Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Delft  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Delft
Delft is een kring van ondernemers van VNO-NCW West, ingesloten tussen Den Haag en Rotterdam. Hiermee vervult VNO-NCW Delft de verbindende schakel naar de andere regio’s. Delft is met bedrijven zoals DSM en Yes!Delft een broedplaats voor creativiteit en innovatie.
Regionieuws
‘Blockchain is een blijver’

​“Waar internet zestig jaar heeft over gedaan, doet blockchain in tien jaar. Het ‘tipping point’ van grootschalige toepassingen komt binnen enkele jaren. En Nederland loopt achter de techniek aan.” Leden van VNO-NCW Delft over de toepassing en toenemende relevantie van blockchain. 

lees meer
Donderdag 11 Juli 2019
“Waar internet zestig jaar heeft over gedaan, doet blockchain in tien jaar. Het ‘tipping point’ van grootschalige toepassingen komt binnen enkele jaren. En Nederland loopt achter de techniek aan.” Tijdens de tweede van drie jaarlijkse bijeenkomsten over technologie van VNO-NCW Delft staat de toepassing en toenemende relevantie van blockchain centraal. 

Door Pieter van der Meulen

De term kan inmiddels op behoorlijk wat bekendheid rekenen, maar de praktische implementatie van blockchain roept bij veel ondernemers nog vraagtekens op. “Drie keer per jaar kijken we met VNO-NCW Delft aan de hand van praktijkcases naar technologische innovatie,” trapt Joris Kleinveld, voorzitter van VNO-NCW Delft, af. “Enige tijd geleden was ik nog sceptisch maar inmiddels ben ik ook een ‘believer’: Blockchain gaat voor een groot gedeelte van het bedrijfsleven een enorme impact hebben.” Ruim zestig leden van VNO-NCW Delft zijn te gast bij ICT-bedrijf OGD, waar het motto ‘de complexiteit uit ict halen’ luidt. De ideale locatie dus voor een verhelderende bijeenkomst over complexe technologie. “De vraag die vaak terugkomt is waar te beginnen,” vult gastheer Rein van Beers, commercieel directeur bij OGD, aan. “Hoe pas je blockchain toe zodat jouw processen en mensen beter gaan functioneren?” 

Vertrouwen
“Vertrouwen is de sleutel van zakendoen. Blockchain biedt digitaal vertrouwen.” Jack Klaassen is directeur Operations en Innovatie bij digitale dienstverlener Macaw, waar hij onderzoekt welke grote technologische innovaties op ons af komen. “In de jaren dat ik dit werk doe heb ik nog nooit zoiets gezien als blockchain, dat zo snel komt en zo’n grote impact kan hebben. Simpel gesteld is blockchain de digitale equivalent van een grootboek. Het gaat om blokken met data die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Omdat deze blokken zijn versleuteld, is het praktisch onmogelijk ze te hacken. Dat komt doordat de database gedeeld is op veel verschillende plekken, iedereen kan het inzien en controleren en omdat alleen data kan worden toegevoegd en bekeken, niet worden verwijderd. Het is zo veilig als zijn kan. En in de ontwikkeling zien we een omgekeerde trend waarbij niet het mkb investeert en aanjager is van een nieuwe technologie, maar juist de grote bedrijven. Microsoft en IBM zijn de grootste investeerders in blockchain, maar ook Volkswagen, Ford en BMW zijn al ver in de implementatie. Over enkele jaren is blockchain standaard in heel veel software, de ontwikkelingen gaan zelfs sneller dan verwacht. In Zwitserland, toch geen kleine economie, zal binnen twee jaar volledig overgestapt zijn op blockchain. In het plaatsje Zug is dat al het geval en zijn verkiezingen gehouden met gebruik van deze technologie. Het ‘tipping-point’ komt steeds dichterbij en Nederland loopt achter ten opzichte van andere landen. Denk als ondernemer in revolutionaire toepassingen. Blockchain is al een ‘commodity’, het werkt en je kan er meteen mee beginnen.”

