Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation Linksinfrastructuur

 
 

 

​VNO-NCW West lobbyt sinds haar bestaan voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van de mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie. Efficiënt vervoer is een essentiële voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een plezierige woon- en werkomgeving en een verantwoorde belasting van natuur en milieu. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan kiezen buitenlandse ondernemers een ander Europees land uit als vestigingsplaats, laten werknemers een baan verder van huis lopen en vervuilen uitlaatgassen onze lucht. Dáárom is ‘bereikbaarheid & mobiliteit’ een hoofdthema van VNO-NCW West.

De overheid investeert volop in het Nederlandse wegennet. En terecht. De bestaande wegen moeten dringend worden vernieuwd en verbreed. Ook moeten nieuwe verbindingen tussen wegen worden aangelegd. Toch richt VNO-NCW West zich niet eenzijdig op de aanleg van wegen. Zij is ervan overtuigd dat er meer nodig is om de files op te lossen: investeren in openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement.​

 

Meer informatie: Petra Tiel

Lobbypunten