Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Regio Rotterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Van en door ondernemers

​VNO-NCW Regio Rotterdam is dé invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers. Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking, vooral ook samenwerking tussen leden uit verschillende bedrijfstakken.

Regionieuws
Blij met Tweede Oever verbinding

​VNO-NCW West is blij dat provincie, MRDH, de gemeente en het ministerie I&W gisteren besloten hebben tot de aanleg van een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeers knelpunten op de Algeracorridor. 

lees meer
Woensdag 17 Juli 2019

Blij met investeringen in Tweede Oeververbinding en Algeracorridor, maar zorg voor ontbrekende 30 miljoen 

VNO-NCW West is blij dat de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteren besloten hebben tot de aanleg van een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch én het aanpakken van verkeersknelpunten op de Algeracorridor. De gezamenlijke overheden moeten nu ook snel over de brug komen met de nog ontbrekende 30 miljoen euro voor de Algeracorridor.

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West: “Voor ondernemers, economische ontwikkeling en werkgelegenheid is een goede bereikbaarheid van zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard cruciaal. Economische groei en verstedelijking in het westen van het land gaan gepaard met een snelle toename van de mobiliteit. Om een verkeersinfarct te voorkomen pleit onze belangenvereniging al lange tijd voor forse investeringen in een robuust infrastructuurnet, zowel wegen als openbaar vervoer. In 2012 stond de Blankenburgtunnel als nieuwe Westelijke Oeververbinding hoog op onze wensenlijst. We zijn heel blij dat de overheid nu besloten heeft tot aanleg van een Tweede Oeververbinding, waarbij zij bovendien wil investeren in een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

Mooren vindt het jammer dat er in de afgelopen weken in de media discussie plaatsvond over de voor- en nadelen van twee varianten voor de oeververbinding. “De discussie had moeten gaan over het oplossen van de knelpunten en het ontlasten van beide corridors tussen Rotterdam en Rotterdam-Zuid en Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De verstedelijkingsopgave van Rotterdam en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard zijn twee niet met elkaar te vergelijken opgaven en moeten niet met elkaar concurreren.” VNO-NCW West is blij dat de overheid gekozen heeft voor een én-én oplossing.

“Het is nu zaak beide uitdagingen evenveel prioriteit te geven. Het
beschikbaar stellen van de nog benodigde 30 miljoen voor de financiering van de 90 miljoen die nodig is voor de Algeracorridor moet de volgende stap zijn om daadwerkelijk te laten zien dat het het ministerie en de regionale overheden menens is om tot een volwaardige oplossing voor zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard te komen", aldus Mooren.

Meer informatie: Bert Mooren​

Regionieuws
Rotterdams bedrijfsleven deugt

​Richard Jongste, vice-voorzitter VNO-NCW Rotterdam, heeft de de eer om de eerste column in een reeks van tien te schrijven in Port of Business.

lees meer
Vrijdag 5 Juli 2019

Aan mij de eer om namens VNO-NCW Rotterdam de eerste column in een reeks van tien te schrijven in Port of Business. We krijgen 10 x circa 400 woorden aan ruimte, ofwel 4000 woorden en ik weet nu al dat dat veel te weinig is om te vertellen wat onze leden voor de stad en de regionale economie doen. Ga maar na: ondernemer én Rotterdammer, van zo’n groep leden gaat een hoop daadkracht uit.

In de afgelopen maanden heb ik teveel negatieve berichten gezien over het bedrijfsleven. Het betaalt geen belasting, het vervuilt het milieu en traineert klimaatmaatregelen en het betaalt smeergeld in corrupte landen. Het Nederlandse bedrijfsleven deugt niet, dat frame dreigt in de media te gaan domineren. Afgezien van het feit dat informatie in die berichtgeving lang niet altijd klopt en feiten uit hun verband worden gerukt, herken ik het frame in de regio Rotterdam totaal niet. In mijn dagelijkse werk ontmoet ik ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken, die betrokken zijn bij de zorgen van andere mensen en die bovenal bereid zijn extra te investeren in de leefbaarheid van de stad.

