Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Noordwest-Holland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Noordwest- Holland

​In de kop van Noord-Holland streven de ondernemers van VNO-NCW naar een stevige positie van de regio in het nationaal economische beleid. Maar liefst vijf van de tien topsectoren zijn in Noordwest-Holland dominant aanwezig: water, life sciences, agrofood, tuinbouw en energie. Dat vraagt om forse investeringen in dit gebied.

Regionieuws
Steun Fonds Bestrijding Kinderarbeid

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

lees meer
Dinsdag 29 Januari 2019

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

Voor 2019 stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) nogmaals €5,5 miljoen beschikbaar om kinderarbeid in de productieketens van Nederlandse bedrijven uit te bannen. Nog steeds werken wereldwijd 152 miljoen kinderen op het land, in de mijnen, in steengroeven, naaiateliers of in de huishouding. Bovendien heeft Nederland zich gecommitteerd aan de internationale VN-doelen. Hierin staat beschreven dat in 2025 een definitief einde moet komen aan alle vormen van kinderarbeid. 

Oorzaken onderzoeken én aanpakken
FBK ondersteunt ondernemers die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen.

Ook verwacht het FBK dat ondernemers zelf maatregelen nemen in hun eigen onderneming. Zo kunnen bedrijven hun eigen inkoopprocedures tegen het licht houden. En ze kunnen samen met (toe)leveranciers ervoor zorgen dat werknemers een eerlijk en leefbaar loon ontvangen.

Brede samenwerking
Een belangrijke voorwaarde is dat ondernemers in dezelfde sector gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere partijen, zoals NGO’s, lokale bedrijven en andere partijen. Daarnaast wil FBK meer inzicht krijgen en kennis opdoen over mogelijke handelingsperspectieven. Vooral het delen en verspreiden van kennis is belangrijk. Het helpt ondernemers om van elkaar te leren. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van het nog altijd heersende taboe op kinderarbeid. 

Meer informatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van het FBK, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid.   ​

Regionieuws
WAB niet ideaal

​“De wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is voor een deel een verbetering, maar zeker nog niet ideaal”, zegt Kees Mosch (61) van Bejo Zaden.

lees meer
Woensdag 23 Januari 2019

‘De WAB is een verbetering, maar nog niet ideaal’

“De wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), zoals die nu wordt voorgesteld, is voor een deel een verbetering ten opzichte van de huidige wet Werk & Zekerheid, maar zeker nog niet ideaal”, zegt Kees Mosch (61). De manager HR, Legal & General Affairs is werkzaam voor het internationaal opererende familiebedrijf Bejo dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van groenterassen voor de vollegronds groenteteelt. Bejo is sterk afhankelijk van seizoensarbeid.

Door Tristan van Oorschot

Met name de langere proeftijd bij een vast contract en transitievergoedingen vanaf dag één van het arbeidscontract – twee nieuwe regels in het wetsvoorstel WAB - ziet Mosch niet zitten: “Het laatste wordt steeds meer een administratieve rompslomp en de langere proeftijd houdt een risico voor de werkgever in. Zeker bij een krapper wordende arbeidsmarkt zullen meer mensen tijdens hun proeftijd naar een andere werkgever kunnen overstappen.“ Een andere nieuwe regel pakt wel goed uit: de kortere onderbrekingsperiode na een serie van drie tijdelijke contracten. “Daar is goed mee te werken.”

Gecompliceerd
Aan de hand van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil het kabinet meer vaste contracten genereren op de arbeidsmarkt. Dit denkt de regering vooral te bereiken door ruimere proeftijd mogelijk te maken, WW-premies te verhogen en  transitievergoedingen direct bij het ingaan van het dienstverband op te laten bouwen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een gecompliceerde wetswijziging die ondernemers onnodig in de problemen kunnen brengen. VNO-NCW en ondernemers uit verschillende branches scharen zich daarom achter de campagne ‘Zo werkt het niet!’ tegen het huidige wetsvoorstel.

Bejo
De WAB zal zeker gevolgen krijgen bij Bejo, dat met circa 130 flexwerkers per jaar werkt. Het bedrijf is in 1978 tot stand gekomen uit een fusie van twee familiebedrijven. De familie Jong en de familie Beemsterboer besloten hun expertise bij elkaar te brengen. Met nieuwe veredelingstechnieken ontwikkelen zij groenterassen met eigenschappen die de markt vraagt. Een voorbeeld is een nieuw koolras dat resistent is tegen een bepaalde schimmelziekte of groenterassen die langer houdbaar blijven. Zo groeide Bejo uit tot een van de grotere zaadveredelaars van de wereld. Het bedrijf is in 30 landen gevestigd en heeft behalve de flexwerkers bijna 2000 vaste werknemers in dienst.

Zaai- en oogstseizoen
Bejo werkt met flexwerkers omdat er in het zaai- en oogstseizoen van maart tot november veel extra werk is. De nieuwe ketenregeling maakt het mogelijk per werknemer drie tijdelijke contracten in een periode van maximaal drie jaar aan te gaan. Hierna volgt een onderbrekingsperiode. Als de werknemer echter in deze periode voor dezelfde  werkgever weer gaat werken, ontstaat er direct een vast dienstverband.
In 2015 is in de wet Werk en Zekerheid de onderbrekingsperiode voor een flexwerker van drie naar zes maanden verlengd. Deze kan in de WAB worden verkort naar drie maanden als er sprake is van seizoensarbeid en als de werkgever negen maanden per jaar tijdelijk werk kan aanbieden. Bejo voldoet aan die voorwaarden. “Wij kunnen met deze wetswijzigingen prima uit de voeten”, aldus Mosch.

