprijzen acceptabel, bijvoorbeeld door een zwaardere belasting op kerosine of door investeringen in stillere en schonere technologieën door de sectorpartijen, mits deze verhoging proportioneel is. Een eventuele prijsstijging mag niet de hub-functie van Schiphol of RTHA belemmeren.

– Als er wordt gekeken naar maatregelen moet te allen tijde aan het uiteindelijke doel worden gedacht, in dit geval: het beperken van hinder in de leefomgeving. Een integrale oplossing is essentieel, dat wil zeggen dat we de meest efficiënte weg naar het doel moeten zoeken zonder andere belangen volledig uit het oog te verliezen.

– We zijn niet per definitie tegen een nachtsluiting van Schiphol, ook al levert dit problemen op voor ondernemers die afhankelijk zijn van tijdsgevoelige leveringen. Wij zijn altijd bereid tot het voeren van een constructieve dialoog, maar alleen als alle partijen de moeilijke gesprekken niet zullen vermijden. Verder benadrukken we dat lange-termijn-oplossingen gevonden moeten worden in innovatie. Innovatie die alleen door het bedrijfsleven kan worden ingezet. Er moeten ingewikkelde keuzes worden gemaakt, maar overkoepelende economische belangen mogen niet secundair zijn bij een integrale oplossing. Zodra dat gebeurt zal dit innovatie afremmen. Geef ruimte voor bedrijven en beperk haar zo min mogelijk.

No Results found.