Woningbouw

Tot 2030 zijn een miljoen extra woningen nodig. Deze nieuwe woningen moeten voldoen aan de klimaateisen en zoveel mogelijk CO2-neutraal worden gebouwd. Het is van belang dat een goede afweging wordt gemaakt tussen woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid, waarbij voldoende ruimte blijft om te ondernemen.

Bouw tot 2030 een miljoen nieuwe woningen en speel bijtijds in op de toenemende woningbouwopgave. De verwachting is echter dat de woningbouwproductie vanaf 2021 in een dip komt. Dit hangt samen met de coronacrisis en de afname van vergunningen door de stikstof- en PFAS-problematiek.
De volgende acties zijn nodig om aan de woningbouwopgave te kunnen voldoen:

  • de plancapaciteit van 75.000 nieuwe woningen per jaar vergroten;
  • vergunningverlening soepeler te laten verlopen, onder meer door een drempelwaarde stikstof in te voeren;
  • economische en maatschappelijke argumenten leidend laten zijn in het debat;
  • alternatieven voor traditionele nieuwbouw omarmen, zoals flexwoningen​.

No Results found.