Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Noordwest-Holland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Noordwest- Holland

​In de kop van Noord-Holland streven de ondernemers van VNO-NCW naar een stevige positie van de regio in het nationaal economische beleid. Maar liefst vijf van de tien topsectoren zijn in Noordwest-Holland dominant aanwezig: water, life sciences, agrofood, tuinbouw en energie. Dat vraagt om forse investeringen in dit gebied.

Regionieuws
7 Gouden HR-Tips

​Vertrouw mensen die goed zijn in hun vak. Medewerkers doen liever iets goeds dan iets fout. Dat is een van de zeven tips van Jeroen Veerman tijdens het webinar van VNO-NCW West op 30 juni.

lees meer
Donderdag 2 Juli 2020
​Op het tweede webinar, georganiseerd door VNO-NCW West, deelt spreker Jeroen Veerman zijn 7 gouden tips op het gebied van (digitale) personeelsmanagement en legt Marco Veenstra uit wat er gaat veranderen met de komst van de NOW 2.

Door Lara Smit

Marco Veenstra, adviseur juridische zaken van werknemersvereniging ​AWVN, vertelt over de NOW 2 die vanaf 6 juli aangevraagd kan worden. “De regeling staat open voor zowel nieuwe aanvragers, als werkgevers die een beroep hebben gedaan op de NOW 1. Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten van juli tot september. Om die tegemoetkoming te berekenen wordt gebruik gemaakt van de loonsom over maart 2020, vermenigvuldigd met vier.” Toch zijn er ook veranderingen in de nieuwe regeling. Zo is er geen aparte regeling voor seizoens-bedrijven, die er wel in de NOW 1 was. “Enerzijds omdat de meeste seizoens-bedrijven zo’n beetje begonnen zijn in maart en anderzijds omdat men ook een hogere loonsom in de periode juni tot september niet wilde subsidiëren, omdat al bekend was dat er dingen zouden gaan gebeuren.” Verder is er nog goed nieuws voor de werkgevers: “De forfaitaire opslag van werkgeverslasten en pensioenpremie, die in NOW 1 30 procent was, gaat in de NOW 2 naar 40 procent.”

Ook gaat Veenstra in op de ontslagboete. “Als je in de NOW 1 tijdens de subsidieperiode ontslagvergunningen aanvroeg om bedrijfseconomische redenen bij het UVW, dan kreeg je een korting op je subsidie. Dit was 150 procent van de loonsom van de desbetreffende werknemers.” Ook dit verandert in de NOW 2. “Die korting is teruggebracht naar 100 procent.” Verder vertelt Veenstra dat de werkgever in de aanvraag ook moet verklaren in 2020 geen dividend aan aandeelhouders of bonussen aan bestuur of directie uit te keren.

Jeroen Veerman, eigenaar van H&S adviesgroep, deelt zijn tips op het gebied van (thuis)werken in coronatijd. Zijn eerste tip? Vertrouw mensen die goed zijn in hun vak. Medewerkers doen liever iets goeds dan iets fout. De tweede tip die Veerman deelt is ‘stop met regels, processen en procedures’. “Dit werkt beklemmend voor veel medewerkers, dat micro-managen zorgt voor een gevoel van gebrek aan vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat je de medewerker helemaal los moet laten, maar maak duidelijke afspraken.” Het duidelijk maken van verwachtingen en regelmatig bijeen komen is volgens Veerman ook erg belangrijk. “Social distance is geen sociaal isolement. Zoek elkaar op, digitaal, telefonisch of fysiek, zorg dat je die binding houdt met elkaar.” De laatste tip die Veerman met de groep deelt is ‘wees beschikbaar als leidinggevende’.​
“Eigenlijk verschilt het leidinggeven op afstand niet heel veel van het leidinggeven in een normale situatie, dit zijn natuurlijk allemaal dingen die je normaal ook zou moeten doen. Wat we wel zien is dat het zoeken van contact heel belangrijk blijft, omdat je elkaar bijna niet meer ziet.”

Presentatie
Uitslag Poll​​
Regionieuws
'Waar liggen nieuwe kansen?'

​De coronacrisis betekende negentig procent omzetverlies voor Anita Veenendaal en haar bedrijf OneCircle. In samenwerking met andere ondernemers, mede door een geslaagde digitale bijeenkomst​ van VNO-NCW Noordwest-Holland, gaat het bedrijf nu actief de verspreiding van corona te lijf.

lees meer
Woensdag 24 Juni 2020
De coronacrisis betekende negentig procent omzetverlies voor Anita Veenendaal en haar bedrijf OneCircle. In samenwerking met andere ondernemers, mede door een geslaagde digitale meet-up van VNO-NCW Noordwest-Holland, gaat het bedrijf nu actief de verspreiding van corona te lijf.

