Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Delft  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Delft
Delft is een kring van ondernemers van VNO-NCW West, ingesloten tussen Den Haag en Rotterdam. Hiermee vervult VNO-NCW Delft de verbindende schakel naar de andere regio’s. Delft is met bedrijven zoals DSM en Yes!Delft een broedplaats voor creativiteit en innovatie.
Regionieuws
Zicht op werk

​VNO-NCW West heeft twaalf convenanten ‘Perspectief op werk’ gesloten. Ze helpen ondernemers uit de brand.

lees meer
Vrijdag 27 September 2019

​Onvervulbare vacatures, het schrikbeeld van ondernemers en inmiddels dagelijkse praktijk. Door de economische groei overstijgt de vraag naar arbeidskrachten het aanbod. Daarbij komt het gebrek aan gekwalificeerde krachten door de overgang naar de nieuwe economie. Opleidingen en werkervaring van werkzoekenden sluiten niet aan op de nieuwe functies, zoals ICT’ers voor big data en installateurs voor zonnepanelen.

Tekst: Annemarie van Oorschot

VNO-NCW West pakt dit probleem voor haar leden aan door te participeren in overheidsprojecten die het aanbod op de arbeidsmarkt vergroten. In 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten, waarin VNO-NCW aanbood trekker te worden van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. En met succes. In de periode 2015- april 2019 zijn bijna 52.000 mensen aan de slag gegaan, voornamelijk in het bedrijfsleven.

Er staat nu een breder project in de stijgers: ‘Perspectief op werk’, dat niet alleen gericht is op arbeidsgehandicapten, maar ook op kwetsbare werkzoekenden, zoals huismoeders, 55-plussers en statushouders. In de afgelopen maanden heeft VNO-NCW West in alle 12 arbeidsmarktregio’s van Noord- en Zuid-Holland een Doe-agenda getekend waarin staat hoe overheid, onderwijs en bedrijfsleven  gezamenlijk het arbeidspotentieel zullen ontsluiten. De programma’s zullen per regio variëren. Manue Azoulay (Noord-Holland)  en Jan Markerink (Zuid-Holland) coördineren vanuit VNO-NCW West deze programma’s en staan klaar om leden te informeren. 

Cijfers arbeidsmarktregio's in gebied West: 

1. ​​Drechtsteden

Potentiele beroepsbevolking: 213.000

Werkend: 141.000

Wil meer uren werken: 7.400

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 15 juli door Jan Markerink, projectleider Perspectief op Werk Zuid-Holland


2. ​Gooi- en Vechtstreek

Potentiele beroepsbevolking: 190.000

Werkend: 127.000

Wil meer uren werken: 6.700

Potentieel: 15.200

Doe-agenda getekend op 12 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

3. Gorinchem

Potentiele beroepsbevolking: 92.000

Werkend: 64.000

Wil meer uren werken: 3.400

Potentieel: 7.100

Doe-agenda getekend op 23 mei door Mireille Horden, voorzitter VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 

4. Groot-Amsterdam

Potentiele beroepsbevolking: 950.000

Werkend: 644.000

Wil meer uren werken: 34.000

Potentieel: 80.100

Doe-agenda getekend op 11 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

5. Haaglanden

Potentiele beroepsbevolking: 606.000

Werkend: 386.000

Wil meer uren werken: 20.400

Potentieel: 57.600

Doe-agenda getekend op 12 juni, door Bert Mooren, directeur VNO-NCW West

 

6. Holland Rijnland

Potentiele beroepsbevolking: 405.000

Werkend: 280.000

Wil meer uren werken: 14.800

Potentieel: 30.400

Doe-agenda, getekend op 14 april door Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland

 

7. Midden-Holland

Potentiele beroepsbevolking: 140.000

Werkend: 95.000

Wil meer uren werken: 5.000

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 11 juli door Marieke Kreuzen, bestuurslid VNO-NCW Rijngouwe

 

8. Noord-Holland Noord

Potentiele beroepsbevolking: 502.000

Werkend: 337.000

Wil meer uren werken: 17.800

Potentieel: 39.500

Doe-agenda, getekend op 1 juni, door Jeroen Veerman, voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

 

9. Rijnmond

Potentiele beroepsbevolking: 1.023.000

Werkend: 652.000

Wil meer uren werken: 34.400

Potentieel: 97.300

Doe-agenda getekend op 3 juli door Ron Kooren,
bestuurslid VNO-NCW Rotterdam

 

10. Zaanstreek/Waterland

Potentiele beroepsbevolking: 251.000

Werkend: 168.000

Wil meer uren werken: 8.900

Potentieel: 20.200

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

11. Zuid-Holland Centraal

Potentiele beroepsbevolking: 268.000

Werkend: 182.000

Wil meer uren werken: 9.600

Potentieel: 21.500

Doe-agenda, getekend op 28 juni door Corina Holla, voorzitter VNO-NCW Den Haag

 