Wereld te winnen
Namens Blocklab presenteert oprichter Aljosja Beije de eerste praktijkcase: Deliver. Ook Beije benadrukt de toegevoegde waarde van vertrouwen die blockchain technologie kan bieden. “Vertrouwen zorgt ervoor dat vijftien procent van de wereldhandel niet doorgaat. Stel je voor dat je daar een oplossing voor kan bieden. Dat betekent anderhalf biljoen extra aan handel.” Blocklab werkt samen met Havenbedrijf Rotterdam en ABN Amro en past blockchain in de praktijk toe met Deliver. Deze software neemt de rol van de notaris over en bewijst dat goederen zijn afgeleverd. “Bij ondersteunende processen in de logistiek valt een wereld te winnen. De ‘letter of credit’, die in veel gevallen nog altijd wordt gebruikt, stamt uit de tijd van de Tempeliers. Blockchain biedt uitkomst en brengt financiële -, digitale- en fysieke stromen bij elkaar. Het platform dat we hebben gebouwd valideert data en wordt nu in de logistiek ingezet, maar kent talloze toepassingen.” 
Lees meer over Blocklab en Deliver​

Opschalen
“Vanaf moment één ben ik geïntrigeerd door blockchain en dat komt simpelweg doordat ik er business in zie.” Als management consultant en oprichter van Axionomic kent Wilfried Hoffman zowel de achtergrond als dagelijkse praktijk van blockchain. “Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) beheert 10.000 kilometer aan leidingen en is verantwoordingen voor bijna 800.000 wateraansluitingen. De totale vervangingswaarde van hun eigendommen wordt geschat op drie miljard. Logischerwijs willen ze weten waar alles zit, hoe het zit, of het veilig is. Dus de vraag was: kan blockchain worden toegepast om grip te houden op al deze assets? We zijn begonnen met de watermeters. Op dagelijkse basis worden tweehonderd meters vervangen. Om te kijken waar de meters zich in de keten bevinden, worden talloze spreadsheets gemaakt, vaak incompleet of onjuist en leunend op eindeloze controles. We wilden naar ‘one single source of truth’. Nu worden de watermeters digitaal vastgelegd in een rapport, dat transparant is voor aannemers, waterbedrijf en klant. Dit concept gaan we verder opschalen en uitrollen. Maar zoals de vorige spreker ook zei: de toepassing van deze technologie is heel breed. In een vluchtelingenkamp in Jordanië krijgen mensen naast eten en water ook een kleine toelage. NGO’s willen vanzelfsprekend de kosten om het geld bij hulpbehoevende mensen te krijgen zoveel mogelijk drukken. Daarvoor wordt ook blockchain gebruikt. Op basis van een irisscan wordt een digitale identiteit gecreëerd. Hieraan wordt een digitale portemonnee gekoppeld waardoor de vluchteling ook met een irisscan kan betalen. Het project levert 40.000 dollar per maand op door het voorkomen van microtransacties. In 2017 is voor het eerst getest met deze techniek in Pakistan. Hier waren honderd mensen bij betrokken. In 2018 wordt het voor honderdduizend mensen wereldwijd toegepast. Als ik dat hoor, denk ik: blockchain is een blijver.” 

Regionieuws
'Zo kan ik mijn bedrijfsvoering verduurzamen'

​Vanaf 1 juli geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Leden van VNO-NCW West vertellen hoe energiebesparing wordt omgezet in een kans voor je bedrijf. Menno Rubbens, directeur cepezedprojects: "Het kan gaan om hele simpele ingrepen."​​ Bekijk de vlog​ ​​(1.38).​

lees meer
Vrijdag 7 Juni 2019
Regionieuws
Volwaardige kans op werk
Door krapte op de arbeidsmarkt dreigt Nederland tegen de grenzen van de economische groei aan te lopen. Zonde voor ondernemers die hierdoor worden beperkt in groeimogelijkheden. Bovendien onnodig, want potentieel is er zeker. “Mijn teamleden keken in eerste instantie vreemd op, maar nu eet iedereen hier Muhammara.”​
lees meer
Dinsdag 4 Juni 2019
​Door krapte op de arbeidsmarkt dreigt Nederland tegen de grenzen van de economische groei aan te lopen. Zonde voor ondernemers die hierdoor worden beperkt in groeimogelijkheden. Bovendien onnodig, want potentieel is er zeker, vooral voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is. “Mijn teamleden keken in eerste instantie vreemd op, maar nu eet iedereen hier Muhammara.”