Tekst: Pieter van der Meulen

Vijf fabrieken die lichtgewicht fusten leveren in meer dan negentig landen, ruim honderd werknemers en de afgelopen tien jaar een gemiddelde groei van veertig procent. OneCircle, voorheen bekend als Lightweight Containers, biedt met hun circulaire plastic fusten een duurzaam alternatief voor traditionele stalen fusten in de drankenindustrie. De nieuwe naam beschrijft het belangrijkste doel van het bedrijf: volledig circulaire verpakkingen die geen enkele milieu-impact hebben. In rap tempo veroverde het in Den Helder gevestigde familiebedrijf de wereld. En toen kwam corona.  

“Al in februari kregen we de eerste signalen uit China. Dat betekende ook de eerste terugval in omzet. Ondanks waarschuwingen dat het virus zich snel naar andere landen zou verspreiden, hebben we met de huidige situatie geen moment rekening gehouden. Blijkbaar zit je toch in een soort bubbel. Toen de overheidsmaatregelen in Nederland van kracht werden, gingen we uit van een omzetverlies van ongeveer 65 procent. In werkelijkheid is dat 90 procent geworden.”

‘Minder reizen past helemaal bij onze waarden’

“We hebben geprobeerd zo actief mogelijk te reageren. Gebruik maken van overheidssteun, kijken hoe te besparen binnen de flexibele schil. Onze meest interessante bezuiniging is op reizen. Geen van onze medewerkers reist meer de wereld over. We zien nu dat het prima lukt om relaties op te bouwen en te onderhouden met digitale middelen en eigenlijk past dat helemaal bij onze waarden. Duurzaamheid ligt aan de basis van OneCircle en een manier van werken waarbij we minder reizen, draagt daaraan bij. Dat is wel een eyeopener geweest.” 

Onderstaande afbeelding: Contactloze zuilen die desinfectiemiddel afgeven
Anita Veenendaal zuil.jpg

Nieuwe markten
“Toen het tekort aan desinfectiemiddel in de zorg ontstond, hebben DSM, Shell en verschillende bierbrouwers hun werkzaamheden aangepast en grote hoeveelheden geproduceerd. Door verpakkingen te leveren is OneCircle ook aangehaakt op die initiatieven. Bijkomend probleem is de evenredig grote toename van het gebruik van flessen, pompen en bekertjes. Zeker bij grootverbruikers als ziekenhuizen en scholen gaat het snel, dan heb je het over enorme hoeveelheden plastic. De dispenser, die ontwikkeld is door onze partners zoals metaalbewerkingsbedrijf Zeestadstaal, geeft zo’n twintigduizend doseringen af, veel meer dan een flesje of pomp die je ieder uur moet vervangen.”

“Als je omzet terugvalt, vraag je je af waar dan wel kansen liggen. Wij waren al actief in de chemische industrie, met name in de Verenigde Staten, waar we verpakkingen voor lijm leveren. We hebben onze aandacht verlegd naar de markt waar de meeste mogelijkheden liggen, dat is ondernemerschap. Als er nieuwe markten ontstaan, moet je daarop inspelen.”

“Door een bijeenkomst van VNO-NCW Noordwest-Holland kwam ik in contact met Jack Stuifbergen, directeur van Breedweer. Hij vertelde dat hij verzorgingstehuizen en Rijksgebouwen schoonmaakt. Ik vroeg hem naar zijn aanpak met desinfectiemiddelen en wat we voor elkaar konden betekenen. Het is belangrijk dat ondernemers elkaar steunen, van elkaar leren en elkaar in contact brengen met andere ondernemers. Niet alleen werken we nu samen met Breedweer, we zijn ook in contact gekomen met Zeesta​dstaal​. Binnen twee weken hebben we met hen een zuil ontwikkeld die handdesinfectiemiddel afgeeft. Contactloos, zodat niet iedereen de zuil hoeft aan te raken. Met name horeca, supermarkten, sportclubs en winkels kunnen dit goed gebruiken. Vorige maand is de eerste in gebruik gegaan bij een Albert Heijn in Den Helder en er is veel interesse, in binnen- én buitenland. Daarnaast zijn er ook in het buitenland er verschillende landen dispense-units ontwikkeld, die geschikt zijn voor het gebruik van desinfectiemiddelen in een plastic duurzaam fust, een KeyKeg.” 

‘Gebruik de crisis voor structurele verandering’

Structurele verandering 
“Wij zijn een gezond bedrijf, maar we worden wel twee jaar teruggeworpen. Zoals bij ons blijkt zijn er ook mogelijkheden. De ene branche wordt harder getroffen dan de ander, de horeca en de detailhandel krijgen harde klappen. Het is daarom belangrijk om solidair te zijn en elkaar te helpen. Ik kijk positief naar de toekomst. We moeten innoveren en verduurzamen. Ik roep de hele wereld op te kijken naar het milieu en om de crisis te gebruiken voor structurele verandering.” 

