Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Delft  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Delft
Delft is een kring van ondernemers van VNO-NCW West, ingesloten tussen Den Haag en Rotterdam. Hiermee vervult VNO-NCW Delft de verbindende schakel naar de andere regio’s. Delft is met bedrijven zoals DSM en Yes!Delft een broedplaats voor creativiteit en innovatie.
Regionieuws
Meer geld naar onderwijs

Mede op initiatief van onze Amsterdamse voorzitter Hans Bakker, luidt VNO-NCW de noodklok over het tekort aan leraren in het ​basisonderwijs. Dit schaadt de economie, schrijven de werkgeversvoorzitters in een brief aan premier Rutte. ​

lees meer
Dinsdag 18 Februari 2020
Regionieuws
Een visie gebaseerd op feiten

Hij raakte in 2016 door de Ted Talk van Hans Rosling, grondlegger van Factfulness, uit 2006 geïnspireerd. Sindsdien is Peter ten Wolde ambassadeur van zijn gedachtegoed. Wat ondernemers eraan hebben? “Veel!”

lees meer
Donderdag 12 December 2019

“In het verleden richtten de verkopers van het Canadese ICT-bedrijf Cognos (tegenwoordig onderdeel van IBM) zich op grote klanten: de ‘Unilevers’ van deze wereld. Bij hen waren immers de grote, prestigieuze deals binnen te halen. Maar het risico dat er helemaal geen deal kwam, was ook heel groot. Vaak werkten deze verkopers met geknepen billen naar het einde van het financiële jaar toe omdat ze hun jaartarget waarschijnlijk niet zouden halen.
Totdat op een dag een accountmanager werd aangenomen die op bezoek ging bij kleine bedrijven en instellingen. Hij werd spottend ‘de stofzuiger’ of ‘kruimeldief’ genoemd. Hij tikte echter de ene na de andere kleine order binnen en haalde fluitend zijn target. Oftewel: hij richtte zich op de meerderheid.”

Kloven
Peter ten Wolde (51) werkte vanaf 1996 acht jaar voor Cognos. Na een carrière in de managementinformatievoorziening begon hij in 2006 voor zichzelf en werd al vrij snel  ambassadeur van het gedachtegoed Factfulness. Aan de hand van een voorbeeld uit eigen ervaring heeft hij alvast de eerste van de tien principes van Factfulness uitgelegd. (Kijk voor alle principes op pagina 18). “We  richten ons op de uitzonderingen”, licht hij nader toe. Laat ik de lezer een vraag stellen: is het aantal mensen dat voor minder dan 2 dollar per dag moet rondkomen – die dus in extreme armoede leven – de laatste jaren toe- of afgenomen? … Maar liefst 81 procent van de Nederlanders denkt dat het aantal toegenomen of gelijk gebleven is. Dat komt omdat we in de media de uitzonderingen zien. Aangrijpende televisiebeelden van de hongersnood in Zuid-Soedan bijvoorbeeld. Een ernstige situatie natuurlijk, maar een uitzondering. Het zorgt voor een verkeerd inzicht in de stand van zaken van de wereld.” Het aantal mensen dat honger lijdt is de afgelopen decennia flink afgenomen (zie grafiek op pagina 17). Wel maakte in november het Rode Kruis bekend dat dit aantal weer licht stijgt.

14 miljoen hits
De video ‘The Best Stats You've Ever Seen’ heeft meer dan 14 miljoen hits. Rosling, een Zweedse professor in geneeskunde en statistiek, laat erin zien dat de wereld een enorme vooruitgang doormaakt. Hij stichtte samen met zijn zoon Ola Rosling en zijn schoondochter Anna Rosling Rönnlund de Gapminder Foundation waar mensen kosteloos statistische gegevens over de ontwikkelingen en trends in de wereld kunnen vinden, vaak samengevat in aansprekende interactieve grafieken. Het doel is de promotie van een wereldvisie gebaseerd op feiten. Rosling is in 2017 overleden, maar zoon en schoondochter zetten zijn werk met passie voort. Ten Wolde heeft Ola Rosling drie keer mogen ontmoeten en verspreidt het gedachtegoed in Nederland door lezingen, workshops en advies op maat te geven.

