2 maart 2022

#GR2022: Raadsleden in gesprek met ondernemers

Op 1 maart zijn ondernemers met ruim 70 gemeenteraadsleden in gesprek gegaan over noodzakelijke verbeteringen in het lokale vestigingsklimaat. Dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. 
In het eerste uur schoven de raadsleden uit Zuid-Holland online aan, in het tweede uur de raadsleden uit Noord-Holland. 

In beide provincies stellen de schaarse ruimte en het gebrek aan financiële middelen de gemeentebesturen voor grote uitdagingen. Aan de hand van een dynamisch 3D-model komen de verschillende functies die beslag leggen op de ruimte aan bod: woningbouw, duurzaamheid, hubs, infrastructuur, elektriciteitsnet en toerisme en evenementen. Het model helpt de discussie te richten op het in evenwicht brengen van de functies.

Ook op zoek naar het evenwicht? Raadpleeg het 3D-model:

Model Zuid-Holland
Model Noord-Holland

#GR2022: Raadsleden in gesprek met ondernemers