12. Zuid-Kennemerland en IJmond

Potentiele beroepsbevolking: 282.000

Werkend: 194.000

Wil meer uren werken: 10.200

Potentieel: 21.900

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Robert Bloemers, bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam

​Kijk hier​ voor meer informatie over Perspectief op Werk.​

Regionieuws
'Alle perspectieven samen brengen'

“Het belangrijkste misverstand over lobbyisten is dat zij alleen voor hun eigenbelang gaan. Wij proberen juist alle perspectieven samen te brengen." Petra Tiel en Rogier Krabbendam vertellen over hun werk als lobbyist in Noord- en Zuid-Holland.

lees meer
Vrijdag 30 Augustus 2019

“Het belangrijkste misverstand over lobbyisten is dat zij alleen voor hun eigenbelang gaan. Wij proberen juist alle perspectieven samen te brengen." Petra Tiel en Rogier Krabbendam vertellen over hun werk als lobbyist in Noord- en Zuid-Holland.​

Tekst: Pieter van der Meulen

“Vanwege de achterban die wij representeren komen we overal aan tafel,” vertelt Rogier. “Dan is het aan ons om goed geïnformeerd te zijn en altijd het belang van de ondernemer voorop te zetten. Daarmee vormen we een onmisbare schakel in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de politiek. Ondernemers zien onze inspanning wel en moeten er blind van uit kunnen gaan dat wij ons inzetten voor hun zaak.” 

Rogier portret.jpg
Rogier Krabbendam
Petra portret.jpg
Petra Tiel


“Een goede lobbyist kijkt voorbij het eigenbelang en wil juist samen met alle partijen een betere situatie creëren. Het is leuk en frustrerend tegelijkertijd, je hebt een lange adem nodig maar als je zaken voor elkaar krijgt, is dat veel waard.” Petra Tiel is sinds 2009 manager Public Affairs bij VNO-NCW West met Noord-Holland, en in het bijzonder de metropoolregio Amsterdam. “Een ondernemer gaat niet uren om tafel met bestuurders en andere belanghebbenden om over details van een wetsvoorstel te praten. Daar is VNO-NCW voor. Wij zitten in onze regio heel diep in dossiers als bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. De meeste ondernemers komen daar pas mee in aanraking als ze problemen ervaren. Dan is het prettig om te kunnen vertrouwen op lobbyisten met een uitgebreid netwerk, zowel in de politiek als bij ondernemersverenigingen en bedrijven zelf, en veel kennis van relevante onderwerpen. De lobby van VNO-NCW vormt een brug tussen theorie en praktijk. Ondernemers ervaren directe gevolgen als een weg wordt afgesloten. Bestuurders benaderen vraagstukken vaak vanuit een papieren werkelijkheid, waarbij de stip op de horizon belangrijker is. Tussen die twee werelden bewegen, begrip voor elkaars standpunt creëren en tot een oplossing komen waarmee alle partijen kunnen leven, is niet alleen ontzettend boeiend, het is vooral heel erg nuttig.”

Partycentrum de Admiraal
“Dit is duidelijk geen 9 tot 5 baan. Bij de overleggen over de verbinding tussen de A8 en A9 hebben we ruim anderhalf jaar van acht uur ’s avonds tot half 11 met dorpsraden en lokale bewoners vergaderd. In een zaaltje van partycentrum de Admiraal. Ik zoek altijd naar gemeenschappelijkheid. Ik probeer iedereen mee te nemen in de leefwereld van ondernemers. Als bewoners of bestuurders geen ervaring daarmee hebben, kan dat best lastig zijn. Het liefst laat ik dan ook ondernemers zelf aan het woord of organiseer ik een bedrijfsbezoek. Laat maar zien hoe het eraan toegaat op je bedrijf. Wat betekent het voor bedrijven als Amsterdam besluit van de hele stad een milieuzone te maken? Hoe verhoudt zich dat tot plannen van de stad als verkeershub? Ik probeer dan het grotere plaatje in gedachte te houden en tegelijkertijd een verbindende factor te zijn. De ene keer gaat dat heel moeizaam, maar als je maanden met elkaar in een vergaderzaaltje zit, ontstaat er vaak genoeg een jolige stemming. Dat draagt dan ook weer bij aan begrip voor elkaars werelden.”

