Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Delft  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Delft
Delft is een kring van ondernemers van VNO-NCW West, ingesloten tussen Den Haag en Rotterdam. Hiermee vervult VNO-NCW Delft de verbindende schakel naar de andere regio’s. Delft is met bedrijven zoals DSM en Yes!Delft een broedplaats voor creativiteit en innovatie.
Regionieuws
De uitdaging van ander (reis)gedrag

Een middagbijeenkomst bij de TU Delft. Nicoly Vermeulen, vicepresident Operations TU Delft valt direct met de deur in huis: "Mobiliteit is een onderwerp waar wij op de campus in alle opzichten mee te maken hebben."

lees meer
Vrijdag 15 Februari 2019

Dit keer geen ontbijt maar een middagbijeenkomst en wel bij de TU Delft. Nicoly Vermeulen, Vicepresident Operations TU Delft en ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland valt direct met de deur in huis. "Mobiliteit is een onderwerp waar wij op de campus in alle opzichten mee te maken hebben.

 

Niet alleen doen we er alles aan om meer medewerkers op een andere manier dan met de auto naar het werk te laten komen ook doen we als Technische Universiteit veel onderzoek naar dit onderwerp. Een van de onderzoeken richt zich op hoe fietsers en voetgangers zich voortbewegen in de stad. Dit zijn vaak onvoorspelbare verkeersstromen en toch wil je ook van hen kunnen voorspellen hoe zij zich gedragen in het verkeer. Op een 'gewone 'maandag komen er circa 50.000 mensen naar de campus. Reisgedrag kent twee uitdagingen. Enerzijds de harde kant: er moeten faciliteiten zijn om de juiste keuze te maken. Er moete treinen rijden. Aan de andere, de zachte kant gaat het om keuzes die mensen maken op basis van allerlei factoren waar je als werkgever geen invloed op hebt. Daarom start de TU Delft met een pilot gericht op het verleiden tot ander gedrag."

 

Martina Huijsmans, wethouder Mobiliteit is ook ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. "Delft is een stad met ambities. Een daarvan is de mobiliteitstransitie. Tot 2040 komen er 15.000 extra woningen bij en 10.000 nieuwe banen. Om de stad leefbaar te houden moeten we van autobezit naar autogebruik, van tweede auto naar de trein, van fiets naar deelfiets. Het betekent ook dat we de parkeernorm willen verlagen. Als je gaat veranderen blijkt vaak in het begin dat je nog wel met oude regels te maken hebt. Kijk maar naar deelfietsen: Waar mogen ze staan? Welke aanbieders sta je toe?"

 

Vermeulen is het met haar collega ambassadeur eens: "Nieuwe regelgeving is noodzakelijk. Tussen 8 en 9 uur zijn de fietspaden eigenlijk niet meer begaanbaar, veel te druk. Betekent dit dan dat we de collegetijden aanpassen? Dat zijn gevoelige onderwerpen." Huijsmans: "Gelukkig zijn er al heel concrete plannen om de mobiliteit te verbeteren. De Sebastiaanbrug gaat nu dicht maar over een jaar kan er een tram via de brug naar de campus rijden. Vanuit de MRDH wordt ingezet op metropolitaanse fietsroutes en station Delft Zuid wordt het eerste klimaat neutrale station: Station Delft Campus.

 

Om over te stappen op ander vervoer dat je gewend bent, moet je het eerst vaak uitproberen is de stelling van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Vermeulen is het daar helemaal mee eens. "Ik was in mijn andere baan gewend om altijd met de auto te gaan. Toen ik overstapte naar de TU Delft had ik mij voorgenomen om voortaan met de trein te gaan. Maar ik hikte er erg tegenaan. Het leek mij afschuwelijk. Treinen zijn tenslotte altijd te laat of ze rijden helemaal niet….Toen ik eenmaal met de trein ging, bleek dat beeld dat ik had niet te kloppen. Nu vind ik het fantastisch en baal ik als ik een dag echt met de auto moet reizen. Zo zie je hoe een mindshift werkt."

 

Dagelijkse mobiliteitspatronen en verschillende vervoermiddelen
Promovendus Danique Ton vertelt over het onderzoek, onderdeel van het Allegro onderzoek, dat inzicht geeft in mobiliteitspatronen. Via een Mentimeter vroeg zij aan de zaal: Welk dagelijks mobiliteitspatroon denkt u dat in Nederland het meest voorkomt? Wat blijkt? De grootste groep mensen gebruikt de auto en de fiets. Op de tweede plaats komt de groep exclusieve autogebruiker (die dus alleen de auto gebruiken) en als derde is er de groep die alle modaliteiten gebruikt behalve het openbaar vervoer.

 

Onder inwoners van Haaglanden geeft dat een iets ander beeld (5% van alle data): deze groep maakt vooral gebruik van de auto, de fiets en lopen. Voorts blijkt: dat wat in je 'patroon' zit, dus het vervoermiddel dat je het liefste gebruikt daar ben je ook het meest positief over. Daarom is verandering van gedrag ook zo lastig. Mensen weten vaak niet hoe het bevalt om met een ander vervoermiddel te reizen, daarom is het uitproberen en het ervaren van ander vervoer goed om je horizon te verbreden.