Betrouwbaar
Voor Ten Wolde is het zonneklaar dat ook ondernemers baat hebben bij de 10 principes van Factfulness (zie pagina 18). “Er zijn instituten in de wereld die goed onderzoek doen en met betrouwbare cijfers komen. Hans Rosling deed onderzoek naar de internationale gezondheid aan het gerenommeerde Karolinska Institutet. Hij adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef bijvoorbeeld bij hun beleidsvorming. De VN, de Wereldbank, het IMF, dat zijn ook betrouwbare instituten. Als het IMF voorspelt dat de grootste economische groei gaat plaats vinden in zes Afrikaanse en drie Aziatische landen dan weet je wat je als ondernemer te doen staat. Een groei van 3 tot 6 procent, dat gaan we hier in de huidige hoge-inkomenslanden (het ‘Westen’) niet meer meemaken.”

Energie
Ten Wolde is ervan overtuigd dat als je de juiste feiten en cijfers verzameld en ze volgens de 10 principes inzet er positieve energie vrijkomt. “Ondernemers zullen nog creatiever en oplossingsgerichter worden. Neem eens een kijkje op www.gapminder.org en doe de gapminder test. Je zal schrikken hoe onterecht somber je beeld van de wereld is. Kijk je op basis van feiten naar die wereld dan kun je de uitdagingen beter aan en ben je in staat effectief beleid voor de lange termijn te ontwikkelen.”

Peter ten Wolde gaf op 5 november een lezing Factfulness voor de leden van VNO-NCW West. De lezing was het laatste deel van een drieluik.

Meer info: www.vno-ncwwest.nl/delft

De tien principes van Factfulness
Wie feiten verzamelt, analyseert en inzet volgens de tien principes van professor Hans Rosling, zal succesvoller zijn, is de stellige overtuiging van Peter ten Wolde. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers die hun bedrijfsstrategie richten op continuïteit en groei op de lange termijn.

Regionieuws
'In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord'

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien.

lees meer
Dinsdag 10 December 2019

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien. Dat is hard nodig, want zowel in de belangenbehartiging als in de netwerkfunctie – de twee hoofdactiviteiten van VNO-NCW West – zijn de behoeften van ondernemers sterk veranderd. Een interview over de uitdagingen in een nieuwe tijd.   

Tekst: Annemarie van Oorschot
Fotografie: Marlies Hofstede     

Voordat Boersma Bert Mooren opvolgde, heeft zij zich als adjunct-directeur bij VNO-NCW West zes maanden ingewerkt. Met 2000 leden, tientallen lobbydossiers, 10 regionetwerken, 8 doelgroepnetwerken, bijna 100 bestuurders en meer dan 150 bijeenkomsten per jaar duurt het even voordat je inzicht hebt in de verenigingsstructuur. “Passie en gedrevenheid, ik zie zoveel energie bij de leden”, beschouwt Boersma, “wat leidt tot mooie initiatieven. Vanuit mijn functie is het dan belangrijk het overzicht te bewaren en alle activiteiten op elkaar af te stemmen. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur, waarvan de voorzitters van de regio- en doelgroepnetwerken deel uitmaken, vindt die afstemming plaats.”

Lukt dat? 
“Zeker! Ik heb de afgelopen maanden veel leden leren kennen. Ik heb veel ondernemers gesproken en dat wil ik blijven doen. De sfeer in de besturen is heel constructief. De voorzitters zijn zeer ervaren, die willen graag helpen bij de vernieuwing. Er moet wel wat gebeuren. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat je lid van een vereniging wordt. Ondernemers kijken eerst heel goed wat de toegevoegde waarde is, en dat vind ik ook terecht. Er is veel aanbod en het is onze taak goed te laten zien welke unieke meerwaarde ons netwerk en onze lobby kan bieden. We ontwikkelen nieuwe activiteiten die heel interessant voor hen kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing het beste in de regio kan ontstaan en het is de taak van mij en het bureau om de uitrol van deze innovaties te optimaliseren, in de regio en soms ook door heel Nederland, want ondernemen stopt niet bij de regiogrenzen. Hierover moeten we goed nadenken.“

‘VNO-NCW WEST IS EEN ÉCHTE ONDERNEMENDE NETWERK­ORGANISATIE’​

Aan welke innovaties moet ik denken?
“In de eerste plaats aan de doelgroepnetwerken. Die hebben de toekomst. Het zijn community’s die rond een (lobby)thema of doelgroep ontstaan. Denk aan het sterke DGA-netwerk, het netwerk Groene Groeiers, Netwerk Mobiliteit, het HRM-netwerk of de grote steden met specifieke lobbydossiers. Deze community’s kunnen een lang leven hebben, maar ook na verloop van tijd ophouden te bestaan omdat hun doel bereikt is.”

