Milieuzones

Steeds meer steden in Nederland hebben millieuzones. Voor ondernemers is het belangrijk dat milieuzones landelijk worden geregeld en dat het bedrijfsleven wordt bij besluitvorming.

Regel milieuzones op landelijk niveau. Het wetsvoorstel – dat in 2020 moet ingaan – om gemeenten te laten kiezen uit slechts twee typen milieuzones is een stap in de goede richting: een zone voor dieselauto’s ouder dan vijftien jaar of eentje voor dieselauto’s ouder dan twintig jaar. Het is ook goed dat de zones toegankelijk blijven voor benzineauto’s en er eenduidige bebording. Maar beter is slechts 1 milieuzone, zodat:
  • een einde komt aan de wildgroei aan milieuzones, waarbij ondernemers per gemeente met andere regelgeving te maken krijgen;
  • ondernemers niet lokaal gedwongen worden nog niet afgeschreven bestelbussen te vervangen;
  • politiek symbolische maatregelen van gemeenten uitblijven.  ​

No Results found.