Infrastructuur

Economische groei betekent groei van de mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Efficiënt vervoer is een essentiële voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een plezierige woon- en werkomgeving en een verantwoorde belasting van natuur en milieu. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan kiezen buitenlandse ondernemers een ander Europees land uit als vestigingsplaats, laten werknemers een baan verder van huis lopen en vervuilen uitlaatgassen onze lucht.

Naast grote investeringen in openbaar vervoer en slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen zijn gerichte investeringen in het wegennet hoognodig. In Noord- en Zuid-Holland zet VNO-NCW West zich al geruime tijd succesvol in om in het belang van ondernemers het wegennet te verbeteren. Hét voorbeeld van een succesvolle lobby is de aanleg van de ontbrekende schakel op de A4 tussen Delft en Schiedam, de zogenaamde A4 Midden-Delfland. Deze draagt sterk bij aan de bereikbaarheid tussen Schiphol en de rest van Nederland. De A4 loopt van Amsterdam via Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Bergen op Zoom naar de Belgische grens bij Zandvliet.  VNO-NCW West heeft 15 jaar intensief gelobbyd voor de A4 Midden-Delfland en is blij dat deze eindelijk in 2016 in gebruik is genomen.

Verbetering van infrastructuur vraagt om een totaalpakket aan oplossingen. Door zowel in te zetten op een schaalsprong openbaar vervoer in de Randstad, als op gerichte investeringen in het wegennet en slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen, blijft Nederland bereikbaar.

No Results found.