Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Regio Rotterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Van en door ondernemers

​VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond is de invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers en werkgevers. Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking. Wij concentreren ons op onderwerpen die de stedelijke economie en het vestigingsklimaat versterken.

Regionieuws
Zicht op werk

​VNO-NCW West heeft twaalf convenanten ‘Perspectief op werk’ gesloten. Ze helpen ondernemers uit de brand.

lees meer
Vrijdag 27 September 2019

​Onvervulbare vacatures, het schrikbeeld van ondernemers en inmiddels dagelijkse praktijk. Door de economische groei overstijgt de vraag naar arbeidskrachten het aanbod. Daarbij komt het gebrek aan gekwalificeerde krachten door de overgang naar de nieuwe economie. Opleidingen en werkervaring van werkzoekenden sluiten niet aan op de nieuwe functies, zoals ICT’ers voor big data en installateurs voor zonnepanelen.

Tekst: Annemarie van Oorschot

VNO-NCW West pakt dit probleem voor haar leden aan door te participeren in overheidsprojecten die het aanbod op de arbeidsmarkt vergroten. In 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten, waarin VNO-NCW aanbood trekker te worden van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. En met succes. In de periode 2015- april 2019 zijn bijna 52.000 mensen aan de slag gegaan, voornamelijk in het bedrijfsleven.

Er staat nu een breder project in de stijgers: ‘Perspectief op werk’, dat niet alleen gericht is op arbeidsgehandicapten, maar ook op kwetsbare werkzoekenden, zoals huismoeders, 55-plussers en statushouders. In de afgelopen maanden heeft VNO-NCW West in alle 12 arbeidsmarktregio’s van Noord- en Zuid-Holland een Doe-agenda getekend waarin staat hoe overheid, onderwijs en bedrijfsleven  gezamenlijk het arbeidspotentieel zullen ontsluiten. De programma’s zullen per regio variëren. Manue Azoulay (Noord-Holland)  en Jan Markerink (Zuid-Holland) coördineren vanuit VNO-NCW West deze programma’s en staan klaar om leden te informeren. 

Cijfers arbeidsmarktregio's in gebied West: 

1. ​​Drechtsteden

Potentiele beroepsbevolking: 213.000

Werkend: 141.000

Wil meer uren werken: 7.400

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 15 juli door Jan Markerink, projectleider Perspectief op Werk Zuid-Holland


2. ​Gooi- en Vechtstreek

Potentiele beroepsbevolking: 190.000

Werkend: 127.000

Wil meer uren werken: 6.700

Potentieel: 15.200

Doe-agenda getekend op 12 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

3. Gorinchem

Potentiele beroepsbevolking: 92.000

Werkend: 64.000

Wil meer uren werken: 3.400

Potentieel: 7.100

Doe-agenda getekend op 23 mei door Mireille Horden, voorzitter VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 

4. Groot-Amsterdam

Potentiele beroepsbevolking: 950.000

Werkend: 644.000

Wil meer uren werken: 34.000

Potentieel: 80.100

Doe-agenda getekend op 11 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

5. Haaglanden

Potentiele beroepsbevolking: 606.000

Werkend: 386.000

Wil meer uren werken: 20.400

Potentieel: 57.600

Doe-agenda getekend op 12 juni, door Bert Mooren, directeur VNO-NCW West

 

6. Holland Rijnland

Potentiele beroepsbevolking: 405.000

Werkend: 280.000

Wil meer uren werken: 14.800

Potentieel: 30.400

Doe-agenda, getekend op 14 april door Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland

 

7. Midden-Holland

Potentiele beroepsbevolking: 140.000

Werkend: 95.000

Wil meer uren werken: 5.000

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 11 juli door Marieke Kreuzen, bestuurslid VNO-NCW Rijngouwe

 

8. Noord-Holland Noord

Potentiele beroepsbevolking: 502.000

Werkend: 337.000

Wil meer uren werken: 17.800

Potentieel: 39.500

Doe-agenda, getekend op 1 juni, door Jeroen Veerman, voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

 

9. Rijnmond

Potentiele beroepsbevolking: 1.023.000

Werkend: 652.000

Wil meer uren werken: 34.400

Potentieel: 97.300

Doe-agenda getekend op 3 juli door Ron Kooren,
bestuurslid VNO-NCW Rotterdam

 

10. Zaanstreek/Waterland

Potentiele beroepsbevolking: 251.000

Werkend: 168.000

Wil meer uren werken: 8.900

Potentieel: 20.200

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

11. Zuid-Holland Centraal

Potentiele beroepsbevolking: 268.000

Werkend: 182.000

Wil meer uren werken: 9.600

Potentieel: 21.500

Doe-agenda, getekend op 28 juni door Corina Holla, voorzitter VNO-NCW Den Haag

 

