VNO-NCW Noordwest-Holland optimaliseert het ondernemersklimaat en maakt zich sterk voor de positie van de regio in de nationale economie. Noordwest-Holland mag geen witte vlek zijn in het Rijksbeleid, want het vertegenwoordigt veel sectoren. Bedrijven vanaf tien medewerkers vormen de basis van VNO-NCW Noordwest-Holland.

Unieke verbindingen
VNO-NCW Noordwest-Holland luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op hun wensen en betrekt leden bij de organisatie. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio. Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen zaken. Dit alles ter versterking van hun bedrijven. Inspiratie en het creëren van nieuwe, unieke relaties, daar draait het om. De sfeer is informeel. Leden kunnen ook deelnemen aan bijeenkomsten in andere regio’s van VNO-NCW West, aan het VrouwenNetwerk en aan het netwerk voor directeuren-grootaandeelhouders.

Invloedrijk
Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW kan VNO-NCW Noordwest-Holland de regionale lobby extra kracht geven. Bovendien werkt zij effectief samen met vrijwel alle andere lokale en regionale ondernemersorganisaties.

VNO-NCW Noordwest-Holland lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie. Zo streeft zij onder meer naar:

  • Aanleg snelweg A8-A9
  • Een convenant herstructurering bedrijventerreinen, zodat overheden het bedrijfsleven meer betrekken bij de herstructurering en planning van nieuwe terreinen
  • Het openhouden van vliegveld ‘de Kooy’