Tekst: Pieter van der Meulen

“Vaardigheden kun je leren, mentaliteit is een stuk moeilijker bij te brengen.” Yousef Yousef, lid van VNO-NCW Den Haag en voorzitter VNO-NCW netwerk Groene Groeiers, groeit fors met zijn bedrijf LG Sonic, een toonaangevende producent van algenbestrijding. Om de vraag naar personeel in te vullen kwam hij met een creatieve oplossing voor moeilijk vervulbare, vaak technische vacatures. Een half jaar geleden nam hij vijf Syriërs, een Argentijn en een Colombiaan aan. Het blijkt een schot in de roos. Niet alleen pakken ze het werk en de taal snel op, ze brengen een heel nieuwe, positieve dynamiek op de werkvloer. “Deze nieuwkomers nemen initiatief, zorgen voor teamspirit en zijn bovenal écht gretig. Hongerig om te leren, om succesvol te zijn. Er wordt nog wel eens vergeten dat vluchtelingen tegen wil en dank hun leven hebben moeten achterlaten. Een nieuw bestaan opbouwen op een volledig nieuwe plek, met een andere cultuur, een andere taal, noem maar op, is een enorme uitdaging. Maar wat ik vooral zie is optimisme en een grote drang om te slagen. Natuurlijk is er weleens miscommunicatie of loop je tegen cultuurverschillen aan, maar in grote lijnen is de invloed van meer diversiteit binnen het bedrijf zeer positief. Laatst nam iemand Muhammara mee, een Syrische salade met geroosterde paprika’s. Teamleden van LG Sonic keken vreemd op, maar zijn inmiddels helemaal om en bestellen het nu zelf ook.” 

Krapte
Verschillende sectoren kampen inmiddels met structureel personeelstekort. Met name in de zorg, bouw, onderwijs, techniek en ICT blijkt  het, op alle opleidingsniveaus, lastig geschikt personeel te vinden. De economische behoefte is groot, maar politiek en maatschappelijk is het binnenhalen van arbeidsmigranten een gevoelig punt. “We kunnen als samenleving zeggen dat we geen arbeids- en kennismigranten willen, maar dat heeft grote consequenties,” stelt Rob Slagmolen, secretaris arbeidsmarkt bij VNO-NCW/MKB Nederland. “Als politiek Nederland besluit geen  mensen meer binnen te halen, kunnen internationaal toonaangevende bedrijven die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie niet meer renderen. Maar ook de tuinbouwbedrijven in Westland, Oostland en Aalsmeer of transport- en bouwbedrijven lopen vast. Dat heeft ook een negatieve uitwerking op de werkgelegenheid in algemene zin, omdat bedrijven moeten inkrimpen en niet kunnen voldoen aan de vraag uit de markt. We hebben nu en in de toekomst arbeidsmigranten nodig, maar we moeten dit beter organiseren.” Slagmolen doelt onder meer op huisvesting van arbeidsmigranten die  in sommige gevallen nog te wensen over laat. In een vernietigend artikel in het NRC Handelsblad uit maart dit jaar wordt uitgebreid ingegaan op mensonterende omstandigheden: slapen op pallets, de vensterbank zwart van de schimmel, te lange werkdagen en wie klaagt, raakt zijn baan kwijt of wordt uit huis gezet. VNO-NCW en MKB Nederland voeren een intensieve lobby om huisvesting voor arbeidsmigranten al op de korte termijn te verbeteren. 

Drie sporen
De werkgeversverenigingen willen het personeelstekort langs drie sporen aanpakken. “We proberen zoveel mogelijk werklozen uit de kaartenbakken van de gemeenten te krijgen,” aldus Slagmolen. De werkloosheid loopt sinds 2014 gestaag terug, maar een grote groep langdurig werklozen blijft tegen wil en dank aan de kant staan. VNO-NCW pleit voor open­bare kaartenbakken, zodat werkgevers sneller personeel kunnen vinden. “Daarnaast valt een wereld te winnen op het gebied van werk-naar-werk,” vervolgt Slagmolen. “Investeren in opleidingen, een leven lang leren en vermijden dat niet-werken aantrekkelijk is, kan de arbeidsparticipatie consolideren. Het derde spoor is beter omgaan met kennis- en arbeidsmigranten. De regionale werkgeversverenigingen zijn in gesprek over huisvesting in de regio’s waar dit speelt, maken afspraken met provincies en werken samen met bedrijven om meer te bouwen.” 

