Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Oostland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Oostland

​De ondernemers en directeuren van VNO-NCW Oostland zijn professioneel, betrokken, resultaatgericht en energiek. VNO-NCW Oostland is trots op haar invloedrijke netwerk van beslissers.
De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen zaken.

Regionieuws
Eindejaarsbijeen- komst VNO-NCW Oostland

Na ruim vier jaar de voorzittershamer met verve gehanteerd te hebben heeft Ilone Douma-Ammerlaan op 12 december tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW Oostland haar taak als voorzitter overgedragen aan haar opvolger Gijs van der Helm.

lees meer
Woensdag 18 December 2019

Na ruim vier jaar de voorzittershamer met verve gehanteerd te hebben heeft Ilone Douma-Ammerlaan op 12 december tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW Oostland haar taak als voorzitter overgedragen aan haar opvolger Gijs van der Helm.

​Fotoreportage
VideoVNO-NCW Oostland wenst de ondernemers, hun partners en familieleden, sfeervolle feestdagen en een voorspoedig 2020.

Namens alle bestuursleden van VNO-NCW Oostland,
Gijs van der Helm,
Ilone Ammerlaan,
Danny Ruigrok,
Nina Hoogerbrugge,
Marcel van Wijk,
Marc Houweling,
Monique Spek.

Regionieuws
Nieuwe voorzitter VNO-NCW Oostland

​Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW Oostland op 12 december  heeft Gijs van der Helm de voorzittershamer van VNO-NCW Oostland overgenomen van Ilone Ammerlaan. De Kees van der Helm award werd uitgereikt aan Oscar van Buijtene​ van OBS Groep. 

lees meer
Vrijdag 13 December 2019

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW Oostland op 12 december  heeft Gijs van der Helm de voorzittershamer van VNO-NCW Oostland overgenomen van Ilone Ammerlaan. De Kees van der Helm award werd uitgereikt aan Oscar van Buijtene​ van OBS Groep. 

“Jarenlang heb ik met zeer prettig met Ilone Ammerlaan samengewerkt,” zegt Van der Helm, directeur van VanderHelm Bedrijven. “Het is een mooie uitdaging de taak als voorzitter nu over te nemen.”

“Het bestuur van VNO-NCW Oostland heeft een goede lijn ingezet met substantiële ledengroei en sterke diversiteit aan bijeenkomsten. Het streven is om VNO-NCW Oostland in de regio nog meer neer te zetten als een je als ondernemer bij horen. Het doel is een zo sterk mogelijk netwerk te bieden waarmee ondernemend Oostland een sterk gemeenschappelijk geluid kan laten horen. Er zijn veel prachtige bedrijven en ondernemers in de regio Oostland, kansen genoeg dus!”

Gijs van der Helm (33) is directeur van VanderHelm Bedrijven uit Berkel en Rodenrijs. VanderHelm Bedrijven heeft ruim honderd medewerkers en is dé bodembrede dienstverlener. Het bedrijf richt zich op alles wat er in de bodem moeten gebeuren, in de hele keten van onderzoek tot advies en realisatie.

Na een studie management, econome en recht aan de Hogeschool Rotterdam vervulde Van der Helm diverse functies buiten het familiebedrijf, om in 2013 aan de slag te gaan bij VanderHelm bedrijven. Door het onverwacht overlijden van zijn vader Kees in 2015 trad Gijs van der Helm vroegtijdig aan als directeur in het familiebedrijf. Het bedrijf is in 1979 als loonbedrijf en is inmiddels uitgegroeid tot een totaal leverancier op het gebied van milieu, civiel & infra en ecologie. 

Ilone Ammerlaan
Ilone Ammerlaan, directeur van Plantise, trad in 2015 aan als voorzitter van VNO-NCW Oostland. Zij heeft de A12 als corridor met logistieke bedrijven op de kaart. Ook zette zij zich volop in voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, waardoor nieuwe bedrijven zich in de regio Oostland konden en wilden vestigen. Onder haar voorzitterschap zijn verder tal van bijeenkomsten georganiseerd, waar ondernemers elkaar konden ontmoeten of een kijkje bij elkaar in de keuken konden nemen. Deze bijeenkomsten trokken nieuwe leden aan waardoor VNO-NCW Oostland een bloeiend netwerk is. ​

Kees van der Helm award
De Kees van der Helm award werd uitgereikt aan Oscar van Buijtene​ van OBS Groep. Het thema dit jaar was 'technisch innovator.
Bekijk de video​ over de Kees van der Helm Award 2019. 