Boks
Waar Petra al jaren meeloopt, is Rogier een recente versterking in het team van VNO-NCW West. Sinds juni dit jaar is hij manager Public Affairs in Zuid-Holland. Vrijwel direct kreeg hij te maken met de spanning tussen woningbouw en bedrijfsterreinen, met Schieoevers als aanleiding. “Bij het plan om wonen en werken samen te laten gaan op bedrijventerrein Schieoevers in Delft wordt opnieuw gekeken hoe rekening kan worden gehouden met het bedrijfsleven. Dankzij een intensieve lobby van de lokale ondernemersverenigingen in samenwerking met VNO-NCW Delft en West is er meer oog voor de belangen van de ondernemers en begrip voor de unieke eigenschappen van het bedrijventerrein (watergebonden én hogere milieucategorie). Dit speelde al voordat ik begon, maar als je er dan induikt, zie je dat deze case symbool staat voor heel veel ​bedrijfsterreinen in ons gebied. De Binckhorst heeft ermee te maken, het speelt in Rotterdam, in heel Zuid-Holland eigenlijk. Superrelevant dus. Wij zetten zoveel mogelijk in op betrokkenheid van de provincie, waarbij zij de regie pakken en coördineren waar te wonen en waar te werken. Als wij dat geluid niet laten horen, doet niemand het. Het is belangrijk zo goed mogelijk je argumenten over te brengen. Je zoekt mensen en groepen met dezelfde belangen. Nadat ik het regionale belang had belicht in de Delftse gemeenteraad, kwam een lokale bestuurder van VNO-NCW Delft naar me toe en gaf me een boks als blijk van waardering. Het gezellige, informele deel van dit werk is misschien minder zichtbaar en bekend, maar dat maakt het wel erg leuk.” ​ 

Regionieuws
Nederland niet op slot

​​“Natuur is niet alleen mooi, het verbetert ook het vestigingsklimaat. Maar we kunnen de boel niet op slot zetten.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, reageert op de uitspraak over de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Lees het uitgebreide standpunt van VNO-NCW en de projecten die in Noord- en Zuid-Holland niet door kunnen gaan.

lees meer
Vrijdag 30 Augustus 2019
“Natuur is niet alleen mooi, het verbetert ook het vestigingsklimaat. Maar we kunnen de boel niet op slot zetten.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, reageert in de Telegraaf op de uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Vanaf 2009 heeft Nederland, op aandringen van de Europese Commissie, natuurgebieden aangewezen in Nederland. Momenteel zijn dat er 162, verspreid over het hele land. In veel gevallen zijn dit kleine gebieden, wat met name in de Randstad problemen oplevert. De Randstad is de economische motor van ons land en vanwege de vele activiteiten staan de natuurgebieden in de weg van ontwikkelingen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Taskforce Stikstof opgericht, die zoekt naar oplossingen.
Lees hier 11 veel gestelde vragen en antwoorden over PAS
Bekijk hier de uitleg in minder dan 4 minuten over de achtergrond en gevolgen van PAS

Uitspraak
In mei dit jaar oordeelde de Raad van State dat op basis van de programmatische aanpak er geen toestemming verleend mag worden voor activiteiten die extra stikstof uitstoten. Hierdoor zijn in vrijwel iedere gemeente in Nederland projecten stil komen te liggen. In onze regio West staan bijvoorbeeld de bouw van 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk op losse schroeven en 500 woningen in de wijk Kloosterveen in Assen. Ook projecten van bedrijven, wegenbouw, industrie en horeca, evenementen, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden staan on hold. 
VNO-NCW respecteert de uitspraak van de Raad van State en de eisen en wetgeving uit Europa, maar ziet vooral het dilemma. De urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien aan de ene kant en het belang van natuur aan de andere kant, is een lastige afweging. 

Harde drempel
Als voorbeeld voor functionerend beleid kan Duitsland dienen. Daar is een harde drempel afgesproken jvoor de hoeveelheid stikstof die per hectare mag worden uitgestoten. Bij onze Oosterburen is deze vastgesteld op zeven mol per hectare per jaar. Zolang bedrijven onder deze norm blijven, mogen zij activiteiten ontplooien. Deze norm is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat onder die zeven mol de natuur geen schade oploopt. In Nederland bestaat geen wettelijke standaard, waardoor in de praktijk uitgegaan wordt van nul mol bij de vergunningverlening. 
VNO-NCW pleit op korte termijn voor een harde drempel zoals in Duitsland. Voor de lange termijn is een integraal plan nodig, waarin milieu, natuur en economie bij elkaar worden gebracht. Voor grote uitstoters, zoals veehouderij, verkeer en industrie, is het van belang dat oplossingen worden ontwikkeld waarin zij voldoende perspectief op groei houden.

Adviescollege
Minister Carola Schouten van Landbouw heeft een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van Johan Remkes. In september wordt een eerste advies verwacht voor de korte termijn. 

Bekijk het lobbystandpunt​ van VNO-NCW West
28826740-f8fa-4bcc-89d9-26c213d75498
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Het lidmaatschap van VNO-NCW Delft zet mij aan het denken omdat ik ondernemers uit andere sectoren ontmoet."

Erik van Hunnik
Eigenaar First Element
Dáárom ben ik lid!
"Mensen met andere achtergronden leren kennen, is verfrissend. Ook wil ik graag bedrijven van binnen zien."

Daan de la Parra
DGA OGD, kantoorautomatisering in Delft

 Partner

logo Rabobank.jpg