Transitievergoeding
De transitievergoeding vanaf werkdag één kan Mosch echter moeilijk begrijpen. “Een transitievergoeding vind ik begrijpelijk, maar dat deze vanaf dag één wordt opgebouwd is vreemd. Vaak snappen werknemers het zelf niet eens als zij na een contractbeëindiging, en dan met name na langdurige arbeidsongeschiktheid of als zij direct al ander werk hebben, nog een bedrag meekrijgen. Zij zien het echt als een cadeautje. Het heeft nagenoeg niets van doen met het doel van de transitievergoeding om de overstap naar ander werk soepeler te maken. De werkgever wordt onnodig op kosten gejaagd.”
Mosch wijst op flexwerkers die heel goed in hun vak zijn en het zelf fijn vinden om als flexwerker een tweede inkomen voor het gezin te verdienen. “Zij vragen zich ook af waarom er regels komen die hun inzet zou kunnen bemoeilijken.”

Vast contract
Ook over de mogelijkheid om de proeftijd van twee naar vijf maanden te verlengen bij een vast contract heeft hij zo zijn twijfels. Over de lengte van de proeftijd moeten werkgever en nieuwe werknemer een afspraak maken. Mosch licht zijn bezwaar toe: “In de eerste maanden van een dienstverband zijn we een werknemer aan het opleiden of aan het inwerken. Dit is een behoorlijke investering. Door de verlenging wordt het risico voor de werkgever hoog, aangezien een werknemer nog in de vijfde maand zomaar zou kunnen stoppen. Ik zal zo’n beding van vijf maanden niet snel in een arbeidscontract opnemen. Tel daarbij de administratieve rompslomp op en je begrijpt waarom ondernemers in actie komen.”
Bij Bejo zitten zeven mensen op de HR-afdeling en kunnen deze wijzigingen nog prima verwerken, maar Mosch kan goed begrijpen dat kleinere bedrijven door de bomen het bos niet meer zien.

Positief
Desalniettemin acht Mosch het onwaarschijnlijk dat Bejo door de WAB-activiteiten naar andere landen zal verplaatsen. Het is de arbeidsrust die hem in Nederland aanspreekt. Hij vindt dat Koolmees over het algemeen goed inspeelt op de arbeidsmarkt. De aanpassingen in het ontslagrecht als gevolg van de WAB vindt hij positief. De grond voor ontslag wordt ruimer. “Hierdoor zal de arbeidsmarkt soepeler gaan functioneren.”

Kijk voor de campagne op zowerkthetniet.nl

Bijgaande foto is een campagnefoto.

Regionieuws
'Bedrijven hard nodig bij SDG’s'

​“Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG’s. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten.” Minister Sigrid Kaag spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

lees meer
Vrijdag 11 Januari 2019

"Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG's. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten." Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

Tekst: Pieter van der Meulen

Het nieuwe jaar wordt voor ondernemend Nederland in Noord- en Zuid-Holland afgetrapt in de Malietoren in Den Haag. Al maandenlang prijken de SDG's aan de gevel van de toren en ook tijdens de receptie staan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal.

De VN heeft zeventien ontwikkelingsdoelen opgesteld om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030'. De SDG's zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Nederland heeft de ontwikkelingsdoelen ondertekend en ook VNO-NCW West wil met haar leden een belangrijke bijdrage doen.

"Als we alle doelstellingen van de Verenigde Naties willen halen, moeten we samenwerken," zegt Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. "Dit is een apart doel van de SDG's, nummer 17: samenwerking. Onze leden hebben de kennis en kunde in huis waarmee ze tot de top van de wereld behoren en een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van wereldvraagstukken."

Leidraad
"De SDG's hebben toepassing op Nederland, onze eigen samenleving, maar we kijken ook hoe Nederland in de wereld en de wereld in Nederland samen kunnen werken. We zijn geen eiland. Het is goed om daar elke dag van doordrongen te zijn. U, als ondernemer, weet dat als geen ander." Voor minister Kaag zijn de SDG's de leidraad in haar beleid. Het is een investering in het voorkomen van conflicten, maar de doelen bieden ook innovatieve kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe markten aan te boren. "Ik denk dat bedrijven ontzettend veel kunnen doen. Het is zichtbaar op elke handelsmissie, maar ik hoor het, zie het en proef het ook op veldbezoeken in landen waar een ondernemer niet meteen aan zal denken. Er is altijd een vraag naar de kennis uit Nederland. Er is in elke uithoek van de wereld een Nederlander geweest die heeft durven te investeren, is gaan werken en in veel gevallen is blijven werken."

"Er is geen duurzame economische ontwikkeling zonder die verankerd is in de SDG's," stelt minister Kaag. "Het is geen nieuwe theologie, geen dogma. Het is wetenschappelijk onderwezen dat het de opbouw van samenlevingen versneld wanneer je denkt aan alle doelstellingen. En bedrijven kunnen veel doen, eigenlijk doen jullie het al. Als u meer wilt doen, kunnen wij dat steunen met de juiste kennis, investeringen en de mogelijkheid om deuren te openen. We hebben met z'n allen een heel mooi investeringsraamwerk opgezet met een progressieve handelsagenda. De topsectoren staan daarin, maar ook ondersteuning voor het mkb. Belangrijk daarin is hoe we gezamenlijk circulair kunnen denken en ondernemen. 2019 is hopelijk het jaar waarin we echt gaan leveren en het nog verder uitbouwen."

Fotoreportage

4067d30b-f68f-44eb-a923-b6e559f15447
Nieuwe leden
TNO
DELFT
Rijser Transport BV
PURMEREND
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Goed om te weten dat er gelobbyd wordt"

Leon Hamstra
Directeur-eigenaar Caldera Group B.V.

 Partner

Logo H2X.jpg

 Video

Ondernemers van VNO-NCW West bezoeken PWN