12. Zuid-Kennemerland en IJmond

Potentiele beroepsbevolking: 282.000

Werkend: 194.000

Wil meer uren werken: 10.200

Potentieel: 21.900

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Robert Bloemers, bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam

​Kijk hier​ voor meer informatie over Perspectief op Werk.​

Regionieuws
Energietransitie in het zicht van de haven

Nederland zet volop in op energietransitie in de zee- en binnenvaart. Aan het front staan leden van VNO-NCW West: Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam, Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam en Jan Kempers van Heineken. ​​

lees meer
Woensdag 25 September 2019

Het Noordzeegebied loopt voorop in duurzame ontwikkelingen, maar om op mondiale schaal resultaten te boeken is een gelijk speelveld van belang. Nederland zet volop in op energietransitie in de zee- en binnenvaart. Aan het front staan leden van VNO-NCW West: Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam, Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam en Jan Kempers van Heineken. 


Tekst: Pieter van der Meulen

Verantwoordelijk voor ruim 16 procent van de Nederlandse uitstoot, de haven van Rotterdam staat niet bekend als een baken van duurzaamheid. Maar onder de oppervlakte worden de contouren van een nieuw, groen havencomplex zichtbaar. De grootste zeehaven van Europa wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie en tegelijkertijd een onmisbare pilaar blijven onder de Nederlandse welvaart. “In de Rotterdamse haven worden milieu en economie bij elkaar gebracht,” stelt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “We hebben de mogelijkheden en kunnen het ons veroorloven te investeren in een haven die aansluit op de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. 

We blijven de meest efficiënte ingang naar Noordwest-Europa, een positie die ons in staat stelt initiatief te nemen. Wachten tot anderen in beweging komen doen we niet. We kijken wie met ons in staat is stappen te zetten en hebben bijvoorbeeld het World Ports Climate Action Program opgezet. Hierin zijn de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach Vancouver en Rotterdam verenigd om duurzame projecten samen op te pakken. We hebben gedetailleerd in kaart gebracht hoe ons industrieel havencomplex kan verduurzamen. De overheid is daarin een onmisbare partner. Zij kan met marktprikkels duurzame investeringen aantrekkelijk maken. De Rotterdamse haven begeeft zich op een internationale markt. Daar zijn we natuurlijk vanuit economisch perspectief gebaat bij een gelijk speelveld waarop we onze sterke concurrentiepositie behouden. Gelukkig onderkent het kabinet dat.”

Stapjes en sprongen
“Er is niet één enkele, grote oplossing voor de energietransitie,” vervolgt Castelein. “De metafoor die ik hanteer is die van een heel lange trap, waarop veel partijen alle treden secuur moeten nemen. We bevinden ons namelijk niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. De energietransitie is een proces waarin veel kleine stapjes worden gezet en af en toe een flinke sprong wordt genomen. De proef met containerschip Mette Maersk was een goede stap. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en we denken na over vervolgstappen om op te schalen.” 

In juni dit jaar voer de Mette Maersk tussen Rotterdam en Shanghai, met 20.000 containers aan boord. Niks bijzonders, ware het niet dat voor het eerst op deze schaal werd getest met een brandstofmengsel waarin relatief veel gebruikt frituurvet zat. De test werd een groot succes. Biobrandstof is vooral in de overgangsfase van fossiel naar CO2-arm of CO2-neutraal transport een interessante optie. 

Castelein: “We gaan naar een toekomst met meerdere oplossingen en zitten momenteel in de fase waarin we de juiste balans tussen verschillende mogelijkheden zoeken. Hoe gaan we de binnenvaart doeltreffend elektrificeren? Welke nieuwe brandstoffen kunnen we het best inzetten voor welke vervoersmodaliteit? We zijn bezig met LNG, synthetische brandstoffen en natuurlijk waterstof. Maatregelen moeten zich bewijzen, daarom geven uitvoerige testen, zoals met Mette Maersk, veel inzicht en bevestiging dat we op de goede weg zitten.”