Wonen in bedrijfspand
Ook Ron van Ommen, directeur-eigenaar van Rijndorp Installaties uit Zoeterwoude en lid van VNO-NCW Rijnland, is genoodzaakt out-of-the-box te denken toen hij enkele jaren geleden steeds meer werk, maar minder geschikte werknemers kon vinden. Al snel merkte hij dat het niet eenvoudig is om mensen die aan de zijlijn staan, aan werk te helpen. “Vluchtelingenwerk, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), allemaal instanties in Nederland die niet samenwerken. Eén aanspreekpunt in Nederland om vluchtelingen aan het werk te helpen, is er niet. Een collega legde contact met een arbeidscoach van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf en zij ging voorselecteren voor mij.” Inmiddels werken twaalf statushouders bij Rijndorp Installaties. Van Ommen biedt de nieuwe werknemers eerst een interne opleiding aan en in zijn bedrijfs­pand heeft hij in een loods een technische ruimte omgetoverd tot een soort woning. Het gewenningsproces voor de al langer in dienst zijnde werknemers, waarmee Yousef ook te maken heeft, herkent Van Ommen. “De monteurs die al bij me werkten zijn inmiddels helemaal om. En zij weten ook: als je leerlingen in dienst neemt, moet je ook veel aan begeleiding doen.”
                                                                                                   
Morele agenda
Het potentieel maar vooral ook de noodzaak om nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk te helpen, dringt binnen het bedrijfsleven steeds verder door. Vijftien grote bedrijven, waaronder Shell, ING, Philips, Dura Vermeer, Randstad en 
Accenture, gaan komende twee jaar ruim 3.500 vaste banen voor vluchtelingen creëren. Daarnaast worden opleidings­trajecten en hulpprogramma’s opgezet, waardoor duizenden migranten uitzicht krijgen op betaald werk of ondersteuning krijgen bij het starten van een eigen onderneming. “Dit is de morele agenda van het bedrijfsleven, buiten de politiek om,” verklaart Paul Polman, voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel en voormalig CEO van Unilever, tegen het Financieel Dagblad (9/4/’19). “De wereld kent meer vluchtelingen dan ooit. Vergeet niet dat u en ik in Syrië geboren hadden kunnen zijn. Ik sta hier omdat de Nederlandse overheid mijn opleiding heeft betaald.” Yousef Yousef vindt het een goede zaak dat grote bedrijven zich inzetten om nieuwkomers een kans te bieden. Zelf vluchtte hij als kind vanuit Syrië naar Nederland en weet hij hoe belangrijk het is perspectief en goede behandeling te bieden. “Zorg voor persoonlijke begeleiding, wees geïnteresseerd en verdiep je in hun achtergrond. Als iemand de taal niet spreekt of de cultuur niet kent, betekent dat niet dat hij of zij dom of onwelwillend is. Ik bied taalcursussen aan en dan zie je dat het heel snel wordt opgepakt. Het is een kleine moeite voor de gemotiveerde en betrokken werknemer die je er voor terugkrijgt. Het belang van integratie van nieuwkomers is essentieel en onvermijdelijk in een moderne samenleving, maar te weinig mensen staan op en nemen verantwoordelijkheid. Ik roep ondernemers en overheden op volwaardige kansen te bieden aan mensen die we nu en in de toekomst keihard nodig hebben.” 

Overweeg je ook vluchtelingen in dienst te nemen? Neem contact op met ondernemers die hier ervaring mee hebben via onze netwerkapp:  www.vno-ncwwest.nl/app​

5a16a92b-08ee-4a93-be32-4f5b76c18066
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Mensen met andere achtergronden leren kennen, is verfrissend. Ook wil ik graag bedrijven van binnen zien."

Daan de la Parra
DGA OGD, kantoorautomatisering in Delft
Dáárom ben ik lid!
"Het lidmaatschap van VNO-NCW Delft zet mij aan het denken omdat ik ondernemers uit andere sectoren ontmoet."

Erik van Hunnik
Eigenaar First Element

 Partner

logo Rabobank.jpg