N201

De verkeersdrukte op de route N201 van Amstelhoek tot Hilversum neemt steeds verder toe onder meer door de blijvende ontwikkeling van Airport Schiphol en Logistics Park, Flora Holland en Greenpark Aalsmeer en de grote woningbouwopgave in de metropool Amsterdam.

Richt de N201 als volledig nieuwe 2×2 route in met aansluiting op de A27. Zorg voor een veilige scheiding van langzaam verkeer en fietsers met het autoverkeer en verbeter de leefbaarheid en omliggende natuur. De doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid binnen de regio komen steeds meer onder druk te staan.
Een nieuwe N201 is nodig vanwege:

  • de dagelijkse files op de route;
  • de hoognodige extra capaciteit op de ring van Amsterdam;
  • de diverse knelpunten in het wegennet van zowel Utrecht als Noord-Holland, zoals bijvoorbeeld de S-bocht Mijdrecht-Hofland, de aansluiting en doorsnijding van Vinkeveen en aansluiting op de A2;
  • het onvoldoende effect van OV-maatregelen en meer fietsverbindingen op de toenemende congestie;
  • het belang van de N201 in het grote infrastructurele netwerk binnen de regio. De N201 kan daardoor een interessante alternatieve route worden voor bijvoorbeeld de A1.

No Results found.