Lees meer ondernemersverhalen​ in crisistijd. 
Regionieuws
Veranderende arbeidsmarkt

​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.

lees meer
Woensdag 24 Juni 2020
​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.  

Tekst: Pieter van der Meulen

Nederland werkt door, ondanks de coronacrisis. Creativiteit, daadkracht en het vermogen om snel te reageren op onverwachtse ontwikkelingen ligt aan de basis van ondernemerschap. Nu die eigenschappen volop worden beproefd, bieden VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met gemeenten, vakbonden en landelijke overheid een platform om Nederland zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen samen op het platform NLWerktdoor. 

Personeel nodig? 
De arbeidsmarkt verandert. Waar het werk stilligt of slechts beperkt kan worden uitgevoerd, kunnen werkgevers niet iedereen in dienst houden. In sectoren zoals de zorg, land- en tuinbouw en logistiek hebben bedrijven juist extra krachten nodig. Op www.NLWerktdoor.nl worden matches gemaakt waardoor bedrijven hun werkzaamheden kunnen voortzetten terwijl werkloosheid zoveel mogelijk wordt beperkt. Het platform NLWerktdoor is een intiatief van het samenwerkingsverband Perspectief op Werk. Het is erop gericht dat mensen die willen en kunnen werken, worden geholpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden door bemiddeling, ondersteuning, begeleiding en omscholing. Door alle arbeidsmarktinitiatieven samen te brengen wordt de arbeidsmarkt structureel versterkt, waarbij voor zoveel mogelijk mensen werk is en werkgevers de arbeidskrachten kunnen aannemen die zij het hardst nodig hebben.  

Digitale werving en selectie
Door de coronacrisis werkt Nederland massaal digitaal en online. Voor het werving- en selectieproces heeft dat grote gevolgen. Met videogesprekken is veel mogelijk en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt dit zelfs grote kansen. Mensen die vanwege (mantel)zorgtaken niet makkelijk overdag van huis kunnen, moeders die graag willen werken maar kinderopvang pas kunnen betalen als ze een baan hebben en hun kinderen niet alleen thuis kunnen laten voor een gesprek. Of mensen met een psychische beperking die zich meer op hun gemak voelen achter een camera. Kortom: nu is de tijd om te kijken wat wel of niet werkt bij digitale werving en selectie.
Landelijke matching apps en platformen zijn bijvoorbeeld: ​
Inspiratie in coronatijd
De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn in veel gevallen nog onbekend terrein voor werkgevers. Met nieuwe werkafspraken, fysieke maatregelen, aangepaste werkvormen en sectorgerichte protocollen start Nederland weer op. Bedrijven moeten kunnen in hoog tempo kunnen op- en afschalen, afhankelijk van steeds veranderende omstandigheden. Hoewel maatwerk in de meeste gevallen de enige manier is waarop tot goede afspraken kunnen worden gemaakt, zijn veel ondernemers gebaat bij gezamenlijk optrekken. Tijdens online inspiratiesessies, webinars en door het verspreiden van best practices hoeven bedrijven niet op eigen houtje te bedenken hoe zij zich tot de nieuwe situatie verhouden.

​NetwerkenWerkt!
Een mooi voorbeeld is 'NetwerkenWerkt!' dat op 16 juni de eerste bijeenkomst organiseerde. Het initiatief is genomen door afvalverwerker HVC  Groep, Werkom en hét platform voor Zaanstreek Waterland om organisaties samen te laten werken aan oplossingen voor de veranderingen op de huidige arbeidsmarkt.​​
Lees in juli een uitgebreid interview met Gert Jan de Waard van HVC Groep en Yolanda Hoogtanders van Werkom waarin zij vertellen hoe NetwerkenWerkt! een broodnodige impuls geeft aan de arbeidsmarkt.

VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale afdelingen bieden landelijk en regionaal verschillende digitale mogelijkheden om te profiteren van het brede netwerk en problemen en oplossingen te delen. 

Kijk hier voor de online (en ook weer fysieke) bijeenkomst van VNO-NCW West.

Hoe kunnen we jou helpen op de arbeidsmarkt? Vul de poll​ in en laat het ons weten!
ac0b16fc-1d25-4836-ba83-4e5ad67fd556
Nieuwe leden
Rolan Robotics BV
ZWAAG
Probedrijven
SCHAGEN
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Goed om te weten dat er gelobbyd wordt"

Leon Hamstra
Directeur-eigenaar Caldera Group B.V.

 Partner

Logo H2X.jpg

 Video

VNO-NCW Noordwest-Holland bezoekt Agriport A7