Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Regio Rotterdam  >  Doelgroepnetwerk

Skip Navigation Linkszorgpower

 
 

 

Een belangrijke schakel in het verbinden van zorgsector en bedrijfsleven wordt gevormd door de bijeenkomsten van Zorgpower. Sprekers tijdens de bijeenkomsten zijn autoriteiten op hun gebied, die actuele thema’s toelichten op een wijze die inspireert en uitnodigt tot discussie.
 
‘Een stevige verbinding met het bedrijfsleven kan behulpzaam zijn 
bij de complexe uitdagingen waar de zorg voor staat’
 
‘Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuur­ders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten. De zorgsector is – zeker in Rotterdam – omvangrijk, maar staat de komende jaren ook voor aanzienlijke en complexe uitdagingen. Binnen Zorgpower werken we vanuit de gedachte dat een stevige verbinding met het bedrijfsleven daarbij behulpzaam kan zijn. Tij­dens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom het delen van ervaringen en dilemma’s, het zoeken naar samenwerking en innovatie en het signaleren van marktkansen. We hebben gemerkt dat dit veel syner­gie en denkkracht bij onze leden oplevert. En daar heeft uiteindelijk het bedrijfsleven, de zorginstel­ling én de patiënt baat bij!’
Joke Boonstra, voorzitter Zorgpower Rotterdam, lid Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis


Zorgpower Rotterdam

Zorgpower organiseert twee originele en inspirerende bijeenkomsten per jaar. Deelnemers aan de bijeenkomsten zijn: voorzitters van de directie, directieleden en directeuren in de zorgsector en aanverwante sectoren (o.a. ziekenhuizen, zorgcentra, verpleeghuizen, thuiszorg, psychiatrische zorg, farmaceutische industrie, zorgverzekeraar en toeleveranciers).

Meer informatie?
Tessa Langerijs, regiomanager VNO-NCW Regio Rotterdam, langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55.

Leden Raad van Advies 

Zorgpower geknipt.jpg
Sprekers en leden van de adviesraad Zorgpower bij de bijeenkomst in het Topsportcentrum Rotterdam.
V.l.n.r: Tessa Langerijs, Bert van der Horst, Monique Philippens, Berry Kriesels, Peter A.H. Bakker,
Casper van Eijck, gastvrouw Anky Romeijnders (Albeda), Catharina Bieringa-de Jong, Joke Boonstra
​(voorzitter Zorgpower), Richard Jongste en Floris Vervat. 
zorgpower rechthoek 200px.jpg