Een mooi voorbeeld zijn de leer-werkakkoorden, waarvan onze voorzitter Mai Elmar een van de ondertekenaars is.  We maken nu per bedrijfstak concrete afspraken over scholing en begeleiding van jongeren, werkenden en werkzoekenden. We willen álle Rotterdammers een kans geven op de arbeidsmarkt. Door disruptieve technologie veranderen de gewenste kennis en vaardigheden voor banen snel. Lang niet iedereen kan op eigen kracht daarin meegaan. De leden van VNO-NCW Rotterdam zetten zich nu samen met de gemeente, UWV en onderwijsinstellingen in om die mensen te helpen.  Zelf doe ik niet alleen als VNO vicevoorzitter mee, maar ook als directeur van Maasmond BV. Maasmond BV is een  familiebedrijf dat ik samen met mijn broer Hans run,  en dat is gespecialiseerd in onderhoud, renovatie en inrichting van vastgoed.
We doen het hier in de regio en landelijk samen, dat gaat goed en is inspirerend. Het Rotterdamse bedrijfsleven deugt wel degelijk!
Onze leden zetten zich op meer terreinen in. VNO-NCW Rotterdam organiseert dat in sub-netwerken, waarin maatschappelijk bijdragen en business generen hand in hand gaan. Zo zorgen we voor duurzame economische ontwikkeling in de regio Rijnmond. Onder meer over de subnetwerken Bouwpower, Onderwijspower, Zorgpower en ons HRM Expert Netwerk hoort u in de volgende columns meer. Deze zullen door andere bestuurders geschreven worden. Zo leert u het bestuur van VNO-NCW Rotterdam beter kennen. En mocht u ondernemer in de regio Rijnmond zijn en nog geen lid…

Richard Jongste
Vicevoorzitter VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond

Richard Jongste is directeur-eigenaar van de Maasmond B.V., vicevoorzitter en penningmeester VNO-NCW Rotterdam, lid van de Regioraad Kamer van Koophandel Zuid-Holland, Zeeland en Brabant, lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW en verantwoordelijk voor de benoemingen van de waterschapsbestuurders.


​Klik hier ​voor de website van Port of BUSINESS


Regionieuws
Werken met scrum en kanban

​De termen scrummen en kanban vliegen je misschien elke dag om de oren, of misschien juist niet? Een ding is zeker: na de jaarlijkse PA-bijeenkomst van VNO-NCW West regio Rotterdam weet elke ondersteuner wat het is en nog belangrijker wat zij ermee kan doen.

lees meer
Vrijdag 14 Juni 2019

​De termen scrummen en kanban vliegen je misschien elke dag om de oren, of misschien juist niet? Een ding is zeker: na de jaarlijkse PA-bijeenkomst van VNO-NCW West regio Rotterdam weet elke ondersteuner wat het is en nog belangrijker wat zij ermee kan doen.

Door Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst

Ze waren er al snel achter dat ze beiden niet zonder post-its kunnen werken, die kleine vierkante blaadjes met plakrand. Maar zo luidde ook al snel de conclusie: het moeten wel echt goede zijn, want met slecht plakkende varianten ben je verder van huis. Renate Scholl (scrummaster bij Achmea) en Eline de Boer (support consultant bij Procurios) zijn beiden expert in efficiënt en effectief werken. Beide voormalige ondersteuners deelden in juni hun ervaring op de jaarlijkse PA-bijeenkomst van VNO-NCW West Regio Rotterdam.

