Dankzij de ligging ten op zichte van de Randstad en het Groene Hart is RijnGouwe een regio met kansen. De leden van VNO-NCW RijnGouwe werken, in samenwerking met ondernemers in Midden-Holland, aan een economische agenda voor de regio die de innovatiekracht versterkt.

Een lidmaatschap van VNO-NCW West biedt u als ondernemer een meerwaarde. Wij luisteren naar de wensen van onze leden en werken samen met u aan een gezond ondernemersklimaat. Bijeenkomsten vinden vaak plaats in het bedrijf van een van de leden en het thema wordt in overleg gekozen. Dankzij de inbreng van onze leden ontstaat een solide netwerk.

Waardevolle contacten
VNO-NCW West faciliteert mogelijkheden om andere ondernemers te ontmoeten en van elkaar te leren. Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten ontmoet u potentiële klanten, leveranciers en partners. Onder de ruim 85 leden bevinden zich ondernemers die onder andere actief zijn in de bouwsector, de zakelijke dienstverlening en de productiebedrijven. Bovendien kunt u zelf contact onderhouden met andere ondernemers via het online ledennet en de social media.

Netwerken op maat
De leden van VNO-NCW RijnGouwe ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten. Bovendien kunt u deelnemen aan de bijeenkomsten in andere regio’s en aan specifieke groepen, zoals:

  • Bouwpower,
  • Directeuren-grootaandeelhouders (DGA) platform,
  • Zorgpower,
  • VrouwenNetwerk.

Intensieve lobby
Samen met andere organisaties, verenigd in Gouda Onderneemt en Jong Management, lobbyt VNO-NCW RijnGouwe voor zaken die u raken. De actuele thema’s zijn:

  • Ontsluiting Goudse regio met de rijkswegen A12 en A20 (aanleg parallelstructuur en Moordrechtboog);
  • Aandacht voor veiligheid en imago van de Goudse regio;
  • Beter vestigingsklimaat;
  • Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;
  • Regionale positionering en samenwerking.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op via rijngouwe@vno-ncwwest.nl