Regionieuws
'In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord'

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien.

lees meer
Dinsdag 10 December 2019

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien. Dat is hard nodig, want zowel in de belangenbehartiging als in de netwerkfunctie – de twee hoofdactiviteiten van VNO-NCW West – zijn de behoeften van ondernemers sterk veranderd. Een interview over de uitdagingen in een nieuwe tijd.   

Tekst: Annemarie van Oorschot
Fotografie: Marlies Hofstede     

Voordat Boersma Bert Mooren opvolgde, heeft zij zich als adjunct-directeur bij VNO-NCW West zes maanden ingewerkt. Met 2000 leden, tientallen lobbydossiers, 10 regionetwerken, 8 doelgroepnetwerken, bijna 100 bestuurders en meer dan 150 bijeenkomsten per jaar duurt het even voordat je inzicht hebt in de verenigingsstructuur. “Passie en gedrevenheid, ik zie zoveel energie bij de leden”, beschouwt Boersma, “wat leidt tot mooie initiatieven. Vanuit mijn functie is het dan belangrijk het overzicht te bewaren en alle activiteiten op elkaar af te stemmen. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur, waarvan de voorzitters van de regio- en doelgroepnetwerken deel uitmaken, vindt die afstemming plaats.”

Lukt dat? 
“Zeker! Ik heb de afgelopen maanden veel leden leren kennen. Ik heb veel ondernemers gesproken en dat wil ik blijven doen. De sfeer in de besturen is heel constructief. De voorzitters zijn zeer ervaren, die willen graag helpen bij de vernieuwing. Er moet wel wat gebeuren. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat je lid van een vereniging wordt. Ondernemers kijken eerst heel goed wat de toegevoegde waarde is, en dat vind ik ook terecht. Er is veel aanbod en het is onze taak goed te laten zien welke unieke meerwaarde ons netwerk en onze lobby kan bieden. We ontwikkelen nieuwe activiteiten die heel interessant voor hen kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing het beste in de regio kan ontstaan en het is de taak van mij en het bureau om de uitrol van deze innovaties te optimaliseren, in de regio en soms ook door heel Nederland, want ondernemen stopt niet bij de regiogrenzen. Hierover moeten we goed nadenken.“

‘VNO-NCW WEST IS EEN ÉCHTE ONDERNEMENDE NETWERK­ORGANISATIE’​

Aan welke innovaties moet ik denken?
“In de eerste plaats aan de doelgroepnetwerken. Die hebben de toekomst. Het zijn community’s die rond een (lobby)thema of doelgroep ontstaan. Denk aan het sterke DGA-netwerk, het netwerk Groene Groeiers, Netwerk Mobiliteit, het HRM-netwerk of de grote steden met specifieke lobbydossiers. Deze community’s kunnen een lang leven hebben, maar ook na verloop van tijd ophouden te bestaan omdat hun doel bereikt is.”

Hoe kan het bureau daarin faciliteren?
“Door goed te luisteren naar onze leden. Wat is hun behoefte? Gezamenlijk met de besturen kunnen wij de leden effectiever helpen bij het leggen van waardevolle verbindingen en versterken van hun netwerk. Dit doen we door ondernemers samen te brengen op inhoudelijke bijeenkomsten, hen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig te netwerken en goed te laten zien wat de lobby betekent voor het ondernemersklimaat in de regio.”

Zoals bij het Netwerk Groene Groeiers gebeurt?
“Een goed voorbeeld. Deze community wordt gevormd door leden die investeren in circulaire business cases en energietransitie. De medewerkers van ons bureau faciliteren de matchmaking tussen de leden: grotere bedrijven plaatsen uitdagingen en jonge, innovatieve bedrijven mogen hun oplossingen pitchen. Begin november hadden we bijvoorbeeld een Groene Groeiers-bijeenkomst waar Philips om oplossingen vroeg voor zijn afval dat uit mixed plastics bestaat. Dan pitchen er meer dan tien jonge ondernemers, zoals iemand die er draad voor de 3D-printer van kan maken. Die uitdagingen en oplossingen worden ook digitaal bij elkaar gebracht in de besloten omgeving van groenegroeiers.nl. Zo’n digitaal platform werkt goed en ik wil dit ook graag inzetten bij andere community’s. 