Stroomversnelling
Hoewel de ongeveer honderd cruiseschepen slechts een schijntje (0,3 procent) van het totaal aantal scheepsaanlopen in de Rotterdamse haven vormen, is zowel de economische bijdrage als de duurzaamheidsopgave van deze sector niet te onderschatten. Een cruiseschip levert gemiddeld een bruto omzet van een miljoen euro, waarvan ongeveer de helft in de vorm van toerisme, shopping en attracties. De economische toegevoegde waarde is onmiskenbaar, de kritiek op de vervuiling van deze schepen is dat ook. Volgens Mai Elmar, executive director bij Cruise Port Rotterdam, gaan overal, in alle sectoren, duurzame ontwikkelingen gepaard met economische afwegingen. “Rotterdam ligt in de Emission Contral Area (ECA) waar slechts 0,1 procent emissie wettelijk is toegestaan. Dit geldt voor het hele Noordzeegebied en voor alle scheepvaart. Schepen die niet voldoen worden geweerd. De International Maritime Organisation (IMO) heeft bepaald dat wereldwijd alle schepen per 1 januari 2020 aan een norm van 0,5 procent emissie moeten voldoen, voorheen was dit 3,5 procent. De ontwikkelingen in ons gebied gaan al decennialang sneller dan in andere gebieden.” 

Op een wereldwijde markt zijn samenwerking en afstemming sleutelwoorden, benadrukt Elmar. “Waterstof en zonnepanelen zijn alternatieven die zich nog in een experimentele fase bevinden. De tijd zal leren of deze inderdaad structureel kunnen worden ingepast. Vloeibaar aardgas, beter bekend als LNG, heeft de experimentele fase eigenlijk al doorstaan en de Rotterdamse haven is al een tijd klaar voor grootschalige implementatie. Dit najaar loopt het tweede cruiseschip dat vaart op LNG van stapel en er staan er nog 23 óp stapel. Dan kan je gerust spreken van een trend die doorzet.” 
Vanwege de kostbaarheid van cruise­schepen weegt het economische argument zwaar in deze sector. De oude generatie van de ene op de andere dag vervangen is geen optie. Gelijktijdig met het ontwikkelen van nieuwe, milieuvriendelijkere schepen, wordt ook aandacht besteed aan oplossingen voor de korte termijn. “Vrijwel alle cruiseschepen zijn uitgerust met ‘Exhaust Gas Scrubbers’, filters die zorgen dat aan de normen wordt voldaan. De verduurzaming van de scheepvaart vraagt om nauwe samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Vanwege de wereldwijde impact is dit complex, maar juist om op mondiale schaal resultaten te boeken, 
is een gelijk speelveld met heldere richtlijnen van uitermate groot belang.”

Voorkant van verandering
“Voordat de resultaten zichtbaar zijn, wordt achter de schermen enorm veel werk verricht. Een transitie als verduurzaming van de scheepvaart begint met jaren van zoeken naar passende maatregelen, die vervolgens moeten worden bewezen en ingepast.” Jan Kempers is programmamanager Duurzame Ontwikkeling bij Heineken Nederland Supply en druk bezig met het creëren van een ‘groene corridor’, waarbij het transport tussen de brouwerij in Zoeterwoude en de haven in Rotterdam volledig klimaatneutraal verloopt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met onder meer het Havenbedrijf, overheden en multinationals die zich hebben verenigd in Groene Cirkels “De verbrandingsmotor heeft zijn beste tijd gehad, dat is voor iedereen wel duidelijk. De binnenvaart in de Rotterdamse haven moet worden geëlektrificeerd, ook dat is helder, maar dan rest nog de vraag welke technieken hiervoor in aanmerking komen. Wanneer je waterstof vergelijkt met de batterij als belangrijkste drager van energie bij de binnenvaart, komen batterijen als winnaar uit de bus. Dan kijk je naar de financiële kant, maar ook naar wet- en regelgeving en de mogelijkheid dit op korte termijn te implementeren. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een uniek concept ontwikkeld, waarbij we langlopende vervoerscontracten afsluiten met transportpartijen, zodat zij goedkoper geld kunnen lenen en minder risicovol de overstap naar klimaatneutraal kunnen maken. Een volgende stap is het opzetten van een netwerk van locaties waar batterijen kunnen worden gewisseld. Het gaat om een systeemverandering, waarbij je bedrijven een systeem moet kunnen aanbieden dat bijdraagt aan hun eigen doelen. Als Heineken zitten we het liefst aan de voorkant van verandering. Maar wij doen dit niet uit liefdadigheid of geldverkwisting. De beloning voor degenen die in een vroege fase van de innovatie aanhaken is het grootst.”​


Regionieuws
Minister: ‘Fonds wordt geen grabbelton’

​​Een dag na Prinsjesdag en de aankondiging van een Investeringsfonds, zijn de ondernemers op het Rotterdamse Miljoenenontbijt benieuwd waar het geld naartoe gaat. “We willen niet dat het een grabbelton wordt”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen.