Hoe kan het bureau daarin faciliteren?
“Door goed te luisteren naar onze leden. Wat is hun behoefte? Gezamenlijk met de besturen kunnen wij de leden effectiever helpen bij het leggen van waardevolle verbindingen en versterken van hun netwerk. Dit doen we door ondernemers samen te brengen op inhoudelijke bijeenkomsten, hen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig te netwerken en goed te laten zien wat de lobby betekent voor het ondernemersklimaat in de regio.”

Zoals bij het Netwerk Groene Groeiers gebeurt?
“Een goed voorbeeld. Deze community wordt gevormd door leden die investeren in circulaire business cases en energietransitie. De medewerkers van ons bureau faciliteren de matchmaking tussen de leden: grotere bedrijven plaatsen uitdagingen en jonge, innovatieve bedrijven mogen hun oplossingen pitchen. Begin november hadden we bijvoorbeeld een Groene Groeiers-bijeenkomst waar Philips om oplossingen vroeg voor zijn afval dat uit mixed plastics bestaat. Dan pitchen er meer dan tien jonge ondernemers, zoals iemand die er draad voor de 3D-printer van kan maken. Die uitdagingen en oplossingen worden ook digitaal bij elkaar gebracht in de besloten omgeving van groenegroeiers.nl. Zo’n digitaal platform werkt goed en ik wil dit ook graag inzetten bij andere community’s. 


Behalve het bieden van een netwerk is de belangenbehartiging een belangrijke taak van VNO-NCW West. Hoe zie je de vernieuwing van die taak?
“Ook bij deze taak moeten we goed naar de leden luisteren. Eind oktober zijn we naar het Malieveld gegaan om actie te voeren tegen het stikstofbeleid dat veel bouwprojecten stillegt. Compleet met actie-hesjes en spandoeken. Volgens mij is dat in de geschiedenis van VNO-NCW niet eerder voorgekomen. Maar onze leden uit de bouwsector vroegen erom. Het water staat ze aan de lippen. Sommigen zijn oprecht bang voor een faillissement.  Ik zeg niet dat we onze traditionele lobbyactiviteiten overboord moeten gooien. Brieven schijven aan gemeenten of provincies, inspraak in commissies, op bezoek gaan bij ambtenaren, dat soort activiteiten kunnen effectief zijn en de lijntjes naar bewindslieden zijn vanuit VNO-NCW kort. Maar we kunnen meer moderne, digitale middelen inzetten ter ondersteuning van de belangenbehartiging.”

‘DOELGROEPNETWERKEN HEBBEN  DE TOEKOMST’

De samenleving, met name de overheid, doet steeds vaker een beroep op ondernemers om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en deze helpen uit te voeren. Wil je VNO-NCW West op deze nieuwe ontwikkeling inrichten?
“Daar zijn we al mee bezig. Veel leden van ons vragen er ook om. Die willen impact maken. Wel moeten we ervoor waken geen uitvoeringsorgaan van de overheid te worden. Er zijn al mooie eigen initiatieven van ondernemers. Neem ondernemers die zich inzetten voor schuldhulpverlening aan medewerkers. Ook zijn er velen die hun bedrijf duurzamer en inclusiever inrichten. Het is belangrijk om deze initiatieven zichtbaarder te maken.”

VNO-NCW West als een linking pin tussen bedrijfsleven en overheid…
“Precies. De vernieuwing zit vooral in meer direct contact met onze achterban, waarbij wij vertaler van de wensen en zorgen van de leden zijn, richting andere ondernemers, de politiek, arbeidsmarktorganisaties, omwonenden of andere stakeholders. In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord en gezien!”  


Kim Boersma

Na een start van haar loopbaan in verschillende functies binnen de HRM-dienstverlening richtte Boersma een eigen bureau op. Na bijna 10 jaar ondernemerschap maakte zij de overstap naar management- en directiefuncties bij onder meer non gouvernementele organisaties. 
Eerder was Boersma al vertegenwoordiger van jonge ondernemers, in de periode 2005 -2012 was zij lid van het Dagelijks Bestuur van Jong Management, de ondernemersvereniging van VNO-NCW voor jonge werkgevers (tot 40 jaar) en maakte zij zich onder meer hard voor een kinderopvangregeling. Sinds 2018 is zij lid van de adviesraad van Jong Management. 
Boersma woont in Overveen met haar partner Dick, een bouwondernemer en samen hebben zij drie kinderen, twee jongens en een meisje in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. In haar vrije tijd is ze sportief, ze houdt van hardlopen en gaat twee keer per week naar de sportschool. 
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Het lidmaatschap van VNO-NCW Delft zet mij aan het denken omdat ik ondernemers uit andere sectoren ontmoet."

Erik van Hunnik
Eigenaar First Element

 Partner

logo Rabobank.jpg