Behalve het bieden van een netwerk is de belangenbehartiging een belangrijke taak van VNO-NCW West. Hoe zie je de vernieuwing van die taak?
“Ook bij deze taak moeten we goed naar de leden luisteren. Eind oktober zijn we naar het Malieveld gegaan om actie te voeren tegen het stikstofbeleid dat veel bouwprojecten stillegt. Compleet met actie-hesjes en spandoeken. Volgens mij is dat in de geschiedenis van VNO-NCW niet eerder voorgekomen. Maar onze leden uit de bouwsector vroegen erom. Het water staat ze aan de lippen. Sommigen zijn oprecht bang voor een faillissement.  Ik zeg niet dat we onze traditionele lobbyactiviteiten overboord moeten gooien. Brieven schijven aan gemeenten of provincies, inspraak in commissies, op bezoek gaan bij ambtenaren, dat soort activiteiten kunnen effectief zijn en de lijntjes naar bewindslieden zijn vanuit VNO-NCW kort. Maar we kunnen meer moderne, digitale middelen inzetten ter ondersteuning van de belangenbehartiging.”

‘DOELGROEPNETWERKEN HEBBEN  DE TOEKOMST’

De samenleving, met name de overheid, doet steeds vaker een beroep op ondernemers om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en deze helpen uit te voeren. Wil je VNO-NCW West op deze nieuwe ontwikkeling inrichten?
“Daar zijn we al mee bezig. Veel leden van ons vragen er ook om. Die willen impact maken. Wel moeten we ervoor waken geen uitvoeringsorgaan van de overheid te worden. Er zijn al mooie eigen initiatieven van ondernemers. Neem ondernemers die zich inzetten voor schuldhulpverlening aan medewerkers. Ook zijn er velen die hun bedrijf duurzamer en inclusiever inrichten. Het is belangrijk om deze initiatieven zichtbaarder te maken.”

VNO-NCW West als een linking pin tussen bedrijfsleven en overheid…
“Precies. De vernieuwing zit vooral in meer direct contact met onze achterban, waarbij wij vertaler van de wensen en zorgen van de leden zijn, richting andere ondernemers, de politiek, arbeidsmarktorganisaties, omwonenden of andere stakeholders. In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord en gezien!”  


Kim Boersma

Na een start van haar loopbaan in verschillende functies binnen de HRM-dienstverlening richtte Boersma een eigen bureau op. Na bijna 10 jaar ondernemerschap maakte zij de overstap naar management- en directiefuncties bij onder meer non gouvernementele organisaties. 
Eerder was Boersma al vertegenwoordiger van jonge ondernemers, in de periode 2005 -2012 was zij lid van het Dagelijks Bestuur van Jong Management, de ondernemersvereniging van VNO-NCW voor jonge werkgevers (tot 40 jaar) en maakte zij zich onder meer hard voor een kinderopvangregeling. Sinds 2018 is zij lid van de adviesraad van Jong Management. 
Boersma woont in Overveen met haar partner Dick, een bouwondernemer en samen hebben zij drie kinderen, twee jongens en een meisje in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. In haar vrije tijd is ze sportief, ze houdt van hardlopen en gaat twee keer per week naar de sportschool. 
896919cc-7d1a-4e97-bfc1-186a98cee154
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.
9a257d93-ad4c-4654-bd11-32357721f5dd
Nieuwe leden
Kwekerij van den Bosch
BLEISWIJK
Flaton Makelaars Taxateurs NVM
PIJNACKER
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Onder andere door samen te werken en samen successen te vieren blijft het ondernemerschap boeiend."

Danny Ruigrok
Vennoot Bloemendaal Ruigrok Accountants
Dáárom ben ik lid!
"Ik hoop uit dit netwerk van ondernemers inspiratie te halen en nieuwe samenwerkingen te kunnen starten"

Erik Rovekamp
Buitensport ondernemer
Dáárom ben ik lid!
"Geen leeftijdsdrempel"

Jeroen Droogh
Directeur Intratuin Zoetermeer
Dáárom ben ik lid!
"In het netwerk van VNO-NCW West ontmoet je collega-ondernemers waar je nu eens niet tegenover maar naast zit"

Leco van Vliet
DGA L. van Vliet Vorkheftrucks
Dáárom ben ik lid!
"Ik wil een netwerk opbouwen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik wil leren van ervaren ondernemers."

Marcel van Wijk
Operationeel directeur Cream
Dáárom ben ik lid!
"Ik ben nog jong en via VNO-NCW Oostland kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling."

Mario Brunt
Meester Handschudder & Projectleider bij rvwebdiensten
Dáárom ben ik lid!
"Themabijeenkomsten per branche"

Michel Capitein
Eigenaar Technolab
Dáárom ben ik lid!
"Het is fijn om betrokken te blijven in de nieuwe ontwikkelingen."

Theo Hijdra
Directeur HA Consultancy

 Partner

logo Rabobank.jpg

 

logo Who's Next.jpg