lees meer
Woensdag 18 September 2019

Door Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst

Allerlei verlanglijstjes heeft ze al gekregen, zegt de minister lachend tegen de ondernemers in Concert- en Congresgebouw de Doelen over het Investeringsfonds. In dit fonds van het kabinet komen enkele tientallen miljarden euro’s voor infrastructuur, innovatie, kennisontwikkeling op de lange termijn.
Het jaarlijks terugkerende Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, PwC en ING  blikt met ondernemers en drie gastsprekers terug op de Miljoenennota. Een waardevolle en gezellige traditie. Dit Miljoenenontbijt op de vroege ochtend is een thuiswedstrijd voor minister Van Nieuwenhuizen die in Rotterdam woont. Ze spreekt een volle zaal toe nadat zowel voorzitter Mai Elmar van het regionale ondernemersnetwerk als econoom Gülbahar Tezel van PWC zegt blij te zijn met het fonds. “Het is een mooi gebaar en daar zijn we absoluut aan toe. Het is afwachten hoe we daar in gezamenlijkheid inhoud aan gaan geven”, aldus Elmar.

Mobiliteit
“Als ergens het onderwerp mobiliteit samenvalt, dan is het in Rotterdam wel”, zegt de minister. Het Rijn- en Maasgebied is goed voor 27 miljard bruto nationaal product en 225.000 banen. “Er zijn veel onzekerheden die ook kansen bieden. Om die te verzilveren moet de sector up to date zijn, want het wordt almaar drukker op onze wegen. Daarom investeren we in de infrastructuur: vervangen en renoveren van bruggen en viaducten, verbreding van de A15 en A20, aanleg van nieuw stuk A16, de oeververbinding en nog veel meer, alleen al in deze regio”, somt Van Nieuwenhuizen op.
Maar welke projecten in Rotterdam profiteren mee van het Investeringsfonds? Kan de minister daar al duidelijkheid over geven? “Nee, maar ik heb al allerlei verlanglijstjes gekregen. Natuurlijk willen mensen weten waar het geld aan wordt besteed maar het kabinet wil deze beslissingen verstandig doen. Het mag geen grabbelton worden, zoals soortgelijke fondsen in het verleden.”

Applaudisseren
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vindt dat ‘het kabinet een begroting heeft neergelegd waar je alleen maar voor kunt applaudisseren’. Hij juicht het Investeringsfonds toe en noemt de komst ervan fantastisch. “Voor Rotterdam betekent het dat we de komende maanden bestaande plannen actualiseren en neerleggen bij het fonds. We staan voor een grote opgave als het gaat om (duurzaam) bouwen, wonen en bereikbaarheid. Als we gaan bouwen willen we ook infrastructuur in de plannen meenemen. Die beslissingen moeten meteen worden genomen.”

Publieke verarming
Ondanks de lovende woorden, heeft Aboutaleb ook kritiek. Hij waarschuwt voor wat hij noemt ‘de publieke verarming’. “Dat zit bij onderwijzers, politie en verpleegkundigen; de middeninkomens die werken bij de overheid. Daar zit een gat van 10 procent. Ik geneer mij dat startende politiemensen met 1.600 euro per maand naar huis gaan. Daar kun je in Rotterdam geen huis van betalen. En dat geldt ook voor verpleegkundigen. Er vertrekken veel mensen uit de publieke sector. Het is zaak dat we echt werken aan die verarming en die mensen beter te betalen. Daar zouden we de economische groei ook aan moeten besteden.”

Fotoreportage

453f0e94-18f4-4a9b-9d64-222c5b4de70b
Nieuwe leden
BP Europa SE - BP Nederland
EUROPOORT-ROTTERDAM
Hauptmeijer & Clotscher
DEN HAAG
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"Sinds 2004 ben ik lid van VNO-NCW Rotterdam. Ik bezoek niet alleen de bijeenkomsten in mijn regio, maar ook die in Den Haag en Westland."

Johan Krijgsman
DGA Waal, woningbouwer, Vlaardingen
Dáárom ben ik lid!
"Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten."

Joke Boonstra
Lid Raad van Bestuur Erasmus MC
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)."

Richard Jongste
Directeur-eigenaar Maasmond, vastgoedzorg en projectinrichting
Dáárom ben ik lid!
"’Energie, dynamiek en vooral de mensen zijn de redenen dat wij ons helemaal thuis voelen bij VNO-NCW Regio Rotterdam."

Sacha Boulogne
Partner AppStudio

 Partners

 Video

Miljoenenontbijt Rotterdam & Regio Rijnmond