Ondernemen voor brede welvaart

Op 10 februari 2021 hebben VNO-NCW en MBK-Nederland hun visie op een lange termijnbeleid voor Nederland gepresenteerd. Met ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’ zetten we in op een nieuwe koers gericht op een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei. Het bedrijfsleven wil meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De visie ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’ is gebaseerd op een uitgebreide dialoog met ondernemers en stakeholders, waaronder leden van VNO-NCW West. Er is breed draagvlak voor een nieuwe koers. VNO-NCW West signaleert dat al veel van haar leden maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zal de komende tijd in het samenspel met de overheid deze rol uitbouwen.