Scrum
Eerst naar de scrum, een term die eigenlijk in de rugbysport wordt gebruikt, maar sinds 1993 ook gangbaar is in het bedrijfsleven. Scholl groeide als directiesecretaresse en officemanager uit tot scrummaster bij Achmea. Een scrum is een raamwerk waarbinnen een team complexe problemen op productieve en creatieve wijze aanpakt en binnen 1 tot 4 weken een product oplevert met de hoogst mogelijke waarde. De klant bepaalt en beslist mee. De scrummaster begeleidt, faciliteert en coacht de teams als dienend leider. “Met het team kijk je mee waar de verbeteringen zitten, betrek je er iedereen bij, houdt mensen enthousiast in hun werk en signaleert problemen”, aldus Scholl.

Doorgroeien
Ze wil met haar verhaal illustreren dat je als ondersteuner kunt doorgroeien tot scrummaster. “Er zijn veel raakvlakken. Taken als het faciliteren, regelen en ondersteunen komen ook terug in de functie van scrummaster. Alleen komt er nog een bepaalde discipline bij die het team kan gebruiken. In mijn geval: developer en tester. Het leuke is dat het werk iets breder is en je op verschillende teams kunt scrummen.”
Meest opvallende van de scrumwerkwijze is dat elke dag begint met een korte vergadering: Wat heb je gisteren gedaan, wat ga je vandaag doen en wat zijn je belemmeringen? De dagopening duurt 15 minuten. “Geen seconde langer en het kan echt. Het gaat om een gedragsverandering. Alles in de scrum wordt getimeboxed en werkt daardoor efficiënt”, zegt Scholl.

Kanban
Ook efficiënt is het werken met kanban, Japans voor visueel bord. Fervent kanban-gebruiker - ook thuis voor haar dochter als haar huiswerk te overweldigend is – is Eline de Boer. Samen met een collega bestierde ze het officemanagement bij Procurios en kwam om in het werk. “We hadden geen invloed op de hoeveelheid, maar we wilden wel dat mensen het werk aan ons overlieten. We hebben gezocht naar de juiste methode en dat bleek uiteindelijk kanban te zijn.”
Kanban, dat werd ontwikkeld in de autofabrieken van Toyota om het productieproces visueel te maken, is heel simpel. Dankzij de post-its op een planbord aan de muur maak je je werk visueel. Hierdoor zie je waar de knelpunten zitten, kun je het verbeteren en optimaliseren. Het meest simpele kanban-bord heeft drie rijen: to do, doing en done.

Overzichtelijk
“Je kunt er naar believen rijen aan toevoegen -in afwachting bijvoorbeeld. Elke taak, elk verzoek, elk idee plakten we op het bord. We spraken af niet meer dan twee post-its in de doing-rij te hebben. Kwam er een spoedje, dan zeiden we: is het belangrijker dan waar we nu mee bezig zijn? Ja, dan pakken we het op. Nee, dan komt je verzoek in de to do-rij”, legt De Boer uit.
Voor haar maakt kanban haar werk heel overzichtelijk. “Het limiteert het werk waar je mee bezig bent. En geeft rust. Bovendien ben je steeds alleen bezig met datgene wat de meeste waarde heeft. En bijkomend voordeel is ook dat anderen zien hoeveel werk wij als ondersteuners op een dag doen. Ook wel eens fijn. ”

De volgende PA-bijeenkomst is op 4 juni 2020.

Fotoreportage

3a8cbd59-23de-4dd3-9845-7b7d99e6236f
Nieuwe leden
VodafoneZiggo
UTRECHT
Woonbron
ROTTERDAM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen
Dáárom ben ik lid!
"Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten."

Joke Boonstra
Lid Raad van Bestuur Erasmus MC
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)."

Richard Jongste
Directeur-eigenaar Maasmond, vastgoedzorg en projectinrichting
Dáárom ben ik lid!
"’Energie, dynamiek en vooral de mensen zijn de redenen dat wij ons helemaal thuis voelen bij VNO-NCW Regio Rotterdam."

Sacha Boulogne
Partner AppStudio

 Partners

 Video

thumb eindejaarsfilm 2017 met afspeelknop.jpg
100 jaar Breeman, Partner van
VNO-NCW Regio Rotterdam