Passenger Terminal Amsterdam

Zolang een goede alternatieve locatie voor Passenger Terminal Amsterdam ontbreekt, moet de aanleg van de brug over het IJ worden uitgesteld. Het is economisch van groot belang dat de PTA bereikbaar blijft voor grote cruiseschepen.

​​De geplande verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) moet gelijk tempo houden met de plannen voor een brug over het IJ. De PTA moet plaatsmaken voor een fiets- en voetgangersbrug over het IJ. Hierdoor wordt PTA onbereikbaar voor grote cruiseschepen.
Zolang een goede alternatieve locatie voor PTA ontbreekt, moet de aanleg van de brug worden uitgesteld, omdat:
  • Zonder alternatieve locatie wordt PTA de nek wordt omgedraaid,
  • Een aanvullend (regionaal) bereikbaarheidsplan nodig is voor cruisetoeristen die toch Amsterdam willen bezoeken;
  • Een tunnel in plaats van een brug een betere oplossing kan zijn voor het fiets- en voetgangersverkeer. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Een tunnel zal de cruiseschepen niet hinderen.
  • De cruisesector belangrijk is voor de Amsterdamse economie. ​

No Results found.