Duinpolderweg

Uitgebreide opwaardering van het wegennet van de Duin- en Bollenstreek is nodig om Noord-Holland bereikbaar te houden en ruimte te geven aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen.

Herzie het besluit over de Duinpolderweg. Opwaardering van alleen de (Nieuwe) Bennebroekerweg is volstrekt ontoereikend om de regio bereikbaar te houden. Een breed gedragen advies van het bedrijfsleven voor een uitgebreide aanpak – vertegenwoordigd door VNO-NCW West, evofenedex en TLN – werd in 2018 door zowel de provincie Noord-Holland als Zuid-Holland overgenomen. Maar nu heeft Noord-Holland eenzijdig en zonder nadere afstemming met het bedrijfsleven, toch gekozen voor een lokale aanpak. VNO-NCW West, evofenedex en TLN pleiten voor nieuwe gesprekken om te voorkomen dat de regio dichtslibt.
Het huidige besluit heeft tot gevolg dat:

  • de Duin- en Bollenstreek op slot wordt gegooid,
  • de bereikbaarheid in de hele regio Noord-Holland wordt verzwakt,
  • minder mogelijkheden voor efficiënt, veilig en duurzaam transport in de regio zijn,
  • nieuwe woonwijken onvoldoende worden ontsloten.

No Results found.