 

De ontwikkelingsopgave van Delft
"Doordat Delft er tot 2040 veel woningen en banen bij krijgt, moet er creatief worden nagedacht hoe dat voor elkaar te krijgen, zegt Jan Kees Verrest van de gemeente Delft. "Er is een fonds gemaakt waar iedereen goede ideeën hieromtrent kan indienen."

 

Travel to campus the other way
De TU Delft gaat starten met een pilot om mensen te verleiden om op een andere manier naar de campus te komen. Cathelijn Dijk-Koekoek somt op hoe de TU Delft dat gaat aanpakken:

 

De pilot vindt plaats in 4 blokken van 8 weken. Deelname aan de pilot is in ruil voor onderzoek. We willen weten wat de deelnemers beweegt. Waarom doen ze wat ze doen? Er komt een gevarieerd aanbod: e-bikes, ov probeerpas, elektrische step, thuiswerken (met name op dinsdag en donderdag). Thuiswerken levert overigens veel vragen op: hoe kom ik dan bij mijn bestanden? Daarom is er een speciale helpdesk in het leven geroepen. In totaal gaat het om zo'n 800 deelnemers.

 

Tips:

Toon lef (denk integraal en buiten de lijntjes)
Zorg voor momentum. Een pilot is een toverwoord. Fouten maken mag. Als het niet werkt is het ook belangrijk om te weten en van te leren.
1+1=3. Maak gebruik van netwerk. Lift mee op bestaande initiatieven. Leer van anderen. En van elkaar.
 

Een van de zaken die wordt aangeboden is een elektrische step. Jacoba van Gastel vertelt er enthousiast over. Een elektrische step heeft vele voordelen: opvouwbaar, licht in gewicht, flexibel, handig voor de first of last mile en je hebt door de batterij een duwtje in de rug. Let wel op: e-steppen die nu bij grote en populaire internetbedrijven worden aangeboden zijn in Europa wel maar in Nederland niet op de openbare weg toegestaan. De step die zij heeft, moet 'je een beetje bijsteppen' en daardoor is het een e-bike. Die voldoet wel aan de Nederlandse wet en regelgeving. De step in combinatie met de ov-probeerpas van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een uniek concept.

 

Mobility Lab
Samen met De Verkeersonderneming, SmartwayZ.nl, ZO Slim Bereikbaar en de gemeente Den Haag wordt het startup programma Mobility Lab georganiseerd. Dit programma geeft startups de gelegenheid hun prototype in de praktijk uit te testen. Lilian Verkleij van de gemeente Den Haag doet een oproep aan de aanwezigen: geeft een startup een kans om uw mobiliteitsknelpunt op te lossen. Kijk op www.mobilitylab.nl Inschrijven als launcing customer kan nog tot 28 februari 2019.

 

Moderator Bert van Rijssen geeft informatie over nieuwe acties en bijeenkomsten en sluit de bijeenkomst af door iedereen hartelijk te bedanken.

 

Probeeractie P+R Hoornwijck, https://hoornwijck.prdenhaag.nl/
Vanaf 1 maartzijn er weer diverse fiets en ov probeer acties. www.ga3punt0.nl


Koningstunnel gaat vanaf 1 maart dicht. www.koningstunnelcoalitie.nl
Medio april/mei start een Vrachtfiets probeeractie


De volgende bijeenkomst is maandag 17 juni 2019
Bekijk de presentaties. En de vragen en uitslagen van de Mentimeter.

Ook een werkgeversbijeenkomst bijwonen? Neem contact op met Astrid Homan info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl 

Fotoreportage

Regionieuws
‘Lobbyen heeft zin’

​Duizenden woningen moesten er komen aan de Schieoevers Noord in Delft. Ten koste van de innovatieve maakindustrie. Dankzij een intensieve lobby is daar nu een stokje voor gestoken.

lees meer
Maandag 11 Februari 2019

Duizenden woningen moesten er komen aan de Schieoevers Noord in Delft. De innovatieve maakindustrie die daar nu gevestigd is, had het nakijken in de Woonvisie van de gemeente. Dankzij een intensieve lobby is daar nu een stokje voor gestoken.

Door: Pascale Warners

De Delftse gemeenteraad nam op 31 januari 2019 met een ruime meerderheid de motie ‘Koesteren van maakindustrie in het DOP Schieoevers’ aan. Joris Kleinveld, voorzitter van VNO-NCW Delft, is opgelucht. “Het was de tweede motie om werken op de Schieoevers voorrang te geven boven woningbouw. Maar deze kwam op een beslissend moment. Het concept ontwikkelplan wordt binnenkort definitief gemaakt. Nu het uitgangspunt veranderd is, moet de ambitie voor woningbouw aan de Schieoevers flink worden bijgesteld.”

Grote onzekerheid
Gebakken lucht en geleuter. Zo dacht Kleinveld tot twee jaar terug over lobbyen. Pas toen hij betrokken raakte bij de Schieoevers, zag hij hoe zinvol het is. Hij zet zich al bijna twee jaar in voor de ondernemers langs de Schie. En met succes. “De gemeente had vergaande woningbouwplannen voor de Schieoevers Noord”, zegt Kleinveld. “Tussen de Kruithuisweg en de Gamma moest een mix komen van woningen en maakindustrie.” Oorspronkelijk was dit gebied door de Provincie aangewezen als bestemming voor bedrijven in de hoogste milieucategorie. Vorig jaar wijzigde dit, waardoor een gemengde bestemming van woningen en industrie mogelijk werd. Dit leidde tot grote onzekerheid bij de gevestigde bedrijven. Konden zij hier wel blijven en zou het nog mogelijk zijn verder te groeien?

Flinke lobby
“Vanuit VNO-NCW voerden we samen met Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) een flinke lobby richting de Provincie en de gemeentelijke politiek”, vertelt Kleinveld. “We spraken in bij de Provincie en trokken samen op richting wethouders en pers. Ook schreven we vanuit VNO-NCW een brandbrief aan de Provincie. Als woningbouw te veel ruimte zou krijgen, zouden bedrijven beperkt worden in hun groei en wegtrekken uit het gebied. Dat zou ten koste gaan van de werkgelegenheid.”
Eens in de paar weken overlegde Kleinveld samen met de gemeente en andere ondernemers in Delft. Hij was betrokken bij de eerste motie: ‘Ruim baan voor de maakindustrie’. Deze werd aangenomen, maar ondertussen gingen de plannen voor woningbouw gewoon door. “In het concept ontwikkelplan wordt uitgegaan van 3.000 tot wel 7.000 woningen”, aldus Kleinveld. “De onrust onder de ondernemers nam alleen maar toe. Zij kregen regelmatig ontwikkelaars over de vloer die hen wilden uitkopen voor woningbouw.”

Samen met BKS, het Economisch Platform Delft, diverse andere bedrijven en een bewonersvereniging hield Kleinveld in januari 2019 een pleidooi bij de commissie Ruimte en Verkeer van de gemeenteraad. De week erna werd de tweede motie aangenomen. “Het is een grote geruststelling voor de bestaande bedrijven”, aldus Kleinveld. “De innovatieve maakindustrie krijgt ruim baan, juist de bedrijven met een focus op productie. De huidige ondernemers kunnen blijven zitten en doorgroeien. Verder wordt de raad voortaan nauw betrokken bij te maken afwegingen. Voordat de milieueffectreportage en het definitief ontwikkelplan door de raad zijn vastgesteld, mogen er geen onomkeerbare besluiten meer genomen worden over de ontwikkeling van Schieoevers Noord.”

Regionieuws
Steun Fonds Bestrijding Kinderarbeid

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

lees meer
Dinsdag 29 Januari 2019

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

Voor 2019 stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) nogmaals €5,5 miljoen beschikbaar om kinderarbeid in de productieketens van Nederlandse bedrijven uit te bannen. Nog steeds werken wereldwijd 152 miljoen kinderen op het land, in de mijnen, in steengroeven, naaiateliers of in de huishouding. Bovendien heeft Nederland zich gecommitteerd aan de internationale VN-doelen. Hierin staat beschreven dat in 2025 een definitief einde moet komen aan alle vormen van kinderarbeid. 

Oorzaken onderzoeken én aanpakken
FBK ondersteunt ondernemers die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen.

Ook verwacht het FBK dat ondernemers zelf maatregelen nemen in hun eigen onderneming. Zo kunnen bedrijven hun eigen inkoopprocedures tegen het licht houden. En ze kunnen samen met (toe)leveranciers ervoor zorgen dat werknemers een eerlijk en leefbaar loon ontvangen.

Brede samenwerking
Een belangrijke voorwaarde is dat ondernemers in dezelfde sector gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere partijen, zoals NGO’s, lokale bedrijven en andere partijen. Daarnaast wil FBK meer inzicht krijgen en kennis opdoen over mogelijke handelingsperspectieven. Vooral het delen en verspreiden van kennis is belangrijk. Het helpt ondernemers om van elkaar te leren. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van het nog altijd heersende taboe op kinderarbeid. 

Meer informatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van het FBK, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid.   ​

Dáárom ben ik lid!
"Mensen met andere achtergronden leren kennen, is verfrissend. Ook wil ik graag bedrijven van binnen zien."

Daan de la Parra
DGA OGD, kantoorautomatisering in Delft
Dáárom ben ik lid!
"Het lidmaatschap van VNO-NCW Delft zet mij aan het denken omdat ik ondernemers uit andere sectoren ontmoet."

Erik van Hunnik
Eigenaar First Element

 Partner

logo Rabobank.jpg